Literatuuroverzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6 Number 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.2.010.LITE
2021-01-01
2023-09-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/2/THG2021.2.010.LITE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.2.010.LITE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Berkhout, L.(2020). ‘“De beste en kundigste enteniers van geheel Europa”’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 7-32.
  [Google Scholar]
 2. Couling, N. & C.Hein (red.) (2020). The Urbanisation of the Sea. From Concepts and Analysis to Design. NAi010, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 3. Engeler, C. (red.) (2021). Kronieken van het Frankische Rijk – Annales Regni Francorum. De aan Einhard toegeschreven Latijnse tekst uitgegeven en in het Nederlands vertaald en voorzien van uitgebreide aantekeningen door Collectief Carolus. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 4. Fletcher, R.(2020). ‘Urban labels and settlement trajectories’. Journal of Urban Archaeology1, pp. 31-48.
  [Google Scholar]
 5. Flyn, C.(2021). Islands of abandonment. Life in the post-human landscape. William Collins, London.
  [Google Scholar]
 6. Heldaas Seland, E.(2020). ‘Climate change in urban biographies. Stage, event, agent’. Journal of Urban Archaeology2, pp. 187-196.
  [Google Scholar]
 7. Hillegers, H.(2018). De kônkernöl. De vele gedaanten van cornus mas. 25 verhalen opgetekend en bewerkt door Henk Hillegers [1e druk 2014, 2e druk 2018; zonder opgave van uitgeverij en plaats; over Vlaanderen en Nederland].
  [Google Scholar]
 8. Kooistra, L. (red.) (2021). Verandering van spijs. Tienduizend jaar voedselbereiding en eetgewoonten. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 9. Leenders, K.A.H.W.(2018). ‘De aanleg van de Napoleonsweg Antwerpen – Breda. Parallellen met het verleden (Romeinen) en het heden (hsl)’. Eigen Schoon en De Brabander101, pp. 385-400.
  [Google Scholar]
 10. May, D.E.(2020). ‘The risk of losing deserted medieval rural settlements: opportunities for agroturism and rural development’. European Countryside12 (4), pp. 636-648. doi: 10.2478/euco-2020-0033.
  [Google Scholar]
 11. Ortman, S.G., M.E.Smith, J.Lobo & L.M.A.Bettencourt(2020). ‘Why archaeology is necessary for a theory of urbanization’. Journal of Urban Archaeology1, pp. 151-167.
  [Google Scholar]
 12. Pedroli, B.(2020). Luisterend naar het landschap. Nachtwind, Hilversum.
  [Google Scholar]
 13. Peverelli, T.(2019). De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat 1815-1914. Vantilt, Nijmegen.
  [Google Scholar]
 14. Raja, R. & S.M.Sindbæk(2020). ‘Urban archaeology: a new agenda. Editorial’. Journal of Urban Archaeology1, pp. 9-13.
  [Google Scholar]
 15. Raja, R. & S.M.Sindbæk(2020). ‘Urban networks and high-definition narratives. Rethinking the archaeology of urbanism’. Journal of Urban Archaeology2, pp. 173-186.
  [Google Scholar]
 16. Raja, R. & S.M.Sindbæk(2020). ‘Biographies of place. An introduction’. Journal of Urban Archaeology2, pp. 11-13.
  [Google Scholar]
 17. Rünger, T.(2019). ‘Medieval watermills. Diffusion, control and beneficiaries of a powerful technology’,. In: Early medieval waterscapes. Risks and opportunities for (im)material cultural exchange. Krebs, Wendeburg (Neue Studien zur Sachsenforschung 8), pp. 115-125.
  [Google Scholar]
 18. Schiff, J.S.(2017). ‘The evolution of Rhine river governance: historical lessons for modern transboundary water management’. Water History9 (3), pp. 279-294.
  [Google Scholar]
 19. Smith, M.E.(2020). ‘Definitions and comparisons in urban archaeology’. Journal of Urban Archaeology1, pp. 15-30.
  [Google Scholar]
 20. Sterling, C. & R.Harrison(2020). ‘Introduction: Of Territories and Temporalities’. In: R.Harrison & C.Sterling (red.). Deterritorializing the future: Heritage in, of and after the Anthropocene. Open Humanities Press, London, pp. 19-53.
  [Google Scholar]
 21. Sütünç, H.S.(2017). ‘A new research approach for past landscapes: landscape biography’. In: R.Efe, M.Zencirkiran, J.A.Wendt, Z.Tumsavas, H.Unal & B.Borisova (red.). Current trends in science and landscape management. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 91-98.
  [Google Scholar]
 22. Sütünç, H.S.(2020). ‘Dimensions of the landscape’. In: I.Christov, V.Krystev, R.Efe & A.A.Gad (red.). Advances in scientific research: engineering and architecture. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 72-81.
