2004
Volume 26, Issue 2-3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In the first volume of , two prominent literary scholars in the field of early modern Dutch literature reflected on their monumental, innovative books, which were both published the year after (1997). Piet Buijnsters, first of all, presents his (BNK), an extensive bibliography of all known children’s and school books published in the eighteenth-century Dutch Republic. Riet Schenkeveld-van der Dussen, secondly, refers to , a sizeable anthology of women’s writing in the early modern Low Countries. In this essay, I discuss the impact of the and the BNK on 25 years of scholarship on early modern Dutch literature written by women as well as books addressed to young readers. I will argue that Buijnsters’s and Schenkeveld-van der Dussen’s call for text-analytical research on women’s and children’s literature is still urgent, as the abundance of recent scholarship was dedicated to the book market and the cultural-historical context of literature. I will also suggest a new line of research, in which the generally isolated dimensions of and will be analysed in their continuous interaction.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.006.DIET
2021-12-01
2023-03-24
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Aerts, Mieke, GeertjeMak, MarjanSchwegman en Irisvan der Tuin, ‘Sekse als vraagstuk. Een rondetafelgesprek over vrouwenstudies en genderstudies’, in: MyriamEverard en UllaJansz (red.), Sekse: een begripsgeschiedenis. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis Xtra 1. Hilversum, Verloren, 2018, 261-277.
  [Google Scholar]
 2. [Anoniem], De vermaarde historie van Gilles Zoetekoek: Proeve eener kleine historie, voor kinderen. Amsterdam, Pieter Hayman, 1781.
  [Google Scholar]
 3. [Anoniem], The Renowned History of Giles Gingerbread: A Little Boy who lived upon learning. Londen, John Newbery, 1766.
  [Google Scholar]
 4. Ariès, Philippe, L’Enfant et la Vie Familiale sous l’Ancien Régime. Paris, Plon, 1960.
  [Google Scholar]
 5. Alphen, Ernst van, en MaaikeMeijer (red.), De canon onder vuur: Nederlandse literatuur tegendraads gelezen. Amsterdam, Van Gennip, 1991.
  [Google Scholar]
 6. Baar, Mirjam de, ‘Schenkeveld-van der Dussen, Riet, Karel Porteman, Piet Couttenier en Lia van Gemert (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd’, in: Nederlandse letterkunde3, 1998, 388-390.
  [Google Scholar]
 7. Baggerman, Arianne, ‘Otto van Eck en de anderen: Sporen van jonge lezers in schriftelijke bronnen’, in: BerryDongelmans, Nettyvan Rotterdam, JeroenSalman en Jannekevan der Veer (red.), Tot volle waschdom: Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag, Biblion, 2000, 211-224.
  [Google Scholar]
 8. Baggerman, Arianne, ‘“Looplezen” rond 1800: Kinderen en het Boek der natuur’, in: Literatuur zonder leeftijd16, 2002, 188-209.
  [Google Scholar]
 9. Baggerman, Arianne, en RudolfDekker, Kind van de toekomst: De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798). Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2005.
  [Google Scholar]
 10. Bekkering, Harry, NettieHeimeriks en Willemvan Toorn (red.), De hele Bibelebontse berg: De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden. Amsterdam, Querido, 1989.
  [Google Scholar]
 11. Bekkering, H., en A.J.Gelderblom, Veelstemming akkoord. Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis. Den Haag, SDU Uitgevers, 1997.
  [Google Scholar]
 12. Blom, Frans, Podium van Europa: creativiteit en ondernemerschap in de Amsterdamse Schouwburg van de zeventiende eeuw. Amsterdam, Querido, 2020.
  [Google Scholar]
 13. Boot, Peter, FeikeDietz, ElsStronks en WillemijnZwart, ‘Young Agents: Jonge auteurs op de vroegmoderne boekenmarkt’, in: Nederlandse letterkunde, 21-1, 2016, 1-34.
  [Google Scholar]
 14. Brems, Elke, OrsolyaRéthelyi en Tonvan Kalmthout (red.), Doing Double Dutch: the International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven, Leuven University Press, 2017.
  [Google Scholar]
 15. Buijnsters, P.J., ‘Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw’, in: HarryBekkering, NettieHeimeriks en Willemvan Toorn (red.), De hele Bibelebontse berg: De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Amsterdam, Querido, 1989, 169-228.
