Over de gevolgen van de coronacrisis voor beroepsonzekerheid, politieke machteloosheid en het geloof in samenzweringen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 34, Issue 3
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

In deze bijdrage wordt geëxploreerd in hoeverre de coronacrisis van invloed is op onzekerheid over het voortbestaan van de arbeidsplaats, hier geoperationaliseerd als beroepsonzekerheid. Tevens wordt de samenhang onderzocht tussen beroepsonzekerheid en twee maatschappelijke attitudes: politieke machteloosheid en geloof in een coronasamenzwering. Vanuit de literatuur over samenzweringen wordt tot slot afgeleid dat beroepsonzekerheid met het geloof in een coronasamenzwering samenhangt, omdat dergelijk samenzweringsdenken een poging is om betekenis te geven aan een crisissituatie, zoals de coronapandemie. Deze hypothese wordt getoetst door na te gaan in hoeverre politieke machteloosheid de samenhang tussen beroepsonzekerheid en het geloof in een coronasamenzwering medieert. In december 2020 werden via een online survey data verzameld bij 1324 respondenten in Vlaanderen (België). Alle hypothesen werden daarbij bevestigd. De resultaten suggereren dat de coronacrisis niet enkel van invloed was op onze gezondheid en ons gezondheidszorgsysteem, maar dat ook werkgerelateerde, politieke en maatschappelijke attitudes erdoor ‘geïnfecteerd’ kunnen zijn.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2021.3.005.WITT
2021-08-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09215077/34/3/GO2021.3.005.WITT.html?itemId=/content/journals/10.5117/GO2021.3.005.WITT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abalakina-Paap, M., Stephan, W. G., Craig, T., & Gregory, W. L. (1999). Beliefs in conspiracies. Political Psychology, 20(3), 637-647.
  [Google Scholar]
 2. Abts, K., Swyngedouw, M., & Jacobs, D. (2011). Politieke betrokkenheid en institutioneel wantrouwen: De spiraal van het wantrouwen doorbroken? In K.Abts, K.Dobbelaere, & L.Voyé (Eds.), Nieuwe tijden, nieuwe mensen: Belgen over arbeid, gezin, ethiek, religie en politiek (pp. 173-213). Uitgeverij LannooCampus.
  [Google Scholar]
 3. Ardèvol-Abreu, A., Gil de Zúñiga, H., & Gámez, E. (2020). The influence of conspiracy beliefs on conventional and unconventional forms of political participation: The mediating role of political efficacy. British Journal of Social Psychology, 59, 549-569. https://doi.org/10.1111/bjso.12366
  [Google Scholar]
 4. Billiet, J., & De Witte, H. (2008). Everyday racism as predictor of political racism in Flemish Belgium. Journal of Social Issues, 64(2), 253-267. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2008.00560.x
  [Google Scholar]
 5. Billiet, J., Meuleman, B., & De Witte, H. (2014). The relationship between ethnic threat and economic insecurity in times of economic crisis: Analysis of European Social Survey data. Migration Studies, 2(2), 135-161. https://doi.org/10.1093/migration/mnu023
  [Google Scholar]
 6. Bohets, K., & De Witte, H. (2006). Heeft coping een invloed op (de relatie tussen) baanonzekerheid, welzijn en arbeidstevredenheid?Gedrag & Organisatie, 19(2), 113-139.
  [Google Scholar]
 7. Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185-216. https://doi.org/10.1177/135910457000100301
  [Google Scholar]
 8. Bruder, M., Haffke, P., Neave, N., Nouripanah, N., & Imhoff, R. (2013). Measuring individual differences in generic beliefs in conspiracy theories across cultures: Conspiracy Mentality Questionnaire. Frontiers in Psychology, 4, 225. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00225
  [Google Scholar]
 9. De Cuyper, N., & De Witte, H. (2006). The impact of job insecurity and contract type on attitudes, well-being and behavioural reports: A psychological contract perspective. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 395-409. https://doi.org/10.1348/096317905x53660
  [Google Scholar]
 10. De Cuyper, N., & De Witte, H. (2008). Gepercipieerde kans op een baan versus een betere baan: Relaties met arbeidstevredenheid en welzijn. Gedrag & Organisatie, 21(4), 475-492.
  [Google Scholar]
 11. De Witte, H. (2005). Job insecurity: Review of the international literature on definitions, prevalence, antecedents and consequences. SA Journal of Industrial Psychology, 31(4), 1-6. https://doi.org/10.4102/sajip.v31i4.200
  [Google Scholar]
 12. De Witte, H., Goslinga, S., Chirumbolo, A., Hellgren, J., Näswall, K., & Sverke, M. (2005). Baanonzekerheid als schending van het psychologisch contract bij vakbondsleden: Gevolgen voor vakbondsattitudes en opzegintentie in België en Nederland. Gedrag & Organisatie, 18(1), 1-20.
