Krijg je nog rente voor een lied? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

This article presents the first diachronic overview of the economic, social and symbolic profits of ‘city poets’ (‘stadsdichters’) in the Low Countries. From the early fifteenth century onwards, there have been many (more or less) official relationships between city councils and poets. The prominence and the form of these relationships, however, diverged greatly in different periods: whereas official appointments were the standard in the fifteenth, sixteenth and the twenty-first centuries, the period in between saw a much more diverse landscape of informal appointments and relationships. After presenting a historical overview of the role of city poets throughout the centuries, this article focuses on two well-documented periods in which formal agreements were made between town governments and poets: the late Middle Ages and the start of the 21st century. We analyze political and financial agreements explicitly in relationship to the complexities surrounding the production of city poetry. City poetry, paid by public money, is bound to be controversial: in general because its status is subject to changes and political discussions, but also because this form of commissioned poetry is sometimes seen as a form of propaganda. Official city poetry seems to flourish most in societies with a stable political-religious climate (as in the Southern Low Countries in the fifteenth and sixteenth century) and/or with a keen interest in city marketing (as in Flanders and the Netherlands in the twenty-first century).

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.005.HAM
2020-04-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/25/1/05_NEDLET2020.1_HAM.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.005.HAM&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abels, Romana, ‘De gedichten geven de stad meteen allure’, in: Trouw, 15 juni 2006.
  [Google Scholar]
 2. Ackermans, Ben, ‘Staties kruiswegkunst verspreid over ruimtes van De NWE Vorst’, in: Brabants Dagblad, 25 augustus 2007 (2007a).
  [Google Scholar]
 3. Ackermans, Ben, ‘Een kruisweg als “ontaard” kunstwerk’, in: Brabants Dagblad, 28 augustus 2007 (2007b).
  [Google Scholar]
 4. Anoniem, ‘Onze Friese volksdichters’, in: Het volk, 4 december 1942.
  [Google Scholar]
 5. Anoniem, ‘Na 20.000 huwelijken… thans zelf aan de beurt’, in: Arnhemsche courant, 3 november 1939.
  [Google Scholar]
 6. Anoniem, ‘I. Vogelzang moet heengaan. Een populaire kamerbewaarder over een welbesteed leven’, in: Arnhemsche courant, 26 februari 1940.
  [Google Scholar]
 7. Anoniem, ‘Thur Laudy begraven’, in: Limburgsch Dagblad, 17 februari 1975.
  [Google Scholar]
 8. Anoniem, ‘Hans Bekema naast dichter ook schilder. Stadsdichter werkt nu veel commerciëler’, in: Leeuwarder courant, 23 februari 1989.
  [Google Scholar]
 9. Anoniem, ‘Kruisweg grieft CDA’, in: Brabants Dagblad, 10 mei 2007.
  [Google Scholar]
 10. Anoniem, ‘Stadsdichters mooi verzameld’, in: De Gooi- en Eemlander, 12 september 2009.
  [Google Scholar]
 11. Anoniem, ‘“Stadsdichter en raadslid zijn onverenigbaar”’, in: Binnenlands bestuur, 9 maart 2010. Online: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/stadsdichter-en-raadslid-zijn-onverenigbaar.151731.lynkx, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 12. ANP, ‘Groningen krijgt stadsdichter’, in: ANP, 14 september 2001.
  [Google Scholar]
 13. Autenboer, E. Van, Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600),Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1962.
  [Google Scholar]
 14. Beekman, Klaus & RalfGrüttemeier, De wet van de letter. Literatuur en rechtspraak, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2005.
  [Google Scholar]
 15. Berg, Willem van den & PietCouttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900, Bert Bakker, Amsterdam, 2009.
  [Google Scholar]
 16. Beversluis, Martin, ‘Open brief aan Mevrouw Marcelle Hendrickx en Mevrouw Esmah Lahlah’, in: Tilburgers, 30-8-2019. https://www.tilburgers.nl/open-brief-aan-mevrouw-marcelle-hendrickx-en-mevrouw-esmah-lahlah/, laatst geraadpleegd op 10 september 2019.
