Nederlandse letterkunde: tijdschrift, vakwetenschap, schoolvak | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In this article, we place the celebrating journal in the historical context of the discipline of Dutch language & literature since the 1990s in the Netherlands. Special attention is paid to the school subject of Dutch, and to the teaching of literature within that subject. We show what developments have led to the current cooperation between academics in Dutch language & literature and didactic experts, who share a concern for the school subject. We conclude with three recommendations for the future of the journal.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.002.MANT
2021-12-01
2023-12-09
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/26/2-3/NEDLET.2021.2-3.002.MANT.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.002.MANT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Alphen, E. van, Korsten, F-W., ‘Hoe verder? Toekomstperspectieven in de studie van de Nederlandse letterkunde’, in: TNTL120, 4, 2004, 289-297.
  [Google Scholar]
 2. Asseldonk, A. van, Coppen, P.A., ‘Het schoolvak Nederlands: écht zo saai?’, in: Onze taal, 2019, 11, 4-7.
  [Google Scholar]
 3. Asseldonk, A. van, Coppen, P.A., ‘Hoe leuk is saai? Bovenbouwleerlingen havo/vwo over het schoolvak Nederlands’, in: Levende Talen tijdschrift24, 1, 2021, 25-34.
  [Google Scholar]
 4. Bax, S., Mantingh, E., ‘Een web van twintigste-eeuwse literatuur. Naar een didactiek voor literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw’, in: Nederlandse Letterkunde23, 3, 2018, 257-286.
  [Google Scholar]
 5. Bax, S., Mantingh, E., ‘Tjeempie! “Wat zou er zijn met die moderne schrijvers?” Literatuurhistorisch redeneren met Liesje in Luiletterland’, in: TNTL135, 2, 2019, 100-127.
  [Google Scholar]
 6. Berg, W. van den, Muller, G.W. (red.), Literatuur op school. Zeven voordrachten over het literatuuronderwijs. Publicatie van de Raad voor Geesteswetenschappen nr. 6. KNAW, Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 7. Blankesteijn, E., Coppen, P.A., Smit, M., ‘Vakinhoud en -didactiek voor de lerarenopleiding Nederlands’. Kennisbasis lerarenopleiders – Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen. VELON, 2017, 272-281.
  [Google Scholar]
 8. Bloemert, J., Glopper, K. de, Lowie, W. e.a., Vakdidactisch onderzoek en de onderwijspraktijk. [Themanummer van] Levende Talen Magazine. Vereniging van Leraren in Levende Talen, 2018.
  [Google Scholar]
 9. Deijl, L. van der, Dietz, F., Stronks, E., ‘Literatuur leren onderzoeken in de klas. Hoe de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur en LitLab.nl scholieren kunnen opleiden tot literatuuronderzoekers’, in: Nederlandse Letterkunde23, 3, 2018, 235-255.
  [Google Scholar]
 10. Deijl, L.A. van der, Dietz, F.M., Stronks, E., ‘De Litlab Leesclub: lezen, discussiëren, onderzoeken, in: Levende Talen Magazine106, 6, 2019, 4-8.
  [Google Scholar]
 11. Dera, J.J.M., ‘Het begrip ‘literatuur’ binnen het literatuuronderwijs.’, in: WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (red.), Handboek didactiek Nederlands (Levende Talen). 21maart2020. https://didactieknederlands.nl/handboek/2020/03/het-begrip-literatuur-binnen-het-literatuuronderwijs/.
  [Google Scholar]
 12. Dera, J.J.M., ‘De lezende leraar. Literatuuronderwijs in Nederland(s) als onderzoeksobject’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,134, 2, 2020, 146-170.
  [Google Scholar]
 13. Dera, J.J.M., ‘De helaasheid der leeslijsten. Over diversiteit in het literatuuronderwijs’, in: De Lage Landen, 64, 1, 2021, 115-121.
  [Google Scholar]
 14. Drop, W.Steenbeek, J.W., Indringend lezen 1. ‘Close reading’ van poëzie. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970.
  [Google Scholar]
 15. Drop, W.Indringend lezen 2. Analyse van verhalend proza. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970.
  [Google Scholar]
 16. Gelderblom, A.J., A.M.Musschoot, Ongeziene blikken. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, deel 10, Bert Bakker, Amsterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 17. Gerritsen, W.P., C.G.N. de Vooys en de explosie van de neerlandistiek. Lezing tijdens de alumnidag van de Vakgroep Nederlands aan de Universiteit Utrecht op 7 oktober 1995. Adam Simons-reeks 1. Utrecht, 1995.
