Het meten en bevorderen van competentiegebaseerde employability en loopbaansucces in organisaties, met speciale aandacht voor loopbaan- en levensfasen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 36, Issue 2
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van promotieonderzoek naar het belang van het ervaren leerklimaat in organisaties voor de employability van individuele medewerkers van alle leeftijden. Eerst werd naar een definiëring en operationalisering gezocht van het multidimensionele begrip employability binnen de organisatiecontext. We kwamen tot de volgende definitie van employability: “het continu vervullen, verwerven, of creëren van werk door het optimaal gebruik van competenties”. In deze operationalisatie wordt professionele expertise aangevuld met vier dimensies van meer generieke aard. Vervolgens werd een domein-onafhankelijk meetinstrument, dat uit een supervisor- en medewerkersversie bestaat, ontwikkeld en gevalideerd. Voorts werd onderzocht of employability voorspeld kan worden aan de hand van het ervaren leerklimaat. Hierbij werden, naast kalenderleeftijd, verschillende conceptualisaties van leeftijd in het model opgenomen (loopbaan- en levensfase). Deze studies wijzen uit dat we inderdaad een betrouwbaar en valide instrument hebben ontwikkeld dat toepasbaar is over verschillende beroepen en sectoren heen. Daarnaast is het ervaren leerklimaat van belang voor de employability van werknemers. Het ervaren leerklimaat neemt af met de kalenderleeftijd, maar dit verband verdwijnt als loopbaan- en levensfasen worden meegenomen in de analyse. Organisaties kunnen het instrumentarium dat is ontwikkeld gebruiken ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2023.2.003.HEIJ
2023-06-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Ackerman, P. L., & Kanfer, R. (2020). Work in the 21st century: New directions for aging and adult development. American Psychologist, 75(4), 486-498. https://doi.org/10.1037/amp0000615
  [Google Scholar]
 2. Arnold, J., & MacKenzie Davey, K. (1992). Self-ratings and supervisor ratings of graduate employees’ competences during early career. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 65(3), 235-250. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1992.tb00501.x
  [Google Scholar]
 3. Athey, T. R., & Orth, M. S. (1999). Emerging competency methods for the future. Human Resource Management, 38(3), 215-226. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099050X(199923)38:3<215::AID-HRM4>3.0.CO;2-W
  [Google Scholar]
 4. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. https://doi.org/10.1177/01492063910170010
  [Google Scholar]
 5. Bartram, D., Foster, J., Lindley, P. A., Brown, A. J., & Nixon, S. (1993). Learning Climate Questionnaire (LCQ): Background and technical information. Employment Service and Newland Park.
  [Google Scholar]
 6. Bergmann, B., Fritsch, A., Göpfert, P., Richter, F., Wardajan, B., & Wilczek, S. (2000). Kompetenzentwicklung und Berufsarbeit [Ontwikkeling van competenties en beroepswerk]. Waxmann Verlag.
  [Google Scholar]
 7. Bhaerman, R. & Spill, R. (1988). A dialogue on employability skills: How can they be taught? Journal of Career Development, 15, 41-52. https://doi.org/10.1007/BF01474094
  [Google Scholar]
 8. Boerlijst, J. G. (1994). The neglect of growth and development of employees over 40 in organizations: a managerial and training problem. In J.Snel & R.Cremer (Eds.), Work and aging (pp. 251-271). Taylor & Francis.
  [Google Scholar]
 9. Boerlijst, J. G., Van der Heijden, B. I. J. M., & Van Assen, A. (1993). Veertig-plussers in de onderneming. Van Gorcum/Stichting Management Studies.
  [Google Scholar]
 10. Bolweg, J. F., & Maenhout, J. M. M. (1995). Full employability: Economisch noodzakelijk, sociologisch naïef? In L.Faase, M.Ott, & C. J.Vos (Eds.), Nieuwe breukvlakken in het arbeidsbestel? (pp. 92-99). De Tijdstroom.
  [Google Scholar]
 11. Borghans, L., Golsteyn, B., & De Grip, A. (2006). Meer werken is meer leren. Determinanten van kennisontwikkeling. CINOP.
