2004
Volume 25, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

This article presents the first diachronic overview of the economic, social and symbolic profits of ‘city poets’ (‘stadsdichters’) in the Low Countries. From the early fifteenth century onwards, there have been many (more or less) official relationships between city councils and poets. The prominence and the form of these relationships, however, diverged greatly in different periods: whereas official appointments were the standard in the fifteenth, sixteenth and the twenty-first centuries, the period in between saw a much more diverse landscape of informal appointments and relationships. After presenting a historical overview of the role of city poets throughout the centuries, this article focuses on two well-documented periods in which formal agreements were made between town governments and poets: the late Middle Ages and the start of the 21st century. We analyze political and financial agreements explicitly in relationship to the complexities surrounding the production of city poetry. City poetry, paid by public money, is bound to be controversial: in general because its status is subject to changes and political discussions, but also because this form of commissioned poetry is sometimes seen as a form of propaganda. Official city poetry seems to flourish most in societies with a stable political-religious climate (as in the Southern Low Countries in the fifteenth and sixteenth century) and/or with a keen interest in city marketing (as in Flanders and the Netherlands in the twenty-first century).

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.005.HAM
2020-04-01
2021-10-18
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Abels, Romana, ‘De gedichten geven de stad meteen allure’, in: Trouw, 15 juni 2006.
  [Google Scholar]
 2. Ackermans, Ben, ‘Staties kruiswegkunst verspreid over ruimtes van De NWE Vorst’, in: Brabants Dagblad, 25 augustus 2007 (2007a).
  [Google Scholar]
 3. Ackermans, Ben, ‘Een kruisweg als “ontaard” kunstwerk’, in: Brabants Dagblad, 28 augustus 2007 (2007b).
  [Google Scholar]
 4. Anoniem
  Anoniem, ‘Onze Friese volksdichters’, in: Het volk, 4 december 1942.
  [Google Scholar]
 5. Anoniem
  Anoniem, ‘Na 20.000 huwelijken… thans zelf aan de beurt’, in: Arnhemsche courant, 3 november 1939.
  [Google Scholar]
 6. Anoniem
  Anoniem, ‘I. Vogelzang moet heengaan. Een populaire kamerbewaarder over een welbesteed leven’, in: Arnhemsche courant, 26 februari 1940.
  [Google Scholar]
 7. Anoniem
  Anoniem, ‘Thur Laudy begraven’, in: Limburgsch Dagblad, 17 februari 1975.
  [Google Scholar]
 8. Anoniem
  Anoniem, ‘Hans Bekema naast dichter ook schilder. Stadsdichter werkt nu veel commerciëler’, in: Leeuwarder courant, 23 februari 1989.
  [Google Scholar]
 9. Anoniem
  Anoniem, ‘Kruisweg grieft CDA’, in: Brabants Dagblad, 10 mei 2007.
  [Google Scholar]
 10. Anoniem
  Anoniem, ‘Stadsdichters mooi verzameld’, in: De Gooi- en Eemlander, 12 september 2009.
  [Google Scholar]
 11. Anoniem
  Anoniem, ‘“Stadsdichter en raadslid zijn onverenigbaar”’, in: Binnenlands bestuur, 9 maart 2010. Online: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/stadsdichter-en-raadslid-zijn-onverenigbaar.151731.lynkx, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 12. ANP
  ANP, ‘Groningen krijgt stadsdichter’, in: ANP, 14 september 2001.
  [Google Scholar]
 13. Autenboer, E. Van, Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600),Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1962.
  [Google Scholar]
 14. Beekman, Klaus & RalfGrüttemeier, De wet van de letter. Literatuur en rechtspraak, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2005.
 15. Berg, Willem van den & PietCouttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900, Bert Bakker, Amsterdam, 2009.
