Literatuuroverzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6, Issue 1
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.1.006.LITE
2021-01-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/1/THG2021.1.006.LITE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.1.006.LITE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bavel, B. van, D.R.Curtis, J.Dijkman, M.Hannaford, M.de Keyzer, E.van Onacker & T.Soens(2020). Disasters and history. The vulnerability and resilience of past societies. Cambridge UP, Cambridge.
  [Google Scholar]
 2. Bergerfurth, Y. F.Hermans, R.van der Hoek, W.Löhr, P.van Meegeren & O.Richter (red.) (2020). Aufbruch und Wiederaufbau. Städtebau im niederrheinländischen Grenzgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg/Herstart en wederopbouw. Stadsontwikkeling in het Nederrijnlandse grensgebied na de Tweede Wereldoorlog.Geldern/Venray.
  [Google Scholar]
 3. Brandon, P., G.Jones, N.Jouwe & M.van Rossum (red.) (2020). De slavernij in Oost en West. Het Amsterdam onderzoek. Spectrum, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 4. Cody, J. & F.Siravo(2019). Historic Cities. Issues in Urban Conservation. Getty Conservation Institute, Los Angeles.
  [Google Scholar]
 5. Deneweth, H., H.Greefs, J.Dobbels, M.van Gelder, P.Martens, S.Muurling, A.Schmidt, A.van Steensel & A.Vrints(2019). ‘Stadsgeschiedenis in buitenlandse tijdschriften (2018)’. Stadsgeschiedenis14 (2), pp. 137-161.
  [Google Scholar]
 6. De reizen van Ólafur Egilsson. Een 17e-eeuwse IJslander ontvoerd door moslimpiraten(2019). De Brouwerij, Maassluis.
  [Google Scholar]
 7. Eidloth, V. & J.Renes(2020). ‘De Maliebaan in internationaal perspectief. Een zeventiende-eeuwse stedenbouwkundige en landschappelijke innovatie’. Jaarboek Oud-Utrecht 2020, pp. 10-33.
  [Google Scholar]
 8. Gunterman, B.(2021). ‘Albrecht Dürers reis door de Lage Landen’. Geografie30 (1), pp. 40-42.
  [Google Scholar]
 9. Hofstra, J.(2020). ‘Windwatermolens met extra schepraderen’. De Nieuwe Molenwereld (6), pp. 8-21.
  [Google Scholar]
 10. Rodenberg, J. & P.Wagenaar(2018). Cultural contestation. Heritage, identity and the role of government.Palgrave Macmillan, London.
  [Google Scholar]
 11. Bazelmans, J.(2020). ‘Onderzoek, beleving en herinnering. De waarde van archeologische vindplaatsen: een herinnering’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, pp. 281-292.
  [Google Scholar]
 12. Blonk-van den Bercken, A.L., A.A.A.Verhoeven, H.van Londen, J.W.Oudhof, G.Overmars & M.E.Lobbes(2020). Ambachtelijke productie in steden. Een inventarisatie en analyse op hoofdlijnen van archeologische aanwijzingen voor ambachtelijke productie in steden in de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 66).
  [Google Scholar]
 13. Borger, G.J.(2020). ‘Kanaalaanleg en turfwinning in het Gronings-Drentse veengebied’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis29 (2), pp. 58-67.
  [Google Scholar]
 14. Bouwmeester, J., J.van Leeuwen & J.-W.Oudhof(2020). ‘Verwachtingen op stadse gronden. Een zoektocht naar methoden voor het opstellen van archeologische verwachtingen voor de ommelanden van de historische stad’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, pp. 293-307.
  [Google Scholar]
 15. Dam, F. van(2021). ‘Erfgoed van straks: de natuurijsbaan’. Geografie30 (1), p. 19.
  [Google Scholar]
 16. Groenewoudt, B.(2020). ‘Niet de speld maar de hooiberg. Een kritische blik op archeologische uitspraken over de opslag van plantaardig voedsel’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, pp. 185-200.
  [Google Scholar]
 17. Hermans, T., R.J.W.M.Gruben, J.van Doesburg, C.Gietman & J.Kamphuis(2020). ‘Hier wonen wij! Is het niet prachtig!’ Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen. Stichting Kastelenstudies Nederland, Wijk bij Duurstede.
