‘…den Roomschen Bavinck’1 | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 45, Issue 96
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

Shortly after the death of Reformed theologian Herman Bavinck (1854-1921), the Roman Catholic educator Brother Sigebertus Rombouts (1883-1962) published a study guide on his pedagogical writings, intended for Catholic teachers. Rombouts praised the Christian principles in Bavinck’s system of (moral) pedagogical thinking. According to Rombouts, the current Catholic pedagogy was poor and superficial. Catholic teachers would be strengthened in their religious identity if they were introduced to Bavinck’s high-quality moral pedagogical ideas. At the same time, Rombouts criticised Bavinck’s poor knowledge of everyday school practice.

This article discusses two examples of Rombouts’ critique. The Reformed theologian rejected modern research by behavioural scientists – psychologists and pedagogues – because they only examined an aspect of the child and not the whole person. Rombouts argued that tests ensured that pupils who could not keep up in class were referred to schools for special education. Bavinck was also critical of the didactic method of ‘visual education’; the use of pictures in textbooks, school wall charts, and other visual teaching aids. He argued that only words were capable of conveying knowledge. According to Rombouts, Bavinck ignored the fact that words must be supported by images. In everyday school practice, the use of school wall charts and other visual aids had been common since the second half of the nineteenth century.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2022.1.004.DANE
2022-07-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/96/DNK2022.1.004.DANE.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2022.1.004.DANE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. NellekeBakker, Kind en karakter. Nederlandse pedagogen over opvoeding in het gezin 1845-1925 (Amsterdam: Het Spinhuis1995).
  [Google Scholar]
 2. NellekeBakker, ‘De IQ-test en de selectie voor het Buitengewoon Onderwijs’. https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_spo/details.php?cps=12&canon_id=676 (geraadpleegd 11maart2022).
  [Google Scholar]
 3. HermanBavinck, ‘Vroomheid’, Ons Eigen Blad. Tijdschrift voor onderwijsgevende kloosterlingenV (1917) 83.
  [Google Scholar]
 4. Fedorde Beer, ‘Dr. D. Herderschêe en het bepalen van wezenlijke achterlijkheid’ , Tijdschrift voor Orthopedagogiek50 (2011) 603-620.
  [Google Scholar]
 5. P.Th.F.M.Boekholt en E.P.de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd (Assen/Maastricht: Van Gorcum1987).
  [Google Scholar]
 6. JacquesDane, ‘“Priester van het huisgezin.” Adviezen voor de vader in het protestants-christelijke geïllustreerde gezinsweekblad De Spiegel (1906-1940)’, Kind en Adolescent. Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie19 (1998) 51-56.
  [Google Scholar]
 7. JacquesDane, ‘Het erfgoed van de Nederlandse psychologie’, Archievenblad108, 1 (2004) 26-27.
  [Google Scholar]
 8. JacquesDane, ‘Pedologie: “de wetenschap van het kind”’ in: MarjokeRietveld-van Wingerden ed., Een buitengewone plek voor bijzondere kinderen. Driekwart eeuw kinderstudies in het Paedologisch Instituut te Amsterdam (1931-2006) (Zoetermeer: Meinema2006) 15-26.
  [Google Scholar]
 9. JacquesDane, ‘Testen, meten en wegen’ in: Rietveld-vanWingerden, Een buitengewone plek voor bijzondere kinderen, 27-44.
  [Google Scholar]
 10. JacquesDane ed., Jetses aan de wand (Kampen: Omniboek2009).
  [Google Scholar]
 11. JacquesDane, ‘Schoolplaten van Hendrik Jan van Lummel’, Lessen4, 1 (2009) 35-41.
  [Google Scholar]
 12. JacquesDane en MaartjeBrattinga ed., In sloot en plas. Leven en werk van M.A. Koekkoek (1873-1944) (Kampen: Omniboek2011).
  [Google Scholar]
 13. JacquesDane, Sarah-JaneEarle en Tijsvan Ruiten, ‘The Material Classroom’ in: SjaakBraster, IanGrosvenor en María del Mar delPozo Andrés ed., The Black Box of Schooling. A Cultural History of the Classroom (Bruxelles, Bern, Berlin, New York etc.: P.I.E. Peter Lang2011) 263-276.
  [Google Scholar]
 14. JacquesDane, Lemmata over de onderwijsillustratoren J.H. Isings, Cornelis Jetses en W.G. van de Hulst jr. in: Saskiade Bodt ed., De verbeelders. Nederlandse boekillustraties in de twintigste eeuw (Nijmegen: Van Tilt2014) 43-45, 151-152, 212-214.
  [Google Scholar]
 15. JacquesDane, ‘De markt van “schoolbenoodigdheden”’Van 12 tot 18 (27februari2022) 54-55. https://www.van12tot18.nl/de-markt-van-schoolbenoodigdheden (geraadpleegd 19maart2022).
  [Google Scholar]
 16. JacquesDane, ‘Pedagogische vrijdenker’, Didactief. Opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk52, 3 (2022) 45.
