Het Herderlijk Schrijven van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1941 | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 45, Issue 96
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

The defeat of the Dutch army in 1940 was followed by five years of German occupation. As Dutch churches were not directly under control of the state, they retained the freedom to present their critical views to the occupier. This article analyses an early public request by the Dutch Reformed Church (DRC) to withdraw antisemitic policies, followed by a public declaration of its position under German occupation in the Summer of 1941. The DRC was well aware of the successes and failures of the German church struggle. Given this background, the General Synod developed a careful but critical attitude towards the German authorities.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2022.1.005.HARI
2022-07-01
2024-04-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/96/DNK2022.1.005.HARI.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2022.1.005.HARI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Archief Algemene synode en algemene synodale commissie1423 (Het Utrechts Archief).
  [Google Scholar]
 2. HansAsmussen, Hoe heeft Barth de kerk gediend? (Nijkerk: Callenbach [1937]).
  [Google Scholar]
 3. Wim Balke en Hélène Oostenbrink-Evers, De Commissie voor de Werkorde (1942-1944), oorspronkelijk ingesteld als de Commissie voor Beginselen van Kerkorde (Zoetermeer: Boekencentrum1995).
  [Google Scholar]
 4. JanBank, God en de oorlog. De rol van de kerk in Europa 1939-1945 (Amsterdam: Balans2015).
  [Google Scholar]
 5. HendrikBartels, Tien jaren strijd om een belijdende kerk. De Nederlandsche Hervormde Kerk van 1929 tot 1939 (Den Haag: W.P. van Stockum & Zoon1946).
  [Google Scholar]
 6. J.F.L.Bastiaanse, De jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor kerk en Israël 1925-1965. Een generatie in dienst van de joods-christelijke toenadering I-II (Zoetermeer: Boekencentrum1995).
  [Google Scholar]
 7. Bartvan der Boom, ‘Wij weten niets van hun lot.’ Gewone Nederlanders en de Holocaust (Amsterdam: Boom2012).
  [Google Scholar]
 8. Leonvan den Broeke, ‘”Fear God, Honour the Emperor.” The Barmen Declaration and its Reception in the Netherlands’, in: GeorgeHarinck en Hans-GeorgUlrichs ed., Naaste verwanten / Nahe Verwandte. Het gereformeerde protestantisme in Nederland en Duitsland in de twintigste eeuw. Kenmerken, betrekkingen, verschillen, wisselwerkingen / Der reformierte Protestantismus in den Niederlanden und in Deutschland im 20. Jahrhundert. Signaturen, Beziehungen, Differenzen, Wechselwirkungen (Amersfoort: Vuurbaak2020) 161-189.
  [Google Scholar]
 9. JanJ. Buskes, Waar stond de kerk? Schets van het kerkelijk verzet (Amsterdam: Vrij Nederland1947).
  [Google Scholar]
 10. GerardDekker, Van het centrum naar de marge. De ontwikkeling van de christelijke godsdienst in Nederland (Kampen: Kok2006).
  [Google Scholar]
 11. ThomasDelleman ed., Opdat wij niet vergeten. De bijdrage van de Gereformeerde Kerken, van haar voorgangers en leden, in het verzet tegen het nationaal-socialisme en de Duitse tyrannie (Kampen: J.H. Kok1949).
  [Google Scholar]
 12. Niels(C.M.) van Driel, Een wereld op zichzelf. Prof. Gerard Wisse (1873-1957) (Heerenveen: Groen2020).
  [Google Scholar]
 13. KurtEmmerich, Die Juden (Zollikon: Evangelische Buchhandlung1939).
  [Google Scholar]
 14. Handelingen van de buitengewone vergaderingen en van de 126ste gewone vergadering van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten jare 1941 (’s Gravenhage: Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij1941).