  [Google Scholar]
 18. Koops, B.(2020). ‘Steeds meer pingoruïnes. Het Noorden ontdekt volle schatkamers’. Noorderbreedte44 (5), pp. 36-39.
  [Google Scholar]
 19. Langen, G. de & H.Mol(2020). ‘Koning Redbad en zijn bewegingsruimte’. De Vrije Fries 100, pp. 28-41.
  [Google Scholar]
 20. Lascaris, M.(2020). ‘Met stoomploeg en spade. De bodemverstoring door jonge heideontginningen en heidebebossingen.’ In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, pp. 321-331.
  [Google Scholar]
 21. Roeleveld, L., L.Dolmans & R.Ceelen(2019). Rijk heggenlandschap. Handleiding toekomstgericht herstel. Stichting Heg & Landschap, Wageningen.
  [Google Scholar]
 22. Schriek, M. van der(2020). ‘The interpretation of WWII conflict landscapes. Some case studies from the Netherlands’. Landscape Research45 (6), pp. 758-776
  [Google Scholar]
 23. Smit, B.I., J.Bazelmans, T.de Groot, D.Schmutzhart, M.Linssen, J.Bouwmeester, J.Jongma, A.Klomp, L.Theunissen, M.ter Schegget, J.Schreurs & M.Verschuur(2019). In situ 2100. De betekenis en vormgeving van de bescherming van archeologische vindplaatsen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Rapportage Verkenning Archeologie).
  [Google Scholar]
 24. Stöver, J.(2020). ‘Proh dolor! De Utrechtse ballingschap (857-circa 925) in ander licht’. Jaarboek Oud-Utrecht 2020, pp. 134-163.
  [Google Scholar]
 25. Veer, P.M.(2020). Bewogen landschap. Een cultuurhistorische studie over de filmpraktijken van het ministerie van Landbouw (1945-1985).Proefschrift UvA, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 26. Visser, R. de(2019). ‘Climate adaptation in National Landscape: Green Heart, Holland’. Landscape Architecture26 (12), pp. 8-20 [Tweetalig Chinees-Engels].
  [Google Scholar]
 27. Vreugdenhil, M.(2020). ‘“Dat dit Nederlant is”. Nederland beschreven in zes wereldatlassen (1571-1664)’. Tijdschrift voor Historische Geografie5 (4), pp. 226-236.
  [Google Scholar]
 28. Woud, A. van der(2020). Het landschap. De mensen. Nederland 1850-1940. Prometheus, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 29. Braam, J.(2018). Weiwerd. Van woondorp naar werkwierde. Stichting Behoud Weiwerd.
  [Google Scholar]
 30. Nieuwhof, A.(2020). Ezinge revisited. The ancient roots of a terp settlement. Vol. 1: Excavation – Environment and economy – Catalogue of plans and finds.Barkhuis, Eelde (Groningen Archaeological Studies 37).
  [Google Scholar]
 31. Reinders, R.(2020). ‘Acker Stratingh en zijn geologische kaart van Groningen, 1837’. Caertthresoor39 (2), pp. 3-10.
  [Google Scholar]
 32. Feenstra, H. & M.Schroor(2020). ‘Schiermonnikoog historisch op de kaart gezet’. Caertthresoor39 (4), pp. 3-11.
  [Google Scholar]
 33. Oly, H.(2020). Bouwen aan Leeuwarden. Publieke werken tussen 1500 en 1800. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 34. Hag, L. ten(2020). ‘Van ‘citizen science’ tot ‘citizen cooperation’. Archeologische projecten in de Gemeente Staphorst’. Archeologie in Nederland/AWN Magazine4 (3), pp. 8-11.
  [Google Scholar]
 35. Hottenhuis, A.(2019). Het markeboek van Dulder 1647-1845. Verslagen van het bestuur en bijzonderheden uit de marke Dulder: een boeiende inkijk in het leven van de vroegere inwoners van de marke Dulder.Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel, Weerselo.
  [Google Scholar]
 36. Quik, C., J.H.J.Candel, B.Makaske, R.van Beek, M.Paulissen, G.J.Maas, M.Verplak, T.Spek & J.Wallinga(2020). ‘Anthropogenic drivers for exceptionally large meander formation during the Late Holocene’. Anthropocene 32. http://dx.doi.org/10.1016/j.ancene.2020.1002632213-3054.
