Van boerderij tot buitenhuis | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 25, Issue 3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

Dutch literary historians have nearly always regarded the genre of the river poem (in Dutch: stroomdicht) as uninteresting. When river poetry is discussed, it is usually discussed in the context of odes to cities. Anglo-Saxon literary historians have paid more attention to the genre of river poetry and interpreted the early-modern river poem in the context of both the search for national and regional identity and the confirmation or refutation of male, upper-class authority. In this article, it is demonstrated that these frameworks of interpretation can be of use in the analysis of two (once) well-known exponents of Dutch eighteenth-century river poems: Dirk Smits’s (1750) and N.S. van Winter’s (1755). Both river poems establish and justify male, upper-class authority; Smits constructs a predominantly regional identity through images of the Rotte basin, while Van Winter cultivates a national identity through the image of Amsterdam as centre of the Dutch Republic.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2020.3.002.VANW
2020-12-01
2023-09-26
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/25/3/02_NEDLET2020.3_VANW.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2020.3.002.VANW&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anoniem, ‘De Amstelstroom, in zes Zangen, door Nicolaas Simon van Winter. Te Amsteldam, by Pieter Meyer. 1755. [...]’, in: Maandelyke Uittreksels, of Boekzaal der Geleerde Waerelt, 82(1756), 743-749.
  [Google Scholar]
 2. Antonides van der Goes, J., Ystroom, vertaald en ingeleid onder leiding van Jan Bloemendal, Verloren, Hilversum, 2015.
  [Google Scholar]
 3. Fulford, T., Landscape, Liberty and Authority. Poetry, Criticism and Politics from Thompson to Wordsworth, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
  [Google Scholar]
 4. Gelderblom, A.J., k Wil rijmen wat ik bouw. Twee eeuwen topografische poëzie, Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam, 1994.
  [Google Scholar]
 5. Gelderblom, A.J., ‘Tuinen vol tekens. Een semiotische analyse van 17e- en 18-eeuwse hofdichten’, in: A.van Zoest (red.), De macht van tekens. Opstellen over maatschappij, tekst & literatuur, H&S, Utrecht, 1986, 117-142.
  [Google Scholar]
 6. Herendeen, W.H., From Landscape to Literature. The River and the Myth of Geography, Duquesne University Press, Pittsburgh, 1986.
  [Google Scholar]
 7. Jager, A. de, Dirk Smits. Eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht, Gebroeders Hendriksen, Rotterdam, 1852.
  [Google Scholar]
 8. Jonckbloet, W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Vijfde deel, vierde druk, J.B. Wolters, Groningen, 1891.
  [Google Scholar]
 9. Keegan, B., ‘Writing Against the Current. Anne Wilson’s Teisa and the Tradition of British River Poetry’, in: Women’s studies, 31, 2002, 267-285.
  [Google Scholar]
 10. Kloos, W., Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. Studies over onze 18e eeuwsche dichters, S.L. van Looy, Amsterdam, 1909.
  [Google Scholar]
 11. Leemans, I. & Johannes, G.-J., Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. 1700-1800. De Republiek, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 12. Meyer, A. de, ‘Jan Daniel Beman, boekverkoper in de 18e eeuw’, in: H.Bots, O.S.Lankhorst, & C.Zevenbergen (red.), Rotterdam bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw, Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, Rotterdam, 1997, 413-461.
  [Google Scholar]
 13. Mourik, A. van, ‘Het lofdicht van Oudaan op Antonides’ Ystroom’, in: Nieuwe taalgids54, 1961, 1, 17-23.
  [Google Scholar]
 14. Mourik, A. van, ‘De lofdichten op Antonides’ Ystroom’, in: Nieuwe taalgids68, 1975, 5, 377-385.
  [Google Scholar]
 15. Porteman, K. & Smits-Veldt, M.B., Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. 1560-1700, Bert Bakker, Amsterdam, 2008.
  [Google Scholar]
 16. Smit, W.A.P., ‘Iets over het derde boek en over de bronnen van Antonides’ Y-Stroom’, in: W.A.P.Smit, Twaalf studies, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1968, 92-99.
  [Google Scholar]
 17. Smit, W.A.P., Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische epos van 1550 tot 1850. Tweede deel, Wolters-Noordhoff/Bouma’s Boekhuis, Groningen, 1983.
  [Google Scholar]
 18. Smits, D., De Rottestroom, Ph.Losel, J.D.Beman, H.Kentlink, J.Bosch, N.Smithof, J.Losel, en J.Burgvliet, Rotterdam, 1750.
  [Google Scholar]
 19. Strien, T. van, ‘Het beeld van een stad. Amsterdam in Antonides’ Ystroom, eerste boek’, in: T.van Strien en R.Zemel (red.), Daer omme lachen die liede. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree, Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster, 2005, 123-130.
  [Google Scholar]
 20. Vuyk, S., Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de verlichting 1720-1820, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 21. Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 5: Geschiedenis der Nederlandsche Republiek der Vereenigde Nederlanden, tweede druk, De erven F.Bohn, Haarlem, 1924.
  [Google Scholar]
 22. Winter, N.S. van, De Amstelstroom, in zes zangen, PieterMeijer, Amsterdam, 1755.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2020.3.002.VANW
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error