2004
Volume 73, Issue 3
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

Abstract

Dutch spatial planning flourished after the World War II until the nineties. Then, neoliberal politics took over: the government withdraw from its directing and controlling involvement and left spatial development to the ‘market’. In reaction to several serious problems that were not solved by the market, a new government started spring 2022 with the ambition to reclaim spatial planning policy and provide all citizens with sufficient and affordable housing. This article urges churches and congregations to get involved in the upcoming redevelopment of the Dutch landscape by actively participating in citizens collectives for spatial planning with their theological texts and practices.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2022.3.004.BROU
2022-08-01
2022-12-07
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Brouwer, R. (2009). Geloven in gemeenschap. Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap. Kok.
  [Google Scholar]
 2. De Klerk, L. en R.van der Wouden (2021). Ruimtelijke ordening. Geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland 1200 - nu. nai010 uitgevers.
  [Google Scholar]
 3. Fogteloo, M. en R.Bakker (2021). De ruimte van Riek. Bouwend aan Nederland. Boom, tweede druk.
  [Google Scholar]
 4. Franciscus (2015). Laudato Si’. Encycliek over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap.
  [Google Scholar]
 5. Hemel, Z. (2021). Er was eens een stad. Visionaire planologie. Pluim.
  [Google Scholar]
 6. Koelega, D. (2000). Niet alles van waarde is vervangbaar. Een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving. Kok.
  [Google Scholar]
 7. Lörzing, H. (2021). Een land waarover is nagedacht. Hoe de planners Nederland vormgaven. De Geus.
  [Google Scholar]
 8. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2013). 35 iconen van ruimtelijke ordening in Nederland.
  [Google Scholar]
 9. Noordegraaf, H. en G.Witte-Rang (2011), In de wereld werkzaam zijn. Anders denken over kerkelijk optreden door het MCKS 1981-1998. Skandalon.
  [Google Scholar]
 10. Raad van Kerken in Nederland (2019). Van God is de aarde en al wat daar leeft. Waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. Raad van Kerken in Nederland.
  [Google Scholar]
 11. Riphagen, J. (2021). Church-in-the-Neighbourhood. A Spatio-Theological Ethnography of Protestant Christian Place-making in the Suburban Context of Lunetten. VU-dissertatie.
  [Google Scholar]
 12. Tjeenk Willink, H. (2018). Groter denken, kleiner doen. Een oproep. Prometheus. Kindle Edition.
  [Google Scholar]
 13. Van Montfoort, T (2019). Groene theologie. Skandalon.
 14. Van Steinvoorn, D. (2001) ‘Alles naar zijn aard en schaal. De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in de twintigste eeuw’, in: Veerman en Van derPloeg, Denkend aan vol land, 27-43.
  [Google Scholar]
 15. Van Schijndel, B. (2016). Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie. Noordhof Uitgevers, tweede druk.
  [Google Scholar]
 16. Van der Kooi, C. (2022). ‘Wat is van wie? Eigendom en duurzaamheid in theologisch licht’, in: Kerk en Theologie, 73/2, 124-140.
  [Google Scholar]
 17. Van der Meulen, M. (2006). Vroom in de Vinex. Kerk en civil society in Leidsche Rijn. VU-dissertatie.
  [Google Scholar]
 18. Van der Woud, A. (2021). Het landschap, de mensen. Nederland 1850-1940. Prometheus.
  [Google Scholar]
 19. Veerman, H.J. en T.van der Ploeg (red.) (2001). Denkend aan vol land. Over ruimtelijke inrichting van Nederland. ICS-Cahiers deel 35. Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 20. Verkleij, F. (2021). ‘Bekering tot integrale ecologie, de boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’’, in: B.van den Berg en L.Mock, Zorg voor de aarde, herstel van de wereld. Levensbeschouwelijke reacties op de ecologische crisis. Stichting PaRDeS, 108-144.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2022.3.004.BROU
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error