  [Google Scholar]
 12. Boudreau, J. W., Boswell, W. R., & Judge, T. A. (2001). Effects of personality on executive career success in the United States and Europe. Journal of Vocational Behavior, 58, 53-81. https://doi.org/10.1006/jvbe.2000.1755
  [Google Scholar]
 13. Bown-Wilson, D., & Parry, E. (2013). Career progression in older managers. Employee Relations, 35(3), 309-321. https://doi.org/10.1108/01425451311320495
  [Google Scholar]
 14. Boxall, P. (1999). The strategic HRM debate and the resource-based view of the firm. In R. S.Schuler & S. E.Jackson (Eds.), Strategic human resource management (pp. 73-89). Blackwell Business.
  [Google Scholar]
 15. Breslin, F. C., & Mustard, C. (2003). Factors influencing the impact of unemployment on mental health among young and older adults in a longitudinal, population-based survey. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 29(1), 5-14. https://doi:10.5271/sjweh.698
  [Google Scholar]
 16. Campbell, D. J., & Lee, C. (1988). Self-appraisal in performance evaluation: Development versus evaluation. The Academy of Management Review, 13(2), 302-314. https://doi.org/10.2307/258579
  [Google Scholar]
 17. Campbell, D. T., & Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56(2), 81-105. https://doi.org/10.1037/h0046016
  [Google Scholar]
 18. Cascio, W. F. (2005). From business partner to driving business success: The next step in the evolution of HR Management. Human Resource Management, 44, 159-163. https://doi.org/10.1002/hrm.20058
  [Google Scholar]
 19. CBS. (2022a, 17augustus). Spanning op de arbeidsmarkt loop verder op. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/33/spanning-op-de-arbeidsmarkt-loopt-verder-op.
  [Google Scholar]
 20. CBS. (2022b). Cijfers Statline: Pensioenleeftijd, 2001-2022. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/16/pensioenleeftijd-2001-2022
  [Google Scholar]
 21. CBS. (2023). Statline Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand. Gedownload op 28februari2023, van https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80590ned/table?ts=1677614823780
  [Google Scholar]
 22. Chapman, G. M., & Martin, J. F. (1995). Computerized business games in engineering education. Computers & Education, 25(1/2), 67-73. https://doi.org/10.1016/03601315(95)00028-3
  [Google Scholar]
 23. Cheng, E. W. L., & Ho, D. C. K. (2001). The influence of job and career attitudes on learning motivation and transfer. The Career Development International, 6(1), 20-27. https://doi.org/10.1108/13620430110381007
  [Google Scholar]
 24. D’Amato, A., & Zijlstra, F. R. H. (2008). Psychological climate and individual factors as antecedents of work outcomes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 17(1), 33-54. https://doi.org/10.1080/13594320701307420
  [Google Scholar]
 25. De Groot, A. D. (1961). Methodologie: Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen. Uitgeverij Mouton.
  [Google Scholar]
 26. De Lange, A. H., Taris, T. W., Jansen, P. G. W., Kompier, M. A. J., Houtman, I. L. D., & Bongers, P. M. (2010). On the relationships among work characteristics and learning-related behavior: Does age matter?Journal of Organizational Behavior, 31(7), 925-950. https://doi.org/10.1002/job.649
  [Google Scholar]
 27. De Lange, A. H., Van der Heijden, B., Van Vuuren, T., Furunes, T., De Lange, C., & Dikkers, J. S. E. (2021). Employable as we age? A systematic review of relationships between age operationalizations and employability. Frontiers in Psychology. 11: 605684. https://doi.org.10.3389/fpsyg.2020.605684
  [Google Scholar]
 28. De Lange, W. A. M. (2001). Flexibilisering van de arbeid en flexibilisering van de organisatie – incompatibilité des humeurs? In P.Ester, R.Muffels, & J.Schippers (Eds.), Flexibilisering, organisatie en employability (pp. 40-65). Coutinho.
  [Google Scholar]
 29. De Stobbeleir, K., Ashford, S., & Zhang, C. (2020). Shifting focus: Antecedents and outcomes of proactive feedback seeking from peers. Human Relations, 73(3), 303-325. https://doi.org/10.1177/0018726719828448
  [Google Scholar]
 30. De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, 73(3), 449-456. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.08.007
  [Google Scholar]
 31. De Vos, A., & Van der Heijden, B. I. J. M. (Eds.). (2015). Handbook of research on sustainable careers. Edward Elgar Publishing.
