Maken vele handen licht werk? Geleerde lessen uit de eerste COVID-19-golf over verpleegkundige teamsamenstellingen op de Intensive Care | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 34, Issue 3
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

COVID-19 heeft veel impact gehad op de zorg en veel geëist van verpleegkundigen. Tijdens de eerste coronagolf lag de druk vooral bij de Intensive Care (IC)-afdelingen. Om aan de verpleegkundige zorgvraag te kunnen voldoen, werd er gewerkt met tijdelijke, wisselende teams waarin IC-verpleegkundigen samenwerkten met ondersteunende zorgprofessionals (‘cross-boundary teaming’). Het doel van dit artikel is om inzichtelijk te maken hoe teaming vorm heeft gekregen op de IC-afdelingen tijdens de eerste COVID-19-golf en welke kansen en uitdagingen dit dynamische en flexibele teamwerk biedt voor teamsamenstellingen in de toekomst. Naar aanleiding van interviews met zorgprofessionals die op de IC-werkvloer stonden, kunnen we concluderen dat ‘vele handen niet noodzakelijk lichter werk maken’. Grenzen vervaagden en de saamhorigheid tijdens de acute crisissituatie zorgde voor ruimte om te experimenteren met taak- en rolverdeling. Tegelijkertijd was er juist een sterke behoefte aan vaste taakafbakening en ontstonden er conflicten op het gebied van veranderende verantwoordelijkheden. Het arbeidsmarktekort en de verwachting dat er structureel meer IC-bedden nodig zijn, benadrukken het belang van investeren in beschikbare capaciteiten en alternatieve teamsamenstellingen. De geleerde lessen uit de COVID-19-crisis kunnen bijdragen om verdere veranderingen in gang te zetten en vorm te geven.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2021.3.004.STAL
2021-08-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09215077/34/3/GO2021.3.004.STAL.html?itemId=/content/journals/10.5117/GO2021.3.004.STAL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Griffiths, P., Busse, R, Diomidous, M., Kinnunen, J., Kózka, M., Lesaffre, E., McHugh, M. D., Moreno-Casbas, M. T., Rafferty, A., Schwendimann, R., Scott, P. A., Tishelman, C., Van Achterberg, T., Sermeus, W., & RN4CAST consortium. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: A retrospective observational study. The Lancet, 383(9931), 1824-1830. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62631-8
  [Google Scholar]
 2. Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., & Kalleberg, A. (2000). Manufacturing advantage: Why high performance work systems pay off (Illustrated ed.). Cornell University Press.
  [Google Scholar]
 3. Armstrong, M., & Brown, D. (2019). Strategic Human Resource Management: Back to the future? (Nr. 517). https://www.employmentstudies.co.uk/system/files/resources/files/517Strategic-Human-Resource-Management-Back-to-the-future-IES-CIPD-2019.pdf
  [Google Scholar]
 4. Ball, C., & McElligott, M. (2003). ‘Realising the potential of critical care nurses’: An exploratory study of the factors that affect and comprise the nursing contribution to the recovery of critically ill patients. Intensive and Critical Care Nursing, 19(4), 226-238. https://doi.org/10.1016/S0964-3397(03)00054-5
  [Google Scholar]
 5. Bambi, S., Iozzo, P., & Lucchini, A. (2020). New issues in nursing management during the COVID-19 pandemic in Italy.American Journal of Critical Care, 29(4), e92-e93. https://doi.org/10.4037/ajcc2020937
  [Google Scholar]
 6. Boxall, P. F., & Purcell, J. (2016). Strategy and Human Resource Management (4th ed.). Macmillan EducationUK.
  [Google Scholar]
 7. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
  [Google Scholar]
 8. Buchan, J., & Dal Poz, M. R. (2002). Skill mix in the health care workforce: Reviewing the evidence. Bulletin of the World Health Organization, 80, 575-580.