  [Google Scholar]
 16. Buijnsters, P.J., ‘Schatgraven in Niemandsland: De (her)ontdekking van het Nederlandse kinderboek uit de achttiende eeuw’, in: Nederlandse letterkunde1, 1996, 324-325.
  [Google Scholar]
 17. Buijnsters, P.J., en L.Buijnsters-Smets. Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle, Waanders, 1997.
  [Google Scholar]
 18. Crenshaw, Kimberlé, ‘Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color’, in: Stanford Law Review43-6, 1991, 1241-99.
  [Google Scholar]
 19. Dasberg, Lea, Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel. Meppel, Boom, 1975.
  [Google Scholar]
 20. De Geest, Dirk, ‘Knuvelder voorbij, voorbij Knuvelder?’, in: H.Bekkering en A.J.Gelderblom, Veelstemming akkoord. Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis. Den Haag, SDU Uitgevers, 1997, 17-26.
  [Google Scholar]
 21. Deijl, Lucas van der, SaskiaPieterse, MarionPrinse en RoelSmeets, ‘Mapping the Demographic Landscape of Characters in Recent Dutch Prose: A Quantitative Approach to Literary Representation’, in: Journal of Dutch Literature7-1, 2016, 20-42.
  [Google Scholar]
 22. Deinsen, Lieke van, ‘Visualising Female Authorship. Author Portraits and the Representation of Female Literary Authority in the Eighteenth Century’, in: Quærendo49-4, 2019, 283-314.
  [Google Scholar]
 23. Deinsen, Lieke van, en BeatrijsVanacker, ‘Found through Translation: Female Translators and the Construction of “Relational Authority” in the Eighteenth-Century Dutch Republic’, in: Early Modern Low Countries3-1, 2019, 60-80.
  [Google Scholar]
 24. Dietz, Feike, Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment: Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children’s Books. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2021.
  [Google Scholar]
 25. Dietz, Feike, en NinaGeerdink, ‘Clever, but not learned? Practical Knowledge Discourses in Paratexts of Literary Publications by Dutch Female Authors (1600-1800)’, in: MariekeHendriksen en Fokko-JanDijksterhuis (red.), Understandings of Knowledge. New York, Routledge, in voorbereiding.
  [Google Scholar]
 26. Dietz, Feike, NinaGeerdink en Annikavan Bodegraven, ‘Grijs vernuft in groene jaren. Reflecties op auteurschapsontwikkeling bij vrouwen in vroegmoderne voorwerkteksten’. Te verschijnen in: Spiegel der Letteren.
  [Google Scholar]
 27. Dijk, Suzan van, ‘Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd’, in: Tijdschrift voor Genderstudies1-4, 1998, 75-76.
  [Google Scholar]
 28. Dijk, Susan van, AliciaMontoya en AnkeGilleir (red.), Women Writing Back / Writing Women Back. Transnational Perspectives from the Late Middle Ages to the Dawn of the Modern Era. Leiden en Boston, Brill, 2010.
  [Google Scholar]
 29. Driscoll, Catherine, ‘Girls today: girls, girl culture and girl studies’, in: Girlhood Studies: An Interdisciplinary Journal1-1, 2008, 13-32.
  [Google Scholar]
 30. Elk, Martine van, Early Modern Women’s Writing: Domesticity, Privacy, and the Public Sphere in England and the Dutch Republic. Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2017.
  [Google Scholar]
 31. Formark, Bodil, HetaMulari en MyryVoipio, Nordic girlhoods: new perspectives and outlooks. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2017.
  [Google Scholar]
 32. Gardiner, Judith Kegan, ‘Theorizing Age with Gender: Bly’s Boys, Feminism, and Maturity Masculinity’, in: JudithKenan Gardiner (red.), Masculinity Studies and Feminist Theory: New Directions. New York, Columbia University Press, 2002, 90-118.
  [Google Scholar]
 33. Geerdink, Nina, ‘Cultural Marketing of William III: A Religious Turn in Katharina Lescailje’s Political Poetry’, in: Dutch Crossing34-1, 2010, 25-41.