  [Google Scholar]
 17. Bock, Eug.De, Johan Baptist Houwaert, De Sikkel, Antwerpen, 1960.
  [Google Scholar]
 18. Borgman, Coen, ‘De dorpsomroeper is terug!’, Masterscriptie VU Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 19. Brandt, Geeraardt, ‘Het leven van Joost van den Vondel’, in: J.V. Vondels Poëzy of Verscheide Gedichten. Op een nieu by een vergadert, en met veele ook voorheen nooit gedrukte dichten vermeerdert: Mitsgaders een aanleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, en het Leven des Dichters, Leonard Strik, Franeker, 1682.
  [Google Scholar]
 20. Brems, Hugo, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Bert Bakker, Amsterdam, 2006.
  [Google Scholar]
 21. Brinkman, Herman, Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen, Verloren, Hilversum, 1997.
  [Google Scholar]
 22. Brinkman, Herman, ‘Het Comburgse handschrift en de Gentse boekproductie omstreeks 1400’, in: Queeste5, 1998, 2, 98-113.
  [Google Scholar]
 23. Brinkman, Herman, ‘De Gentse dichter Everaert Taybaert en het stadsdichterschap in de late Middeleeuwen’, in: Spiegel der Letteren53, 2011, 4, 419-442.
  [Google Scholar]
 24. Brinkman, Herman (ed.), Het Gruuthuse-handschrift. Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10, 2 delen, Verloren, Hilversum, 2015.
  [Google Scholar]
 25. Brouillette, Sarah, Literature and the Creative Economy, Stanford University Press, Stanford, 2014.
  [Google Scholar]
 26. Bruaene, Anne-Laure Van, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008.
  [Google Scholar]
 27. Buiting, Merel, ‘Aantal stadsdichters naar record’, in: de Volkskrant, 29 januari 2015.
  [Google Scholar]
 28. Cloostermans, Mark, ‘Hoe weet ik nog of ik wind mee ben of tegen. Het verhaal van de Antwerpse stadsdichters’, in: MichaëlVandebril & KarenVandenberghe (red.), Antwerpse stadsdichters, Antwerpse Boekenstad, Antwerpen, 2008, 3-15.
  [Google Scholar]
 29. Dewulf, Bernard, Stadsgedichten, Antwerpen Boekenstad, Antwerpen, 2014.
  [Google Scholar]
 30. Donnet, Fernand, ‘Un manuscrit de la chambre de rhétorique anversoise De Goudtbloemen’, in: De gulden passer2, 1924, 1-15.
  [Google Scholar]
 31. Douwes Dekker, Olaf, ‘Olaf Douwes Dekker geweigerd als stadsdichter Breda’, in: Cubra.nl, 2 februari 2005. www.cubra.nl/poezie/45olafdouwesdekkersbriefaangemeente.htm, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 32. Duyvendak, Lizet, Over alle grenzen heen. Joke van Leeuwen, Huis Clos, Rimburg/Amsterdam, 2016.
  [Google Scholar]
 33. Eeghem, Willem Van, ‘Rhetores Bruxellenses (15e-16e eeuw)’, in: Revue belge de philologie et d’histoire14, 1935, 427-448.
  [Google Scholar]
 34. Eeghem, Willem Van (ed.), Drie schandaleuze spelen (Brussel 1559), De Sikkel, Antwerpen, 1937.
  [Google Scholar]
 35. Eijkens, Joep, ‘“Het gaat niet over Jezus de Heilige maar over Jezus als fenomeen”. Kruisweg als stripverhaal en met gedichten van Nick J. Swarth’, in: Brabants Dagblad, 8 mei 2007.
  [Google Scholar]
 36. Franckaert, Emma, Stadsdichterschap en engagement in de tijd. Historische achtergrond, invulling van het concept en engagement in het stadsdichterschap in de zeventiende eeuw en vandaag. Een vergelijking, Masterproef Universiteit Gent, 2018.