  [Google Scholar]
 37. Smeenge, H.(2020). Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente. Acht interdisciplinaire studies op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie (ca. 13.000 BP – heden).Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 38. Smeenge, H.(2020). Het landschap van Noordoost-Twente. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 39. Marinelli, M. & J.Stöver(2020). ‘Van akkers naar natte natuur. De prehistorische sporen rond Schokland’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed4, pp. 12-14.
  [Google Scholar]
 40. Popta, Y.T. van(2020). When the shore becomes the sea. New maritime archaeological insights on the dynamic development of the Northeastern Zuyder Zee region (AD 1100-1400), the Netherlands.Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 41. Aarsman, D.(2020). ‘De bouwgeschiedenis van het “merkwaardige” kasteel Hernen opnieuw bekeken’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 41-64.
  [Google Scholar]
 42. Aertssen, S. & J.Gielen(2020). Historische heggen en wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen. Verslag van het inventarisatieproject in de periode 2018-2020.Uitgave in eigen beheer.
  [Google Scholar]
 43. Buro Noord i.s.m. Cultuurland Advies, Werkend Landschap(2020). 2000 jaar watergeschiedenis van de Liemers. Technische rapportage.Waterschap Rijn en IJssel, Z.pl.
  [Google Scholar]
 44. Buro Noord i.s.m. Cultuurland Advies, Werkend Landschap(2020). Waterbiografie van de Liemers. Inspiratiedocument.Waterschap Rijn en IJssel, Z.pl.
  [Google Scholar]
 45. Doornmalen, A.G.J. van(2019). De Herlaars in het Midden-Nederlands rivierengebied (ca. 1075-ca. 1400). Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 46. Doornmalen, A. van(2020). ‘De datering van de bouw van kasteel Ammersoyen: verchillende disciplines, verschillende gezichtspunten’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 83-89.
  [Google Scholar]
 47. Halverstad, R.(2020). ‘Groot Spriel in Putten, van boerderij tot buitenplaats’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 91-120.
  [Google Scholar]
 48. Heijden, P. van der(2020). ‘Romeinse schepen in het Gelderse Rivierengebied. 1 Inventarisatie’. Archeologie in Nederland4 (2), pp. 24-33.
  [Google Scholar]
 49. Hermans, T.(2020). ‘Onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen in Gelderland sinds 1999’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 9-39.
  [Google Scholar]
 50. Hermans, T. & E.Orsel(2020). ‘De nieuwbouw van het Huis te Rumpt in 1553. Een poging tot reconstructie’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 121-137.
  [Google Scholar]
 51. Hundertmark, H.(2020). ‘De aula regia van Karel de Grote. Karolingisch muurwerk in de Barbarossaruïne van de Valkhofburcht te Nijmegen’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 139-154.
  [Google Scholar]
 52. Kamphuis, J.(2020). ‘Kasteel Cannenburgh, een zestiende-eeuws appartementencomplex’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 155-210.
  [Google Scholar]
 53. Keunen, L.(2020). Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk. RAAP, Weesp (RAAP-rapport 4113).
  [Google Scholar]
 54. Heijden, P. van der & E.Verhelst(2020). ‘Romeinse schepen in het Gelderse Rivierengebied. 2 Rivierlopen en scheepsroutes’. Archeologie in Nederland4 (3), pp. 16-25.
  [Google Scholar]
 55. Leenknegt, P.(2020). ‘De gouden bergen van Wageningen-Hoog. Wageningen een eeuw geleden’. Oud-Wageningen48 (4), pp. 18-19.
  [Google Scholar]
 56. Mark, R. van der(2020). ‘Arnhem-Helstraat: aan de rand van stad en beek. Stadskasteel, Broerenklooster en bouwblok’. Archeologie in Nederland4 (3), pp. 8-15.
  [Google Scholar]
 57. Mook, P. van(2020). Het boek van Gellicum. Stichting SKCBW, Gellicum.
  [Google Scholar]
 58. Mulder, A.(2020). Van dijken en sloten. Een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap.Masterscriptie Landschapsgeschiedenis RUG, Groningen.
