Criticus èn verdediger | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 45 Number 97
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

What did the Dutch politician and theologian Abraham Kuyper (1837-1920) think about Jews, and how did he approach them in the context of the Netherlands? To answer this question, we focus on one of his key texts related to this subject, his pamphlet (1878). When he distinguished the Jews as a separate group, he did so mainly because of their non-Christian religion. This approach was complicated, for the Jewish community was quite diverse in its relation to Judaism: some were orthodox indeed, but the majority was not orthodox, or not even religious. In addition, most Jews did not like to be distinguished as a separate group, they preferred to be Dutch like every other citizen in the country. Kuyper struggled with this complication, and combined antisemitic utterances with a defense of Jewish civil rights. This resulted in an ambivalent appreciation of his relation with Jews.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2022.2.004.HARI
2022-12-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/97/DNK2022.2.004.HARI.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2022.2.004.HARI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Esthervan Bijsterveld, Fragiele emancipatie. De (Joodse) onderwijskwestie bezien in het licht van het Joodse emancipatieproces (1856-1858) (MA-scriptie Vrije UniversiteitAmsterdam2021).
  [Google Scholar]
 2. HansBlom e.a. ed., Geschiedenis van de Joden in Nederland (Amsterdam: Balans2017).
  [Google Scholar]
 3. Leonvan den Broeke en GeorgeHarinck, ‘The Liberal State, the Christian State and the Neutral State: Abraham Kuyper and the Relationship between the State and Faith Communities’, Glossa IuridicaVII.3-4 (2020) 9-28.
  [Google Scholar]
 4. Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  [Google Scholar]
 5. GeorgeHarinck, ‘Bittersweet: Abraham Kuyper’s View on Jews in relation to the Reception of Gerhard Kittel’s View in Neo-Calvinist Circles in the Netherlands’ in: LukasBormann en Arie W.Zwiep ed., Auf dem Weg zu einer Biographie Gerhard Kittels (1888-1948) (Mohr Siebeck: Tübingen2022) 339-365.
  [Google Scholar]
 6. Herinneringen uit de kinder- en jongelingsjaren van dr. Abraham Kuyper bijeenvergaderd door zijn eenig overgebleven zuster (Kampen: J.H. Kok1921).
  [Google Scholar]
 7. Ph.J.Hoedemaker, Noch rechts noch links, maar den koninklijken weg. Zoeklichten geworpen op het gebied van den strijd op staatkundig terrein (Amsterdam: Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij1905).
  [Google Scholar]
 8. AnnemarieHoukes, Christelijke vaderlanders. Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie (1850-1900) (Amsterdam: Wereldbibliotheek2009).
  [Google Scholar]
 9. G.J.van Klinken, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom 1896-1970 (Kampen: Uitgeverij Kok1996).
  [Google Scholar]
 10. A.Kuyper, ‘Rome en Dordt’, De Standaard (7juli1875).
  [Google Scholar]
 11. A.Kuyper, ‘De Joden onder de Christen-natiën’ II, De Standaard (11oktober1875).
  [Google Scholar]
 12. A.Kuyper, Liberalisten en Joden (Amsterdam: J.H. Kruyt1878).
  [Google Scholar]
 13. A.Kuyper, ‘Als partij voor heel de natie’, De Standaard (25mei1887).
  [Google Scholar]
 14. A.Kuyper, De gemeene gratie. Eerste deel. Het geschiedkundig gedeelte (Leiden: D. Donner1902).
  [Google Scholar]
 15. A.Kuyper, Om de oude wereldzee I (Amsterdam: Van Holkema & Warendorf [1907]).
  [Google Scholar]
 16. N.N.‘Binnenland’, Algemeen Handelsblad (12oktober1878).
  [Google Scholar]
 17. N.N., ‘Bij de lijkbaar van dr. A. Kuyper’, Nieuw Israëlietisch Weekblad (12november1920).
  [Google Scholar]
 18. N.N., ‘Onderschrift van de redactie’, Nieuw Israëlietisch Weekblad (17december1920).
  [Google Scholar]
 19. N.N., ‘Dr. A. Kuyper in woord en daad I-II’, Nieuw Israëlietisch Weekblad (29oktober en 5november1937).
  [Google Scholar]
 20. I.P., ‘Dr. A. Kuyper en het Joodsche vraagtsuk’, Nieuw Israëlietisch Weekblad (17december1920).
  [Google Scholar]
 21. PeterRaedts, ‘Tussen Rome en Den Haag: de integratie van de Nederlandse katholieken in kerk en staat’ in: Henkte Velde en IvoSchöffer, ‘Abraham Kuyper and the Jews’ in: JosephMichman and TirtsahLevie ed., Dutch Jewish History. Proceedings of the Symposium on the History of the Jews in the Netherlands November 28 – December 3, 1982 Tel Aviv – Jerusalem (Jerusalem: Hebrew University1984) 237-259.
  [Google Scholar]
 22. HansVerhage ed., De eenheid en de delen. Zuilvorming, onderwijs en natievorming in Nederland 1850-1900 (Amsterdam: Het Spinhuis1996) 29-44.
  [Google Scholar]
 23. Jan WillemStutje, ‘Antisemitisme onder Nederlandse socialisten in het fin de siècle’, BMGN129 (2014) 4-26.
  [Google Scholar]
 24. Johanvan Zuthem, ‘Heelen en halven.’ Orthodox-protestantse voormannen en het ‘politiek’ antipapisme in de periode 1872-1925 (Hilversum: Verloren2001).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2022.2.004.HARI
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2022.2.004.HARI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error