De uitgeversrol in het succes van een Nederlandstalig literair auteur | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 24, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

In two ways, publishers of Dutch literature were keen to promote the body of work of their prolific writers. On the one hand they tried to reach as broad as possible an audience for individual book titles, on the other they aimed to build a solid reputation for the writers on their lists. This paper looks into the publishers’ marketing strategies and maps the extent to which the publishers had room for influencing the literary reputations of their authors. It focuses on the work of Arthur van Schendel (1874-1946) whose books were published for the most part by the Amsterdam-based publishing company of Meulenhoff.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2019.1.004.GLAS
2019-03-01
2024-04-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/24/1/04_NEDLET2019.1_GLAS.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2019.1.004.GLAS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. – ‘Aantekeningen over andere documenten met bijlagen’, in: Arthurvan Schendel, Verzameld Werk, Dl. VIII, Meulenhoff, Amsterdam, 1978, 651.
  [Google Scholar]
 2. – ‘Arthur van Schendel’, in: Bzzlletin38, Bzztôh, Den Haag, 1978.
  [Google Scholar]
 3. – ‘Volledig Werk Van Schendel op komst’, in: Utrechts Nieuwsblad, 02-04-1976.
  [Google Scholar]
 4. Aarts, C.J. en M.C. van Etten, 175 jaar Nijgh & Van Ditmar, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 2012.
  [Google Scholar]
 5. Anderson, Danny J., ‘Creating cultural prestige: Editorial Joaquin Mortiz’, Latin American ReviewVol. 31, 1996, 2, 3-41.
  [Google Scholar]
 6. Anesko, Michael, ‘Notes Towards the Redefinition of Culture’, in: AndrewNash, The Culture of Collected Editions, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2003, 69-79.
  [Google Scholar]
 7. Batten, Fred en Adriaan Morriën (red.), Lof van Arthur van Schendel 5 maart 1944, De Telg, Amsterdam, 1945.
  [Google Scholar]
 8. Bel, Jacqueline, Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945, Bert Bakker, Amsterdam, 2015.
  [Google Scholar]
 9. Benjamins, Meriel, Ryanne Keltjens & Alex Rutten, ‘Bespreken is zilver, verzwijgen is goud. Samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse critici en uitgevers tijdens het interbellum’, in: Nederlandse letterkunde20, 2015, 2, 137-170.
  [Google Scholar]
 10. Bourdieu, Pierre, De productie van geloof, in: id., Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, gekozen door Dick Pels, Van Gennep, Amsterdam, 1989, 246-283.
  [Google Scholar]
 11. Bourdieu, Pierre, ‘Une révolution conservatrice dans l’édition’, in: Actes de la recherche en sciences sociales126, 1999, 3-28.
  [Google Scholar]
 12. ter Braak, M., ‘Arthur van Schendel candidaat voor den Nobelprijs. Een nationale auteur zonder nationale beperktheid’, in: Het Vaderland, 28-01-1938.
  [Google Scholar]
 13. Brems, Hugo, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 14. Britz, Etienne Cornelius, Drie 'Hollandse' romans van Arthur van Schendel: ’n ontleding van De waterman, Een hollands drama en De grauwe vogels, Proefschrift Stellenbosch, 1981.
  [Google Scholar]
 15. Connolly, Cyril, Ideas and places, Weidenfeld & Nicholson, London, 1953.
  [Google Scholar]
 16. DBNL, De Nederlandse klassieken anno 2002. Een enquête naar de canon onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, www.dbnl.org/letterkunde/enquete/enquete_dbnlmnl_21062002.php. Geraadpleegd 12-06-2017.
  [Google Scholar]
 17. Delachaux, A., Une vie au service de l’édition, Messeiller, Neuchâtel, 1982.
  [Google Scholar]
 18. Van Dijk, Cees, Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever, typograaf,Walburg Pers, Zutphen, 1992.
  [Google Scholar]
 19. Van Eijk, Henricus Petrus Antonius, Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel: een stilistisch onderzoek, Proefschrift Utrecht, Van Gorcum & Comp., Assen, 1965.
  [Google Scholar]
 20. Ekelund, Bo & Mikael Börjesson, ‘The shape of the literary career: an analysis of publishing trajectories’, in: POETICS30, 2002, 341-364.