  [Google Scholar]
 59. Ooijen, N. van(2020). ‘Buurtschap ‘t Roth bij Geldermalsen, weerbarstig, ook met zijn grenzen’. Mededelingen Historische Kring West-Betuwe48 (3), pp. 93-95.
  [Google Scholar]
 60. Route langs de vloedschuren in de 26 kernen van de gemeente West-Betuwe. Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe [Gellicum, 2020] [Informatie: www.skcwb.nl].
  [Google Scholar]
 61. Schaafsma, R.(2020). ‘Herstel van de Quadenoordse molen in Renkum’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken41 (4), pp. 16-19.
  [Google Scholar]
 62. Slijkhuis, H.(2020). ‘Milieubederf in historisch perspectief. 1 Periode 1500-1879. 2 Periode 1870-1940’. 3 Periode 1945-1970’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken41 (1), pp. 5-9; (2), pp. 5-9; (3), pp. 5-8; (4), pp. 5-10.
  [Google Scholar]
 63. Stenvert, R.(2020). ‘Staverden, een modern kasteel’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 211-233.
  [Google Scholar]
 64. Storms-Smeets, E.(2020). ‘Vergeten erfgoed: de unieke terrassen van landgoed Zypendaal’. In: T.Hermans, R.Gruben, C.Gietman & J.Kamphuis (red.). ‘De Lagchende Vallei’. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Gelderland. SPA Uitgevers, Z.pl. (Stichting Kastelenstudies Nederland, Publicatiereeks 3), pp. 235-263.
  [Google Scholar]
 65. Vreenegoor, E.(2020). ‘Nijmegen, stad aan de rivier. Hoe kennis van de natuurlijke ondergrond, het watersysteem en de ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen een bijdrage kan leveren aan klimaatadaptatie.’ In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, pp. 345-362.
  [Google Scholar]
 66. Weltje, H.(2020). ‘De Huygensmolen in Wiesel’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken41 (4), pp. 26-29.
  [Google Scholar]
 67. Willemsen, J., H.Dingemanse & H.Boosten(2020). Kroonwerk Coehoorn. Een verdedigingswerk van de Brabantse vestingstad Grave in het Gelderse Nederasselt.Erfgoedplatform Gemeente Heumen, Malden (Erfgoedreeks 5).
  [Google Scholar]
 68. Bemmel, A. van(2020). ‘Hoefslagpalen op de Lekdijk tussen Amerongen en Vreeswijk’. Tijdschrift voor Historische Geografie5 (4), pp. 255-260.
  [Google Scholar]
 69. Berg, T. van den, A.den Boer, D.Goosen, N.Stoppelenburg & T.van Vlimmeren(2020). Neude. Hart van Utrecht.WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 70. Burgsteden, L. van(2020). ‘Buitenhoven en ridders langs de Modderbeek. Hof Ter Horst en de hof Hoolhorst’. Leusden Toen36 (4), pp. 8-19.
  [Google Scholar]
 71. Esselink, E.(2020). ‘Molenromp Bunnik gesloopt’. De Nieuwe Molenwereld (6), pp. 30-37.
  [Google Scholar]
 72. Kam, R. de(2020). De ommuurde stad. Geschiedenis van een stadsverdediging. Spectrum, Amsterdam [Stad Utrecht].
  [Google Scholar]
 73. Schaik, T. van(2020). ‘Wat Nieuwlicht naliet. Hoe de Utrechtse kartuizers na hun ondergang nog van zich deden spreken’. Oud-Utrecht93 (6), pp. 4-9.
  [Google Scholar]
 74. Starre, K. van der(2020). ‘Straatpoëzie in Utrecht’. Jaarboek Oud-Utrecht 2020, pp. 106-133.
  [Google Scholar]
 75. Abrahamse, J.E.(2019). Metropolis in the Making. A planning history of Amsterdam in the Dutch Golden Age. Brepols, Turnhout (Architectural Crossroads ACSHA 6).