  [Google Scholar]
 37. Geerdink, Nina, ‘Stadsdichterschap in de zeventiende eeuw. Jan Vos (1610-1667) en Amsterdam’, in: Spiegel der Letteren53, 2011, 4, 443-460.
  [Google Scholar]
 38. Geerdink, Nina, Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667), Verloren, Hilversum, 2012.
  [Google Scholar]
 39. Haes, Joan de, Eerkroon voor myn geboortestat Rotterdam, M. Bohm, Rotterdam, 1716.
  [Google Scholar]
 40. Haes, Joan de, Gedichten, M.van Loon, Rotterdam, 1720.
  [Google Scholar]
 41. Hell, Maarten, ‘Stedenlof in de Gouden Eeuw klonk wel héél anders dan nu’, in: Ons Amsterdam, 2014, 1.
  [Google Scholar]
 42. Heynders, Odile, ‘De dichter als publieke intellectueel. Ramsey Nasr’, in: Nederlandse letterkunde20, 2015, 291-316.
  [Google Scholar]
 43. Hofma, Ruben, ‘Twintig jaar modern Nederlands stadsdichterschap 1993-2013’, in: Nederlandse Poëzie Encyclopedie, 10 september 2013. Online: www.nederlandsepoezie.org/jl/2013/art_stadsdichters_1993_2013.html, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 44. Hogenelst, Dini, Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, 2 delen, Prometheus, Amsterdam, 1997.
  [Google Scholar]
 45. Holvoet-Hanssen, Peter, Antwerpen-Oostende, Oostende-Antwerpen, Prometheus, Amsterdam, 2012.
  [Google Scholar]
 46. Hospers, Gert-Jan, Citymarketing in perspectief, IVIO-Wereldschool, Lelystad, 2010 (2009).
  [Google Scholar]
 47. Hüsken, W.N.M. (ed.), De Spelen van Cornelis Everaert, Verloren, Hilversum, 2005, 2 delen.
  [Google Scholar]
 48. Inghels, Maarten, Contact, De Bezige Bij, Antwerpen, 2018.
  [Google Scholar]
 49. Janssens, J. & SleiderinkR., ‘Rederijkers, humanisten en boekdrukkers. Het literaire en intellectuele leven in de Brabantse steden’, in: R.van Uytven e.a. (red.), Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden, Waanders/Davidsfonds, Leuven, 2004, 262-268.
  [Google Scholar]
 50. Joosen, Vanessa, ‘Poet Interrupted. Bart Moeyaert as Antwerp’s Poet Laureate (2006-2007)’, in: SanderBax, PascalGielen & BramIeven (red.), Interrupting the City. Artistic Constitutions of the Public Sphere, Valiz, Amsterdam, 2015, 179-194.
  [Google Scholar]
 51. Kavaratzis, Michalis, ‘From City Marketing to City Branding. Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands’, in: Place Branding 1, 2004, 1, 58-73.
  [Google Scholar]
 52. Keyser, Paul De, ‘Nieuwe gegevens omtrent Colijn Caillieu, Jan de Baertmaker (Smeken), Jan Steemaer (Pertcheval) en Jan Van den Dale’ in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde53, 1934, 269-279.
  [Google Scholar]
 53. Keyser, Paul De (ed.), Colijn Caillieu’s Dal sonder Wederkeeren of pas der Doot, De Sikkel, Antwerpen, 1936.
  [Google Scholar]
 54. Koppenol, Johan, Leids heelal. Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout, Verloren, Hilversum, 1998.
  [Google Scholar]
 55. Korteweg, Anton & MurkSalverda (red.), ’t Is vol van schatten hier..., 2 delen, De Bezige Bij / Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Amsterdam / ’s-Gravenhage, 1986.
  [Google Scholar]
 56. Lanoye, Tom, Stadsgedichten, Manteau/Prometheus, Antwerpen/Amsterdam, 2005.
  [Google Scholar]
 57. Leemans, Inger & Gert-JanJohannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 58. Leeuw, Rick de & RemcoSleiderink, Ik Jan Smeken, Hannibal, Veurne, 2017.