  [Google Scholar]
 34. Geerdink, Nina, ‘Possibilities of Patronage: The Dutch Poet Elisabeth Hoofman and Her German Patrons’, in: C.Font Paz en NinaGeerdink (red.), Economic Imperatives for Women’s Writing in Early Modern Europe. Boston en Leiden, Brill, 2018, 124-146.
  [Google Scholar]
 35. Geerdink, Nina, ‘Economic advancement and reputation strategies: Seventeenth-century Dutch women writing for profit’, in: Renaissance Studies34-3, 2020, 350-374.
  [Google Scholar]
 36. Geerdink, Nina, en FeikeDietz, ‘Women’s Strength Made Perfect in Weakness: Paratextual Authority Constructions in Printed Vernacular Religious Literature by Early Modern Dutch Women Writers’, in: BeatrijsVanacker en Liekevan Deinsen (red.), Portraits & Poses. Leuven: Leuven University Press, in voorbereiding.
  [Google Scholar]
 37. Gelderblom, Arie Jan, ‘De maagd en de mannen’, in: Mannen en maagden in Hollands tuin: Interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781. Amsterdam, Thesis, 1991, 78-93.
  [Google Scholar]
 38. Gelderblom, Arie Jan, ‘Investing in your relationship’. In: ElsStronks en PeterBoot (red.), Learned Love: Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006). Den Haag, DANS Symposium Publications 1, 2007, 131-142.
  [Google Scholar]
 39. Gemert, Lia van, ‘“Onwederstanelyken drang”: het vrouwelijk schrijverschap in achttiende-eeuws Nederland’, in: De Achttiende Eeuw27, 1995, 127-140.
  [Google Scholar]
 40. Gemert, Lia van, ‘Hiding behind words? Lesbianism in 17th-century Dutch poetry’. In: Thamyris2-11, 1995, 11-44.
  [Google Scholar]
 41. Gemert, Lia van, Norse negers: oudere letterkunde in 1996. Nijmegen, oratie Katholieke Universiteit Nijmegen, 1996.
  [Google Scholar]
 42. Gemert, Lia van, ‘Vijf vrouwen over oorlog en vrede’, in: Historica21-1, 1998, 7-9.
  [Google Scholar]
 43. Gemert, Lia van, en AnsVeltman-van den Bos, ‘Schrijfsters in de literaire kritiek tussen 1770 en 1850,’ in: W.J.van den Akker (red.), Vrouwen en de canon. Themanummer van Nederlandse letterkunde, 1997, 2, 258–270.
  [Google Scholar]
 44. Gemert, Lia van, Dieuwkevan der Poel, Olgavan Marion, HerminaJoldersma en RietSchenkeveld-van der Dussen (red.), Women’s Writing from the Low Countries 1200-1875: A Bilingual Anthology, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.
  [Google Scholar]
 45. Grenby, Matthew O. (red.), Little Goody Two-Shoes and Other Stories: Originally Published by John Newbery. Basingstoke en New York, Palgrave Macmillan, 2013.
  [Google Scholar]
 46. Grootes, Eddy, ‘Het jeugdig publiek van de “nieuwe liedboeken” in het eerste kwart van de zeventiende eeuw’, in: W.van den Berg en J.Stouten (red), Het woord aan de lezer. Zeven literatuurhistorische verkenningen. Groningen, Wolters Noordhoff, 1987, 72-88.
  [Google Scholar]
 47. Haar, Alisa van de, ‘Both one and the Other: the Educational Value of Personification in the Female Humanist Theatre of Peeter Heyns (1537-1598)’, in: WalterMelion en BartRamakers (red.), Personification: Embodying Meaning and Emotion. Leiden en Londen, Brill, 2016, 256-283.
  [Google Scholar]
 48. Haar, Alisa van de, The Golden Mean of Languages: Forging Dutch and French in the Early Modern Low Countries (1540-1620). Leiden en Boston, Brill, 2019.
  [Google Scholar]
 49. Helmers, Helmer J., The Royalist Republic: Literature, politics and religion in the Anglo-Dutch public sphere, 1639-1660. Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
  [Google Scholar]
 50. Higginbotham, Jennifer, ‘Fair Maids and Golden Girls: The Vocabulary of Female Youth in Early Modern English’, in: Modern philology109-2, 2011, 171-197.
