2004
Volume 6, Issue 1
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

Between 1600 and 1800, Beulake was a peat-dredging village of reasonable size. Peat dredging was profitable but caused permanent land loss and flooding. During the f irst half of the 18th century, peat-dredging seems to have brought some prosperity, but then a decline set in. The village eventually disappeared due to two severe storms in 1775 and 1776. This article examines the spatial structure of the former village and the socioeconomic conditions of its residents.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.1.003.STOK
2021-01-01
2021-10-22
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Berends, A.(2014). Verdronken dorp. Schatten uit het turfstekersdorp Beulake. Stichting Promotie Archeologie/SPA-uitgevers, Zwolle.
 2. Derez, M. & M.Roegiers(2002). Arenberg in de Lage Landen. Een hoogadellijk huis in Vlaanderen & Nederland. Leuven.
 3. Gerding, M.A.W.(1995). Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950. Wageningen (A.A.G. Bijdragen 35).
 4. Helderman, J.C.(1986). ‘Beulake, het verdronken veendorp’. In: K.Dijkstra, J.Paasman, F.Pereboom & J.Postema (red.) (1986). Uit de geschiedenis van Brederwiede. Kampen, pp. 110-120.
  [Google Scholar]
 5. Kroes, J. & T.Hol(1979). Het Land van Vollenhove. Een historisch-geografische studie van het Noordwest-Overijsselse kultuurlandschap. Zwolle.
 6. Mensema, A.J.(1990). Vollenhoofse regesten. Het Zijlboek van de Grote Zijl (Blokzijl) (1387) 1449 (1473). Zwolle.
 7. Mol, J.A.(2011). ‘De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland: datering en fasering’. In: Jaarboek Voor Middeleeuwse Geschiedenis14, pp. 46-90.
  [Google Scholar]
 8. Sijs, N. van der (samensteller) (2015 vlg.). Elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND). Instituut voor de Nederlandse Taal, http://ewnd.ivdnt.org/boeken/zoeken. Geraadpleegd 30-06-2020.
 9. Stokvis, L.(2020). Biografie van Beulake. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van en de omgang met het verdronken dorp Beulake. Groningen. https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/2020-mascr-l-stokvis-beulake.pdf.
 10. Tuin, J.D. van der(1998). Wateren en waternamen in Noordwest-Overijssel. Kampen.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.1.003.STOK
Loading
/content/journals/10.5117/THG2021.1.003.STOK
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error