  [Google Scholar]
 59. Leeuwen, Joke van & BobTakes, Hoe is ’t? Gedichten in ’t Stad, Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2010.
  [Google Scholar]
 60. Mak, J.J., Rhetoricaal glossarium, Van Gorcum, Assen, 1959.
  [Google Scholar]
 61. Mareel, Samuel, Voor vorst en stad. Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en Brabant (1432-1560), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010.
  [Google Scholar]
 62. Mareel, Samuel, ‘Urban Literary Patronage in the Early Modern Low Countries: Public Festive Culture and Individual Authorship’, in: Renaissance Quarterly64, 2011, 50-78.
  [Google Scholar]
 63. Mathot, L., ‘Jan-Antoon-Frans Pauwels (1747-1823)’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887, 85-122.
  [Google Scholar]
 64. Meijer Drees, M.E., ‘Hoe Vondels Palamedes (1625) geschiedenis heeft gemaakt’, in: JanBos & ErikGeleijns (red.), Boekenwijsheid. Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken, Walburg Pers, Zutphen, 2009, 80-88.
  [Google Scholar]
 65. Mertz R.P.,Chr. & H. Delhougne, De ingangspoort van Neerlands Mijngebied in het schoone Limburg, Gemeente Sittard, Sittard, 1925.
  [Google Scholar]
 66. Mierlo, Jozef Van, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, deel 2, Teulings’ Uitgeversmaatschappij L.C. G. Malmberg / Standaard Boekhandel, ‘s Hertogenbosch / Brussel, z.j. [1940].
  [Google Scholar]
 67. Minnaard, L., ‘The Postcolonial Flaneur. Ramsey Nasr’s Antwerpse Stadsgedichten’, in: Dutch Crossing37, 2013, 1, 79-92.
  [Google Scholar]
 68. Moeyaert, Bart, Gedichten voor gelukkige mensen, Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2008.
  [Google Scholar]
 69. Molin, Rob, ‘d’Artagnan in Venlo’, in: Limburgsch Dagblad, 11 december 1993.
  [Google Scholar]
 70. Nasr, Ramsey, Onze-lieve-vrouwe-zeppelin. Antwerpse gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam, 2006.
  [Google Scholar]
 71. Oosterman, J.B., ‘Anthonis de Roovere. Het werk: overlevering, toeschrijving en plaatsbepaling’, in: Jaarboek De Fonteine45-46, 1995-1996, 29-140.
  [Google Scholar]
 72. Oosterman, J.B., ‘Anthonis de Roovere. Het werk: overlevering, toeschrijving en plaatsbepaling’, in: Jaarboek de Fonteine1995-1996, 29-140.
  [Google Scholar]
 73. Oosterman, Johan, & BartRamakers, m.m.v. Anne-LaureVan Bruaene, DirkCoigneau & NellekeMoser, Kamers, kunst en competitie. Teksten en documenten uit de rederijkerstijd, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001.
  [Google Scholar]
 74. Oostrom, Frits van, Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 75. Pater, Maranke, ‘Nijkerkse stadsdichter Bert Jurling onthult eerste van reeks Stadsgedichten’, in: AD/Amersfoort, 1 februari 2018.
  [Google Scholar]
 76. Pater, Maranke, ‘Gedichtenbankje in Nijkerk wordt bijna onthuld’, in: AD/Amersfoort, 15 juli 2019.
  [Google Scholar]
 77. Peppelenbos, Coen, ‘Nieuws: Helmond Aktief tegen Amsterdammer Abdelkader Benali als stadsschrijver’, in: Tzum, 28 januari 2015. Online: https://www.tzum.info/2015/01/nieuws-helmond-aktief-tegen-amsterdammer-abdelkader-benali-als-stadsschrijver/, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 78. Peters, Arjan, ‘De zwerver die thuisblijft in Dordt. Jan Eijkelboom (75) geslagen tot “stadsdichter”’, in: de Volkskrant, 5 maart 2001.
