Een zwarte stem in een witte tekst | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 74, Issue 1
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

Abstract

This article studies the exegesis of the bible by Isabella, an early 18th-century enslaved woman in the Dutch colony Suriname, whom the Reformed minister Jan Willem Kals (1700-1781) discusses in his main work as an example of his assertion that black people can be Christians too. According to the report by Kals, Isabella uses the New Testament story of the Ethiopian eunuch (Acts 8:26-39) and a passage in John 8, to both criticize her white fellow-Christians for their behavior and to position herself as a true Christian.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2023.1.005.STOU
2023-01-01
2024-02-25
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Allen, R.M. (2013-2014). The Oral History of Slavery: Afro-Curaçaoan Memory and Self-Definition. A Caribbean Perspective on the 300th Anniversary of the Treaty of Utrecht. Sargasso: Journal of Caribbean Literature, Language, & CultureI & II, 135-153.
  [Google Scholar]
 2. Botman, M. (2005). Jetta. De tragische mulattin tussen barbaarsheid en beschaving. OSO: Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis24(1), 52-65.
  [Google Scholar]
 3. Buddingh, H. (2012). De geschiedenis van Suriname. Nieuw Amsterdam.
  [Google Scholar]
 4. Buijnsters, P. (1987). Lezersbrieven aan De Hollandsche Spectator. In W.van den Berg & H.Stouten (red.), Het woord aan de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen (pp. 127-141). Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 5. Buijs, P. (2007). De eeuw van het geluk: Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835. Verloren.
  [Google Scholar]
 6. Callahan, A.D. (2014). Reading and Using Scripture in the African American Tradition. In K.G.Cannon & A.B.Pinn (red.), The Oxford Handbook of African American Theology (pp. 27-39). Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 7. Fatah-Black, K. (20202) Eigendomsstrijd. De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname. Ambo2020.
  [Google Scholar]
 8. Fricke, F. (2019). The Lifeways of Enslaved People in Curaçao, St Eustatius, and St Maarten/St Martin: A Thematic Analysis of Archaeological, Osteological, and Oral Historical Data. Dissertatie University of Kent.
  [Google Scholar]
 9. Geen auteur (1735). Naamboekje van de Weled. Heeren der Hooge Indische Regeeringe, Gequalificeerde Persoonen, enz. op Batavia, Mitsgaders De Respective Gouverneurs, Directeurs, Commandeurs en Opperhoofden op de Buyten-Comptoiren van Nederlands India; gelykze in wezen zyn geweest 26 Maart 1732. Gerrit Bos.
  [Google Scholar]
 10. Geen auteur (1742). Maendelyke Uittreksels, of de Boekzaal der geleerde Waerelt54.
  [Google Scholar]
 11. Geen auteur/anoniem (30juli1764). De Denker83.
  [Google Scholar]
 12. Geen auteur (1682). Octroy ofte fondamentele Conditien onder de welcke haer hoogh Mog. ten besten en voordeel van de Ingezetenen dezer Landen / de Colonie van Suriname hebben doen vallen in handen ende onder directie van de Bewinthebberen van de generale Nederlandtsche Geoctroyeerde West-Indische Compagnie. Jacobus Scheltus.
  [Google Scholar]
 13. Huisman, M. (2015). Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013. Verloren.
  [Google Scholar]
 14. Jongenelen, T. (2016). Kakera Akotie, Cornelis van Engelen en Christiaan Hagerop. De historische context van een Afrikaanse brief uit 1764. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman39(1), 17-26.
  [Google Scholar]
 15. Joosse, L.J. (2008). Geloof in de Nieuwe Wereld. Ontmoeting met Afrikanen en Indianen (1600-1700). Kok.
  [Google Scholar]
 16. Jouwe, N., e.a. (red.) (2021). Slavernij herbezien. Visuele bronnen over slavernij in de Indonesische archipel en de Indische Oceaan. LM Publishers.