  [Google Scholar]
 18. Gerritsen, W.P., ‘De eenheid van het vak. Reflecties over de maatschappelijke rol van de neerlandistiek’, in: HugoBrems e.a. (red.), Nederlands 200 jaar later. Handelingen van het Deriende Colloquium Neerlandicum, Leiden 24-30 augustus 1997. Münster, 1998, 19-28.
  [Google Scholar]
 19. Gerritsen, W.P., ‘Le plaisir de se voir digitalisé. Toespraak bij de lancering van neerlandistiek.nl op 14 juni 2001,’ in: Neerlandistiek.nl, 19juni2001, artikelnummer 01.00. https://neerlandistiek.nl/archief/
  [Google Scholar]
 20. ‘Gij letterdames en gij letterheren’. Nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in Nederland. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, verkenningscommissie Taal- en letterkunde, Amsterdam, 2004.
  [Google Scholar]
 21. Herten, M. van, Voorst, S. van, ‘Van leesgezelschap tot leesclub: Gezamenlijk lezen in historisch en emancipatoir perspectief’, in: WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (red.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. 10april2021 (a). https://didactieknederlands.nl/handboek/2021/04/van-leesgezelschap-tot-leesclub-gezamenlijk-lezen-in-historisch-en-emancipatoir-perspectief/.
  [Google Scholar]
 22. Herten, M. van, Voorst, S. van, ‘Leesclubs in literatuuronderwijs’, in: WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (red.), Handboek Didactiek Nederlands. Levende Talen. 10april2021 (b). https://didactieknederlands.nl/handboek/2021/04/leesclubs-in-literatuuronderwijs/.
  [Google Scholar]
 23. Hilberdink, K., WagenaarS. (red.), Leescultuur onder vuur. Zes voordrachten over geletterdheid. Publicatie van de Raad voor Geesteswetenschappen nr. 10. KNAW, Amsterdam, 2006.
  [Google Scholar]
 24. Hulshof, H., Kwakernaak, E., Wilhelm, F., Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden, Passage, Groningen, 2015.
  [Google Scholar]
 25. JanssenT., Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., ‘Leraren doen onderzoek naar het schoolvak Nederlands – Inleiding op het themanummer’, in: Pedagogische Studiën98, 1, 2021, 1-5.
  [Google Scholar]
 26. Jensen, L., Honings, R., ‘Het zomersch land onder de vuren lucht’. Over de toekomst van de studie van de Nederlandse letterkunde.’, in: TNTL134, 2, 2018, Letterkundige neerlandistiek nu en in het komend decennium, 89-102.
  [Google Scholar]
 27. Kamp, I., Jong-Slagman, J. de, Duijvenboden, P. van (red.), Jeugdliteratuur en didactiek. Handboek voor het vo en mbo. Coutinho, Bussum, 2019.
  [Google Scholar]
 28. Keulen, R. van, ‘Theorie en praktijk van historisch literatuuronderwijs: een vignettenonderzoek’, in: Pedagogische Studiën98, 1, 2021, 6-26.
  [Google Scholar]
 29. Mantingh, E., ‘De leerling als ontdekkingsreiziger door tekst, taal en tijd. Mi have een droom: Groningen, 2032’, in: T.Witte (red.), Lectori salutem. De veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs. Symposium ter gelegenheid van het afscheid van dr. Theo Witte van de RUG op 16 maart 2018 in Het Kasteel te Groningen. Expertisecentrum Vakdidactiek Noord RUG, Groningen, 2018, 55-85.
  [Google Scholar]
 30. Meesterschapsteam Nederlands, Manifest Nederlands op School. Vakdidactiek Geesteswetenschappen, 2016. https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/Manifest-Nederlands-op-School.pdf
  [Google Scholar]
 31. Meesterschapsteam Nederlands, Visie op de toekomst van het curriculum Nederlands. Vakdidactiek Geesteswetenschappen, februari2018. https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/Visie-Curriculum-Nederlands-Meesterschapsteams-1.5-definitief.pdf.