  [Google Scholar]
 32. De Vos, A., Van der Heijden, B. I. J. M., & Akkermans, J. (2020). Sustainable careers: Towards a conceptual model. Journal of Vocational Behavior, 117, 103196. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.06.011
  [Google Scholar]
 33. De Vries, S., Gründemann, R., & Van Vuuren, T. (2001). Employability policy in Dutch organizations. The International Journal of Human Resource Management, 12(7), 1193-1202. https://doi.org/10.1080/09585190110068395
  [Google Scholar]
 34. Ebberwein, C. A., Krieshok, T. S., Ulven, J. C., & Prosser, E. C. (2004). Voices in transition: Lessons on career adaptability. Career Development Quarterly, 52(4), 292-308. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2004.tb00947.x
  [Google Scholar]
 35. Finkelstein, L. M., King, E. B., & Voyles, E. C. (2015). Age metastereotyping and cross-age workplace interactions: A meta view of age stereotypes at work. Work, Aging and Retirement, 1(1), 26-40. https://doi.org/10.1093/workar/wau002
  [Google Scholar]
 36. Fleischmann, M., Koster, F., & Schippers, J. (2015). Nothing ventured, nothing gained! How and under which conditions employers provide employability-enhancing practices to their older workers. The International Journal of Human Resource Management, 26(22), 2908-2925. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1004100
  [Google Scholar]
 37. Fleuren, B. P. I., De Grip, A., Jansen, N. W. H., Kant, I., & Zijlstra, F. R. H. (2020). Unshrouding the sphere from the clouds: Towards a comprehensive conceptual framework for sustainable employability. Sustainability, 12(16), 6366. https://doi.org/10.3390/su12166366
  [Google Scholar]
 38. Fouarge, D., De Grip, A., & Nelen, A. (2009). Leren en werken. ROA-R-2009/3.
  [Google Scholar]
 39. Frese, M. (2000). The changing nature of work. In N.Chmiel (Ed.), Introduction to work and organizational psychology (pp. 424-439). Blackwell.
  [Google Scholar]
 40. Froehlich, D. E., Liu, M., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2018). Work in progress: The progression of competence-based employability. The Career Development International, 23(2), 230-244. https://doi.org/10.1108/CDI-06-2017-0098
  [Google Scholar]
 41. Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14-38. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.10.005
  [Google Scholar]
 42. Gattiker, U. E., & Larwood, L. (1986). Subjective career success: A study of managers and support personnel. Journal of Business and Psychology, 1(2), 78-94. https://doi.org/10.1007/BF01018805
  [Google Scholar]
 43. Greller, M. M., & Simpson, P. (1999). In search of late career: A review of contemporary social science research applicable to the understanding of late career. Human Resource Management Review, 9(3), 309-347. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(99)00023-6
  [Google Scholar]
 44. Hall, D. T., & Mirvis, P. H. (1995). The new career contract: developing the whole person at midlife and beyond. Journal of Vocational Behavior, 47(3), 269-289. https://doi.org/10.1006/jvbe.1995.0004
  [Google Scholar]
 45. Hansson, R. O., Robson, S. M., & Limas, M. J. (2001). Stress and coping among older workers. Work, 17(3), 247-256.
  [Google Scholar]
 46. Harris, M. M., & Schaubroeck, J. (1988). A meta-analysis of self-supervisor, self-peer, and peer-supervisor ratings. Personnel Psychology, 41(1), 43-62. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb00631.x
  [Google Scholar]
 47. Heintel, P. (1992). Läßt sich Beratung erlernen? [Is advieswerk leerbaar?]. In R.Wimmer (Ed.), Organisationsberatung [Organisatie-advies] (pp. 345-378). Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-87124-4_16
  [Google Scholar]
 48. Hirschi, A., Steiner, R., Burmeister, A., & Johnston, C. S. (2020). A whole-life perspective of sustainable careers: The nature and consequences of nonwork orientations. Journal of Vocational Behavior, 117(1), 103319. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103319
  [Google Scholar]
 49. Huys, R., De Rick, K., & Vandenbrande, T. (2005). Enhance learning opportunities at work. Onderzoeksrapport in opdracht van de Europese Commissie. Hiva.