  [Google Scholar]
 17. Kals, J.W. (1756 en z.j.). Neerlands hooft- en wortel-sonde. Het verzuym van de bekeringe der heydenen. Pieter Koumans.
  [Google Scholar]
 18. Kars, M. (2021). Bloed in de rivier. Het onbekende verhaal van de massale slavenopstand in een Nederlandse kolonie. Atlas.
  [Google Scholar]
 19. van Kempen, M. (2003). Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Twee delen. Uitgeverij De Geus.
  [Google Scholar]
 20. Keijser, P. (1985). Suikerriet, suikerverdriet: slavernij in enkele 18e-eeuwse teksten. Educaboek.
  [Google Scholar]
 21. de Kok, G., Feinberg, H.M. (2016). Captured on the Gold Coast. ‘Illegal’ Enslavement, Freedom and the Pursuit of Justice in Dutch Courts, 1746-1750. Journal of Global Slavery1(2-3), 274-295.
  [Google Scholar]
 22. Van Lelyveld, T. (1919). De kleeding der Surinaamsche bevolkingsgroepen in verband met aard en gewoonten. De West-Indische Gids1(1), 249-268.
  [Google Scholar]
 23. Lichtveld, U.M., Voorhoeve, J. (19802). Suriname: Spiegel der vaderlandse kooplieden. Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 24. van der Linden, J.M. (1987). Jan Willem Kals 1700-1781. Leraar der hervormden, advocaat van indiaan en neger. Kok.
  [Google Scholar]
 25. Moens, P. (1817). Aardenburg, of de onbekende volkplanting in Zuid-Amerika. François Bohn.
  [Google Scholar]
 26. Mosterman, A.C. (2021). Spaces of Enslavement. A History of Slavery and Resistance in Dutch New York. Cornell University Press.
  [Google Scholar]
 27. Moxnes, H., Kartzow, M.B. (2010). Complex Identities: Ethnicity, Gender and Religion in the Story of the Ethiopian Eunuch (Acts 8:26–40). Religion and Theology17(3-4), 184-204.
  [Google Scholar]
 28. Negrón, R. (2020). Pieter Volkmar, Amsterdamse handelaar in slaafgemaakte kinderen. In P.Brandon e.a. (red.), Slavernij in Oost en West. Het Amsterdam onderzoek (pp. 120-127). Spectrum.
  [Google Scholar]
 29. Olney, J. (1984). ‘I Was Born’: Slave Narratives, Their Status as Autobiography and as Literature. Callaloo20, 46–73.
  [Google Scholar]
 30. van Ort, J. (2000 [1963]). Surinaams verhaal. Vestiging van de Hervormde Kerk in Suriname [1667-1800]. Walburg Pers.
  [Google Scholar]
 31. Paasman, B. (1984). Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting. Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 32. Pervo, R.I. (2009). Acts. A Commentary. Hermeneia. Fortress Press.
  [Google Scholar]
 33. Porter, A. (2014). Religion versus Empire?: British Protestant Missionaries and Overseas Expansion, 1700–1914. Manchester University Press2014.
  [Google Scholar]
 34. Reinhartz, A. (2001). John 8:31–59 from a Jewish Perspective. In J.K.Roth e.a. (red.), Remembering for the Future (787-797). Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 35. Stegeman, J. (2011). ‘De kinderen der heydenen.’ Utrecht, de kerk en slavernij. In N.Jouwe, M.Kuipers & R.Raben, Slavernij en de stad Utrecht (pp. 173-182). Walburg Pers.
  [Google Scholar]
 36. Schwartz, N. (2012). Weggaan of blijven? Brieven uit Suriname van Zeeuwse landverhuizers in 1672. Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 93-152.
  [Google Scholar]
 37. Wakefield, H. (2020). Olaudah Equiano’s Ecclesial World. Early American Literature55(3), 651-684.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2023.1.005.STOU
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error