  [Google Scholar]
 9. Buurman, B. (2020, 2september). Investeringsagenda zeggenschap en positionering verpleegkundigen en verzorgenden [Kamerbrief]. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/09/02/investeringsagenda-zeggenschap-en-positionering-verpleegkundigen-en-verzorgenden
  [Google Scholar]
 10. Capaciteitsorgaan. (2020, 4november).Capaciteitsplan2020-2023 (Nr. 8). https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2020/11/20200119_Capaciteitsplan-FZO-AVP-2020_DEF-WEB.pdf
  [Google Scholar]
 11. Cunningham, J., O’Toole, T., White, M., & Wells, J. S. (2019). Conceptualizing skill mix in nursing and health care: An analysis. Journal of Nursing Management,27(2), 256-263. https://doi.org/10.1111/jonm.12673
  [Google Scholar]
 12. Edmondson, A. C. (2012). Teamwork on the fly. Harvard Business Review, 90(4), 72-80. https://hbr.org/2012/04/teamwork-on-the-fly-2
  [Google Scholar]
 13. Edmondson, A. C., & Harvey, J. F. (2018). Cross-boundary teaming for innovation: Integrating research on teams and knowledge in organizations. Human Resource Management Review, 28(4), 347-360. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.03.002
  [Google Scholar]
 14. FNV. (2021, 6januari). Afspraken over functiedifferentiatie in de zorgbranches.https://www.fnv.nl/getmedia/5628412b-5366-4cb2-b261 b6cb173d35c5/Verklaring-functiedifferentiatie.pdf
  [Google Scholar]
 15. Heesakkers, H., Zegers, M., Van Mol, M. M. C., & Van den Boogaard, M. (2021). The impact of the first COVID-19 surge on the mental well-being of ICU nurses: A nationwide survey study. Intensive & Critical Care Nursing. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2021.103034
  [Google Scholar]
 16. Kerrissey, M. J., & Singer, S. J. (2020). Leading frontline Covid-19 teams: Research-informed strategies. New England Journal of Medicine Catalyst Innovations in Care Delivery.https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0192
  [Google Scholar]
 17. Lalleman, P. C. B., Stalpers, D., Goossens, L., Oostveen, C., Bal, R., Vermeulen, H., Schoonhoven, L., & Wallenbrug, I. (2020). RN2Blend: meerjarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Verpleegkunde, 35(1), 4-6. https://tijdschriftverpleegkunde.nl/jaargangen/2020/1-mrt/rn2blend-meerjarig-onderzoek-naar-gedifferentieerde-inzet-van-verpleegkundigen.html
  [Google Scholar]
 18. LNAZ. (2020, 30juni). Opschalingsplan COVID-19. https://www.lnaz.nl/cms/files/opschalingsplan_covid-19_def.pdf
  [Google Scholar]
 19. Molleman, E., & Van den Beukel, A. (2004). Brede inzetbaarheid en haar gepercipieerde bijdrage aan team performance; de modererende rol van taakkenmerken. Gedrag & Organisatie, 17(6), 472-486.
  [Google Scholar]
 20. Nawaz, H., Edmondson, A. C., Tzeng, T. H., Saleh, J. K., Bozic, K. J., & Saleh, K. J. (2014). Teaming: An approach to the growing complexities in health care: AOA Critical Issues. Journal of Bone and Joint Surgery, 96(21)e184, 1-7. https://doi.org/10.2106/jbjs.m.01268
  [Google Scholar]
 21. NFU. (2019). Verpleegkundige Innovatie & Positionering: Bevindingen en praktijkervaringen uit de proeftuinen van de umc’s (Nr. NFU-19.10515). https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-09/NFU-19.10515_VIP_Bevindingen_en_praktijkervaringen_uit_de_proeftuinen_def.pdf
  [Google Scholar]
 22. Noordegraaf, M., & Siderius, K. (2016). Perspectieven op publieke professionaliteit: Van professionals (in organisaties) naar organiserende professionaliteit. Management & Organisatie, 70(2), 4-19.