  [Google Scholar]
 21. Fens, Kees, ‘Ten onrechte uit de aandacht verdwenen auteur. Twee Van Schendels in herdruk’, in: De Tijd/Maasbode, 13-08-1966.
  [Google Scholar]
 22. Fetzer, Günther, ‘Das Ende des Publikumsverlages – eine These und vierzehn Anmerkungen’, in: SvenHanuscheket al. (Hrsg.), Die Struktur medialer Revolutionen, Festschrift für Georg Jäger, Münchener Studien zur literarischen Kultur in Deutschland, Band 34, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2000, 178-184.
  [Google Scholar]
 23. Genette, Gérard, Seuils, Éditions du Seuil, Paris, 1987.
  [Google Scholar]
 24. Glas, Frank de, Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en ‘Ontwikkeling’/De Arbeiderspers vóór 1940, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1989.
  [Google Scholar]
 25. Glas, Frank de, ‘Investeringen van literaire uitgeverijen in jong talent en de opbrengst daarvan. Een onderzoek naar de generatie literaire prozadebutanten uit de jaren 1961-1965’, in: Nederlandse letterkunde3, 1998, 2, 27-150.
  [Google Scholar]
 26. Glas, Frank de, ‘De materiële en symbolische productie van het werk van moderne literaire auteurs. Bouwstenen voor de reputatie van de jonge Hella Haasse’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis10, 2003, 103-120.
  [Google Scholar]
 27. Glas, Frank de, ‘The Role of the Editor in the Fiction Publishing Branch. Towards the Institutional Analysis of a Profession’, in: FRAMEVol. 18, 2006, 3, 7-25.
  [Google Scholar]
 28. Glas, Frank de, De regiekamer van de literatuur. Een eeuw Meulenhoff 1895-2000, Walburg Pers, Zutphen, 2012.
  [Google Scholar]
 29. Gomperts, H.A., Corinna van Schendel en Gerrit Borgers, Arthur van Schendel, Schrijversprentenboek 19, Letterkundig Museum, Den Haag, 1976.
  [Google Scholar]
 30. ’s-Gravesande, G.H., Bibliographie van Arthur van Schendel, Meulenhoff, Amsterdam, 1936.
  [Google Scholar]
 31. ’s-Gravesande, G.H., Arthur van Schendel. Zijn leven en werk, Meulenhoff, Amsterdam, 1949 [eerste druk]; BZZZTôH, Den Haag1981 [tweede druk].
  [Google Scholar]
 32. Greshoff, Jan, Arthur van Schendel, Meulenhoff, Amsterdam, 1934 (Greshoff 1934a).
  [Google Scholar]
 33. Greshoff, Jan, Arthur van Schendel. Aanteekeningen over ‘Jan Compagnie’ en ‘De waterman’, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1934 (Greshoff 1934b).
  [Google Scholar]
 34. Grüttemeier, Ralf, ‘Nederland en de Nobelprijs voor literatuur 1901-1965’, in: Nederlandse letterkunde21, 2016, 2, 159-184.
  [Google Scholar]
 35. Haynes, Martha, Writers, publishers and the canon: a study in the literary marketplace in Britain 1919-1939, Dissertation, Florida State University, 1996.
  [Google Scholar]
 36. Van Heerikhuizen, F.W., Het werk van Arthur van Schendel. Achtergronden, karakter, ontwikkeling, proefschrift Gemeente-universiteit Amsterdam, Meulenhoff, Amsterdam, 1961.
  [Google Scholar]
 37. Heinich, Nathalie, L’épreuve de la grandeur. Prix littéraires et reconnaissance, Paris, Éditions La découverte, 1999.
  [Google Scholar]
 38. Hermans, W.F., ‘Wat betekent Van Schendel voor de jongere generatie?’, in: Criterium, 1946, 13, 679-688.
  [Google Scholar]
 39. H(uygens?), G.W., ‘Arthur van Schendel bij zijn tiende sterfdag’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11-09-1956.