 16. Beversluis, Martin, ‘Open brief aan Mevrouw Marcelle Hendrickx en Mevrouw Esmah Lahlah’, in: Tilburgers, 30-8-2019. https://www.tilburgers.nl/open-brief-aan-mevrouw-marcelle-hendrickx-en-mevrouw-esmah-lahlah/, laatst geraadpleegd op 10 september 2019.
  [Google Scholar]
 17. Bock, Eug.De, Johan Baptist Houwaert, De Sikkel, Antwerpen, 1960.
  [Google Scholar]
 18. Borgman, Coen, ‘De dorpsomroeper is terug!’, Masterscriptie VU Amsterdam, 2011.
 19. Brandt, Geeraardt, ‘Het leven van Joost van den Vondel’, in: J.V. Vondels Poëzy of Verscheide Gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, en het Leven des Dichters, Leonard Strik, Franeker, 1682.
  [Google Scholar]
 20. Brems, Hugo, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Bert Bakker, Amsterdam, 2006.
 21. Brinkman, Herman, Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen, Verloren, Hilversum, 1997.
 22. Brinkman, Herman, ‘Het Comburgse handschrift en de Gentse boekproductie omstreeks 1400’, in: Queeste5, 1998, 2, 98-113.
  [Google Scholar]
 23. Brinkman, Herman, ‘De Gentse dichter Everaert Taybaert en het stadsdichterschap in de late Middeleeuwen’, in: Spiegel der Letteren53, 2011, 4, 419-442.
  [Google Scholar]
 24. Brinkman, Herman (ed.), Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10, 2 delen, Verloren, Hilversum, 2015.
 25. Brouillette, Sarah, Literature and the Creative Economy, Stanford University Press, Stanford, 2014.
 26. Bruaene, Anne-Laure Van, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008.
 27. Buiting, Merel, ‘Aantal stadsdichters naar record’, in: de Volkskrant, 29 januari 2015.
  [Google Scholar]
 28. Cloostermans, Mark, ‘Hoe weet ik nog of ik wind mee ben of tegen. Het verhaal van de Antwerpse stadsdichters’, in: MichaëlVandebril & KarenVandenberghe (red.), Antwerpse stadsdichters, Antwerpse Boekenstad, Antwerpen, 2008, 3-15.
  [Google Scholar]
 29. Dewulf, Bernard, Stadsgedichten, Antwerpen Boekenstad, Antwerpen, 2014.
 30. Donnet, Fernand, ‘Un manuscrit de la chambre de rhétorique anversoise De Goudtbloemen’, in: De gulden passer2, 1924, 1-15.
  [Google Scholar]
 31. Douwes Dekker, Olaf, ‘Olaf Douwes Dekker geweigerd als stadsdichter Breda’, in: Cubra.nl, 2 februari 2005. www.cubra.nl/poezie/45olafdouwesdekkersbriefaangemeente.htm, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 32. Duyvendak, Lizet, Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen, Huis Clos, Rimburg/Amsterdam, 2016.
 33. Eeghem, Willem Van, ‘Rhetores Bruxellenses (15e-16e eeuw)’, in: Revue belge de philologie et d’histoire14, 1935, 427-448.
  [Google Scholar]
 34. Eeghem, Willem Van (ed.), Drie schandaleuze spelen (Brussel 1559), De Sikkel, Antwerpen, 1937.
 35. Eijkens, Joep, ‘“Het gaat niet over Jezus de Heilige maar over Jezus als fenomeen”. Kruisweg als stripverhaal en met gedichten van Nick J. Swarth’, in: Brabants Dagblad, 8 mei 2007.
  [Google Scholar]
 36. Franckaert, Emma, Stadsdichterschap en engagement in de tijd. Historische achtergrond, invulling van het concept en engagement in het stadsdichterschap in de zeventiende eeuw en vandaag. Een vergelijking, Masterproef Universiteit Gent, 2018.
 37. Geerdink, Nina, ‘Stadsdichterschap in de zeventiende eeuw. Jan Vos (1610-1667) en Amsterdam’, in: Spiegel der Letteren53, 2011, 4, 443-460.