  [Google Scholar]
 76. Ampt, K.(2020). ‘Stelling van Den Helder’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn (4), pp. 3-8.
  [Google Scholar]
 77. Baart, T., T.Bossink & J.Tjarks(2020). Groot Amsterdam. Metropool in ontwikkeling. NAi 010, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 78. Bakker, A.(2020). ‘De afdamming van het IJ en de vorming van het Zeeburgereiland. Bouwen op een ‘trouweloozen, modderigen ondergrond’ tussen 1866 en 1894’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis29 (2), pp. 68-79.
  [Google Scholar]
 79. Berg, M. van den (red.) (2020). Speuren in het veen. Zestig jaar archeologie in de Zaanstreek, Waterland en omstreken. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 80. Broeke, M. van den (eindred.) (2018). Buitenplaatsen in het Westland. Met smaak en tot voordeel aangelegd. Genootschap Oud-Westland, Naaldwijk/Verschoor Boekmakers, Heemstede (2e druk 2020).
  [Google Scholar]
 81. Cerutti, W.(2019). De weldadige hofjes van Pieter Janszoon Codde en Nicolaas van Beresteyn in Haarlem.Loutje, Haarlem.
  [Google Scholar]
 82. Dekker, T. (red.) (2020). Oosterdok. Verhalen van een Amsterdamse haven/Stories about an Amsterdam harbour.Walburg, Zutphen.
  [Google Scholar]
 83. Egberts, L.R. & H.Renes(2020). ‘A local heritage and climate nexus. The past in planning for climate change on the Dutch island of Goeree-Overflakkee’. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie111 (5), pp. 771-785. Doi:10.1111/tesg.12462.
  [Google Scholar]
 84. Fannee, M.(2020). ‘Het Hoge Pad, een middeleeuws pad herontdekt. Een aanvulling op ‘tlant te Waremunde’. De Hekkensluiter17 (2), pp. 12-21.
  [Google Scholar]
 85. Jong, H. ‘t(2020). De oudste stad van Holland. Opkomst en verval van Dordrecht, 1000-1421.Omniboek, Utrecht.
  [Google Scholar]
 86. Kleij, P.(2020). ‘Poeren, pelstenen en plattegronden. Resten van verdwenen Zaanse molens in de grond’. De Nieuwe Molenwereld (6), pp. 53-64.
  [Google Scholar]
 87. Kok, R.(2020). Bang voor mooi weer. Oorlogssporen in Leiden en omgeving. Ginkgo, Leiden.
  [Google Scholar]
 88. Kroes, J.(2019). Bij de groote op Texel. De elite van het eiland Texel in de lange achttiende eeuw (1700-1810).De Nederlandse Leeuw, ‘s-Gravenhage.
  [Google Scholar]
 89. Krogt, P. van der(2020). ‘De Held van Haarlem gevonden. De mystificatie van Gerrit Verkuyl en een Franse anekdote uit 1821’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis29 (2), pp. 80-85 [Over de oorsprong van het verhaal van Hans Brinker].
  [Google Scholar]
 90. Ligthelm, R.J.(2020). De Kralingse buitenplaatsen van de 16e tot de 21e eeuw. Een vergeten Arcadië?Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 91. Numan, A.M., met bijdragen van E.J.van Ginkel, S.Y.Comis, K.Revers, C.van der Linde & J.van der Plicht(2020). De Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Resultaten van het onderzoek van 1945 tot heden.Provinciebestuur Noord-Holland, Castricum (Noord-Hollandse Archeologische Publicaties 10).
  [Google Scholar]
 92. Orsel, E.(2020). De ordinaire kap. Een bouwhistorische studie naar kapconstructies op Leidse huizen tussen 1300 en 1800. Verloren, Hilversum [Handelsuitgave proefschrift Leiden].
  [Google Scholar]
 93. Poll, F. van de(2018). Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Van veenwildernis tot wonen in het groen.Kantoor Verschoor Boekmakers, Heemstede.
  [Google Scholar]
 94. Renes, H.(2020). ‘De vissersdorpen aan de Hollandse kust. Toetsing van Harold Fox’ model’. Tijdschrift voor Historische Geografie5 (4), pp. 237-254.
  [Google Scholar]
 95. Schaap, H.et al. (2020). Sporen van Six in Lisse. De voetafdruk van een Amsterdamse familie op een dorpsgemeenschap in de jaren 1640-1763. Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 96. Wel, N. van der(2020). ‘Verpachting van duingronden op Texel van 1855 tot 1885’. Tijdschrift voor Historische Geografie5 (4), pp. 261-267.
