De vraag naar eigenheid | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 73, Issue 4
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

Abstract

Military Chaplaincy in the Dutch armed forces play an important and estimated role in the care-giving systems of the military. What guarantees its independence from military goals? Protestant chaplains also are ordained ministers, being sent to the military by their churches. What can and should be their own role in supporting and inspiring those chaplains? The author asks for a stronger involvement of protestant theology and of the sending Churches into Chaplaincy and the chaplains, and into issues related to war and peace and to the impact of military deployments on the personnel.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2022.4.003.SMED
2022-11-01
2024-04-20
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Baart, A., Een theorie van de presentie, Den Haag, 2001.
  [Google Scholar]
 2. Bernts, T. e.a. (red.), Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016. Utrecht, Universiteit voor Humanistiek; Amsterdam, Vrije Universiteit; Faculteit der Godgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen; Kaski, 2014.
  [Google Scholar]
 3. Boon, E.‘Koude Oorlog binnen de protestantse geestelijke verzorging: De affaire Diekerhof in de jaren 1960’, in: id., Met het Woord onder wapenen, 121-138.
  [Google Scholar]
 4. Claus, D., ‘“Variis modis bene fit” (Op verschillende wijzen kan het goed gebeuren): Ontstaansgeschiedenis van de protestantse geestelijke verzorging in het leger 1815-1939’, in: ElsBoon, JanHoffenaar en WilcoVeltkamp (red.), Met het Woord onder de wapenen: Protestantse Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht vanaf 1914. Zoetermeer: Meinema2016, 15-34.
  [Google Scholar]
 5. De Kluis, A.T.W., De pastorie van Mühlberg, J.N. Voorhoeve1950.
  [Google Scholar]
 6. Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, Mensen helpen mens te blijven. Jaarschrift 2021, geraadpleegd op 12september2022 van www.dgv.nl/protestants
  [Google Scholar]
 7. Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, Met de stoottroepen naar Indië: Dagboeknotities van veldprediker J.C. Koningsberger.
  [Google Scholar]
 8. Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, ‘Niet door kracht of geweld, maar door mij Geest’: Beleidsnota 2019-2022, geraadpleegd op 12september2022 van www.dgv.nl/protestants.
 9. Diensten Geestelijk Verzorging bij de krijgsmacht, Eeuwig met mensen in zee: 100 jaar Geestelijke Verzorging Koninklijke Marine: Eeuwschrift 1921-2021. 2021
  [Google Scholar]
 10. Diekerhof, H.J., Een vuile verrader: Krijgsmacht en kerk onderweg bekeken, Utrecht, z.j.
  [Google Scholar]
 11. Goffman, E., Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York, 1961.
  [Google Scholar]
 12. Hirsch Ballin, E.M.H., Overheid, Godsdienst en Levensovertuiging: Eindrapport van de Commissies van advies inzake de criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag (ingesteld bij ministerieel besluit van 17 februari 1986), Staatscourant 1986/51.
  [Google Scholar]
 13. Huijzer, R., De binnenkant van het ambt: Een groundedtheory-onderzoek naar de ambtsbeleving en levensbeschouwelijke identiteit van protestantse pastores in zorginstellingen, in dialoog met Paul Ricoeur, Delft2017.
  [Google Scholar]
 14. Meijers, A.P.H., ‘De Geestelijke’, in: F.A.W.Bannier, e.a. (red.), Beroepsgeheim en verschoningsrecht: Handboek voor de advocaat, medisch hulpverlener en geestelijke, SDU-uitgevers2008, 171-199.
  [Google Scholar]
 15. Ministerie van Defensie, Defensienota 2018: Investeren onze mensen slagkracht en zichtbaarheid
  [Google Scholar]
 16. R.Moeliker, 18februari2022, ‘Geestelijken spraken zich zelden publiek uit over Nederlandse militair geweld in Indonesië’Nederlands Dagblad, p. 5.
  [Google Scholar]
 17. Protestantse Kerk in Nederland, Geestelijk verzorgers met een zending vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Een onderzoek door de Protestantse Kerk en de Protestantse Theologische Universiteit, 2021, geraadpleegd op 12september2022 van https://protestantsekerk.nl/nieuws/geestelijk-verzorgers-vinden-hun-zending-belangrijk/
  [Google Scholar]
 18. Smedema, I., ‘‘Opletten en niet in de weg lopen is het enige parool’: Veldpredikers in de meidagen van 1940’, in: Boon e.a. (red.), Met het Woord onder de wapenen, 35-51.
  [Google Scholar]
 19. Smit, C., ‘Spiritualiteit in de krijgsmacht: De rol van geestelijke verzorging bij Defensie’, in: Militaire Spectator182/5 (2013) 237-247:
  [Google Scholar]
 20. Ubels, K.H., ‘Een front battle: Over de ambtelijke zending van krijgsmachtpredikanten’, in: TGV21/89 (2018) 43-48.
  [Google Scholar]
 21. Van Bijsterveld, S., Overheid en godsdienst: Herijking van een onderlinge relatie, Den Haag2018.
  [Google Scholar]
 22. Van Dijk, B., In de strijd nabij: Nederlandse aalmoezeniers in militaire missies (diss.), Eburon2019
  [Google Scholar]
 23. ‘Voor het te laat is’, Open Brief, geraadpleegd op 12september2022 van https://www.nieuwwij.nl/actueel/open-brief-voor-het-te-laat-is-tegen-escalatie-in-oekraine/
  [Google Scholar]
 24. Vos, P.H., Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal. Moral injury en de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, https://www.pthu.nl/over-pthu/organisatie/medewerkers/p.h.vos/downloads/oratie-pieter-vos.pdf
  [Google Scholar]
 25. Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg van de Protestantse Kerk in Nederland, Beter werk maken van de kerkelijke zending van geestelijk verzorgers (in de zorg) binnen de Protestantse Kerk in Nederland, 2016, geraadpleegd op 12september2022 van https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2016/06/BETER-WERK-MAKEN-VAN-KERKELIJKE-ZENDING-3.1.pdf
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2022.4.003.SMED
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error