Leesbevordering, laaggeletterdheid en leesonderwijs: ter inleiding | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2022.1.001.DERA
2022-07-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bax, S., ‘Onderzoek voor het schoolvak Nederlands’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), 133, 2, 2019, 79-84.
  [Google Scholar]
 2. Bax, S., Dera, J., Oerlemans, A., & Starre, K. van der, ‘Het literaire veld als schema. Actuele kanttekeningen bij een dominant model in de neerlandistiek’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), 136, 2, 2022 (te verschijnen).
  [Google Scholar]
 3. Bernaerts, L., & Desplenter, Y., ‘“Rijper, wijzer, smaakvoller”. Impulsen voor het literatuuronderwijs’, in: Nederlandse letterkunde, 23, 3, 2018, 223-234.
  [Google Scholar]
 4. Broens, A., & Steensel, R. van, Werkt de VoorleesExpress? Effecten op woordenschat, verhaalbegrip en de geletterde thuisomgeving. Delft, Eburon, 2019.
  [Google Scholar]
 5. Dera, J., De praktijk van de leeslijst. Een onderzoek naar de inhoud en waardering van literatuurlijsten voor het schoolvak Nederland op havo en vwo. Amsterdam, Stichting Lezen, 2019.
  [Google Scholar]
 6. Dera, J., ‘In literatuuronderwijs is weinig ruimte voor gesprek over stereotypen – ook pulp kun je met je leerlingen ontleden’, in: De Volkskrant, 23juni2021.
  [Google Scholar]
 7. Dijk, Y. van, & Klaver, M., ‘Fastfood voor jonge lezers’, in: De Volkskrant, 6juni2021.
  [Google Scholar]
 8. Dorleijn, G., & Rees, K. van, >De productie van literatuur. Het Nederlandse literaire veld 1800-2000. Nijmegen, Vantilt, 2006.
  [Google Scholar]
 9. De Greef, M., Segers, M., & Ipektzidou, E., Eindevaluatie landelijke implementatie taaltrajecten Taal voor het Leven door Stichting Lezen & Schrijven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid (inclusief benchmark). Maastricht, Maastricht University, 2018.
  [Google Scholar]
 10. Gubbels, J., Langen, A. van, Maassen, N., Meelissen, M., Aalders, P., Dood, C., Hopster-den Otter, D., Segers, P., & Wolbers, M., Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht. Enschede, Expertisecentrum Nederlands, 2019.
  [Google Scholar]
 11. Haverals, W., ‘Oude literatuur en nieuwe media. MOOC Middelnederlands in de les’, in: A.Mottart & S.Vanhooren (red.), 32e conferentie onderwijs Nederlands. Gent, Skribis, 2018, 143-147.
  [Google Scholar]
 12. Hisges, R., & Weel, A. van der, De lezende mens. De betekenis van het boek voor ons bestaan. Amsterdam, Atlas Contact, 2022.
  [Google Scholar]
 13. Littau, K., Theories of Reading. Books, Bodies, and Bibliomania. Cambridge, Polity Press, 2006.
  [Google Scholar]
 14. Mantingh, E., & Meijer Drees, M., ‘Nederlandse letterkunde. Tijdschrift, vakwetenschap, schoolvak’, in: Nederlandse letterkunde, 26, 2-3, 2021, 138-155.
  [Google Scholar]
 15. Moors, S., ‘De ontsluiting van een Vlaams Topstuk voor laaggeletterde jongeren. Genoveva en Sifroij, een geïllustreerd boek over een zeventiende-eeuws rederijkerstoneelstuk’, in: A.Mottart & S.Vanhooren (red.), 34e conferentie onderwijs Nederlands. Gent, Skribis, 2021, 50-53.
  [Google Scholar]
 16. Raad voor Cultuur & Onderwijsraad, Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Den Haag, 2019.
  [Google Scholar]
 17. Roest, A. de, ‘Lees iets! De mogelijkheden van Nederlandse hiphop in de leescultuur van jongeren’, in: E.Segers & R.van Steensel (red.), De nieuwe lezer. Lezen in het digitale tijdperk. Delft, Eburon, 2021, 97-109.
  [Google Scholar]
 18. T’Sjoen, Y., Opperlandse overpeinzingen van een neerlandicus. Bespiegeling in vijf scherven en een postscriptum. Antwerpen, Woolf, 2021.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2022.1.001.DERA
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error