‘Vrouwen baren het rijm’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 24, Issue 3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

The Flemish poet, Prudens van Duyse (1804-1859), was a leading literary figure in the first half of the nineteenth century. In addition to his work as a writer, he also acted as a cultural mediator and it is striking that, in his work, he paid exceptional attention to female authors. This article examines, on the one hand, the relationship between Van Duyse's formulated beliefs and norms about female authors; and on the other, his motives and intentions for bringing these authors so prominently into the spotlight. In addition, it reveals how he incorporated female authors into his romantic poetics and employed them in his cultural-nationalist program.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2019.3.001.WEIJ
2019-11-01
2024-05-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/24/3/01_NEDLET2019.3_WEIJ.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2019.3.001.WEIJ&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Ackere, M. van, geb. Doolaeghe, Madelieven, Vancuyck-Gyole, Diksmuide, 1840.
  [Google Scholar]
 2. Andringa, Els, SophieLevie en MathijsSanders, ‘Het buitenland bekeken. Vijf internationale auteurs door Nederlandse ogen (1900-2000)’, in: Nederlandse Letterkunde11, 2006, 3, 197-210.
  [Google Scholar]
 3. Andringa, Els, ‘Penetrating the Dutch polysystem. The reception of Virginia Woolf, 1920-2000’, in: Poetics Today27, 2006, 3, 501-568.
  [Google Scholar]
 4. Berg, Willem van den & PietCouttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900, Bert Bakker, Amsterdam, 2009, 326-335.
  [Google Scholar]
 5. Boven, Erica van, Een hoofdstuk apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek, 1898-1930, Sara/Van Gennep, Amsterdam, 1992.
  [Google Scholar]
 6. Casanova, Pascale, The world republic of letters, Harvard University Press, Cambridge/London, 2004.
  [Google Scholar]
 7. Ceulemans, Adelheid, Tussen liereman en literator. Het poëtische œuvre van Theodoor Van Ryswyck (1811-1849), University Press Antwerp, Antwerpen, 2015.
  [Google Scholar]
 8. Couttenier, Piet, ‘Maria-Francisca Doolaeghe, de Belgische Sappho’, in: RietSchenkeveld-van der Dussen (red.), Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997, 835-846.
  [Google Scholar]
 9. Couttenier, Piet, ‘Women writing in 19th-century Flanders’, in: Suzanvan Dijk, Liavan Gemert en SheilaOttway (red.), Writing the history of women’s writing. Toward an international approach, KNAW, Amsterdam, 2001, 21-27.
  [Google Scholar]
 10. Dijk, Suzan van, PetraBroomans, Janet F.van der Meulen, Pimvan Oostrum (red.), ‘I have heard about you’. Foreign women’s writing crossing the Dutch border. From Sappho to Selma Lagerlöf, Verloren, Hilversum, 2004.
  [Google Scholar]
 11. Duyse, Prudens van, Lofdicht op de Nederlandse taal, Jozef Sacré, Brussel, 1829.
  [Google Scholar]
 12. Duyse, Prudens van, De wanorde en omwenteling op den Vlaamschen zangberg in vier zangen, met eeuwigdurende aanteekeningen, P.F. de Goesin-Verhaeghe, Gent, 1830.
  [Google Scholar]
 13. Duyse, Prudens van, ‘Rosiana Coleners’, in: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands2, 1838, 93-101.
  [Google Scholar]
 14. Duyse, Prudens van, ‘Bezondere briefwisseling’, in: Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen, 1836a, 1, 33-34.
  [Google Scholar]
 15. Duyse, Prudens van, ‘Mejufv. Petronella Moens’, in: Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen, 1836b, 1, 45-48.
  [Google Scholar]
 16. Duyse, Prudens van, Vaderlandsche poëzij, 3 delen, Hebbelynck, Gent, 1840.
  [Google Scholar]
 17. Duyse, Prudens van, De spellingsoorlog. Luimig heldendicht in vier zangen, T. en D. Hemelsoet, Gent, 1842.
  [Google Scholar]
 18. Duyse, Prudens van, ‘Zendbrief van den uitgever’, in: De avondlamp. Dichtbundel door Vrouwe Van Ackere, geb. Maria Doolaeghe, De Busscher, Gent, 1850, V-XXIII.
  [Google Scholar]
 19. Eijssens, Henk, De literaire almanak als standmeter van de Nederlandse poëzie: gedemonstreerd aan de Nederlandsche Muzen-Almanak (1819-1840), ongepubliceerd proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2016, te raadplegen via: https://pure.uva.nl/ws/files/2744709/176455EijssensProefschriftcompleet.pdf.
  [Google Scholar]
 20. Even-Zohar, Itamar, ‘The Literary System’, in: Poetics Today 11, 1990, 1, 27-44.
  [Google Scholar]
 21. Gemert, Lia van en Ans J.Veltman-van den Bos, ‘Schrijfsters in de literaire kritiek tussen 1770 en 1850’, in: W.J.van den Akkeret al. (red.), Vrouwen en de canon, speciaal nummer van Nederlandse Letterkunde2, 1997, 258-270.
