In memoriam Vefie Poels | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 45, Issue 98
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2023.1.001.WINK
2023-06-01
2024-07-12
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/98/DNK2023.1.001.WINK.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2023.1.001.WINK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. VefiePoels e.a. ed., Current issues in women’s history (Proceedings of the International Conference of Women’s History, Amsterdam1986).
  [Google Scholar]
 2. VefiePoels, Vrouwen van het Grote Missieuur. De ontstaansgeschiedenis van de missiezusters van Asten (Nijmegen: Katholiek Documentatie Centrum1997).
  [Google Scholar]
 3. VefiePoels, Een roomse droom. Nederlandse katholieken en de Noorse missie 1920-1975 (dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen2005).
  [Google Scholar]
 4. ArnulfCamps, VefiePoels en JanWillemsen, Dutch missionary activities. An oral history project 1976-1988 (Nijmegen: Valkhof Pers2005).
  [Google Scholar]
 5. VefiePoelsm.m.v. AnnaDamas, Vrouwen met een missie. Vier congregaties in Nederland en de toekomst van hun missionair verleden (Nijmegen: Valkhof Pers2008).
  [Google Scholar]
 6. VefiePoels e.a., Life with a mission. Cardinal Willem Marinus van Rossum C.Ss.R. (1854-1932) (Leuven: Redactie Trajecta vzw2011).
  [Google Scholar]
 7. VefiePoels en Hansde Valk, ‘A Stranger in the Sacred College of Cardinals. Contextual and heuristic problems in investigating Cardinal van Rossum’ in: FrançoisJankowiak & LauraPettinaroli ed., Cardinaux et cardinalat. Une élite à l’épreuve de la modernité, 1775-1978 (Melanges de l’école francaise, Paris/Rome2016).
  [Google Scholar]
 8. VefiePoels, De rode paus : biografie van de Nederlandse curiekardinaal Willem van Rossum CSsR (1854-1932) (Nijmegen: Valkhof Pers2021).
  [Google Scholar]
 9. VefiePoels, ‘Pioneering Prefect. Willem van Rossum’s Role in the Drafting of Maximum Illud (1919)’, lezing nog door Poels geschreven en door de vertaler van De rode paus Brian Heffernan uitgesproken bij de viering van het vierhonderd-jarig bestaan van de Congregatio de Propaganda Fide aan de Pontificia Università Urbaniana, Rome, 17 november 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=kT7KF4VKWv4&t=10740s).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2023.1.001.WINK
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error