‘Dattet gheen vrauwe werc en es’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In the first issue of , Dieuwke van der Poel analysed , a rhymed Middle Dutch text regarding all sorts of ‘women’s affairs’ such as conception, pregnancy and menstruation. She examined the text from a gender perspective and in particular from the different point of view of women as readers. Building on this approach, this article presents a brief overview of the research trends on gender in Middle Dutch literature since Van der Poel’s publication. The unique position of women as readers and writers is a central topic, alongside new developments in the field of user contexts. The increasing focus on manuscript variation offered new insights into readership and how readers (m/v/x) interact with their texts. In addition, intersectional analysis of the relationship between status and gender provides additional understanding of the possibilities and limitations of women and their role in both creating and interpreting Middle Dutch literature.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.005.DEME
2021-12-01
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/26/2-3/NEDLET.2021.2-3.005.DEME.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.005.DEME&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Croenen, Godfried, ‘Maria van Berlaar en de Spiegel historiael’, in: PaulCattheuw en FrankHellemans (red.), In verscheidenheid. Liber amicorum R. Van Passen. Aartrijke, Uitgeverij Emiel Decock, 63-72.
  [Google Scholar]
 2. Delameillieure, Chanelle, en Haemers, Jelle, ‘Women and Contentious Speech in Fifteenth-Century Brabant’, in: Continuity and Change: a Journal of Social Structure, Law and Demography in Past Societies32, 3, 2017, 323-347.
  [Google Scholar]
 3. Deleu, K., ‘Kanttekeningen bij de lectuur van Der vrouwen heimelijcheit, dichtwerk der XIVe eeuw’, in: Album prof. dr. Frank Baur, Antwerpen, 1948, 176-181.
  [Google Scholar]
 4. Green, Monica, Women’s Healthcare in the Medieval West. Texts and Contexts. Aldershot, Ashgate, 2000.
  [Google Scholar]
 5. Heene, Katrien, ‘Vrouwelijke auteurs in de middeleeuwen. De complexe relatie tussen gender, genre en (literatuur)geschiedenis’, in: Queeste13, 1, 2006, 109-129.
  [Google Scholar]
 6. Hemptinne, Thérèse de, ‘Des femmes copistes dans les Pays-Bas au bas moyen âge (14e-15e siècle). Approche d’une activité féminine mal connue’, in: WimBlockmans, MarcBoone en Thérèsede Hemptinne (red.), Secretum scriptorum. Liber Alumnorum Walter Prevenier. Leuven, Garant, 1999, 129-143.
  [Google Scholar]
 7. Hemptinne, Thérèse de, ‘Reading, Writing and Devotional practices: Lay and Religious Women and the Written Word in the Low Countries (1350-1550)’, in: Thérèse deHemptinne en MaríaEugenia Góngora (red.), The Voice of Silence: Women’s Literacy in a Men’s Church. Turnhout, Brepols, 2004, 111-126.
  [Google Scholar]
 8. Hemptinne, Thérèse de, ‘Sciveressen en hun colofons: op zoek naar de motivatie en werkomstandigheden van vrouwelijke kopiistes in de laatmiddeleeuwse Nederlanden’, in: HermanPleij en JorisReynaert (red.), Geschreven en gedrukt. Boekproductie van handschrift naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar Moderne Tijd. Gent, Academia Press, 47-66.
  [Google Scholar]
 9. Jong, Susanne de, ‘Read some good Dutch books. Laypeople, Books, and Religious Reading in the Late Medieval Domestic Setting’, in: Queeste25, 1, 2018, 32-54.
  [Google Scholar]
 10. Jongen, Ludo, ‘Als een meisje ja zegt … Een antwoord aan Remco Sleiderink’, in: Neerlandistiek. Online Tijdschrift voor Taal- en Letterkundig Onderzoek, 2017, https://neerlandistiek.nl/2017/12/als-een-meisje-ja-zegt-een-antwoord-aan-remco-sleiderink/, laatst geraadpleegd 31/05/2021.
  [Google Scholar]
 11. Jongen, Ludo, en Schotel, Kees, Servaaslegende. Maastricht, Stichting historische reeks, 1993.
  [Google Scholar]
 12. Lie, Orlanda, ‘De verliefde leraar. Liefdesverzen in Middelnederlandse artesteksten’, in: BartBesamusca, RemcoSleiderink en VeerleUyttersprot (red.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens. Leuven, Davidsfonds, 2005, 238-257.
  [Google Scholar]
 13. Lie, Orlanda, ‘Middelnederlandse literatuur vanuit genderperspectief. Een verkenning’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde117, 2001, 246-267.
  [Google Scholar]
 14. Lie, Orlanda, ‘Women’s Medicine in Middle Dutch’, in: MichèleGoyens, PieterDe Leemans en AnSmets (red.), Science Translated. Latin and Vernacular Translations of Scientific Treatises in Medieval Europe. Leuven, Leuven University Press, 2008, 449-466.
  [Google Scholar]
 15. Lie, Orlanda, en Reynaert, Joris, Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten. Hilversum, Verloren, 2004.
  [Google Scholar]
 16. Lie, Orlanda, Kuiper, Willem, en Summerfield, Thea, The Secrets of Women In Middle Dutch : a Biblingual Edition of Der Vrouwen Heimelijcheit In Ms. Ghent, Ub, 444. Hiversum, Verloren, 2011.