  [Google Scholar]
 38. Geerdink, Nina, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667), Verloren, Hilversum, 2012.
 39. Haes, Joan de, Eerkroon voor myn geboortestat Rotterdam, M. Bohm, Rotterdam, 1716.
 40. Haes, Joan de, Gedichten, M.van Loon, Rotterdam, 1720.
 41. Hell, Maarten, ‘Stedenlof in de Gouden Eeuw klonk wel héél anders dan nu’, in: Ons Amsterdam, 2014, 1.
  [Google Scholar]
 42. Heynders, Odile, ‘De dichter als publieke intellectueel. Ramsey Nasr’, in: Nederlandse letterkunde20, 2015, 291-316.
  [Google Scholar]
 43. Hofma, Ruben, ‘Twintig jaar modern Nederlands stadsdichterschap 1993-2013’, in: Nederlandse Poëzie Encyclopedie, 10 september 2013. Online: www.nederlandsepoezie.org/jl/2013/art_stadsdichters_1993_2013.html, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 44. Hogenelst, Dini, Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, 2 delen, Prometheus, Amsterdam, 1997.
 45. Holvoet-Hanssen, Peter, Antwerpen-Oostende, Oostende-Antwerpen, Prometheus, Amsterdam, 2012.
 46. Hospers, Gert-Jan, Citymarketing in perspectief, IVIO-Wereldschool, Lelystad, 2010 (2009).
 47. Hüsken, W.N.M. (ed.), De Spelen van Cornelis Everaert, Verloren, Hilversum, 2005, 2 delen.
 48. Inghels, Maarten, Contact, De Bezige Bij, Antwerpen, 2018.
 49. Janssens, J. & SleiderinkR., ‘Rederijkers, humanisten en boekdrukkers. Het literaire en intellectuele leven in de Brabantse steden’, in: R.van Uytven e.a. (red.), Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, Waanders/Davidsfonds, Leuven, 2004, 262-268.
  [Google Scholar]
 50. Joosen, Vanessa, ‘Poet Interrupted. Bart Moeyaert as Antwerp’s Poet Laureate (2006-2007)’, in: SanderBax, PascalGielen & BramIeven (red.), Interrupting the City. Artistic Constitutions of the Public Sphere, Valiz, Amsterdam, 2015, 179-194.
  [Google Scholar]
 51. Kavaratzis, Michalis, ‘From City Marketing to City Branding. Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands’, in: Place Branding 1, 2004, 1, 58-73.
  [Google Scholar]
 52. Keyser, Paul De, ‘Nieuwe gegevens omtrent Colijn Caillieu, Jan de Baertmaker (Smeken), Jan Steemaer (Pertcheval) en Jan Van den Dale’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde53, 1934, 269-279.
  [Google Scholar]
 53. Keyser, Paul De (ed.), Colijn Caillieu’s Dal sonder Wederkeeren of pas der Doot, De Sikkel, Antwerpen, 1936.
 54. Koppenol, Johan, Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout, Verloren, Hilversum, 1998.
 55. Korteweg, Anton & MurkSalverda (red.), ’t Is vol van schatten hier..., 2 delen, De Bezige Bij / Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Amsterdam / ’s-Gravenhage, 1986.
 56. Lanoye, Tom, Stadsgedichten, Manteau/Prometheus, Antwerpen/Amsterdam, 2005.
 57. Leemans, Inger & Gert-JanJohannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
 58. Leeuw, Rick de & RemcoSleiderink, Ik Jan Smeken, Hannibal, Veurne, 2017.
 59. Leeuwen, Joke van & BobTakes, Hoe is ’t? Gedichten in ’t Stad, Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2010.
 60. Mak, J.J., Rhetoricaal glossarium, Van Gorcum, Assen, 1959.
 61. Mareel, Samuel, Voor vorst en stad. Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en Brabant (1432-1560), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010.