  [Google Scholar]
 17. JohnExalto, ‘Zindelijke, eenvoudige en vrome vaderlanders. De praktische pedagogiek van Hendrik Jan van Lummel (1815 -1877)’ in: GeorgeHarinck en GerritSchutte ed., De school met de bijbel. Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw (Meinema: Zoetermeer2006) 121-132.
  [Google Scholar]
 18. J.C.Fabius, recensie van H.Bavinck, Paedagische beginselen, Christelijk Schoolblad12 (3maart-19april1905).
  [Google Scholar]
 19. KarenGhonem-Woets, Boeken voor de katholieke jeugd. Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg (Zutphen: Walburg Pers2011).
  [Google Scholar]
 20. J.H.Gunning, De studie der paedagogiek in Nederland gedurende de jaren 1898-1938 (Amsterdam: Wereldbibliotheek1939).
  [Google Scholar]
 21. J.Jansz en P.van Drunen ed., A Social History of Psychology (Blackwell: Malden, MA2004).
  [Google Scholar]
 22. TonKox, Kweekplaats van katholieke deugd. De onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg 1844-1916 (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact2014).
  [Google Scholar]
 23. Kittyde Leeuw, ‘Rooms, hiërarchisch en dorps? Cultuur, mentaliteit en zorg, 1814-1940’ in: CockGorisse e.a. ed., Tilburg. Stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw (Tilburg: Regionaal Historisch Centrum, 2001) 321-390.
  [Google Scholar]
 24. C.van Leeuwen, Missie van barmhartigheid. De fraters van Zwijsen (Nijmegen: Valkhof Pers2021).
  [Google Scholar]
 25. E.Mackay, Johannes Hermanus Gunning Wzn. (1859-1951) (Gouda: Driestar Hogeschool2015); niet gepagineerd. https://www.driestar-educatief.nl/medialibrary/Driestar/Kennisontwikkeling/Lectoraat%20Christelijk%20leraarschap/Compendium/Gunning.pdf.
  [Google Scholar]
 26. ErnstMulder, Beginsel en beroep. Pedagogiek aan de universiteit in Nederland 1900-1940 (Amsterdam: dissertatie Universiteit van Amsterdam, 1989).
  [Google Scholar]
 27. Frater S.Rombouts, ‘Het Jus Promovendi onzer kweekscholen’, Ons Eigen Blad. Tijdschrift voor praktische Roomsche opvoedingVII (1919) 365-370.
  [Google Scholar]
 28. Fr. S.Rombouts, ‘Prof. Dr. Herman Bavinck’, Ons Eigen Blad. Tijdschrift voor praktische Roomse opvoedingIX (1921) 565-572.
  [Google Scholar]
 29. Fr. S.Rombouts, Prof. dr. H. Bavinck – Gids bij de studie van zijn pedagogiese werken (’s-Hertogenbosch: Malmberg, 1922).
  [Google Scholar]
 30. Fr. S.Rombouts, Historiese PedagogogiekI-IV (Zwijsen, Tilburg1927-1928).
  [Google Scholar]
 31. Fr. S.Rombouts, Montessorianisme. Uiteenzetting en kritiek (Malmberg: ’s-Hertogenbosch19352).
  [Google Scholar]
 32. Fr. S.Rombouts, Historische pedagogiek (Uitgeverij Zwijsen: Tilburg19587).
  [Google Scholar]
 33. L.le Son, ‘Le test d’intelligence Binet-Simon dans les asiles (1898–1908). L’invention d’une nouvelle pratique d’interrogatoire’, Evolution Psychiatrique82 (2017) 567-578.
  [Google Scholar]
 34. J.C.Sturm, Een goede gereformeerde opvoeding. Over neo-calvinistische moraalpedagpogiek (1880-1950), met speciale aandacht voor nieuw-gereformeerde jeugdorganisaties (Kampen: Kok1988).
  [Google Scholar]
 35. Pieter J.van Strien en JacquesDane, Driekwart eeuw psychotechniek in Nederland. De magie van het testen (Assen: Van Gorcum2001).
  [Google Scholar]
 36. R.Vissers en H.van Meegeren, Uit het archief van de fraters. Foto’s, voorwerpen en verhalen uit het archief van de fraters van Tilburg (Tilburg: Gianotten2014).
  [Google Scholar]
 37. Joosvan Vugt, Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters 1840-1970 (Nijmegen: KDC/KSC1994).
  [Google Scholar]
 38. JanWaterink, ‘Een Roomsch jubileum’, De Reformatie5 (6februari1925).
  [Google Scholar]
 39. JanWaterink, ‘Godfried Frans Rombouts (Frater Sigebertus) – (Bergeijk (N.B.), 15 januari 1883-Tilburg, 10 december 1962)’ in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1965 (Leiden: Brill1965) 117-120.
  [Google Scholar]
 40. Herbert G.W.M.Willems, ‘Het hangt aan de muur en sticht. Beschavingsidealen in de negentiende eeuw en de schoolplaten van Hendrik Jan van Lummel’, De Negentiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep 19e Eeuw20, 3 (1996) 184-191.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2022.1.004.DANE
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2022.1.004.DANE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error