2004
Volume 25, Issue 3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

Dutch literary historians have nearly always regarded the genre of the river poem (in Dutch: stroomdicht) as uninteresting. When river poetry is discussed, it is usually discussed in the context of odes to cities. Anglo-Saxon literary historians have paid more attention to the genre of river poetry and interpreted the early-modern river poem in the context of both the search for national and regional identity and the confirmation or refutation of male, upper-class authority. In this article, it is demonstrated that these frameworks of interpretation can be of use in the analysis of two (once) well-known exponents of Dutch eighteenth-century river poems: Dirk Smits’s (1750) and N.S. van Winter’s (1755). Both river poems establish and justify male, upper-class authority; Smits constructs a predominantly regional identity through images of the Rotte basin, while Van Winter cultivates a national identity through the image of Amsterdam as centre of the Dutch Republic.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2020.3.002.VANW
2020-12-01
2021-11-27
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anoniem
  Anoniem, ‘De Amstelstroom, in zes Zangen, door Nicolaas Simon van Winter. Te Amsteldam, by Pieter Meyer. 1755. [...]’, in: Maandelyke Uittreksels, of Boekzaal der Geleerde Waerelt, 82(1756), 743-749.
  [Google Scholar]
 2. Antonides van der Goes, J., Ystroom, vertaald en ingeleid onder leiding van Jan Bloemendal, Verloren, Hilversum, 2015.
 3. Fulford, T., Landscape, Liberty and Authority. Poetry, Criticism and Politics from Thompson to Wordsworth, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
 4. Gelderblom, A.J., k Wil rijmen wat ik bouw. Twee eeuwen topografische poëzie, Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam, 1994.
 5. Gelderblom, A.J., ‘Tuinen vol tekens. Een semiotische analyse van 17e- en 18-eeuwse hofdichten’, in: A.van Zoest (red.), De macht van tekens. Opstellen over maatschappij, tekst & literatuur, H&S, Utrecht, 1986, 117-142.
  [Google Scholar]
 6. Herendeen, W.H., From Landscape to Literature. The River and the Myth of Geography, Duquesne University Press, Pittsburgh, 1986.
 7. Jager, A. de, Dirk Smits. Eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht, Gebroeders Hendriksen, Rotterdam, 1852.
 8. Jonckbloet, W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Vijfde deel, vierde druk, J.B. Wolters, Groningen, 1891.
 9. Keegan, B., ‘Writing Against the Current. Anne Wilson’s Teisa and the Tradition of British River Poetry’, in: Women’s studies, 31, 2002, 267-285.
  [Google Scholar]
 10. Kloos, W., Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters, S.L. van Looy, Amsterdam, 1909.
  [Google Scholar]
 11. Leemans, I. & Johannes, G.-J., Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. 1700-1800. De Republiek, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
 12. Meyer, A. de, ‘Jan Daniel Beman, boekverkoper in de 18e eeuw’, in: H.Bots, O.S.Lankhorst, & C.Zevenbergen (red.), Rotterdam bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw, Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, Rotterdam, 1997, 413-461.
  [Google Scholar]
 13. Mourik, A. van, ‘Het lofdicht van Oudaan op Antonides’ Ystroom’, in: Nieuwe taalgids54, 1961, 1, 17-23.
  [Google Scholar]
 14. Mourik, A. van, ‘De lofdichten op Antonides’ Ystroom’, in: Nieuwe taalgids68, 1975, 5, 377-385.
  [Google Scholar]
 15. Porteman, K. & Smits-Veldt, M.B., Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. 1560-1700, Bert Bakker, Amsterdam, 2008.
 16. Smit, W.A.P., ‘Iets over het derde boek en over de bronnen van Antonides’ Y-Stroom’, in: W.A.P.Smit, Twaalf studies, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 92-99.
  [Google Scholar]
 17. Smit, W.A.P., Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Tweede deel, Wolters-Noordhoff/Bouma’s Boekhuis, Groningen, 1983.
 18. Smits, D., De Rottestroom, Ph.Losel, J.D.Beman, H.Kentlink, J.Bosch, N.Smithof, J.Losel, en J.Burgvliet, Rotterdam, 1750.
 19. Strien, T. van, ‘Het beeld van een stad. Amsterdam in Antonides’ Ystroom, eerste boek’, in: T.van Strien en R.Zemel (red.), Daer omme lachen die liede. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree, Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster, 2005, 123-130.
  [Google Scholar]
 20. Vuyk, S., Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de verlichting 1720-1820, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 2000.
 21. Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche Republiek der Vereenigde Nederlanden, tweede druk, De erven F.Bohn, Haarlem, 1924.
 22. Winter, N.S. van, De Amstelstroom, in zes zangen, PieterMeijer, Amsterdam, 1755.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2020.3.002.VANW
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error