  [Google Scholar]
 40. Jong, Oek de, ‘De waterman verdrinkt niet. Arthur van Schendel’, in: De Groene Amsterdammer, 11-09-1996.
  [Google Scholar]
 41. Keusters, Els, Twaalf vrouwenfiguren bij van Schendel: een beeld van hun persoonlijkheid en hun betekenis voor de periodisering van zijn werk: Mevena, Maluse, het onbekende meisje, Mira, Dianora, Tante Jans, Marie, Heiltje, Marion, Titania, mevrouw Selvergedaen en Klaartje nader bekeken. Scriptie Nijmegen, 1982.
  [Google Scholar]
 42. Kralt, P., ‘Een ongewone beweeglijkheid van geest. Vestdijk over Van Schendel’, in: Vestdijkkroniek 97, 2001, 17-26.
  [Google Scholar]
 43. Krevelen, L. van, ‘Een huis tussen markt en moed’, in: G.J.Dorleijn en K.van Rees (red.), De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000, Vantilt, Nijmegen, 2006, 143-183.
  [Google Scholar]
 44. Leeuwen, W.L.M.E. van, Naturalisme en romantiek. Proza en kritiek in Nederland sinds 1880, Wolters, Groningen, 1935.
  [Google Scholar]
 45. Marres, René, Arthur van Schendel’s werk revisited: leven in vrijheid of gebondenheid, Stichting Dimensie, Leiden, 1994.
  [Google Scholar]
 46. Marsman, H., ‘De bekroning van Arthur van Schendel. De opdracht van wijlen C.W. van der Hoogt geschonden’, in: De Groene Amsterdammer, 11-06-1931.
  [Google Scholar]
 47. Meulen, Gerrit van der, Laagland, literatuur & lezer. Theorieboek HAVO, ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2011.
  [Google Scholar]
 48. Noordervliet, Nelleke, ‘Sophocles aan het Spaarne. Arthur van Schendel’, in: De Groene Amsterdammer, 11-09-1996.
  [Google Scholar]
 49. Nyssen, Hubert, Du texte au livre, les avatars du sens, Éditions Nathan, Paris, 1993.
  [Google Scholar]
 50. Pulinckx, R., Arthur van Schendel, zijn werk en zijn beteekenis, proefschrift Université catholique de Louvain, Diest, 1944.
  [Google Scholar]
 51. Quak, J.J., Het verbeelde schip: interpretaties van Het Fregatschip Johanna Maria = The imagined ship: interpretations of Het Fregatschip Johanna Maria, Doctoraalscriptie Cultuurwetenschappen, Open Universiteit, Maassluis, 2007.
  [Google Scholar]
 52. Rees, C.J. van, ‘Consensusvorming in de literatuurkritiek’, in: HugoVerdaasdonk (red.), De regels van de smaak, Joost Nijsen, Amsterdam, 1985, 59-85.
  [Google Scholar]
 53. Rodden, John, The Politics of Literary Reputation. The making and Claiming of ‘St.’ George Orwell, Oxford University Press, Oxford/ New York, 1989.
  [Google Scholar]
 54. Sanantonios, Laurence, Auteur/éditeur. Création sous influence. Enquête, Éditions Loris Talmart, Paris, 2000.
  [Google Scholar]
 55. Sapiro, Gisèle, ‘Translation and the field of publishing. A commentary on Pierre Bourdieu’s “A conservative revolution in publishing”’, in: Translation Studies1, 2008, 2, 154-166.
  [Google Scholar]
 56. Schendel, Arthur van, ‘De vriendschappelijke uitgever’, in: Herinneringsalbum – J.M. Meulenhoff zeventig jaar 1869-1939, Meulenhoff, Amsterdam, 1939, 18-19.
  [Google Scholar]
 57. Schendel, Arthur van, Drie Hollandse romans: De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels, bezorgd door Hans Anten, Wilbert Smulders en Joke van der Wiel, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2010.
  [Google Scholar]
 58. Schiffrin, André, The Business of Books, Verso, London/New York, 2000.
  [Google Scholar]
 59. Schwartz, Laurence H., Creating Faulkner’s Reputation: the Politics of Modern Literary Criticism, University of Tennessee Press, Knoxville, 1990.