  [Google Scholar]
 23. Tielhof, M. van, m.m.v. P.van Cruyningen(2021). Consensus en conflict. Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800. Uitgeverij Verloren, Hilversum (Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis 5).
  [Google Scholar]
 24. Tys, D.(2020). ‘The central town square in medieval towns in the (Southern) Low Countries. Urban life, form, and identity between social practice and iconographic identity’. Journal of Urban Archaeology2, pp. 69-83.
  [Google Scholar]
 25. Wouters, B.(2020). ‘A biographical approach to urban communities from a geoarchaeological perspective. High-definition applications and case studies’. Journal of Urban Archaeology2, pp. 85-101.
  [Google Scholar]
 26. Arjaans, J.(2021). ‘Bestemming van terpaarde’. Van Wierden en Terpen25, pp. 2-5.
  [Google Scholar]
 27. Buiter, H.(2020). Naar buiten. Geschiedenis van Nederlanders en kamperen. ANWB, Den Haag.
  [Google Scholar]
 28. Çakirlar, C, Y.van den Hurk, I.van der Jagt, Y.van Amerongen, J.Bakker, R.Breider, J.van Dijk, K.Esser, M.Groot, T.de Jong, L.Kootker, F.Steenhuisen, J.Zeiler, T.van Kolfschoten, W.Prummel & R.Lauwerier(2019). ‘Animals and people in the Netherlands’ past. >50 Years of archaeozoology in the Netherlands’. Open Quaternary5 (13), pp. 1–30. doi: https://doi.org/10.5334/oq.61
  [Google Scholar]
 29. Feiken, R. & O.Brinkkemper(2020). ‘Wetlandbewoning langs de Nederlandse kust in de vroege ijzertijd’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 201-221.
  [Google Scholar]
 30. Fischer, A.D., H.van Londen, A.L.Blonk-van den Bercken, R.M.Visser & J.Renes(2021). Urban farming and ruralisation in The Netherlands (1250-1850). Unravelling farming practice and the use of (open) space by synthesising archaeological reports using text mining. Cultural Heritage Agency of the Netherlands, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 68).
  [Google Scholar]
 31. Johnson, L.(2020). ‘Pieter de la Court van der Voort en innovaties in de ananasteelt’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 75-78.
  [Google Scholar]
 32. Kooistra, L.(2020). ‘Runderen, graan en Romeinse villa’s: een hechte drie-eenheid?’ In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier.Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 223-234.
  [Google Scholar]
 33. Laan-Meijer, E. van der(2020). ‘Datering van Roodbaards ontwerptekeningen’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 45-50.
  [Google Scholar]
 34. Lanen, R.J. van & M.C.Kosian(2020). ‘What wetlands can teach us: reconstructing historical water-management systems and their present-day importance through GIScience’. Water History12 (2), pp. 151–177.
  [Google Scholar]
 35. Langen, G.J. de & J.A.Mol(2020). ‘Church, Landscape, and Power in ‘Holland’ West Frisia up to the Middle of the Eleventh Century: The Bishop, the Count, and the Development of the Parish System in Frisia between Vlie and Zonnemare’. The Medieval Low Countries7, pp. 9-48.
  [Google Scholar]
 36. Leeuwen, K. van(2020). In geval van nood. Ondergrondse noodzetels voor de rijksoverheid tijdens de Koude Oorlog. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
  [Google Scholar]
 37. Liempt, A. van & R.Baas(2021). Hier is het gebeurd. 50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 38. Lips, E.(2021). ‘ “Hier woont men in de wereld”. Luxe hoogbouw in Nederland tijdens de Wederopbouw’. Bulletin k.n.o.b.120 (1), pp. 14-34.
  [Google Scholar]
 39. Mil, Y. van, M.Kosian, T.van den Brink & A.de Waaijer(2020). Het Nederland van Blaeu. Stadsplattegronden en landschap in de zeventiende eeuw gereconstrueerd in gis. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap 9).
  [Google Scholar]
 40. Molema, M. & M.Schroor (red.) (2019). Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und den nördlichen Niederlande. Quellen, Handreichungen und Beispiele zur grenzübergreifenden Forschung. Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. Bronnen, aanwijzingen en voorbeelden bij grensoverschrijdend onderzoek. Universitäts- und Landesbibliothek, Münster. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-66169697219.
  [Google Scholar]
 41. Mostert, E.(2020). ‘Water and national identity in the Netherlands. The history of an idea’. Water History12 (3), pp. 311-329.
  [Google Scholar]
 42. Oosterboer, F.(2020). Kazernes in Nederland. Van barak naar paviljoensysteem, 1567-1914. Aspect, Soesterberg.
  [Google Scholar]
 43. Purmer, M.(2020). ‘Valbijl of vangnet? Natuurmonumenten, de adel en de verwerving van landgoederen en buitenplaatsen, 1905-1980’. Virtus27, pp. 9-32.