  [Google Scholar]
 15. KatjaHappe, Veel valse hoop. De jodenvervolging in Nederland 1940-1945 (Amsterdam/Antwerpen: Contact 2018).
  [Google Scholar]
 16. Wichertten Have, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 (Amsterdam: Prometheus1999).
  [Google Scholar]
 17. Niels(C.C.) den Hertog, Het spreken van de kerk in de theologie van dr. J. Koopmans (Utrecht: KokBoekencentrum2018).
  [Google Scholar]
 18. Nielsden Hertog, ‘Barmen-Rezeption in den Niederlanden. Jan Koopmans und sein Wirken’ in: GeorgeHarinck en Hans-GeorgUlrichs ed., Naaste verwanten / Nahe Verwandte. Het gereformeerde protestantisme in Nederland en Duitsland in de twintigste eeuw. Kenmerken, betrekkingen, verschillen, wisselwerkingen / Der reformierte Protestantismus in den Niederlanden und in Deutschland im 20. Jahrhundert. Signaturen, Beziehungen, Differenzen, Wechselwirkungen (Amersfoort: Vuurbaak2020) 191-201.
  [Google Scholar]
 19. GeertHovingh, ‘Hetzende Pfarrer, fanatische Deutschehasser. De houding van de Duitse bezettingsautoriteiten tegenover Nederlandse predikanten die zich gedurende de oorlog te weer stelden tegen de nazidictatuur’ in: GeorgeHarinck en Gertvan Klinken ed., Van kansel naar barak. Gevangen Nederlandse predikanten en de cultuur van herinnering (Zoetermeer: Boekencentrum2011).
  [Google Scholar]
 20. Loede Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 5, maart’41-juli ’42, tweede helft (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff1974).
  [Google Scholar]
 21. JanKoopmans, Wat zegt de Bijbel? (Amsterdam: Holland1941).
  [Google Scholar]
 22. JanKoopmans, K.H.Miskotte en K.H.Kroon, Wat wij wel en wat wij niet gelooven (Amsterdam: Luntersche Kring [1941]).
  [Google Scholar]
 23. JanKoopmans, Onder het Woord. Verzamelde opstellen, bijeengebracht en ingeleid door K.H.Kroon (Amsterdam: Holland1949).
  [Google Scholar]
 24. Hermande Liagre Böhl, Miskotte. Theoloog in de branding, 1894-1976 (Amsterdam: Prometheus2016).
  [Google Scholar]
 25. HubertusDirk de Loor, Kerk in de samenleving. Een analyse van het spreken der Nederlandse Hervormde Kerk sedert 1945 (Baarn: Bosch en Keuning1970).
  [Google Scholar]
 26. WillemOtterspeer, Het horzelnest. De Leidse universiteit in oorlogstijd (Amsterdam: Prometheus2019).
  [Google Scholar]
 27. JanRidderbos, Strijd op twee fronten. Schilder en de gereformeerde ‘elite’ in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein, deel 2 (Kampen: Kok1994).
  [Google Scholar]
 28. Gervan Roon, Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941 (Kampen: Kok19902).
  [Google Scholar]
 29. Johan(J.M.) Snoek, De Nederlandse kerken en de joden 1940-1945 (Kampen: Kok1990).
  [Google Scholar]
 30. HenkTijssen, Om het behoud van protestants Nederland. Biografie van C.A. Lingbeek, dominee en politicus (Kampen: Kok2016).
  [Google Scholar]
 31. HenkTijssen, NSB-predikant. Ds. mr. L.C.W. Ekering (1889-1964) en zijn keuze voor het nationaalsocialisme (Soest: Aspekt [2016]).
  [Google Scholar]
 32. HenkTijssen, De dominee van de NSB. Boissevain en zijn gang van de Nederlandse Hervormde Kerk naar het Nationaal Socialisme (Kampen: Omniboek2009).
  [Google Scholar]
 33. Hennie(H.C.) Touw, Het verzet der Hervormde Kerk, deel I. Geschiedenis van het kerkelijk verzet (’s-Gravenhage: Boekencentrum1946).
  [Google Scholar]
 34. Hennie(H.C.) Touw, Het verzet der Hervormde Kerk, deel II. Documenten van het kerkelijk verzet (’s-Gravenhage: Boekencentrum1946).
  [Google Scholar]
 35. WillemAdolph Visser ’t Hooft, Holländische Kirchendokumente. Der Kampf der holländischen Kirche um die Geltung der göttlichen Gebote im Staatsleben (Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag1944).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2022.1.005.HARI
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error