  [Google Scholar]
 13. De Witte, H., Pienaar, J., & De Cuyper, N. (2016). Review of 30 years of longitudinal studies on the association between job insecurity and health and well-being: Is there causal evidence?Australian Psychologist, 51(1), 18-31. https://doi.org/10.1111/ap.12176
  [Google Scholar]
 14. De Witte, H., Vander Elst, T., & De Cuyper, N. (2015). Job insecurity, health and well-being. Sustainable Working Lives, January, 145-167. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9798-6
  [Google Scholar]
 15. De Witte, H., Vander Elst, T., & De Cuyper, N. (2020). Baanonzekerheid. In W.Schaufeli & A.Bakker (Eds.), De psychologie van arbeid en gezondheid (4e herziene druk, pp. 447-458). Bohn Stafleu van Loghum.
  [Google Scholar]
 16. Douglas, K. M., Sutton, R. M., & Cichocka, A. (2017). The psychology of conspiracy theories. Current Directions in Psychological Science, 26(6), 538-542. https://doi.org/10.1177/0963721417718261
  [Google Scholar]
 17. Earnshaw, V. A., Eaton, L. A., Kalichman, S. C., Brousseau, N. M., Hill, E. C., & Fox, A. B. (2020). COVID-19 conspiracy beliefs, health behaviors, and policy support. Translational Behavioral Medicine, 10(4), 850-856. https://doi.org/10.1093/tbm/ibaa090
  [Google Scholar]
 18. Emmenegger, P., Marx, P., & Schraff, D. (2015). Labour market disadvantage, political orientations and voting: How adverse labour market experiences translate into electoral behaviour. Socio-Economic Review, 13(2), 189-213. https://doi.org/10.1093/ser/mwv003
  [Google Scholar]
 19. Freeman, D., & Bentall, R. (2017). The concomitants of conspiracy concerns. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 52, 595-604. https://doi.org/10.1007/s00127-017-1354-4
  [Google Scholar]
 20. Freeman, D., Waite, F., Rosebrock, L., Petit, A., Causier, C., East, A., Jenner, L., Teale, A., Carr, L., Mulhall, S., Bold, E., & Lambe, S. (2020). Coronavirus conspiracy beliefs, mistrust, and compliance with government guidelines in England. Psychological Medicine, 1-13. https://doi.org/10.1017/S0033291720001890
  [Google Scholar]
 21. Goertzel, T. (1994). Belief in conspiracy theories. Political Psychology, 15(4), 731-742. https://doi.org/10.2307/3791630
  [Google Scholar]
 22. Hacker, J. S., Rehm, P., & Schlesinger, M. (2013). The insecure American: Economic experiences, financial worries, and policy attitudes. Perspectives on Politics, 11(1), 23-49. https://doi.org/10.1017/S1537592712003647
  [Google Scholar]
 23. Hamsher, J. H., Geller, J. D., & Rotter, J. B. (1968). Interpersonal trust, internal-external control, and the Warren Commission Report. Journal of Personality and Social Psychology, 9, 210-215. https://doi.org/10.1037/h0025900
  [Google Scholar]
 24. Handaja, Y., & De Witte, H. (2007). Kwantitatieve en kwalitatieve baanonzekerheid: Samenhangen met arbeidstevredenheid en psychisch welzijn. Gedrag & Organisatie, 20(2), 137-159.
  [Google Scholar]
 25. Hayes, A. F. (2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. Guilford publications.
  [Google Scholar]
 26. Heine, S. J., Proulx, T., & Vohs, K. D. (2006). The meaning maintenance model: On the coherence of social motivations. Personality and Social Psychology Review, 10(2), 88-110. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1002_1
  [Google Scholar]
 27. Jiang, L., & Lavaysse, L. M. (2018). Cognitive and affective job insecurity: A meta-analysis and a primary study. Journal of Management, 44(6), 2307-2342. https://doi.org/10.1177/0149206318773853
  [Google Scholar]
 28. Keim, A. C., Landis, R. S., Pierce, C. A., & Earnest, D. R. (2014). Why do employees worry about their jobs? A meta-analytic review of predictors of job insecurity. Journal of Occupational Health Psychology, 19, 269-290. https://doi.org/10.1037/a0036743
  [Google Scholar]
 29. Kofta, M., Soral, W., & Bilewicz, M. (2020). What breeds conspiracy antisemitism? The role of political uncontrollability and uncertainty in the belief in Jewish conspiracy. Journal of Personality and Social Psychology, 118(5), 900-918. https://doi.org/10.1037/pspa0000183
  [Google Scholar]
 30. Miller, J. (2020). Do COVID-19 conspiracy theory beliefs form a monological belief system?Canadian Journal of Political Science, 53(2), 319-326. https://doi.org/10.1017/S0008423920000517
  [Google Scholar]
 31. Oleksy, T., Wnuk, A., Maison, D., & Łyś, A. (2020). Content matters: Different predictors and social consequences of general and government-related conspiracy theories on COVID-19. Personality and Individual Differences, 168, 110289, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110289
  [Google Scholar]
 32. Pattyn, S., Van Hiel, A., Dhont, K., & Onraet, E. (2012). Stripping the political cynic: A psychological exploration of the concept of political cynicism. European Journal of Personality, 26, 566-579. https://doi.org/10.1002/per
  [Google Scholar]
 33. Schopf, K., & De Witte, H. (2019). De vergelijking van werklozen en baanonzekeren naar welzijn en gezondheid: Een systematisch literatuuroverzicht. Gedrag & Organisatie, 32(1), 38-63.