  [Google Scholar]
 44. Radetzky, R.(2021). Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.159234412.
  [Google Scholar]
 45. Renes, H.(2021). ‘Klimaatkansen voor landgoederen.’Buiten3 (7), pp. 8-14.
  [Google Scholar]
 46. Schultz, B.(2019). ‘The story of the Dutch boy who prevented a flooding disaster. Origin and variations on the theme’. Water History11 (3-4), pp. 207-231.
  [Google Scholar]
 47. Storm, R.(2021). ‘Van Egmond tot Oland. De Waddenzee op twee kaartbladen van Johannes van Keulen’. Geografie30 (2), pp. 24-25.
  [Google Scholar]
 48. Timmers, J.(2020). ‘Over mensen en de Peelrandbreuk’. Grondboor & Hamer74 (5/6), pp. 202-207.
  [Google Scholar]
 49. Werf, J. van der (2021). ‘Politiek en geografie. Waarom daar wel een fort en hier niet?’Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2021 (1), pp. 8-12.
  [Google Scholar]
 50. Winkelman, D. (2020-2021). ‘Het Amsterdam-Rijnkanaal. Bedreiging van de Vesting Holland’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2020 (4), pp. 9-17, 2021 (1), pp. 2-7.
  [Google Scholar]
 51. Ziel, T. van der & A.Corporaal(2021). Atlas van de IJssel. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 52. Akkerman, S.(2020). ‘Het rijke leven van het stadspatriciaat in de Groninger Veenkoloniën. Een onderzoek naar de 17e-eeuwse veenborg Welgelegen’. In: Historisch Jaarboek Groningen 2020, pp. 24-43.
  [Google Scholar]
 53. Bender, N.(2020). Landscape and land use history of the northern part of Westerwolde between 1500-1900. The added value of analyzing botanical remains from dike-breach hole Oudeschanskerkolk. rug Groningen (download).
  [Google Scholar]
 54. Buursma, A.(2019). Beteugeld estuarium: cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en Lauwersmeergebied. Waddenacademie, Leeuwarden.
  [Google Scholar]
 55. Buursma, A. (red.) (2019). Verhalen van de Eems-Dollardkust. Stichting Verdronken Geschiedenis, Groningen.
  [Google Scholar]
 56. Cazemier, S.(2019). De scheepvaart van De Leek: van turfvaart naar buitenvaart. Z.pl.
  [Google Scholar]
 57. Groenewold, T.(2019). Flugwache Warffum: over een onbekende Duitse stelling in de Noordpolder. Atlas van de Oorlog, Leeuwarden.
  [Google Scholar]
 58. Hofman, B.(2020). 400 jaar Niewe Stadt. Hortusbuurt – Ebbingekwartier. In Boekvorm, Assen.
  [Google Scholar]
 59. Horst, N. van der(2019). Stadjerspaleizen. De Amsterdamse school in de stad Groningen. Boekwerk & Partners, Groningen.
  [Google Scholar]
 60. Laan-Meijer, E. van der & M.Purmer(2020). Landgoed De Braak. Twee eeuwen cultuur- en natuurbeleving. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 61. Stol, T.(2021). ‘De houtzagerij van Johannes Muller in Zuidwolde (1857-1898/1901). Een reconstructie mede met behulp van Kadaster Archiefviewer’. Zo as t was. Tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum25 (1), pp. 24-37.
  [Google Scholar]
 62. Tuin, B. & J.Huis in ’t Veld (2020). ‘Groningen voor 1040. Nieuwe gegevens over de protohistorie van Groningen uit de opgravingen op de Grote Markt Oostzijde en het Martinikerkhof’. In: Historisch Jaarboek Groningen 2020, pp. 6-23.
  [Google Scholar]
 63. Verhalen van Delfzijl. Delfzijlster geschiedenis in een notendop.Profiel, Bedum, 2020.
  [Google Scholar]
 64. Wierts, H.(2020). ‘Van transformatie naar renovatie. De Hortusbuurt 1960-1980’. In: Historisch Jaarboek Groningen 2020, pp. 84-105.
  [Google Scholar]
 65. Wobbes, R.(2019). Ewsum: de borg en zijn bewoners. Historische Vereniging Middelstum, Middelstum.
  [Google Scholar]
 66. Visser, D.-J., C.Ernsten & M.Minkema(2020). Voorland Groningen. Wandelingen door het Antropoceen. Nai010, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 67. Bakker, M. & G.de Langen (red.) (2020). Opgraving Leeuwarden-Bullepolder. Van vlaknederzetting op het hoogveen in de midden-ijzertijd tot terpbewoning in een klei-op-veengebied in de Romeinse tijd.Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie, Groningen (Grondsporen 38).