  [Google Scholar]
 79. Pleij, Herman, ‘7 maart 1500. De Brusselse stadsrederijker Jan Smeken is uitgezonden naar Gent om te berichten over de doopfeesten van Karel V. De rederijkerij als beschavingsinstituut’, in: M.A.Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Martinus Nijhoff, Groningen, 1993, 121-126.
  [Google Scholar]
 80. Pleij, Herman, ‘Rederijkerij als spektakel’, in: BartRamakers (red.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2003, 23-41.
  [Google Scholar]
 81. Porteman, Karel & MiekeB. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam, Bert Bakker, 2008.
  [Google Scholar]
 82. Ramakers, B.A.M., Spelen en figuren. Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996.
  [Google Scholar]
 83. [Redactie], ‘Royaal honorarium voor nieuwe stadsdichter Abdelkader Benali’, Helmond Nieuws, 11 maart 2015.
  [Google Scholar]
 84. Reuliaux, Chloé, Peter Verhelst in het Gentse stadsdichterslandschap. Een grensverkenning van stadsdichterschap in de 21ste eeuw, masterproefUGent, 2013.
  [Google Scholar]
 85. Roobaert, Edmond, ‘De parochie van Sint-Jans-Molenbeek en de Brusselse rederijkers’, in: Eigen Schoon & De Brabander84, 2001, 421-449.
  [Google Scholar]
 86. Roobaert, Edmond, ‘De Brusselse rederijkers in de 16de eeuw, hun plaats in het stadsgebeuren en hun beroepsactiviteiten’, in: Eigen Schoon & De Brabander95, 2012, 541-594.
  [Google Scholar]
 87. Rood, Simon, ‘Eindhovenaar Rocco Verdult nieuwe stadskunstenaar Helmond’, in: Eindhovens Dagblad, 10 januari 2017.
  [Google Scholar]
 88. Sleiderink, Remco, De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430), Prometheus, Amsterdam, 2003.
  [Google Scholar]
 89. Sleiderink, Remco, ‘De schandaleuze spelen van 1559 en de leden van De Corenbloem. Het socioprofessionele, literaire en religieuze profiel van de Brusselse rederijkerskamer’, in: Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis92, 2014, 847-875.
  [Google Scholar]
 90. Sleiderink, Remco, ‘The Brussels Plays of the Seven Sorrows’, in: Emily S.Thelen (red.), The Seven Sorrows Confraternity of Brussels. Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries), Brepols, Turnhout, 2015, Studies in European Urban History (1100-1800) 37, 51-66.
  [Google Scholar]
 91. Smits-Veldt, Mieke B., ‘De viering van de Vrede van Munster in Amsterdam. De dichters Geeraardt Brandt en Jan Vos bevestigen hun maatschappelijke positie’, in: De zeventiende eeuw13, 1997, 193-198.
  [Google Scholar]
 92. Snoep, D.P., Praal en propaganda. Triumfalia in de noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw, Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1975.
  [Google Scholar]
 93. Speakman Sutch, Susie, ‘Dichters van de stad. De Brusselse rederijkers en hun verhouding tot de Franstalige hofliteratuur en het geleerde humanisme (1475-1522)’, in: JozefJanssens & RemcoSleiderink (red.), De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw, Davidsfonds/Literair, Leuven, 2003, 141-160 & 255-258.
  [Google Scholar]
 94. Speet, Fleur, ‘Dichten voor eigen parochie. Stadsdichters in Nederland en Vlaanderen’, in: Ons Erfdeel51, 2008, 1, 20-29.
  [Google Scholar]
 95. Vaessens, Thomas, ‘De Dichter des Vaderlands en andere curiositeiten. Waarom het televisiepubliek niet voor de goede zaak gewonnen wordt’, in: Thomas Vaessens, Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd, Vantilt, Nijmegen, 2006, 117-134.
  [Google Scholar]
 96. Vanasten, Stéphanie, ‘Over materiële, oorspronkelijke literatuur in de openbare ruimte. Het hedendaagse stadsdichterschap en zijn visuele poëziedragers en -installaties, naar een gedicht van Joke van Leeuwen’, in: Spiegel der Letteren59, 2017, 2-3, 361-378.
