2004
Volume 45 Number 97
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

Immediately after the Second World War, the Dutch Chief Rabbi Justus Tal published a booklet in which he defended the Jewish exegesis of the Hebrew Bible and opposed the Protestant Christian interpretation of this holy book. His purpose was to prevent the conversion of Jews to Christianity. This contribution sketches the context in which the booklet appeared and confronts it briefly with some more recent tendencies in the interpretation of the Hebrew Bible.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2022.2.006.PLAI
2022-12-01
2023-03-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/97/DNK2022.2.006.PLAI.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2022.2.006.PLAI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Adreslijst ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1944 (Goes: Oosterbaan & Le Cointre1944).
  [Google Scholar]
 2. E.A.de Boer, De schoenmaker en zijn leest. De levensweg van Maurits Sanders, een Messias-belijdende jood, 1864-1944 (Uitgave in eigen beheer; Krimpen aan den IJssel1998).
  [Google Scholar]
 3. WalterBrueggemann, Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advocacy (Minneapolis: Fortress1997).
  [Google Scholar]
 4. C.van Gelderen, De boeken der Koningen opnieuw uit den grondtekst vertaald en verklaard (3 delen), Korte verklaring der Heilige Schrift (Kampen: Kok1926, 1936, 1947; het vierde en laatste deel verscheen in 1956, voltooid door W.H.Gispen).
  [Google Scholar]
 5. C.van Gelderen, Het boek Amos vertaald en verklaard, Commentaar op de kleine profeten (Kampen: Kok1933).
  [Google Scholar]
 6. FrederikWillem Grosheide, De verwachting der toekomst van Jezus Christus. Exegetische studie (Amsterdam: Van Bottenburg1907; dissertatie Vrije Universiteit).
  [Google Scholar]
 7. Pieter B.Hartog, Pesher and Hypomnema. A Comparison of Two Commentary Collections from the Hellenistic-Roman Period, STDJ 121 (Leiden etc.: Brill2017).
  [Google Scholar]
 8. AlberdinaHoutman, ‘Wat is er met de lijdende knecht gebeurd? De lezing van Jesaja 52:13-53:12 volgens Targoem Jonathan’, NTT59 (2005) 235-251.
  [Google Scholar]
 9. C.Houtman, ‘Gelderen, Cornelis van’ in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 2 (Kampen: Kok1983) 211-213.
  [Google Scholar]
 10. CornelisKapteyn, verweerschriftbij Tal, Voor ons ons Jodendom, Het Utrechts Archief, GKN Deputaatschap Kerk en Israël, inv. nr. 301.
  [Google Scholar]
 11. Gertvan Klinken, Christelijke stemmen over het Jodendom. Zestig jaar Interkerkelijk Contact Israël (ICI), 1946-2006 (Delft: Eburon2007).
  [Google Scholar]
 12. Gertvan Klinken, ‘Kapteyn, Cornelis’ in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 5 (Kampen: Kok2001) 302.
  [Google Scholar]
 13. JanKrans, ‘Een enkel opbeurend woord? Een paar opmerkingen bij Hand 15:16-18’ in: G.C.den Hertog en C.van der Kooi ed., Tussen leer en lezen. Werken aan het overbruggen van de kloof tussen bijbelwetenschap en geloofsleer (Kampen: Kok2007) 181-206.
  [Google Scholar]
 14. K.H.Miskotte, Als de goden zwijgen. Over de zin van het Oude Testament (Amsterdam: Holland1956).
  [Google Scholar]
 15. SteveMoyise, The Old Testament in the New. An Introduction (Londen & New York: Continuum2001).
  [Google Scholar]
 16. Shalom M.Paul, Amos: A Commentary on the Book of Amos, Hermeneia-a Critical and Historical Commentary on the Bible (Minneapolis, MN: Fortress Press1991).
  [Google Scholar]
 17. EwoudSanders, Levi’s eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015 (Nijmegen: Vantilt2017).
  [Google Scholar]
 18. JustusTal, Jood en Jodendom in Christen-omgeving (Rotterdam: Brusse1917).
  [Google Scholar]
 19. JustusTal, Voor ons ons Jodendom en niet het Christendom (Amsterdam: Selecta1945).
  [Google Scholar]
 20. T.A.van der Vlies, Jood en Christen (Rotterdam: Brusse1915).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2022.2.006.PLAI
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2022.2.006.PLAI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error