Openbaarheid in het protestants kerkelijk tuchtrecht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 74, Issue 4
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

This article discusses an issue that the disciplinary literature once referred to as the hottest of the hot topics of disciplinary law: publicity. There are still all sorts of questions in this area. For example, on the permissibility of naming and shaming. Or is it better to speak of naming and praying in church disciplinary law? It has been found that there is limited disclosure in church disciplinary law. There are theological and legal reasons that explain that premise. However, a clearer definition of the rules on this in church orders would be desirable. Additional safeguards are needed to minimize the disadvantages of the lack of openness and the resulting potential threats to due process rights.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2023.4.004.DIJK
2023-10-01
2024-05-18
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bos, F.T., Koffeman, L.J. (2019). Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. KokBoekencentrum Uitgevers.
  [Google Scholar]
 2. Bouwman, H. (1912/1988). De kerkelijke tucht. Uitgeverij De Groot Goudriaan
  [Google Scholar]
 3. Deputaatschap Kerkrecht van de Generale Synode 2019 van de Gereformeerde Gemeenten (2020). … en met orde. Handleiding bij Dordtse Kerkorde, Appel en Tucht. Den Hertog.
  [Google Scholar]
 4. Van Drimmelen, L.C., Landman, N., Vis, R. (2014). Grondgedachten en organisatorische hoofdlijnen van het christendom, het jodendom en de islam. In L.C.van Drimmelen & T.J.van der Ploeg (red.), Geloofsgemeenschappen en recht (pp. 65-82). Boom Juridische Uitgevers.
  [Google Scholar]
 5. Fanoy, N.A.M.E.C. (2022). Geheimhouding. In M.L.Batting & R.L.Herregodts (red.), Handboek tuchtrecht (pp. 501-518). Boom Juridisch.
  [Google Scholar]
 6. Giesen, I. (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Procesrecht. 1. Beginselen van burgerlijk procesrecht. Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 7. Haardt, W.L. (1984). Samenvattend verslag. In Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, Tuchtrecht en Fair Play. W.E.J. Tjeenk Willink.
  [Google Scholar]
 8. Huijser, Ph.J. (1961). Het ambtsgeheim van de zielszorger. J.H. Kok N.V.
  [Google Scholar]
 9. Koffeman, L.J. (2009). Het goed recht van de kerk. Een theologische inleiding op het kerkrecht. Uitgeverij Kok.
  [Google Scholar]
 10. Koffeman, L.J. (2022). Gedeeld ambtsgeheim. Kerk en Theologie, 73(3), 288-302.
  [Google Scholar]
 11. Lent, L. van (2008). Externe openbaarheid in het strafproces. Boom Juridische Uitgevers.
  [Google Scholar]
 12. Van Osch, M. F. J. N. (2022). Tuchtprocesrecht. In M.L.Batting & R.L.Herregodts (red.), Handboek tuchtrecht (pp. 2320-2324). Boom Juridisch.
  [Google Scholar]
 13. Rensen, G. J. C. (m.m.v. Blanco Fernández, J. M.) (2022). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel III. Overige rechtspersonen. Vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en Europese rechtsvormen. Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 14. Santing-Wubs, A.H. (2003). Orde en tucht, tucht in orde?Ars Aequi, 07/08, 0552, 48-58.
  [Google Scholar]
 15. Santing-Wubs, A.H. (2002). Kerken in geding. De burgerlijke rechter en kerkelijke geschillen. Boom Juridische Uitgevers.
  [Google Scholar]
 16. Smits, P. (2008). Artikel 6 EVRM en de civiele procedure (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 10). Wolters Kluwer.
  [Google Scholar]
 17. Den Tonkelaar, J. D. A. (2016). Terugkerende vragen in het tuchtrecht. Ars Aequi, 07/08, 05645, 564-571.
  [Google Scholar]
 18. Zondag, W.A. (2019). Tucht over ambtsdragers. In H.J.Selderhuis (red.), Handboek Gereformeerd Kerkrecht (pp. 412-431), Uitgeverij Groen.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2023.4.004.DIJK
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error