Het verhaal achter de moraal | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 73, Issue 4
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

Abstract

In order to substantiate the contribution of military chaplains to the moral formation of military personnel from a Protestant theological perspective this article examines, first, how an absolute imperative can be found in a relative reality, second, how a faith-inspired view of reality can be combined with a serviceable attitude towards reality, and finally, how a vision on flourishing life should be articulated and lived by military chaplains. The conclusion is that Protestant theological views of morality offer promising perspectives on the moral formation of military personnel.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2022.4.006.OOST
2022-11-01
2024-05-27
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Ballin, E.M.H.H., & Commissie van advies inzake de criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag (1988). Overheid, godsdienst en levensovertuiging: Eindrapport van de Commissie van advies inzake de criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag (ingesteld bij ministerieel besluit van 17 februari 1986, Stcrt. 1986, nr. 51). ’s-Gravenhage: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving.
  [Google Scholar]
 2. Bernts, T., Ganzevoort, R., Leget, C., & Wojtkowiak, J. (2014). Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016. Nijmegen: Radboud Universiteit, Universiteit voor Humanistiek, & Vrije Universiteit.
  [Google Scholar]
 3. Bethge, E. (2006). Dietrich Bonhoeffer, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag
  [Google Scholar]
 4. Bernau, J.A. (2021). From Christ to Compassion: The Changing Language of Pastoral Care. Journal for the Scientific Study of Religion, 60(2), 362–381.
  [Google Scholar]
 5. Bonhoeffer, D. (1998). Ethik (Hrsg. Eberhard Bethge et al.). München: Chr. Kaiser Verlag.
  [Google Scholar]
 6. Bonhoeffer, D. (1998). Widerstand und Ergebung (Hrsg. Eberhard Bethge et al.). München: Chr. Kaiser Verlag1998.
  [Google Scholar]
 7. Bonhoeffer, D. (2012). Aanzetten voor een ethiek: Samengesteld, vertaald en ingeleid door Gerard den Hertog en Wilken Veen, Zoetermeer, Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 8. Borgman, E.P.N.M. (2006). De onlosmakelijke verbondenheid van religie en publiek domein: Pleidooi voor een dubbele doorbraak. In W.B.H.J.van de Donk, A.P.Jonkers, G J.Kronjee, & R.J.J.M.Plum, (Red.), Geloven in het publieke domein: Verkenningen van een dubbele transformatie (pp. 315–336). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 9. Cadge, W. (2018). Healthcare Chaplaincy as a Companion Profession: Historical Developments. Journal of Health Care Chaplaincy, 0, 1–16.
  [Google Scholar]
 10. Carlson, J.D. (2009). Cashing in on Religious Currency?: Ethical Challenges for a Post-Secular Military. The Review of Faith & International Affairs, 7(4), 51–62, https://doi.org/10.1080/15570274.2009.9523415
  [Google Scholar]
 11. Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. Chicago: University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 12. Diensten Geestelijke Verzorging. (2018). Beleidsnota morele vorming door de D.G.V. (2018). ’s-Gravenhage: Auteur.
  [Google Scholar]
 13. Dörfler-Dierken, A. (2011). The Changing Role of Protestant Military Chaplaincy in Germany: From Raising Military Morale to Praying for Peace. Religion, State and Society, 39(1), 79–91.
  [Google Scholar]
 14. Głusiec, W. (2021). Hospital chaplains as ethical consultants in making difficult medical decisions. Journal of Medical Ethics, 0:1–5, https://doi.org/10.1136/medethics-2020-107096
  [Google Scholar]
 15. Habermas, J. & Ratzinger, J. (2011). Dialektik der Säkularisierung: Über Vernunft und Religion. Freiburg: Herder.
  [Google Scholar]
 16. Knight,M. (2019). Making Military Chaplains Better Moral Advisors (PhD Thesis). Biola University, La Mirada, California.
  [Google Scholar]
 17. Kunneman, H.P. (2006). Horizontale transcendentie en normatieve professionalisering: De casus geestelijke verzorging. In W.B.H.J.van de Donk, A.P.Jonkers, G.J.Kronjee, & R.J.J.M.Plum, (Red.), Geloven in het publieke domein: Verkenningen van een dubbele transformatie (pp. 367-394). Amsterdam, Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 18. Lewis, J.R. (2015). Spiritual Fitness and Resilience Formation through Army Chaplains and Religious Support (PhD Thesis). School of Foundations and Administration & Kent State University, Kent, Ohio.
  [Google Scholar]
 19. Stahl, R.Y. (2017). Enlisting faith: How the Military Chaplaincy Shaped Religion and State in Modern America. Harvard: Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 20. Stone, R.H. (2021). The Ethics of Paul Tillich, Macon, Georgia: Mercer University Press.
  [Google Scholar]
 21. Tillich, P. (1951). The Protestant Era: Translated and edited by James Luther Adams. London, Nisbet & Co.
  [Google Scholar]
 22. Timmins, F., Caldeira, S., Murphy, M., Pujol, N., Sheaf, G., Weathers, E., (…), Flanagan, B. (2018). The Role of the Healthcare Chaplain: A Literature Review,Journal of Health Care Chaplaincy, 24 (3), 87-106, https://doi.org/10.1080/08854726.2017.1338048
  [Google Scholar]
 23. Todd, A., & Butler, C. (2013). Moral engagements: Morality, mission and military chaplaincy. In A.Todd (Ed.), Military chaplaincy in contention: Chaplains, churches, and the morality of conflict (pp. 151-168). Farnham: Ashgate Publishing.
  [Google Scholar]
 24. Van Eijk, R., & Van Bijsterveld, S. (2022). De geestelijk verzorger in het perspectief van de verhouding tussen kerk en staat: Noodzaak van heldere verantwoordelijkheden. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid. 12 (2), 50-67, https://doi.org/10.5553/TvRRB/187977842021012002006
  [Google Scholar]
 25. Van Iersel, A.H.M. (2012). Naar eer en geweten: gewetensvorming van militairen in perspectief. In R.M.de Boer, J.P.van Bruggen, & G.W.N.Wildering, (Red.). Naar eer en geweten: Geestelijke Verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht (pp. 205-212). Budel: Damon.
  [Google Scholar]
 26. Van Iersel, A.H.M., & Van Baarda, Th.A. (Red.). (2002). Militaire ethiek: Morele dilemma’s van militairen in theorie en praktijk, Budel: Damon.
  [Google Scholar]
 27. Van ’t Slot. E. (2019). Zondig dapper: Bonhoeffer over christelijk handelen, Utrecht: Kok Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 28. Volf, M. (2009). Agents of Peace in Theaters of War: Rethinking the Role of Military Chaplains. The Review of Faith & International Affairs, 7(4), 33–41. https://doi.org/10.1080/15570274.2009.9523413
  [Google Scholar]
 29. Volf, M. & Croasmun, M. (2019). For the Life of the World: Theology That Makes a Difference. Grand Rapids, Michigan: Brazos Press.
  [Google Scholar]
 30. Vos, P.H. (2015). Christus, de werkelijkheid en de ethiek: Bonhoeffer en het probleem van een christelijke ethiek, In A.de Bruijne, H.Burger, & D.te Velde. Weergaloze kennis: Opstellen aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis (pp. 89-99). Zoetermeer: Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 31. Wildering, G.W.N. (2014). Morele vorming in de krijgsmacht: Een katholiek perspectief. Budel: Damon.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2022.4.006.OOST
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error