  [Google Scholar]
 17. Lie, Orlanda, Meuwese, Martine, Aussems, Mark en Joldersma, Hermina, Christine de Pizan in Bruges: le Livre de la Cité des Dames as Het Bouc van de Stede der Vrauwen (London, British Library, Add. 20698),Hilversum, Verloren, 2015.
  [Google Scholar]
 18. Marion, Olga van, Schenkeveld-van der Dussen, Riet, en Schenkeveld-van der Dussen, Margaretha, Women’s Writing from the Low Countries 1200-1875: A Bilingual Anthology. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.
  [Google Scholar]
 19. Marrow, James, ‘Multitudo et varietas: the Hours of Catherine of Cleves’, in: RobDückers, GregoryClark, HenriDefoer, JosKoldeweij en RuudPriem (red.), The Hours of Catherine of Cleves. Devotion, Demons and Daily Life in the Fifteenth Century. Gent, Ludion, 2009, 18-31.
  [Google Scholar]
 20. Morrée, Cécile de, ‘#MeToo in de Nederlandse literatuur. Sanderijns zeshonderd jaar lange weg naar erkenning’, in: Neerlandistiek. Online Tijdschrift voor Taal- en Letterkundig Onderzoek2021, https://www.neerlandistiek.nl/2021/02/sanderijns-zeshonderd-jaar-lange-weg-naar-erkenning, laatst geraadpleegd 31/05/2021.
  [Google Scholar]
 21. Morrée, Cécile de, ‘Devout Sister’s Aural Experiences in the Late Medieval Urban Sonic Environment Subtitle: Soundscaping the Functional Context of Oral Literature’, in: Ons Geestelijk Erf86, 3, 2015, 159-177.
  [Google Scholar]
 22. Nichols, Stephen, ‘Introduction: Philology in a Manuscript Culture’, in: Speculum65, 1, 1990, 1-10.
  [Google Scholar]
 23. Oosterman, Johan, Ik, Maria van Gelre de hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek (1380-1429). Zwolle, Waanders uitgevers, 2018.
  [Google Scholar]
 24. Paijmans, Marrigje, Dietz, Feike, Geerdink, Nina, Leemans, Inger, Morrée, Cécile de & Veldhuizen, Martine, ‘Pathways to Agency: Women Writers and Radical Thought in the Low Countries, 1500–1800’, in: Intellectual History Review31, 1, 2021, 51-71.
  [Google Scholar]
 25. Poel, Dieuwke van der, ‘“Mijn lieve joncfrouwe heeft mi gebeden iet te dichten”: Der vrouwen heimelijkheid en de geadresseerde opdrachtgeefster’, in: Nederlandse letterkunde1, 1996, 249-260.
  [Google Scholar]
 26. Poel, Dieuwke van der, ‘Vrouwelijke auteurs in de Middelnederlandse letterkunde. Een verkenning’, in: Nederlandse letterkunde2, 1997, 208-227.
  [Google Scholar]
 27. Reynders, Anne, ‘How Lonely Are Women in ‘Van den VII Vroeden van binnen Rome’?: An Analysis of the Resources and Networks of the Female (and Male) Characters in a Middle Dutch Version of the Seven Sages of Rome’, in: Narrative Culture7, 2, 2020, 216-226.
  [Google Scholar]
 28. Reynders, Anne, en Sleiderink, Remco, ‘Shades of Misogyny: Medieval Versions of the Seven Sages Tradition from a Gender Perspective’, in: Narrative Culture7, 2, 2020, 119-123.
  [Google Scholar]
 29. Scheepsma, Wybren, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften. Amsterdam, Prometheus, 1997.
  [Google Scholar]
 30. Scheepsma, Wybren, Medieval Religious Women in the Low Countries: The ‘modern Devotion’, the Canonesses of Windesheim, and Their Writings. Woodbridge, Boydell & Brewer, 2004.
  [Google Scholar]
 31. Schrover, Wouter, ‘Ontmoeting van twee werelden. Een nieuwe interpretatie van de intertekstuele relatie tussen de ‘Conte du Graal’ en ‘Die Riddere metter mouwene’’, in: Queeste13, 2006, 120-141.
  [Google Scholar]
 32. Sleiderink, Remco, ‘Het mirakel van Sanderijn. #MeToo in de Middelnederlandse literatuur’, in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen31, 2017, 97-100.
  [Google Scholar]
 33. Stoop, Patricia, Schrijven in commissie: de zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510). Hilversum, Verloren, 2013.
  [Google Scholar]
 34. Stoop, Patricia, ‘Female Authorship in the Augustinian Convent of Jericho and the Translation of Conrad of Saxony’s Speculum beatae Mariae virginis in Sermons by Maria van Pee and Janne Colijns’, in: The Journal of Medieval Religious Cultures42, 2, 2016, 248-268.
  [Google Scholar]
 35. Van der Stighelen, Katlijne en Westen, Mirjam, Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950. Gent, Ludion, 1999.
  [Google Scholar]
 36. Wuttke, Ulrike, ‘Ein Minneritter als Mönch? Eine episode des mittelniederländischen Artusromans ‘De Ridder metter mouwen’ aus Sicht der Genderforschung’, in: Queeste12, 1, 2005, 1-17.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.005.DEME
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error