  [Google Scholar]
 97. Vandebril, Michaël & KarenVandenberghe (red.), Antwerpse stadsdichters, Antwerpse Boekenstad, Antwerpen, 2008.
  [Google Scholar]
 98. Veen, Alex van, ‘Harry Zevenbergen maakt furore’ [interview], in: Ravage digitaal, 2007. Online: www.ravagedigitaal.org/2007/deel1/stadsdichter/stadsdichter.php, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 99. Verkruijsse, Piet, ‘Holland “gedediceerd”. Boekopdrachten in Holland in de 17e eeuw’, Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw. Speciaal nummer van Holland23, 1991, 225-242.
  [Google Scholar]
 100. Verschaffel, Tom, De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de zuidelijke Nederlanden, Bert Bakker, Amsterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 101. Viaene, A., ‘Anthonis de Roovere, stadsdichter van Brugge, 1466-1482’, in: E.I.Strubbe e.a., (red.), Ad Harenas, Gedenkboek van de jubelviering Sint Lodewijkscollege, Brugge, 1960, 343-366.
  [Google Scholar]
 102. Vranken, Stijn, Fiat lux. Stadsgedichten, De Bezige Bij, Amsterdam, 2016.
  [Google Scholar]
 103. Waanders, Liliane, ‘Abdelkader Benali, dichter in dienst?’, in: Hanta, 6 augustus 2017. Online: www.hanta.nl/hanta/2017/08/06/abdelkader-benali-dichter-dienst/, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 104. Waterschoot, Werner (ed.),Jan van der Noot, De ‘Poeticsche werken’. Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1975 (3 delen).
  [Google Scholar]
 105. Benoeming stadsdichter van Tilburg 2019-2021. Collegebesluit van 25 juni 2019, Tilburg, 2019. Online: https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/01%20Collegebesluit%20benoeming%20Stadsdichter%20van%20Tilburg%202019%202021.pdf, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 106. Overeenkomst Gemeente Amersfoort met Stadsdichter Eva Vleeskruyer, Amersfoort, 2017. Online: https://amersfoort.notubiz.nl/document/4969466/1#search="stadsdichter", laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 107. Reglement stadsdichter, Veenendaal, 2016. Online: https://stadsdichterveenendaal.nl/reglement-stadsdichter/, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 108. Reglement stadsdichter per 15 november 2012, Kampen, 2012. Online: https://www.bibliotheekkampen.nl/bibliotheek.nl/dcr.bibliotheek.nl/binaries/content/assets/kampen/stadsdichter2013.pdf, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 109. Reglement stadsdichtersverkiezing 2018, Maassluis, 2018. Online: https://woordkunst.maassluis.nu/stadsdichter/reglement-stadsdichtersverkiezing/, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
 110. SAA – Stadsarchief Amsterdam: Thesaurieren Ordinaris, inv. nr. 5039
 111. Zichtbare, mediagenieke poëzie in Hilversum. Functie, ins en outs, voorwaarde en profieleigenschappen nieuwe stadsdichter Hilversum, Hilversum, 2018. Online: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaid=619f4512-c1c4-420c-9ebd-91c9b7f8b82b&FoundIDs=&year=2018, laatst geraadpleegd op 31 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 112. BartFM Droog, ‘Stadsdichters in Nederland en Vlaanderen’:www.epibreren.com/stadsdichter/, laatst geraadpleegd op 22 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 113. Poëziecentrum Gent, ‘Stadsdichters Vlaanderen en Nederland’: https://www.poeziecentrum.be/sites/default/files/upload/lijst_stadsdichters_101213.pdf, laatst geraadpleegd op 22 augustus 2019.
  [Google Scholar]
 114. Straatpoezie.nl, https://straatpoezie.nl/, laatst geraadpleegd op 22 augustus 2019.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2020.1.005.HAM
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): authorship; city marketing; city poetry; diachronic perspective; profits
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error