  [Google Scholar]
 50. Ilmarinen, J. E. (2001). Aging workers. Occupational & Environmental Medicine, 58(8), 546-552. http://dx.doi.org/10.1136/oem.58.8.546
  [Google Scholar]
 51. Ilmarinen, J. (2006). Towards a longer worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union (Eng. version ed.). Finnish Institute of Occupational Health.
  [Google Scholar]
 52. Jabbour, C. J. C., & Santos, F. C. A. (2008). The central role of human resource management in the search for sustainable organizations. The International Journal of Human Resource Management, 19(12), 2133-2154. https://doi.org/10.1080/09585190802479389
  [Google Scholar]
 53. Jenewein, K., Knauth, P. & Zülch, G. (2002). Kompetenzentwicklung in Unternehmensprozessen [Ontwikkeling van competenties in bedrijfsprocessen]. Shaker Verlag.
  [Google Scholar]
 54. Kaliterna, L., Larsen, Z. P., & Brkljacic, T. (2002). Chronological and subjective age in relation to work demands: Survey of Croatian workers. Experimental Aging Research, 28(1), 39-49. https://doi:10.1080/036107302753365531
  [Google Scholar]
 55. Kanfer, R., & Ackerman, P. L. (2004). Aging, adult development and work motivation. Academy of Management Review, 29(3), 440-458. https://doi.org/10.2307/20159053
  [Google Scholar]
 56. Kappelman, L. A., Jones, M. C., McLean, E., & Boonme, K. (2016). Skills for success at different stages of an IT professional’s career. Communications of the ACM, 59(8), 64-70.
  [Google Scholar]
 57. Kawakami, N., & Fujigaki, Y. (1996). Reliability and validity of the Japanese version of Job Content Questionnaire: Replication and extension in computer company employees. Industrial Health, 34(4), 295-306. https://doi.org/10.2486/indhealth.34.295
  [Google Scholar]
 58. Kidder, L. H., & Judd, C. M. (1986). Research methods in social relations. CBS College Publishing.
  [Google Scholar]
 59. King, Z. (2004). Career self-management: Its nature, causes and consequences. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 112-133. https://doi.org/10.1016/S00018791(03)00052-6
  [Google Scholar]
 60. Lam, S. S. K., Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2012). The relationship between external job mobility and salary attainment across career stages. Journal of Vocational Behavior, 80(1), 129-136. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2011.05.002
  [Google Scholar]
 61. Lawrie, E. J., Tuckey, M. R., & Dollard, M. F. (2018). Job design for mindful work: The boosting effect of psychosocial safety climate. Journal of Occupational Health Psychology, 23(4), 483-495. https://doi.org/10.1037/ocp0000102
  [Google Scholar]
 62. Le Blanc, P. M., Demerouti, E., & Bakker, A. B. (2017). How can I shape my job to suit me better? job crafting for sustainable employees and organizations. In N.Chmiel, F.Fraccarolli, & M.Sverke (Eds.), An introduction to work and organizational psychology: An international perspective (3rd ed., pp. 48-63). Wiley.
  [Google Scholar]
 63. Lorscheider, B. (1997). Kooperative Lernprozesse in Produktionsunternehmen [Coöperatieve leerprocessen in productiebedrijven]. Augustinus Verlag.
  [Google Scholar]
 64. Mabe, P. A., & West, S. G. (1982). Validity of self-evaluation of ability: A review and meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 67(3), 280-296. https://doi.org/10.1037/0021-9010.67.3.280
  [Google Scholar]
 65. MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., & Williams, J. (2004). Confidence limits for the indirect effect: Distribution of the product and resampling methods. Multivariate Behavioral Research, 39(1), 99-128. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr3901_4
  [Google Scholar]
 66. Maurer, T. J. (2001). Career-relevant learning and development, worker age, and beliefs about self-efficacy for development. Journal of Management, 27(2), 123-140. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(00)00092-1
  [Google Scholar]
 67. Maurer, T. J. (2007). Employee development and training issues related to the aging workforce. In K. S.Shultz & G. A.Ames (Eds.), Aging and Work in the 21st Century (pp. 163-78). Lawrence Erlbaum.