 62. Mareel, Samuel, ‘Urban Literary Patronage in the Early Modern Low Countries: Public Festive Culture and Individual Authorship’, in: Renaissance Quarterly64, 2011, 50-78.
  [Google Scholar]
 63. Mathot, L., ‘Jan-Antoon-Frans Pauwels (1747-1823)’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887, 85-122.
  [Google Scholar]
 64. Meijer Drees, M.E., ‘Hoe Vondels Palamedes (1625) geschiedenis heeft gemaakt’, in: JanBos & ErikGeleijns (red.), Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken, Walburg Pers, Zutphen, 2009, 80-88.
  [Google Scholar]
 65. Mertz R.P.,Chr. & H. Delhougne, De ingangspoort van Neerlands Mijngebied in het schoone Limburg, Gemeente Sittard, Sittard, 1925.
 66. Mierlo, Jozef Van, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 2, Teulings’ Uitgeversmaatschappij L.C. G. Malmberg / Standaard Boekhandel, ‘s Hertogenbosch / Brussel, z.j. [1940].
 67. Minnaard, L., ‘The Postcolonial Flaneur. Ramsey Nasr’s Antwerpse Stadsgedichten’, in: Dutch Crossing37, 2013, 1, 79-92.
  [Google Scholar]
 68. Moeyaert, Bart, Gedichten voor gelukkige mensen, Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2008.
 69. Molin, Rob, ‘d’Artagnan in Venlo’, in: Limburgsch Dagblad, 11 december 1993.
  [Google Scholar]
 70. Nasr, Ramsey, Onze-lieve-vrouwe-zeppelin. Antwerpse gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam, 2006.
 71. Oosterman, J.B., ‘Anthonis de Roovere. Het werk: overlevering, toeschrijving en plaatsbepaling’, in: Jaarboek De Fonteine45-46, 1995-1996, 29-140.
  [Google Scholar]
 72. Oosterman, J.B., ‘Anthonis de Roovere. Het werk: overlevering, toeschrijving en plaatsbepaling’, in: Jaarboek de Fonteine1995-1996, 29-140.
  [Google Scholar]
 73. Oosterman, Johan, & BartRamakers, m.m.v. Anne-LaureVan Bruaene, DirkCoigneau & NellekeMoser, Kamers, kunst en competitie. Teksten en documenten uit de rederijkerstijd, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001.
 74. Oostrom, Frits van, Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
 75. Pater, Maranke, ‘Nijkerkse stadsdichter Bert Jurling onthult eerste van reeks Stadsgedichten’, in: AD/Amersfoort, 1 februari 2018.
  [Google Scholar]
 76. Pater, Maranke, ‘Gedichtenbankje in Nijkerk wordt bijna onthuld’, in: AD/Amersfoort, 15 juli 2019.
  [Google Scholar]
 77. Peppelenbos, Coen, ‘Nieuws: Helmond Aktief tegen Amsterdammer Abdelkader Benali als stadsschrijver’, in: Tzum, 28 januari 2015. Online: https://www.tzum.info/2015/01/nieuws-helmond-aktief-tegen-amsterdammer-abdelkader-benali-als-stadsschrijver/, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 78. Peters, Arjan, ‘De zwerver die thuisblijft in Dordt. Jan Eijkelboom (75) geslagen tot “stadsdichter”’, in: de Volkskrant, 5 maart 2001.
  [Google Scholar]
 79. Pleij, Herman, ‘7 maart 1500. De Brusselse stadsrederijker Jan Smeken is uitgezonden naar Gent om te berichten over de doopfeesten van Karel V. De rederijkerij als beschavingsinstituut’, in: M.A.Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Martinus Nijhoff, Groningen, 1993, 121-126.
  [Google Scholar]
 80. Pleij, Herman, ‘Rederijkerij als spektakel’, in: BartRamakers (red.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003, 23-41.