  [Google Scholar]
 34. Selenko, E., & De Witte, H. (2021). How job insecurity affects political attitudes: Identity threat plays a role. Applied Psychology: An international Review, 70(3), 1267-1294. doi.org/10.1111/apps.12275
  [Google Scholar]
 35. Shoss, M. K. (2017). Job insecurity: An integrative review and agenda for future research. Journal of Management, 43(6), 1911-1939. https://doi.org/10.1177/0149206317691574
  [Google Scholar]
 36. Silla, I., De Cuyper, N., Gracia, F. J., Peiro, J. M., & De Witte, H. (2009). Job insecurity and well-being: Moderation by employability. Journal of Happiness Studies, 10, 739-751. https://doi.org/10.1007/s10902-008-9119-0
  [Google Scholar]
 37. Sverke, M., Låstad, L., Hellgren, J., Richter, A., & Näswall, K. (2019). A meta-analysis of job insecurity and employee performance: Testing temporal aspects, rating source, welfare regime, and union density as moderators. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), 2536, 1-29. https://doi.org/10.3390/ijerph16142536
  [Google Scholar]
 38. Swami, V. (2012). Social psychological origins of conspiracy theories: The case of the Jewish conspiracy theory in Malaysia. Frontiers in Psychology, 3(AUG), 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00280
  [Google Scholar]
 39. Swami, V., Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2010). Unanswered questions: A preliminary investigation of personality and individual difference predictors of 9/11 conspiracist beliefs. Applied Cognitive Psychology, 24(6), 749-761. https://doi.org/10.1002/acp.1583
  [Google Scholar]
 40. Vandekerkhove, T., Struyven, L., Goesaert, T., & Vets, P. (2020). Hotspots van tijdelijke werkloosheid, hotspots van arbeidsmarktdynamiek? Sectorale impact, omvang en profiel van tijdelijke werkloosheid in de eerste maanden van de coronacrisis. HIVA-KU Leuven.
  [Google Scholar]
 41. Vander Elst, T., De Cuyper, N., Baillien, E., Niesen, W., & De Witte, H. (2016). Perceived control and psychological contract breach as explanations of the relationships between job insecurity, job strain and coping reactions: Towards a theoretical integration. Stress & Health, 36(2), 100-116. https://doi.org/10.1002/smi.2584
  [Google Scholar]
 42. Vander Elst, T., De Cuyper, N., & De Witte, H. (2011). The role of perceived control in the relationship between job insecurity and psychological outcomes: Moderator or mediator?Stress & Health, 27, e215-e227. https://doi.org/10.1002/smi.1371
  [Google Scholar]
 43. Vander Elst, T., Van den Broeck, A., De Cuyper, N., & De Witte, H. (2014). On the reciprocal relationship between job insecurity and employee well-being: Mediation by perceived control?Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87, 671-693. https://doi.org/10.1111/joop.12068
  [Google Scholar]
 44. Van Hootegem, A., Van Hootegem, A., Selenko, E., & De Witte, H. (2021). Work is political: Distributive injustice as a mediating mechanism in the relationship between job insecurity and political cynicism. Political Psychology, 0(0), 1-22. https://doi.org/10.1111/pops.12766
  [Google Scholar]
 45. Van Prooijen, J.-W. (2017). Why education predicts decreased belief in conspiracy theories. Applied Cognitive Psychology, 31(1), 50-58. https://doi.org/10.1002/acp.3301
  [Google Scholar]
 46. Van Prooijen, J., & Acker, M. (2015). The influence of control on belief in conspiracy theories: Conceptual and applied extensions. Applied Cognitive Psychology, 29, 753-761. https://doi.org/10.1002/acp.3161
  [Google Scholar]
 47. Van Prooijen, J. W., & Douglas, K. M. (2017). Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations. Memory Studies, 10(3), 323-333. https://doi.org/10.1177/1750698017701615
  [Google Scholar]
 48. Van Vuuren, T. (1990). Met ontslag bedreigd: Werknemers in onzekerheid over hun arbeidsplaats bij veranderingen in de organisatie. VU Uitgeverij.
  [Google Scholar]
 49. Whitson, J. A., & Galinsky, A. D. (2008). Lacking control increases illusory pattern perception. Science, 322, 115-117. https://doi.org/10.1126/science.1159845
  [Google Scholar]
 50. Wroe, A. (2014). Political trust and job insecurity in 18 European polities. Journal of Trust Research, 4(2), 90-112. https://doi.org/10.1080/21515581.2014.957291
  [Google Scholar]
 51. Wroe, A. (2016). Economic insecurity and political trust in the United States. American Politics Research, 44(1), 131-163. https://doi.org/10.1177/1532673X15597745
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2021.3.005.WITT
Loading
/content/journals/10.5117/GO2021.3.005.WITT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error