  [Google Scholar]
 97. Wladimiroff, I.(2019). Hollandse Datsja’s. Hollandse en Utrechtse buitenplaatsen van Amsterdamse kooplieden op Rusland, circa 1600-1800.Kantoor Verschoor Boekmakers, Heemstede.
  [Google Scholar]
 98. Zalm, W.(2020). ‘De Beemstermolens met dubbel scheprad, en waarom de stad Leiden niet zo’n molen kreeg’. De Nieuwe Molenwereld (6), pp. 23-26.
  [Google Scholar]
 99. Feldbrugge, A.(2020). ‘Walichrum, een vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting op Walcheren’. Archeologie in Nederland4 (3), pp. 50-55.
  [Google Scholar]
 100. Knoester, H.(2020). ‘De Moervaart in het zuidelijke Hulsterambacht. Watergangen tijdens de zestiende en zeventiende eeuw’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis29 (2), pp. 37-48.
  [Google Scholar]
 101. Salebout, H.(2020). Kloosterrijk Schouwen. Routes langs verdwenen Schouwse kloosters. Walburg, Zutphen.
  [Google Scholar]
 102. Arts, N.(2020). Stad en platteland op het zand. Een archeologische biografie van landschappen en samenlevingen in de Kempen, 1100-1650. Eindhoven (Proefschrift Tilburg University).
  [Google Scholar]
 103. Arts, N.(2020). ‘Boeren van stad en platteland. Materiële overblijfselen en ruimtegebruik in de Kempen 1200-1659’. Archeologie in Nederland4 (3), pp. 32-39.
  [Google Scholar]
 104. Dirven, G.(2020). Het Markdal. Geschiedenis van het landschap en de mensen die er leefden en werkten.Pictures Publishers. Woudrichem.
  [Google Scholar]
 105. Genabeek, R. van, E.Nijhof & F.Schipper (red.) (2019). ‘s-Hertogenbosch. Stad op de schop. 40 jaar archeologisch onderzoek in ‘s-Hertogenbosch, Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 106. Geerts, H.(2020). ‘Strijd om behoud van een bijzonder molenerf in Halsteren. Een molinologische tijdcapsule’. De Nieuwe Molenwereld (6), pp. 39-44.
  [Google Scholar]
 107. Knegtel, J.(2020). ‘Innoverende ingenieurs en radeloze Raadsleden. De aanloop en aanleg van de Zuiderwaterlinie’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis29 (2), pp. 49-55.
  [Google Scholar]
 108. Tump, M.(2018). Sporen onder Betonson. Onderzoek naar bewoningssporen uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd onder de voormalige betonfabriek te Son, gemeente Son en Breugel. BAAC, ‘s-Hertogenbosch.
  [Google Scholar]
 109. Filott, W.(2020). ‘Verkoop van geconfisqueerde goederen van het kapittel van Susteren in 1807’. De Maasgouw139 (4), pp. 130-133.
  [Google Scholar]
 110. Hermans, F.(2020). ‘Wederopbouw aan beide zijden van de grens’. De Maasgouw139 (4), pp. 148-149.
  [Google Scholar]
 111. Maartje, A.B.(2020). ‘Stadsrekeningen als bron voor Hanzegeschiedenis’. De Maasgouw139 (4), pp. 142-144. [Roermond en Venlo].
  [Google Scholar]
 112. Munnecom, J.(2020). ‘De galgenberg van de heerlijkheid Neeritter. Verborgen tussen bomen en struikgewas?’. De Maasgouw139 (4), pp. 126-129.
  [Google Scholar]
 113. Nies, F.(2019). Weert, ‘Parel vandeheide…’ in de 19e eeuw. De Aldenborgh, Weert (2e druk 2020).
  [Google Scholar]
 114. Truyen, W.(2018). ‘Weert Van Hornestad. De biografie van erfgoedaspecten in de stad en regio’. Archeologie in Limburg117, pp. 21-30.
  [Google Scholar]
 115. Weinberg, H.(2020). ‘ “Vrije rijksheerlijkheden” in Limburg. Onbekend maar toch bemind’. De Maasgouw139 (3), pp. 80-84.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.1.006.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error