‘Dat romen van troyen quam’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29 Number 2
 • ISSN: 0929-8592
 • E-ISSN: 2667-1689

Abstract

Abstract

Jacob van Maerlant concludes his (, ‘History of Troy’, ca. 1264) with an adaptation of Virgil’s . De Ceukelaire (1991, 1996) has demonstrated the importance of in understanding Maerlant’s decision to follow book II of the for the fall of Troy rather than the trusted (ca. 1165) by Benoît de Sainte-Maure. In this paper, I further explore in Maerlant’s adaptation through a comparative close-reading with books IV and XII ( vs. 36.826-37.065 and vs. 40.035-40.795). I find that in the transfer of empire is driven by a conception of love which pushes Aeneas away from Dido in book IV and pulls him towards Lavinia in book XII. A dynamic of and notably coincides with the fulfilment of Aeneas’ follows the development of chivalric romance and confirms the historical importance of the Trojan matter in Maerlant’s time, thus strengthening the place of the Low Countries in these European traditions.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/QUE2022.2.001.MAAS
2022-12-01
2024-04-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09298592/29/2/QUE2022.2.001.MAAS.html?itemId=/content/journals/10.5117/QUE2022.2.001.MAAS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. ‘Handschrift-Wissen’, Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België (kbr), hs. iv 927.
  [Google Scholar]
 2. Beelen, Hans, ‘Achates es I dier steen. Over een vermeende vertaalfout in Maerlants Historie van Troyen’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde104 (1988), 249-268.
  [Google Scholar]
 3. Biesheuvel, Ingrid (ed.), Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Amsterdam: Amsterdam University Press/Ambo, 1998.
  [Google Scholar]
 4. Bijnsdorp, Ben, Vertaling van Vergilius’ Aeneis. <Benbijnsdorp.nl> (geraadpleegd op 17-01-2022).
  [Google Scholar]
 5. Breeus-Loos, Laurent & RemcoSleiderink, ‘Historie van Troyen door de Ferguut-kopiist. Het Leidse fragment bpl 2387 d’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde138 (2022), 97-129.
  [Google Scholar]
 6. Bumke, Joachim, Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München: Deutschen Taschenbuch Verlag, 2008 (1986), 2 delen.
  [Google Scholar]
 7. Conte, Gian Biagio, Latin Literature. A History. Baltimore: John Hopkins University Press, 1999 (1994).
  [Google Scholar]
 8. Cormier, Raymond, One Heart, One Mind. The Rebirth of Virgil’s Hero in Medieval French Romance. University, Mississippi: Romance Monographs, 1973.
  [Google Scholar]
 9. Cormier, Raymond, ‘Remarques sur le Roman d’Eneas et l’Erec et Enide de Chrétien de Troyes’, in: Revue des langues romanes82 (1976), 85-97.
  [Google Scholar]
 10. De Ceukelaire, Gert, ‘Watter Vergilius boecke af segghen. Beschouwingen bij de Aeneisbewerking in de Historie van Troyen’, in: Millennium5 (1991), 116-129.
  [Google Scholar]
 11. De Ceukelaire, Gert, ‘De leugen als waarheid. Maerlant en de val van Troje’, in: Queeste3 (1996), 125-135.
  [Google Scholar]
 12. De Pauw, Napoleon & EdwardGailliard (ed.), Dit is die Istory van Troyen van Jacob van Maerlant, naar het vijftiendeeeuwsche handschrift van Wessel van de Loe, met al de middelnederlandsche fragmenten, diplomatisch uitgegeven. Gent: Boekdrukkerij A. Siffer, 1889-1892, vier delen. Beschikbaar op de Cd-rom Middelnederlands, te downloaden via de website van het Instituut voor de Nederlandse taal. Ook beschikbaar (in gescande vorm) op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl). <dbnl.nl> (geraadpleegd op 17-09-2022).
  [Google Scholar]
 13. Deschamps, Jan, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Leiden: Royal Library Albert I, 1972.
  [Google Scholar]
 14. Gerritsen, W.P., ‘Pollites, Pirrus en Penthiseleye. Compositietechniek in Maerlants Historie van Troyen’, in: Ria JansenSieben e.a. (red.), Spel van Zinnen, Album A. van Loey. Bruxelles: Ed. de l’Université de Bruxelles, 1975, 125-136.
  [Google Scholar]
 15. Gerritsen, W.P., ‘Jacob van Maerlant and Geoffrey of Monmouth’, in: KennethVarty (red.), An Arthurian tapestry; essays in memory of Lewis Thorpe. Glasgow: French Department of the University of Glasgow, 1981, 368-388.
  [Google Scholar]
 16. Gerritsen, W.P., ‘Een onbekende prozaversie van Maerlants Aeneis-bewerking’, in: E.Cockx-Indestege & F.Hendrickx, (red.), Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Leuven: Peeters, 1987, 163-174.