  [Google Scholar]
 68. Maurer, T. J., & Rafuse, N. E. (2001). Learning not litigating: Managing employee development and avoiding claims of age discrimination. Academyof Management Perspectives, 15(4), 110-121. https://doi.org/10.5465/ame.2001.5898395
  [Google Scholar]
 69. McCarthy, A. M., & Garavan, T. N. (2001). 360° feedback process: performance, improvement and employee career development. Journal of European Industrial Training, 25(1), 5-32. https://doi:10.1108/03090590110380614
  [Google Scholar]
 70. Mikkelsen, A., & Grønhaug, K. (1999). Measuring organizational learning climate: A Cross-national replication and instrument validation study among public sector employees. Review of Public Personnel Administration, 19(4), 31-44. https://doi.org/10.1177/0734371X9901900404
  [Google Scholar]
 71. Mikkelsen, A., Saksvik, P. O., & Ursin, H. (1998). Job stress and organizational learning climate. International Journal of Stress Management, 5(4), 197-209. https://doi.org/10.1023/A:1022965727976
  [Google Scholar]
 72. Mulder, M. (2001). Competence development – Some background thoughts. Journal of Agricultural Education and Extension, 7(4), 147-159.
  [Google Scholar]
 73. Ng, E. S., & Law, A. (2014). Keeping up! Older workers’ adaptation in the workplace after age 55. Canadian Journal on Aging/La revue canadienne du vieillissement, 33(1), 1-14. https://doi:10.1017/S0714980813000639
  [Google Scholar]
 74. Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2008). The relationship of age to ten dimensions of job performance. Journal of Applied Psychology, 93(2), 392-423. https://doi:10.1037/0021-9010.93.2.392
  [Google Scholar]
 75. Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2012). Evaluating six common stereotypes about older workers with meta-analytical data. Personnel Psychology, 65(4), 821-858. https://doi.org/10.1111/peps.12003
  [Google Scholar]
 76. Nordhaug, O., & Grønhaug, K. (1994). Competences as resources in firms. International Journal of Human Resource Management, 5(1), 89-106. https://doi.org/10.1080/09585199400000005
  [Google Scholar]
 77. North, J., Mallabar, M., & Desrochers, R. (1988). Vocational preparation and employability development. Child Welfare, 67(6), 573-586. http://www.jstor.org/stable/45389948
  [Google Scholar]
 78. Onstenk, J. H. A. M. (1997). Lerend leren werken: Brede vakbekwaamheid en de integratie tussen werken, leren en innoveren. Eburon.
  [Google Scholar]
 79. Oosterveld, P., & Vorst, H. C. M. (1996). Testconstructie en testonderzoek: Methoden van vragenlijstconstructie. Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 80. Ostroff, C., & Atwater, L. E. (2003). Does whom you work with matter? Effects of referent group gender and age composition on managers’ compensation. Journal of Applied Psychology, 88(4), 725-740. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.4.725
  [Google Scholar]
 81. Paauwe, J. (1997, 14oktober). Zonder eerlijke ruilrelatie geen employability. Trouw, p. 11.
  [Google Scholar]
 82. Perkins, D., & Salomon, G. (1992). Transfer of learning: International encyclopedia of education (2nd ed.). Pergamon Press.
  [Google Scholar]
 83. Poell, R. F., Van Dam, K., & Van den Berg, P. T. (2004). Organizing learning in work contexts. Applied Psychology: An International Review, 53(4), 529-540. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2004.00186.x
  [Google Scholar]
 84. Rhebergen, B., & Wognum, I. (1997). Supporting the career development of older employees: A HRD study in a Dutch company. International Journal of Training and Development, 1(3), 191-198. https://doi.org/10.1111/1468-2419.00019
  [Google Scholar]
 85. Rodriguez, D. A., Patel, R., Bright, A., Gregory, D., & Gowing, M. K. (2002). Developing competency models to promote integrated human resource practices. Human Resource Management, 41(3), 309-324. https://doi.org/10.1002/hrm.10043
  [Google Scholar]
 86. Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van Esbroeck, R., & Van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239-250. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.04.004
  [Google Scholar]
 87. Schein, E. H. (1996). Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st century. The Academy of Management Executive (1993-2005), 10(4), 80-88. http://www.jstor.org/stable/4165355
  [Google Scholar]
 88. Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). A social capital theory of career success. Academyof Management Journal, 44(2), 219-237. https://doi.org/10.2307/3069452
  [Google Scholar]
 89. SER. (2009). Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties. https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2009/preventiebeleid-arbeidsorganisaties.pdf
  [Google Scholar]
 90. SER & TNO. (2022). Monitor Leercultuur 2022. https://publicaties.ser.nl/ser_leercultuurmonitor_2022/cover
  [Google Scholar]