  [Google Scholar]
 60. Serry, Hervé, ‘Constituer un catalogue littéraire. La place des traductions dans l’histoire des Ëditions du Seul’, in: Actes de la recherche en sciences sociales144, 2002, 70-79.
  [Google Scholar]
 61. Squires, Claire, Marketing Literature. The Making of Contemporary Writing in Britain, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2007.
  [Google Scholar]
 62. Steinmetz-Ardaseer, Yvonne, The creative reception of William Shakespeare in the Netherlands: the case of Arthur van Schendel, Thesis for the degree of master of literature, University of Birmingham, 1999.
  [Google Scholar]
 63. Stuiveling, G., ‘Arthur van Schendels drie gestalten’, in: Steekproeven, Querido, Amsterdam, 1950, 161-178.
  [Google Scholar]
 64. Sutherland, John, Victorian Novelists and their Publishers, The University of Chicago Press, Chicago, 1976.
  [Google Scholar]
 65. Svedjedal, Johan, Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier, Gidlunds, Stockhom, 1994.
  [Google Scholar]
 66. Thumerel, P., Le champ littéraire français au XXe siècle. Élements pour une sociologie de la littérature, Armand Colin, Paris, 2002.
  [Google Scholar]
 67. Tielebier-Langenscheidt, Florian, ‘Werbung für Deutsche Gegenwartsliteratur. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis der Literaturvermittlung’, in: Archiv für Geschichte des BuchwesensXXIII, 1980, 2-373.
  [Google Scholar]
 68. Turksma, L., Het goede leven. Over het werk van Arthur van Schendel, Academische Uitgeverij Amersfoort/ Acco, Amersfoort/Leuven, 1987.
  [Google Scholar]
 69. Vanderlinden, Sonja, De dansende burger: A. van Schendels sociale visie, PUL, Louvain-la-Neuve, 1980.
  [Google Scholar]
 70. Verboord, Mark, ‘Auteursclassificaties in literatuurmethoden Nederlands 1968-2000’, in: Nederlandse letterkunde9, 2004, 4, 380-403.
  [Google Scholar]
 71. Vestdijk, S., ‘Bij de dood van Arthur van Schendel’, Nationale Rotterdamsche Courant, 14-09-1946.
  [Google Scholar]
 72. Vestdijk, S., ‘Voornaamheid en haar grenzen’ (oorspr. in: NRC, 07-05-1938), in: id., Muiterij tegen het etmaal. I Proza, Bert Bakker/ Daamen, Den Haag, 1966, 15-19 (Vestdijk 1966a).
  [Google Scholar]
 73. Vestdijk, S., ‘Pedagogische horticultuur’ (oorspr. in: Het Hollandse Weekblad, 27-01-1940), in: id., Muiterij tegen het etmaal. 1 Proza, Bert Bakker/ Daamen, Den Haag, 1966, 24-29 (Vestdijk 1966b).
  [Google Scholar]
 74. Van Voorst, S., Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970, Sdu Uitgevers, Den Haag, 1997.
  [Google Scholar]
 75. Weedon, Alexis, ‘From Three-Deckers to Film Rights. A Turn in British Publishing Strategies, 1870-1930’, in: Book History2, 1999, 188-206.
  [Google Scholar]
 76. Wennekes, Wim, Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat, Bas Lubberhuizen/ De Bezige Bij, Amsterdam, 1994.
  [Google Scholar]
 77. West III, James L.W., American Authors and the Literary Marketplace since 1900, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1988.
  [Google Scholar]
 78. Wilholt, Nanske, Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het interbellum, Walburg Pers, Zutphen, 2002.
  [Google Scholar]
 79. Willison, Ian, Warwick Gould, Warren Chernaik [eds.], Modernist writers and the marketplace, Macmillan Press Ltd., London, 1996.
  [Google Scholar]
 80. Zaalen, Francis P.W. van, Was Arthur van Schendel een racist, etc.? Van Schendels roman ‘Jan Compagnie’ gemeten aan Edward Said en Rana Kabbani. Doctoraalscriptie Utrecht, 2004.
  [Google Scholar]
 81. Uitgeverij Astoriaastoriauitgeverij.nl/
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2019.1.004.GLAS
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2019.1.004.GLAS
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): marketing strategies; publishing studies; reputation building
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error