  [Google Scholar]
 51. Higginbotham, Jennifer, The Girlhood of Shakespeare’s Sisters: Gender, Transgression, Adolescence. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2013.
  [Google Scholar]
 52. Hooft, P.C., en S.Coster, Warenar (1617), ed. Jeroen Jansen. Amsterdam, Bert Bakker, 2004.
  [Google Scholar]
 53. Jensen, Lotte, ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. Hilversum, Verloren, 2001.
  [Google Scholar]
 54. Jeu, Annelies de, ’t Spoor der dichteressen: Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750). Hilversum, Verloren, 2000.
  [Google Scholar]
 55. Joby, Christopher, The multilingualism of Constantijn Huygens (1596-1687). Amsterdam, Amsterdam University Press2014.
  [Google Scholar]
 56. Joosen, Vanessa, ‘Zacht, maar zonder macht: Kindertijd en volwassenheid in Maar ik ben Frederik, zei Frederik’, in: Literatuur zonder leeftijd32-107, 2018, 67-78.
  [Google Scholar]
 57. Joosen, Vanessa, ‘Children’s Literature in Translation: Towards a Participatory Approach’, in: Humanities8-1, 2019, 48. [=Joosen 2019a]
  [Google Scholar]
 58. Joosen, Vanessa, ‘Aging in Children’s Literature’, in: DananGu en MatthewE. Dupre (red.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Cham, Springer, 2019, 1-5. [=Joosen 2019b]
  [Google Scholar]
 59. Kalmthout, Ton van, OrsolyaRéthelyi, en RemcoSleiderink (red.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Gent, Academia Press, 2013.
  [Google Scholar]
 60. Lamb, Edel, “‘Shall we playe the good girles”: Playing Girls, Performing Girlhood on Early Modern Stages’, in: Renaissance Drama44-1, 2016, 73-100.
  [Google Scholar]
 61. Larsen, Anne R., Anna Maria van Schurman, ‘The Star of Utrecht’: The Educational Vision and Reception of a Savante. New York, Routledge, 2016.
  [Google Scholar]
 62. Lathey, Gillian, The Role of Translators in Children’s Literature: Invisible Storytellers. New York, Routledge, 2010.
  [Google Scholar]
 63. Llewellyn, Kathleen M., Representing Judith in Early Modern French Literature. New York, Routledge, 2016.
  [Google Scholar]
 64. Marion, Olga van, ‘Geen Homerus! Zelfpresentatie in twee poëticale gedichten van Anna en Tesselschade Roemers’, in: ElsKloek, FransBlom en AdLeerintveld (red.), Vrouwen rondom Huygens. Hilversum, Verloren, 53-63.
  [Google Scholar]
 65. Meeus, Hubert, ‘Peeter Heyns’ Le Miroir des Vefves: meer dan schooltoneel?’, in: AlexVanneste, PeterDe Wilde, SaskiaKindt en JoeriVlemings (red.), Mémoire en Temps Advenir: Hommage À Théo Venckeleer. Leuven, Peeters Publishers, 2003, 115-134.
  [Google Scholar]
 66. Meijer, Maaike, De lust tot lezen: Nederlandse dichteressen en het literaire systeem. Amsterdam, Sara, 1988.
  [Google Scholar]
 67. Oostrum, Pim van, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782): ambitieus, vrijmoedig en gevat. Hilversum, Verloren, 1999.
  [Google Scholar]
 68. O’Sullivan, Emer, ‘Translating Children’s Literature: What, for Whom, How and Why: A Basic Map of Actors, Factors and Contexts’, in: Belas Infiéis8-3, 2019, 13-35.
  [Google Scholar]
 69. Paasman, Bert, Mijn landelijke lier: poëzie en proza van Elisabeth Maria Post. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006.
  [Google Scholar]
 70. Paijmans, Marrigje, FeikeDietz, NinaGeerdink, IngerLeemans, Cécilede Morrée en MartineVeldhuizen, ‘Pathways to Agency: Women Writers and Radical Thought in the Low Countries, 1500-1800’, in: Intellectual History Review31-1, 2020, 51-71.
  [Google Scholar]
 71. Parlevliet, Sanne, en JeroenJ.H. Dekker, ‘A poetic journey: the transfer and transformation of German strategies for moral education in late eighteenth-century Dutch poetry for children’, in: Paedagogica Historica19-6, 2013, 745-768.
