A.A. van Ruler als netwerker | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 45, Issue 96
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) was one of the leading theologians in the Dutch Reformed Church in the second half of the twentieth century. After having worked as a minister in Kubaard (1933-1940) and Hilversum (1940-1947) he was professor at the University of Utrecht (1947-1970). Characteristic for van Ruler is his way of networking among students and ministers. At least three examples can be given.

Several times during the years in Kubaard, theological students from the University of Groningen were invited for a conference in the parsonage. The pattern repeated itself during the years in Hilversum. Participating students called themselves the ‘Hilversumse theologenclub’ (); sixteen of them could be identified. From 1941-1947 they discussed texts written by Van Ruler himself. As a professor Van Ruler and his wife used to pay visits to ministers, who had graduated from Utrecht University. During a week in the summer they made a trip from parsonage to parsonage by bike.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2022.1.006.KEUL
2022-07-01
2024-05-23
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/96/DNK2022.1.006.KEUL.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2022.1.006.KEUL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Utrecht, Bibliotheek Universiteit Utrecht, Archief Van Ruler (Archief Van Ruler).
 2. P.F.Th.Aalders, ‘De Hilversumse theologenklub’, Areopagus14/2 (paasnummer [1981]) 18-20.
  [Google Scholar]
 3. W.Balke, ‘In memoriam ds. Jacobus Enkelaar’, De Waarheidsvriend77/17 (27april1989) 262.
  [Google Scholar]
 4. E.Brunner, Gott und Mensch. Vier Untersuchungen über das personhafte Sein (Tübingen: J.C.B. Mohr1930).
  [Google Scholar]
 5. Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, dertiende herziene uitgave door G.Geerts en T.van den Boon (Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie1999).
  [Google Scholar]
 6. H.J.Franken, The Mystical Communion with JHWH in the Book of Psalms (Leiden: Brill1954).
  [Google Scholar]
 7. J.van Gelderen en F.Rozemond, Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854-1994 (Kampen: Kok1994).
  [Google Scholar]
 8. Gemeenten en predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Leusden: Algemeen secretariaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland1992).
  [Google Scholar]
 9. Th.L.Haitjema, Het erfgoed der Hervorming (Wageningen: Veenman [1939]).
  [Google Scholar]
 10. Handelingen van de vergaderingen van de Generale Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1947 (’s-Gravenhage: Ned. Boek- en Steendrukkerij1947).
  [Google Scholar]
 11. A.R.Hulst, ‘Arnold van Ruler, student in Groningen’, Trans-Script, extra nummer (december1970) 5-6.
  [Google Scholar]
 12. J.D.Janse, ‘In memoriam Ds. C.P. Plooy. De pastor die hij was’, Opbouw44/12 (9juni2000).
  [Google Scholar]
 13. F.Jehle, Emil Brunner. Theologe im 20. Jahrhundert (Zürich: Theologischer Verlag Zürich2006).
  [Google Scholar]
 14. G.Klein en D.H.J.Steenks, ‘In gesprek met Van Ruler’, in: G.Klein en D.H.J.Steenks ed., De waarheid is theocratisch. Bijdragen tot de waardering van de theologische nalatenschap van Arnold van Ruler (Baarn: Callenbach1995) 115-124.
  [Google Scholar]
 15. G.Kuijpers, Abraham Kuyper over de mens (Dordrecht: Kuijpers1998).
  [Google Scholar]
 16. H.van der Linde, Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik (Budel: Damon2004).
  [Google Scholar]
 17. H.B.Meyboom, Het gesprek met hen, die van de Rooms Katholieke kerk vervreemd zijn (Amsterdam: Bijbel Kiosk Vereniging [1965]).
  [Google Scholar]
 18. G.van Moorsel, The Mysteries of Hermes Trismegistus. A phenomenologic Study in the Process of Spiritualisation in the Corpus Hermeticum and Latin Asclepius (Utrecht: Kemink1955).
  [Google Scholar]
 19. O.Noordmans, Verzamelde Werken, Deel 9B, verzorgd door W.Balke, J.A.Noordmans en G.J.Paul (Kampen: Kok1999).
  [Google Scholar]
 20. C.P.Plooy, Het mysterie van de vreugde der verbondsgemeenschap ([Hilversum] [1944]).
  [Google Scholar]
 21. C.P.Plooy, De glorie straalt uit die Behouder: vier paaspreken (Goes: Van der Linden [1956]).
  [Google Scholar]
 22. C.P.Plooy, ‘In memoriam prof. dr A.A. van Ruler’, Opbouw. Weekblad tot opbouw van het gereformeerde leven14/36 (8januari1970) 290.
  [Google Scholar]
 23. C.P.Plooy, Brief van Petrus. Paas- en doopbrief aan de lijdende kerk (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn1982).
  [Google Scholar]
 24. C.P.Plooy, Brief van Jakobus. Geloven met-ter-daad (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn1985).
  [Google Scholar]
 25. G.Puchinger, ‘Herinnering aan Van Ruler’, Gereformeerd Weekblad27/15 (15oktober1971) 81-84.
  [Google Scholar]
 26. Jac.Roos, ‘Confrontatie met Van Ruler’, NCRV-Gids (7december1968) 6-7.
  [Google Scholar]
 27. A.A.van Ruler, Religie en Politiek (Nijkerk: Callenbach1945).
  [Google Scholar]
 28. A.A.van Ruler, Visie en Vaart (Amsterdam: Holland1947).
  [Google Scholar]
 29. A.A.van Ruler, Verzameld Werk, Deel 1-6B, bezorgd door D.van Keulen (Zoetermeer/Utrecht: Boekencentrum/KokBoekencentrum2007-2020) (Van Ruler, VW1-VW6B).
  [Google Scholar]
 30. A.A.van Ruler, ‘Overpeinzing bij de overgang van Dr H. van der Linde’, Woord en Dienst9/12 (11juni1960) 181.
  [Google Scholar]
 31. A.A.van Ruler, ‘Bisschop of ouderling. De ambtsvraag’, Archief Van Ruler, inventarisnummer I, 585.
  [Google Scholar]
 32. J.A.van Ruler-Hamelink, ‘Dominee, kunt u het volhouden?’, Woord en Dienst8/4 (21februari1959) 55.
  [Google Scholar]
 33. J.A.van Ruler-Hamelink, ‘500 Pastorieën’, Areopagus14/2 (paasnummer [1981]) 8-11.
  [Google Scholar]
 34. J.H.van der Sterre, ‘Ds. G. Kuijpers’ in: Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland83 (2000) 564-566.
  [Google Scholar]
 35. H.C.Touw, Het verzet der Hervormde Kerk, Deel 1. Geschiedenis van het Kerkelijk Verzet - Deel 2. Documenten van het Kerkelijk Verzet (’s-Gravenhage: Boekencentrum1946).
  [Google Scholar]
 36. GéVerheul, Kerkepad. Een elfkerkenpad (Arnhem: Interlektuur1981).
  [Google Scholar]
 37. GéVerheul, Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad (Kampen: Kok1986).
  [Google Scholar]
 38. Jonnvan Zuthem, Harde grond. Kerkelijke verhoudingen in Groningen, 1813-1945 (Assen: Koninklijke Van Gorcum2012).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2022.1.006.KEUL
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2022.1.006.KEUL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error