  [Google Scholar]
 32. Meesterschapsteam Nederlands, Bewust geletterd in perspectief: kennis, vaardigheden en inzichten. Vakdidactiek Geesteswetenschappen, maart2021. https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Bewuste-geletterdheid-in-perspectief-maart-2021-220321.pdf,
  [Google Scholar]
 33. Meijer Drees, M., Mantingh, E., ‘Historische letterkunde 1 en 2’, in: WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (red.), Digitaal Handboek Didactiek Nederlands (Levende Talen). 21december2020. https://didactieknederlands.nl/handboek/2020/12/historische-letterkunde-deel-1-historische-literatuur/; https://didactieknederlands.nl/handboek/2020/12/historische-letterkunde-deel-2-literatuurgeschiedenis/.
  [Google Scholar]
 34. Nicolaas, M., ‘Aan de slag met literatuurgeschiedenis’, in: Levende Talen Magazine108, 4, 20214, 36-37.
  [Google Scholar]
 35. NRO, Vakdidactisch onderzoek in Nederland. Bijdragen aan de verbetering van het onderwijs door focus en samenwerking. NRO, september2019. https://www.nro.nl/nieuws/onderzoeksagenda-vakdidactisch-onderzoek.
  [Google Scholar]
 36. NRO, Vakdidactische onderzoeksagenda. NRO, 22-1-2021. https://www.nro.nl/nieuws/onderzoeksagenda-vakdidactisch-onderzoek.
  [Google Scholar]
 37. Oostrom, F. van (e.a., red.), Literatuur & onderwijs. Themanummer van Literatuur, tijdschrift over Nederlandse letterkunde14, 5, 1997.
  [Google Scholar]
 38. Oostrom, F. van, ‘Ten geleide’, in: Literatuur & onderwijs. Themanummer van Literatuur, tijdschrift over Nederlandse letterkunde14, 5, 1997, 258-259.
  [Google Scholar]
 39. Prinsen, S, Witte, T, & Suhre, C., ‘Imago en inhoud van het schoolvak Nederlands’, in: Levende Talen tijdschrift19, 3, 2018, 26-35. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1842.
  [Google Scholar]
 40. Redactie, ‘Ten geleide’, in: Nederlandse letterkunde, 1, 1, 1996, 1.
  [Google Scholar]
 41. Schrijvers, M., The story, the self, the other. Developing insight into human nature in the literature classroom. Dissertatie Universiteit van Amsterdam, 2019.
  [Google Scholar]
 42. Slings, H., Toekomst voor de Middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs. Prometheus, Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 43. Stronks, E., ‘Het concept ’representatie’ in het literatuuronderwijs’, in: WODN Werkgroep Onderzoek Didactiek Nederlands (red.), Digitaal Handboek Didactiek Nederlands (Levende Talen). 21maart2020. https://didactieknederlands.nl/handboek/2020/03/het-concept-representatie-in-het-literatuuronderwijs/.
  [Google Scholar]
 44. Taalunie, Iedereen taalcompetent! Visie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Algemeen Secretariaat van de Taalunie, 2017. https://taalunie.org/publicaties/19/iedereen-taalcompetent.
  [Google Scholar]
 45. Viskil, E., Verkenningsrapport Nederlandse taal- en letterkunde : een vergelijking van het onderzoek naar de eigen taal en literatuur in Nederland, Denemarken en Duitsland. Amsterdam, Overlegcommissie Verkenningen voor Wetenschap en Technologie, 1995.
  [Google Scholar]
 46. Viskil, E., Wat unbidan we nu? Naar een raad voor de neerlandistiek. Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998.
  [Google Scholar]
 47. Willaert, F., ‘Lezing’, in: H.Bekkering en A.J.Gelderblom, Veelstemmig akkoord. Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis. Verslag studiedag Literatuurgeschiedenis Den Haag, 17 januari 1997 (Voorzetten 52), Sdu, Nederlandse Taalunie, Den Haag, 1997, 46-49.
  [Google Scholar]
 48. Witte, T., Het oog van de meester. Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Stichting Lezen reeks, deel 12. Eburon, Delft, 2008.
  [Google Scholar]
 49. Witte, T., Mantingh, E., Herten, M. van, ‘Doodtij in de delta? Stand en toekomst van het Nederlandse literatuuronderwijs‘, in: Spiegel der Letteren59, 1, 2017, 115-143.
  [Google Scholar]
 50. Witte, T., ‘De kunst van het onderwijzen: naar een levenskrachtige visie op het literatuuronderwijs’, in: Nederlandse letterkunde23, 3, 2018, 257-286.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.002.MANT
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.002.MANT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error