  [Google Scholar]
 72. Peeters, H.F.M., Kind en jeugdige in het begin van de moderne tijd (ca. 1500-ca. 1650). Meppel, Boom, 1966.
  [Google Scholar]
 73. Porteman, Karel, en MiekeB. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen: geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam, Bert Bakker, 2008.
  [Google Scholar]
 74. Pourq, Maarten de, en SophieLevie, European literary history: an introduction. New York, Palgrave, 2018.
  [Google Scholar]
 75. Roberts, Benjamin, Sex and drugs before rock ‘n’ roll: youth culture and masculinity during Holland’s Golden Age. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012.
  [Google Scholar]
 76. Salman, Jeroen, “‘Om tot presentjes aan kinderen te geven”: Het kinderboek in de achttiende-eeuwse boekhandel’, in: BerryDongelmans, Nettyvan Rotterdam, JeroenSalman en Jannekevan der Veer (red.), Tot volle waschdom: Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. The Hague: Biblion, 2000, 75-84.
  [Google Scholar]
 77. Salman, Jeroen, ‘Children’s Books as a Commodity: The Rise of a New Literary Subsystem in the eighteenth-century Dutch Republic’, in: Poetics28-5/6, 2000, 399-421.
  [Google Scholar]
 78. Schenkeveld-van der Dussen, Riet, ‘Liefdestalen van vrouwelijke auteurs’, in: Literatuur12, 1995, 335-340.
  [Google Scholar]
 79. Schenkeveld-van der Dussen, Riet, ‘Het “mannelijk” schrijverschap van A.L.G. Bosboom-Toussaint’, in: Nederlandse letterkunde1, 1996, 71-82.
  [Google Scholar]
 80. Schenkeveld-van der Dussen, Riet, KarelPorteman, PietCouttenier en Liavan Gemert (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997.
  [Google Scholar]
 81. Schenkeveld-van der Dussen, Riet, en Anneliesde Jeu (red.), Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997.
  [Google Scholar]
 82. Schenkeveld-van der Dussen, Riet, ‘Schrijvende vrouwen in de Gouden Eeuw: onmogelijke mogelijkheid’, in: Nederlands 200 jaar later: Handelingen dertiende Colloquium Neerlandicum, Woubrugge, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 1998, 119-136.
  [Google Scholar]
 83. Stronks, Els, ‘Identiteiten van adolescenten in de vroegmoderne liedcultuur: het studentenlied als casus’, in: Nederlandse letterkunde17-3, 2012, 225-248.
  [Google Scholar]
 84. Stronks, Els, ‘“Dees kennisse zuldy te kope vinnen”: Liedcultuur en de waarde van “know how” in de vroegmoderne Republiek’, in: De Zeventiende Eeuw30-2, 2014, 147-167.
  [Google Scholar]
 85. Sturkenboom, Dorothée, De ballen van de koopman: mannelijkheid en Nederlandse identiteit in de tijd van de Republiek. Gorredijk, Sterck & De Vreeze, 2019.
  [Google Scholar]
 86. Swinnen, Aagje, Het slot ontvlucht. De ‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatuur. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2006.
  [Google Scholar]
 87. Swinnen, Aagje, ‘“Writing to make ageing new”: Dutch poets’ understandings of late-life creativity’, in: Ageing and Society38-3, 2018, 543-567.
  [Google Scholar]
 88. Veltman-van den Bos, Ans, en Jande Vet (red.), Aardenburg of De onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Roman van Petronella Moens. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001.
  [Google Scholar]
 89. Veltman-van den Bos, Ans, Petronella Moens (1762-1843): De Vriendin van ’t Vaderland. Proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen, 2000.
  [Google Scholar]
 90. Vries, Marleen de, ‘Dichten is zilver, zwijgen is goud. Vrouwen in letterkundige genootschappen, 1772-1800’, in: De Achttiende Eeuw31, 1999, 187-213.
  [Google Scholar]
 91. Vuyk, Simon, ‘Scherpe contrasten bij Margareta Geertruid van der Werken (1734–na 1796)’, in: Verlichte verzen en kolommen: Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting (1720-1820). Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2000, 122-145.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET.2021.2-3.006.DIET
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error