 91. Sternberg, R. J. (1996). Successful intelligence. Simon & Schuster.
  [Google Scholar]
 92. Sternberg, R. J. (1999). Successful intelligence: Finding a balance. Trends in Cognitive Sciences, 3(11), 436-442. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01391-1
  [Google Scholar]
 93. Sterns, H. L., & Miklos, S. M. (1995). The aging worker in a changing environment: Organizational and individual issues. Journal of Vocational Behavior, 47(3), 248-268. https://doi.org/10.1006/jvbe.1995.0003
  [Google Scholar]
 94. Super, D. E. (1990). A life span, life-space approach to career development. In D.Brown & L.Brooks (Eds.), Career choice and development (2nd ed., pp. 197-261). Jossey-Bass.
  [Google Scholar]
 95. Thijssen, J. G. L. (1992). Ervaringsconcentratie: drempel voor kwalificatievernieuwing in de tweede loopbaanhelft. Gedrag & Organisatie, 5(6), 428-447.
  [Google Scholar]
 96. Tikkanen, T. (2002). Learning at work in technology intensive environments. Journal of Workplace Learning, 14(3), 89-97. https://doi.org/10.1108/13665620210421902
  [Google Scholar]
 97. Tikkanen, T., Lahn, L., Withnall, A., Ward, P., & Lyng, K. (2002). Working life changes and training of older workers: Final report to the WORKTOW project. TSER, DGXII/ EU. VOX & European Commission.
  [Google Scholar]
 98. Truss, C., Gratton, L., Hope-Hailey, V., McGovern, P., & Stiles, P. (1997). Soft and hard models of human resource management: A reappraisal. Journal of Management Studies, 34(1), 53-73. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00042
  [Google Scholar]
 99. Tsui, A. S., Xin, K. R., & Egan, T. D. (1995). Relational demography: The missing link in vertical dyad linkage. In S. E.Jackson & M. N.Ruderman (Eds.), Diversity in work teams: Research paradigms for a changing workplace (pp. 97-129). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10189-004
  [Google Scholar]
 100. Van Dam, K. (2004). Antecedents and consequences of employability orientation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 13(1), 29-51. https://doi.org/10.1080/13594320344000237
  [Google Scholar]
 101. Van der Heijde, C. M. (2016). The development and measurement of employability and career success: Over different life and career stages. Proefschrift University of Twente. Digital Printing Partners.
  [Google Scholar]
 102. Van der Heijde, C. M., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2006). A competence-based and multidimensional operationalization and measurement of employability. Human Resource Management, 45(3), 449-476. https://doi.org/10.1002/hrm.20119
  [Google Scholar]
 103. Van der Heijden, B. I. J. M. (2000). The development and psychometric evaluation of a multidimensional measurement instrument of professional expertise. High Ability Studies, 11(1), 9-39. https://doi.org/10.1080/713669175
  [Google Scholar]
 104. Van der Heijden, B. I. J. M. (2005). “No one has ever promised you a rose garden”. On shared responsibility and employability enhancing strategies throughout careers. Inaugurele rede Open University of the Netherlands. Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 105. Van der Heijden, B. I. J. M. (2018). Interpersonal work context as a possible buffer against age-related stereotyping. Ageing & Society, 38(1), 129-165. https://doi.org/10.1017/S0144686X16001148
  [Google Scholar]
 106. Van der Heijden, B. I. J. M., De Vos, A., Akkermans, J., Spurk, D., Semeijn, J., Van der Velde, M., & Fugate, M. (2020). Special issue Sustainable careers across the lifespan: Moving the field forward. Introductory Article. Journal of Vocational Behavior, 117, 103344. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103344
  [Google Scholar]
 107. Van der Heijden, B. I. J. M., Notelaers, G., Peters, P.Stoffers, J. J. M., De Lange, A. H., Froehlich, D. E., & Van der Heijde, C. M. (2018). Development and validation of the short-form employability five-factor instrument. Journal of Vocational Behavior, 106, 236-248. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.02.003
  [Google Scholar]
 108. Van der Heijden, B. I. J. M., Scholarios, D., Bozionelos, N., Van der Heijde, C. M., Epitropaki, O., & the Indic@tor consortium (2005). Report on final results. Indic@ tor Report: A cross-cultural study on the measurement and enhancement of employability in small and medium-sized ICT-companies. European Commission.