  [Google Scholar]
 17. Hardie, Philip, The Last Trojan Hero. A Cultural History of Virgil’s Aeneid. London/New York: I.B. Tauris, 2014.
  [Google Scholar]
 18. Hooge, Johan, ‘“Wedert droem was so waarhede?” Dromen in de Queeste van den Graale’, in: Madoc16 (2002), 82-89.
  [Google Scholar]
 19. Jongen, Ludo, Van Achilles tellen lange. Onderzoekingen over Maerlants bewerking van Statius’ Achilleis in de Historie van Troyen. Deventer: Sub Rosa, 1988.
  [Google Scholar]
 20. Jongen, Ludo, ‘De kleine Ajax. Compositietechniek in Maerlants Historie van Troyen’, in: Literatuur6 (1989), 262-268.
  [Google Scholar]
 21. Jongen, Ludo (ed.), ‘Bloemlezing uit Jacob van Maerlants Historie van Troje’, in: TonBrandenburg e.a. (red.), Jacob van Maerlant: de middeleeuwse wereld op schrift. Hilversum: Teleac/NOT, 1996.
  [Google Scholar]
 22. Kartschoke, Dieter, ‘Didos Minne – Didos Schuld’, in: RüdigerKrohn (red.), Liebe als Literatur. Aufsätze zur erotischen Dichtung in Deutschland. München: Verlag C.H. Beck, 1988, 99-116.
  [Google Scholar]
 23. Keesman, Wilma, ‘Troje in de Middeleeuwse literatuur. Antiek verleden in dienst van eigen tijd’, in: Literatuur4 (1987), 257-265.
  [Google Scholar]
 24. Keesman, Wilma, ‘Oorsprongsmythen als zelfuitlegging. Over achtergrond en betekenis van middeleeuwse verhalen rond Trojaanse stedenstichtingen’, in: HermanPleij & Wimvan Anrooij (red.), Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Amsterdam: Prometheus, 1991, 262-279 (Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen 4).
  [Google Scholar]
 25. Keesman, Wilma, De eindeloze stad. Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Hilversum: Verloren, 2014.
  [Google Scholar]
 26. Kestemont, M. & F.Karsdorp, ‘Het Atlantis van de Middelnederlandse ridderepiek’, in: Spiegel der Letteren61.3 (2019), 271-290.
  [Google Scholar]
 27. Kienhorst, H., De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving. 2 delen; Deventer: Sub Rosa, 1988 (Deventer studiën 9).
  [Google Scholar]
 28. Köhler, Erich, Ideal und Wirklichkeit in der höfischen Epik. Tübingen: Niemeyer, 1970.
  [Google Scholar]
 29. Moorton, Richard, ‘Love as Death: The Pivoting Metaphor in Vergil’s Story of Dido’, in: The Classical World89.3 (1990), 153-166.
  [Google Scholar]
 30. Mora-Lebrun, Francine, L’Enéide médiévale et la naissance du roman. Paris: PUF, 1994.
  [Google Scholar]
 31. Mora-Lebrun, Francine, Metre en romanz. Les romans d’antiquité du XIIe siècle et leur postérité (XIIIe-XIVe siècle). Paris: Honoré Champion, 2008.
  [Google Scholar]
 32. Ohly, F., ‘Diamant und Bocksblut, Zur Traditions- und Auslegungsgeschichte eines Naturvorgangs von der Antike bis in die Moderne’, in: Wolfram-Studien III (Schweinfurter Kolloquium 1972). Berlin: W. Schröder, 1975, 72-188.
  [Google Scholar]
 33. Schöning, Udo, Thebenroman – Eneasroman – Trojaroman. Studien zur Rezeption der Antike in der französischen Literatur des 12. Jahrhunderts. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1991.
  [Google Scholar]
 34. Tarrant, Richard, Virgil Aeneid Book XII. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
  [Google Scholar]
 35. Tervooren, Helmut & CarolaKirschner, Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2006.
  [Google Scholar]
 36. Van Elslander, A., ‘Drie onuitgegeven fragmenten van de Historie van Troyen van Jacob van Maerlant’, in: E.Cockx-Indestege en F.Hendrickx. (red.), Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. 3 delen; Leuven: Peeters, 1987, deel 2, 175-197.
  [Google Scholar]
 37. Van Oostrom, Frits, Maerlants wereld. Amsterdam: Prometheus, 1996.
  [Google Scholar]
 38. Van Oostrom, Frits, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300. Amsterdam: Bert Bakker, 2006.
  [Google Scholar]
 39. Verdam, J., Episodes uit Maerlant’s Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift. Groningen: Wolters, 1873.
  [Google Scholar]
 40. Verdam, J., ‘Over Maerlant’s Historie van Troyen’, in: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (dept. Letterkunde) 6 (1904), 344-379.
  [Google Scholar]
 41. Williams, R. Deryck, Aeneid. Books I-VI. London: Bristol Classical Press, 2006 (1972).
  [Google Scholar]
 42. Williams, R. Deryck, Aeneid. Books VII-XII. London: Bristol Classical Press, 2006 (1973).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/QUE2022.2.001.MAAS
Loading
/content/journals/10.5117/QUE2022.2.001.MAAS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error