  [Google Scholar]
 22. Johannes, Gert Jan, Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding. Van Van Alphen tot Verwey, Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1992.
  [Google Scholar]
 23. Keyzer, Paul de, ‘De driehoeksverhouding F.A. Snellaert, F.J. Blieck en Prudens van Duyse (1836-1840)’, in: Spiegel der Letteren 4, 1960, 4, 81-98.
  [Google Scholar]
 24. Korevaart, Korrie, ‘“En wee de vrouw, die immer hare huishouding verzaekt...” Vrouwen in de dagbladkritiek’, in: K.Korevaart (red.), Vrouwen in taal en literatuur, Acco, Amersfoort/Leuven, 1988, 82-96.
  [Google Scholar]
 25. Korevaart, Korrie, Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen, 1814-1848, Verloren, Hilversum, 2001.
  [Google Scholar]
 26. Krol, Ellen, De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie van 1800 tot 1840, Verloren, Hilversum, 1997.
  [Google Scholar]
 27. Mathijsen, Marita, ‘De maagdelijke pen. Over “Twee vrouwen” uit de negentiende eeuw’, in: MaritaMathijsen, Nederlandse literatuur in de romantiek 1820-1880, Vantilt, Nijmegen, 2004, 229-236.
  [Google Scholar]
 28. Meijer Drees, Marijke, ‘Voor “gewone” lezers. De Keur van Nederlandsche Letteren (1827-1829)’, in: LizetDuyvendak & JanOosterholt (red.), Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2018, 121-128.
  [Google Scholar]
 29. Renssen, Floor van, Lezer, er zijn ook Belgen! Interactie tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur via literaire kritiek en uitgeverij (1980-1995), Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2013.
  [Google Scholar]
 30. Schenkeveld-van der Dussen, Riet, KarelPorteman, PietCouttenier en Liavan Gemert, Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997.
  [Google Scholar]
 31. Snellaert, Ferdinand Augustijn, ‘Boekbeoordeeling’, in: Het Leesmuseum I, 1856, 261-279.
  [Google Scholar]
 32. Snellaert, Ferdinand Augustijn, ‘Willem Tell, door Mr. Prudentius van Duyse’, in: Bijdragen door Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen, 1836, 1, 86-88.
  [Google Scholar]
 33. Streng, Toos, Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997.
  [Google Scholar]
 34. Vandenbussche, Liselotte, Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen culturele tijdschriften (1870-1914), Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2008.
  [Google Scholar]
 35. Veltman-van den Bos, Ans, Petronella Moens (1762-1843). De Vriendin van ’t Vaderland, Vantilt, Nijmegen, 2000.
  [Google Scholar]
 36. Verschaffel, Tom, De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800. De zuidelijke Nederlanden, Bert Bakker, Amsterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 37. Vlasselaers, Joris, Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie, Universitaire pers, Leuven, 1985.
  [Google Scholar]
 38. Weghe, Frans Vanden, Dubitade. Prudens van Duyse en Maria Doolaeghe, eene studie, Jan Boucherij, Antwerpen, 1894.
  [Google Scholar]
 39. Weijermars, Janneke, ‘Twee prijsvragen, twee strategieën: Jan Frans Willems, Prudens van Duyse en het Brusselse genootschap Concordia (1818-1830)’, in: NeleBemong, MaryKemperink, MaritaMathijsen & TomSintobin (red.), Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2010, 79-95.
  [Google Scholar]
 40. Weijermars, Janneke, Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem 1, 1814-1834, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2012.
  [Google Scholar]
 41. Weijermars, Janneke, ‘De romantische auteur. Prudens van Duyse (1804-1859)’, in: Ericavan Boven & PieterVerstraeten (red.), Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2016, 13-24.
  [Google Scholar]
 42. Weijermars, Janneke, ‘“Enkel om U te verpligten”. Wederkerigheid in de correspondentie van Prudens van Duyse’, in: Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift, 2018, 4, 71-91.
  [Google Scholar]
 43. Weijermars, Janneke, ‘“Boven lof en blaem verheven”. Prudens van Duyse als bemiddelaar van Maria Doolaeghe’, in: LizetDuyvendak & JanOosterholt (red.), Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2018, 225-231.
  [Google Scholar]
 44. Willems, Jan Frans, Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden, 2 delen, J.S. Schoesetters, Antwerpen, 1819-1824.
  [Google Scholar]
 45. Wijnterp, Lies, Making Borges. The Early Reception of Jorge Luis Borges’s Work in France and the United States, ongepubliceerde dissertatie Radboud UniversiteitNijmegen, 2016. Online te raadplegen via: repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/150648/150648.pdf.
  [Google Scholar]
 46. Wymenga, Anke, Blaak op mijn lampjen’. De correspondentie tussen Prudens van Duyse en Maria Doolaeghe, ongepubliceerde masterscriptie RUG 2017. Online te raadplegen via: https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/345/028/RUG01-00234502820170001AC.pdf.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2019.3.001.WEIJ
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): cultural mediators; Flemish Movement; Prudens van Duyse; women writers
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error