  [Google Scholar]
 109. Van der Heijden, B. I. J. M., Van der Heijde, C. M. & the Indic@tor consortium (2005). Report on Theoretical Background and Research Model. Deliverable 1.1 Study Definition. Work Package 1. Indic@tor. A cross-cultural study on the measurement and enhancement of employability among ICT-professionals working in small and medium-sized companies. Project ID: IST-2000-31070.
  [Google Scholar]
 110. Vanhercke, D., De Cuyper, N., Peeters, E. & De Witte, H. (2014). Defining perceived employability: A psychological approach. Personnel Review, 43(4), 592-605. https://doi.org/10.1108/PR-07-2012-0110
  [Google Scholar]
 111. Van Vuuren, T. (2012). Vitaliteitsmanagement: Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Gedrag& Organisatie, 25(4), 400-418. https://doi.org/10.5117/2012.025.004.400
  [Google Scholar]
 112. Van Vuuren, T., Caniëls, M. C. J., & Semeijn, J. H. (2011). Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Gedrag & Organisatie, 24(4), 357-374. https://doi.org/10.5117/2011.024.004.357
  [Google Scholar]
 113. Verbruggen, M. (2010). Career counseling in the new career era. Review of Business and Economics, 55(1), 2-22.
  [Google Scholar]
 114. Verbruggen, M., & Sels, L. (2010) Social-cognitive factors affecting clients’ career and life satisfaction after counseling. Journal of Career Assessment, 18(1), 3-15. https://doi.org/10.1177/1069072709340516
  [Google Scholar]
 115. Versloot, A. M., Glaudé, M. Th., & Thijssen, J. G. L. (1998). Employability: Een pluriform arbeidsmarktfenomeen. Max Goote/Synopsis.
  [Google Scholar]
 116. Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): I. Conceptual Framework and Item Selection. Medical Care, 30(6), 473-483. http://www.jstor.org/stable/3765916
  [Google Scholar]
 117. Weick, K. E. (1996). Enactment and the boundaryless career: Organizing as we work. In M. B.Arthur & D. M.Rousseau (Eds.), The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era (pp. 40-57). Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 118. Wood, R., & Bandura, A. (1989). Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making. Journal of Personality and Social Psychology, 56(3), 407-415. https://doi.org/10.1037/0022-3514.56.3.407
  [Google Scholar]
 119. Wright, P. M., Gardner, T. M., Moynihan, L. M., & Allen, M. R. (2005). The relationship between HR practices and firm performance: Examining causal order. Personnel Psychology, 58(2), 409-446. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00487.x
  [Google Scholar]
 120. Wright, P. M., McMahan, G. C., & McWilliams, A. (1994). Human resources and sustained competitive advantage: A resource-based perspective. International Journal of Human Resource Management, 5(2), 301-326. https://doi.org/10.1080/09585199400000020
  [Google Scholar]
 121. Ybema, J. F., Van Vuuren, T., & Van Dam, K. (2020). HR practices for enhancing sustainable employability: Implementation, use, and outcomes. The International Journal of Human Resource Management, 31(7), 886-907. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1387865
  [Google Scholar]
 122. Yeatts, D. E., Folts, W. E., & Knapp, J. (2000). Older workers’ adaptation to a changing workplace: Employment issues for the 21st Century. Educational Gerontology, 26(6), 565-582. https://doi.org/10.1080/03601270050133900
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2023.2.003.HEIJ
Loading
/content/journals/10.5117/GO2023.2.003.HEIJ
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error