  [Google Scholar]
 81. Porteman, Karel & MiekeB. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, Bert Bakker, 2008.
 82. Ramakers, B.A.M., Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996.
 83. [Redactie]
  [Redactie], ‘Royaal honorarium voor nieuwe stadsdichter Abdelkader Benali’, Helmond Nieuws, 11 maart 2015.
  [Google Scholar]
 84. Reuliaux, Chloé, Peter Verhelst in het Gentse stadsdichterslandschap. Een grensverkenning van stadsdichterschap in de 21ste eeuw, masterproefUGent, 2013.
  [Google Scholar]
 85. Roobaert, Edmond, ‘De parochie van Sint-Jans-Molenbeek en de Brusselse rederijkers’, in: Eigen Schoon & De Brabander84, 2001, 421-449.
  [Google Scholar]
 86. Roobaert, Edmond, ‘De Brusselse rederijkers in de 16de eeuw, hun plaats in het stadsgebeuren en hun beroepsactiviteiten’, in: Eigen Schoon & De Brabander95, 2012, 541-594.
  [Google Scholar]
 87. Rood, Simon, ‘Eindhovenaar Rocco Verdult nieuwe stadskunstenaar Helmond’, in: Eindhovens Dagblad, 10 januari 2017.
  [Google Scholar]
 88. Sleiderink, Remco, De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430), Prometheus, Amsterdam, 2003.
 89. Sleiderink, Remco, ‘De schandaleuze spelen van 1559 en de leden van De Corenbloem. Het socioprofessionele, literaire en religieuze profiel van de Brusselse rederijkerskamer’, in: Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis92, 2014, 847-875.
  [Google Scholar]
 90. Sleiderink, Remco, ‘The Brussels Plays of the Seven Sorrows’, in: Emily S.Thelen (red.), The Seven Sorrows Confraternity of Brussels. Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries), Brepols, Turnhout, 2015, Studies in European Urban History (1100-1800) 37, 51-66.
  [Google Scholar]
 91. Smits-Veldt, Mieke B., ‘De viering van de Vrede van Munster in Amsterdam. De dichters Geeraardt Brandt en Jan Vos bevestigen hun maatschappelijke positie’, in: De zeventiende eeuw13, 1997, 193-198.
  [Google Scholar]
 92. Snoep, D.P., Praal en propaganda. Triumfalia in de noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw, Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1975.
 93. Speakman Sutch, Susie, ‘Dichters van de stad. De Brusselse rederijkers en hun verhouding tot de Franstalige hofliteratuur en het geleerde humanisme (1475-1522)’, in: JozefJanssens & RemcoSleiderink (red.), De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw, Davidsfonds/Literair, Leuven, 2003, 141-160 & 255-258.
  [Google Scholar]
 94. Speet, Fleur, ‘Dichten voor eigen parochie. Stadsdichters in Nederland en Vlaanderen’, in: Ons Erfdeel51, 2008, 1, 20-29.
  [Google Scholar]
 95. Vaessens, Thomas, ‘De Dichter des Vaderlands en andere curiositeiten. Waarom het televisiepubliek niet voor de goede zaak gewonnen wordt’, in: Thomas Vaessens, Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, Vantilt, Nijmegen, 2006, 117-134.
  [Google Scholar]
 96. Vanasten, Stéphanie, ‘Over materiële, oorspronkelijke literatuur in de openbare ruimte. Het hedendaagse stadsdichterschap en zijn visuele poëziedragers en -installaties, naar een gedicht van Joke van Leeuwen’, in: Spiegel der Letteren59, 2017, 2-3, 361-378.
  [Google Scholar]
 97. Vandebril, Michaël & KarenVandenberghe (red.), Antwerpse stadsdichters, Antwerpse Boekenstad, Antwerpen, 2008.
 98. Veen, Alex van, ‘Harry Zevenbergen maakt furore’ [interview], in: Ravage digitaal, 2007. Online: www.ravagedigitaal.org/2007/deel1/stadsdichter/stadsdichter.php, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 99. Verkruijsse, Piet, ‘Holland “gedediceerd”. Boekopdrachten in Holland in de 17e eeuw’, Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw. Speciaal nummer van Holland23, 1991, 225-242.
