Bandwerk | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 1
 • ISSN: 0929-8592
 • E-ISSN: 2667-1689

Abstract

Abstract

The Special Collections department of the University of Antwerp Library recently acquired a small fragment of Jacob van Maerlant’s (‘Alas, Martijn’, the first of Maerlant’s three ). This new fragment – – can be dated in the last quarter of the fourteenth century or around 1400. Comparison with other text witnesses, brings to light that stems from a quire of six bifolia with the three that functioned autonomously as a self-contained booklet. The lay-out is exactly the same as in text witnesses and and a now lost fragment in Leuven. This suggests that these booklets were produced in series.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/QUE2020.1.002.SLEI
2020-01-01
2023-12-11
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09298592/27/1/QUE2020.1.002.SLEI.html?itemId=/content/journals/10.5117/QUE2020.1.002.SLEI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bibliotheca Phillippica. Catalogue of a further portion of the classical, historical, topographical, genealogical and other manuscripts & autograph letters of the late Sir Thomas Phillipps […] which will be sold by auction by messrs. Sotheby, Wilkinson & Hodge […]. [London]: Dreyden Press, 1910.
  [Google Scholar]
 2. Biemans, Jos A.A.M., Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthemn met een beschrijving van de handschriften en fragmenten.Leuven: Leuven, 1997.
  [Google Scholar]
 3. Biemans, Jos A.A.M., ‘Conventies, standaarden en varianten. Verschillende mogelijkheden en keuzes bij de vormgeving van handschriften van berijmde Middelnederlandse ridderepiek’, in: AnFaems & MarjoleinHogenbirk (red.), Ene andre tale. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. Hilversum: Verloren, 2012, 215-258.
  [Google Scholar]
 4. bnm-i, ‘Olim Leuven, ub: s.o. (verloren)’, in: bnm-i: Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa. Amsterdam: Huygensing, 2013– <https://bnm-i.huygens.knaw.nl/tekstdragers/TDRA000000006309/> (geraadpleegd op 04-06-2020)
  [Google Scholar]
 5. Bosmans, Glenn, & RemcoSleiderink, ‘Maerlant in Yvelines. Een nieuw fragment van de Martijns van Jacob van Maerlant (Montigny-le-Bretonneux, Archives départementales des Yvelines, 1F 180)’, in: Queeste26(2019), 70-97.
  [Google Scholar]
 6. Braunshausen, Céline, MagaliClerbaux & MarieDe Foer, ‘“Ik ben al heel mijn leven op jacht”. Marcus De Schepper (promotie 1973), bibliograaf Koninklijke Bibliotheek’, in: Mededelingenblad van de Leuvense Germanisten31(2018), nr. 1, 67-71. <https://alum.kuleuven.be/germaanse/mededelingenblad/descheppermarcus.htm/> (geraadpleegd op 01-06-2020)
  [Google Scholar]
 7. Deschamps, Jan, & HermanMulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave). Zesde aflevering. Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België, 2003.
  [Google Scholar]
 8. Deschamps, Jan, & HermanMulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave). Negende aflevering. Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België, 2007.
  [Google Scholar]
 9. De Schepper, Marcus, ‘Hugeniana Schepperiana’, in: JanBos, Mariekevan Delft, ErikGeleijns & Edvan der Vlist (red.), Een oud Boeck is oud Goud. Studies over bijzondere werken bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek / Amsterdam: De Buitenkant, 2017, 227-237.
  [Google Scholar]
 10. Driscoll, M.J., ‘The words on the page. Thoughts on philology, old and new’, in: JudyQuinn & EmilyLethbridge (red.), Creating the medieval saga: Versions, variability, and editorial interpretations of Old Norse saga literature. Odense: University Press of Southern Denmark, 2010, 85-102.
  [Google Scholar]
 11. Gabriël, Renée, ‘Introduction’, in: RenéeGabriël (red.), Between stability and transformation. Textual traditions in the medieval Netherlands, themanummer Queeste23(2016), 61-70.
  [Google Scholar]
 12. Gailliard, Edw. (ed.), ‘Een fragment van Maerlant’s Wapene Martijn’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-en Letterkunde(1905), 561-607.
  [Google Scholar]
 13. Gatch, Milton McC., The library of Leander van Ess and the earliest American collections of Reformation pamphlets. New York: The Bibliographical Society of America, 2007 (BSA Occasional Publications, 1).
  [Google Scholar]
 14. Gnirrep, W.K., J.P.Gumbert, & J.A.Szirmai, Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1992.
  [Google Scholar]
 15. Grüber, Gauthier, ‘Bref fragment d’Anseÿs de Gascogne’, te verschijnen in: Romania.
  [Google Scholar]
 16. Gruijs, Albert, & ThomMertens, ‘A new fragment of Jacob van Maerlant’s Eerste and Tweede Martijn (in Cod. Bodmer 101, Bibliotheca Bodmeriana, Geneva)’, in: Quaerendo5(1975), 346-352.
  [Google Scholar]
 17. Kienhorst, Hans, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament. 2 delen. Leuven: Peeters, 2005.
  [Google Scholar]
 18. Klein, Jan Willem‘(Middelnederlandse) handschriften: productieomstandigheden, soorten, functies’, in: Queeste2(1995), 1-30.
  [Google Scholar]
 19. Mertens, Thom (ed.), Den anderen merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant’s tweede Martijn. Nijmegen: Alfa, 1978.
  [Google Scholar]
 20. Nichols, Stephen G., ‘Why Material Philology?’, in: Zeitschrift für deutsche Philologie116(1997), 10-30.
  [Google Scholar]
 21. Phillipps, Thomas, Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca D. Thomae Phillipp. [Broadway, Worcester]: Typis Medio-Montanis, 1837.
  [Google Scholar]
 22. Sleiderink, Remco, m.m.v.Jos Houtsma, ‘Fragmenten van twee eenkolomshandschriften van de Dietsche Catoen, overgeleverd in Mechelse stadsrekeningen’, in: Queeste22(2015), 165-177.
  [Google Scholar]
 23. Van Dalen-Oskam, Karina, ‘The secret life of scribes. Exploring fifteen manuscripts of Jacob van Maerlant’s Scolastica (1271)’, in: Literary and Linguistic Computing27(2012), 355-372.
  [Google Scholar]
 24. Van den Berg, E., ‘Over het lokaliseren van Middelnederlandse rijmteksten’, in: Verslagen enmededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde(1986), 305-322.
  [Google Scholar]
 25. Van den Berg, E., i.s.m. A.Berteloot, ‘Van dichter tot kopiist. Een dialectgeografisch onderzoek’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal-en letterkunde110(1994), 34-54.
  [Google Scholar]
 26. Van den Berg, Evert & AmandBerteloot, ‘Waar kwam Jacob van Maerlant vandaan?’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde(1993), 30-76.
  [Google Scholar]
 27. Verdam, J. & P.Leendertz (ed.), Jacob van Maerlant’s Strophische gedichten. Nieuwe bewerking der uitgave van Franck en Verdam. Leiden: A.W. Sijthoff’s, 1918.
  [Google Scholar]
 28. Warnar, Geert, ‘De andere Mertens. Jacob van Maerlants Martijn-dialogen als drieluik’, te verschijnen in: Ons Geestelijk Erf90(2019-2020).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/QUE2020.1.002.SLEI
Loading
/content/journals/10.5117/QUE2020.1.002.SLEI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error