Neocalvinisme en gereformeerde jodenzending | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 45 Number 97
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

Neo-Calvinism and the Jewish Mission of the Reformed Churches in the Netherlands.

Neo-Calvinism stimulates the communication of the Christian message under the conditions of a modern democracy, where citizens enjoy the privilege of free speech. At first sight, Jewish mission would seem to fit well into this general purpose. As it is, the Jewish Mission of the Reformed Churches in the Netherlands between 1896 and 1966 seems to belong to those select elements of the Neo-Calvinist legacy that are retrospectively deemed problematic even by Protestants themselves, as demonstrated by the Synod of the Protestant Church in the Netherlands in its declaration of 2020. This article analyzes the possible reasons for this ambivalence, and their bearing on the appreciation of the Neo-Calvinist legacy. In looking for answers, we focus on the principle of sphere sovereignty, and the distinction between Calvinist attitudes during the Republic and the activist spirit that was actively promoted by Neo-Calvinists in their Jewish Mission during the early twentieth century.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2022.2.005.VLIE
2022-12-01
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/97/DNK2022.2.005.VLIE.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2022.2.005.VLIE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Acta Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Arnhem 1902 (Kampen: J.H. Kok1902).
  [Google Scholar]
 2. NadiaArsiene, De Jodendominee. Jacob van Nes en de Gereformeerde Jodenzending (MA-scriptie Vrije Universiteit Amsterdam2007).
  [Google Scholar]
 3. J.F.L.Bastiaanse, De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israël 1925-1965. Een generatie in dienst van de Joods-Christelijke toenadering (Zoetermeer: Boekencentrum1995).
  [Google Scholar]
 4. HermanBavinck. Reformed Dogmatics (Grand Rapids, MI: Baker Academic2004).
  [Google Scholar]
 5. H.van den Belt, ‘100 jaar na Kuyper en Bavinck: overwegingen bij de internationale belangstelling voor het neocalvinisme’, Theologia Reformata65.1 (2022) 51-70.
  [Google Scholar]
 6. G.Doekes, De beteekenis van Israëls val. Commentaar op Romeinenix-xi (Nijverdal: E.J. Bosch1915).
  [Google Scholar]
 7. JamesEglinton. Bavinck. A Critical Biography (Grand Rapids, MI: Baker Academic2020).
  [Google Scholar]
 8. Protestantse Kerk in Nederland, Erkenning en verantwoordelijkheid. Over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst (Utrecht: Protestantse Kerk in Nederland2008). https://protestantsekerk.nl/idee/handreiking-bij-deverklaring-erkenning-en-verantwoordelijkheid (geraadpleegd 20mei2022).
  [Google Scholar]
 9. Jaapvan Gelderen, ‘Kerk en Israël op de drempel van een nieuwe eeuw 1875-1908’ in: H.L.van Stegeren-Keizer ed., Een kerk op zoek naar Israël. Geschiedenis van het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995 (Kampen: J.H. Kok1995).
  [Google Scholar]
 10. GordonGraham ed., The Kuyper Center Review 1: Politics, Religion, and Sphere Sovereignty (Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans2010).
  [Google Scholar]
 11. ‘Israëls oordeel’, De Messiasbode (maart1940). Geraadpleegd als onderdeel archief Kerk en Israël GKN in Het Utrechts Archief (HUA).
  [Google Scholar]
 12. Johannesde Heer, Palestina en het Profetisch Woord. Open brief aan de predikanten in Nederland (Driebergen: Het Zoeklicht1948).
  [Google Scholar]
 13. Gertvan Klinken, Opvattingen over het Jodendom in de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1896-1970 (Kampen: J.H. Kok1996).
  [Google Scholar]
 14. A.Kuyper, Liberalisten en Joden (Amsterdam: J.H. Kruyt1878).
  [Google Scholar]
 15. LuisLugo ed., Religion, Pluralism and Public Life. Abraham Kuyper’s Legacy for the Twenty-First Century (Grand Rapids, MI: Eerdmans2000).
  [Google Scholar]
 16. JaapMeijer, ‘Afgescheiden’, Balans der Ballingschap. Bijdrage tot de Geschiedenis der Joden in Nederlandv/vi, 50 (Heemstede: uitgave in eigen beheer1984/5745).
  [Google Scholar]
 17. FransRozemond, ‘Zending onder de joden 1908-1940’ in: H.L.van Stegeren-Keizer ed., Een kerk op zoek naar Israël. Geschiedenis van het deputaatschap voor Kerk en Israël van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995 (Kampen: Kok1995) 47-85.
  [Google Scholar]
 18. J.Tal, Voor ons ons Jodendom – en niet het Christendom (Amsterdam: Selecta [1945]).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2022.2.005.VLIE
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2022.2.005.VLIE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error