  [Google Scholar]
 100. Verschaffel, Tom, De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de zuidelijke Nederlanden, Bert Bakker, Amsterdam, 2017.
 101. Viaene, A., ‘Anthonis de Roovere, stadsdichter van Brugge, 1466-1482’, in: E.I.Strubbe e.a., (red.), Ad Harenas, Gedenkboek van de jubelviering Sint Lodewijkscollege, Brugge, 1960, 343-366.
  [Google Scholar]
 102. Vranken, Stijn, Fiat lux. Stadsgedichten, De Bezige Bij, Amsterdam, 2016.
 103. Waanders, Liliane, ‘Abdelkader Benali, dichter in dienst?’, in: Hanta, 6 augustus 2017. Online: www.hanta.nl/hanta/2017/08/06/abdelkader-benali-dichter-dienst/, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 104. Waterschoot, Werner (ed.),Jan van der Noot, De ‘Poeticsche werken’. Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1975 (3 delen).
 105. Benoeming stadsdichter van Tilburg 2019-2021
  Benoeming stadsdichter van Tilburg 2019-2021. Collegebesluit van 25 juni 2019, Tilburg, 2019. Online: https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/01%20Collegebesluit%20benoeming%20Stadsdichter%20van%20Tilburg%202019%202021.pdf, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 106. Overeenkomst Gemeente Amersfoort met Stadsdichter Eva Vleeskruyer
  Overeenkomst Gemeente Amersfoort met Stadsdichter Eva Vleeskruyer, Amersfoort, 2017. Online: https://amersfoort.notubiz.nl/document/4969466/1#search="stadsdichter", laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 107. Reglement stadsdichter
  Reglement stadsdichter, Veenendaal, 2016. Online: https://stadsdichterveenendaal.nl/reglement-stadsdichter/, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 108. Reglement stadsdichter per 15 november 2012
  Reglement stadsdichter per 15 november 2012, Kampen, 2012. Online: https://www.bibliotheekkampen.nl/bibliotheek.nl/dcr.bibliotheek.nl/binaries/content/assets/kampen/stadsdichter2013.pdf, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 109. Reglement stadsdichtersverkiezing 2018
  Reglement stadsdichtersverkiezing 2018, Maassluis, 2018. Online: https://woordkunst.maassluis.nu/stadsdichter/reglement-stadsdichtersverkiezing/, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 110. SAA – Stadsarchief Amsterdam: Thesaurieren Ordinaris
  SAA – Stadsarchief Amsterdam: Thesaurieren Ordinaris, inv. nr. 5039
 111. Zichtbare, mediagenieke poëzie in Hilversum
  Zichtbare, mediagenieke poëzie in Hilversum. Functie, ins en outs, voorwaarde en profieleigenschappen nieuwe stadsdichter Hilversum, Hilversum, 2018. Online: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=619f4512-c1c4-420c-9ebd-91c9b7f8b82b&FoundIDs=&year=2018, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 112. BartFM Droog, ‘Stadsdichters in Nederland en Vlaanderen’:www.epibreren.com/stadsdichter/, laatst geraadpleegd op 22 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 113. Poëziecentrum Gent
  Poëziecentrum Gent, ‘Stadsdichters Vlaanderen en Nederland’: https://www.poeziecentrum.be/sites/default/files/upload/lijst_stadsdichters_101213.pdf, laatst geraadpleegd op 22 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 114. Straatpoezie.nl
  Straatpoezie.nl, https://straatpoezie.nl/, laatst geraadpleegd op 22 augustus 2019.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.005.HAM
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): authorship; city marketing; city poetry; diachronic perspective; profits
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error