  [Google Scholar]
 23. NVZ. (2017). Functiedifferentiatie mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen functieprofielen en leidraad voor de invoering. https://live-nvz-api.pantheonsite.io/sites/default/files/2019-05/Functiedifferentiatie%20functieprofielen%20en%20leidraad%20voor%20invoering.pdf
  [Google Scholar]
 24. Raurell-Torredà, M. (2020). Management of ICU nursing teams during the COVID-19 pandemic. Enfermería Intensiva (English ed.), 31(2), 49-51. https://doi.org/10.1016/j.enfie.2020.04.001
  [Google Scholar]
 25. Rieckert, A., Schuit, E., Bleijenberg, N., Ten Cate, D., De Lange, W., De Man-Van Ginkel, J. M., Mathijssen, E., Smit, L., Stalpers, D., Schoonhoven, L., Veldhuizen, J. D., & Trappenburg, J. C. (2021). How can we build and maintain the resilience of our health care professionals during COVID-19? Recommendations based on a scoping review. BMJ open, 11(1), e043718. http://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043718
  [Google Scholar]
 26. Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P. J., & Weaver, S. J. (2018). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. American Psychologist, 73(4), 433-450. https://doi.org/10.1037/amp0000298
  [Google Scholar]
 27. Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description?Research in Nursing & Health, 23(4), 334-340. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G
  [Google Scholar]
 28. Skipr. (2020, 15december). Personeelstekort in de zorg steeds groter. https://www.skipr.nl/nieuws/personeelstekort-in-de-zorg-steeds-groter/
  [Google Scholar]
 29. Stalpers, D., De Brouwer, B. J., Kaljouw, M. J., & Schuurmans, M. J. (2015). Associations between characteristics of the nurse work environment and five nurse-sensitive patient outcomes in hospitals: A systematic review of literature. International Journal of Nursing Studies, 52(4), 817-835. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.01.005
  [Google Scholar]
 30. Tannenbaum, S. I., Traylor, A. M., Thomas, E. J., & Salas, E. (2020). Managing teamwork in the face of pandemic: Evidence-based tips. BMJ Quality & Safety, 0, 1-5. http://doi.org/10.1136/bmjqs-2020-011447
  [Google Scholar]
 31. Timmermans, S., & Tavory, I. (2012). Theory construction in qualitative research: From grounded theory to abductive analysis. Sociological Theory, 30(3), 167-186. https://doi.org/10.1177/0735275112457914
  [Google Scholar]
 32. UWV. (2020, 16maart). Factsheet Zorg. https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet-arbeidsmarkt-zorg-maart2020.pdf
  [Google Scholar]
 33. V&VN. (2020, 20mei). De VAR in crisistijd: lessen voor de toekomst. https://www.venvn.nl/nieuws/de-var-in-crisistijd-lessen-voor-de-toekomst/
  [Google Scholar]
 34. Van der Linden, D. (2004). Mentale vermoeidheid en doelgericht handelen: Effecten van taakcontext op de sturing van gedrag. Gedrag & Organisatie17(4), 252-271. https://doi.org/10.5117/2004.017.004.003
  [Google Scholar]
 35. Van Woerkom, M., & Meyers, M. C. (2015). My strengths count! Effects of a strengths-based psychological climate on positive affect and job performance. Human Resource Management, 54(1), 81-103. https://doi.org/10.1002/hrm.21623
  [Google Scholar]
 36. Woo, D., Miller, L. E., & Lamsen, L. N. (2020). Swift role negotiations: Communicative strategies for enabling rapid role shifts in cross-functional teaming. Communication Monographs, 1-23. https://doi.org/10.1080/03637751.2020.1862888
  [Google Scholar]
 37. Zorgvisie. (2020, 11mei). Ziekenhuisbestuur zet verpleegkundige buitenspel in crisismanagement. https://www.zorgvisie.nl/ziekenhuisbestuur-zet-verpleegkundige-buitenspel-in-crisismanagement/
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2021.3.004.STAL
Loading
/content/journals/10.5117/GO2021.3.004.STAL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error