  [Google Scholar]
 68. Kuiper, Y. & S.Cuperus(2020). Dekema State Jelsum. Biografie van een landgoed. Uitgeverij Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 69. Looper, B.(2019). ‘ “A Space Odyssey”. Leeuwarden/Fryslân2018 in het licht van identiteitsvorming en identiteitspolitiek’. De Vrije Fries99, pp. 22-33.
  [Google Scholar]
 70. Mast, G.(2021). Eendenkooien in Fryslân. Eendenkooi Stichting/Uitgeverij Noordboek, Gorredijk (2 dln.).
  [Google Scholar]
 71. Mol, H.(2020). ‘Het klooster Groendijk in Sneek en de familie Harinxma’. Alde Fryske Tsjerken23, pp. 23-28; 24, pp. 6-12.
  [Google Scholar]
 72. Rietman, L.(2020). Schiermonnikoog. Onzichtbaar verleden, een interdisciplinair onderzoek naar het historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog.RUG, Groningen (download).
  [Google Scholar]
 73. Ruimte voor karakter. Een terugblik op twee decennia stadsontwikkeling in Leeuwarden. Leeuwarden 2018.
  [Google Scholar]
 74. Tamsma, H.(2019). Hoe de grutto verdween uit IJlst. Een historisch-geografisch onderzoek naar het boerenlandschap (1870-2015). RUG, Groningen (download).
  [Google Scholar]
 75. Teensma, H.D.(2018). Historie van Schiermonnikoog. Feiten en fictie. Schiermonnikoog.
  [Google Scholar]
 76. Verbeek, J.(2020). Kazematten op de Afsluitdijk. Uitgeverij Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 77. Wendt, D.(2019). Nieuwe architectuur in Leeuwarden. 25 gebouwen van na 2000. Historisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden.
  [Google Scholar]
 78. Weiland, R.(2019). Het recreatielandschap van Ameland. Een interdisciplinair onderzoek naar de historische ontwikkeling van de relatie tussen de recreatie en het landschap op Ameland tussen 1855 en 1980. RUG, Groningen. https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/mascr_r_weiland_2019.pdf.
  [Google Scholar]
 79. Wielinga, R.J.(2020). Cultureel erfgoed op it Fryske boerehiem. Uitgeverij Louise, Grou.
  [Google Scholar]
 80. Wiersma, J.(2021). Landschapsbiografie Ale Feanen. RUG, Kenniscentrum Landschap, Groningen. https://www.itfryskegea.nl/wpcontent/uploads/2021/03/landschapsbiografie-alde-feanen-2021.pdf.
  [Google Scholar]
 81. Wit, M. de(2021). ‘Archeologisch onderzoek op de kernterp van Franeker’. Van Wierden en Terpen25, pp. 17-18.
  [Google Scholar]
 82. Ronnes, H. & C.Gietman(2020). ‘Drentse buitenplaatsen. Cultuur en vermaak’. Het Drentse Landschap108 (dec.2020), pp. 12-15.
  [Google Scholar]
 83. Diependaal, S., B.Fermin, M.Groothedde, E.Mittendorff & J.Zuyderwyk(2021). ‘Op zoek naar Hamaland. Middeleeuwse archeologie aan weerszijden van de IJssel 800-1100’. Archeologie in Nederland5 (1), pp. 32-41.
  [Google Scholar]
 84. Scholte Lubberink, H., H.Smeenge & D.Spiekhout(2020). ‘Veelzijdig onderzoek naar de Hunenborg. Het oudste kasteel van Nederland in de wildernis tussen Oldenzaal en Ootmarsum’. Archeologie in Nederland4 (4), pp. 12-21.
  [Google Scholar]
 85. Popta, Y. van(2021). ‘Verdronken dorpen en verdwenen land. De laatmiddeleeuwse transformatie van het noordoostelijke Zuiderzeegebied’. Archeologie in Nederland5 (1), pp. 2-11.
  [Google Scholar]
 86. Popta, Y.T. van, K.M.Cohen, P.C.Vos & T.Spek(2020). ‘Reconstructing medieval eroded landscapes of the north-eastern Zuyder Zee (the Netherlands). A refined palaeogeographical time series of the Noordoostpolder between A.D. 1100 and 1400’. Landscape History41 (2), pp. 27-56.
  [Google Scholar]
 87. Bijl, A.(2017). ‘De geleidelijke teloorgang van de Gelderse riviervisserij 1814-1950’. Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland118, pp. 133-152.
  [Google Scholar]
 88. Cruyningen, P. van(2018). ‘Het grootgrondbezit in Gelderland omstreeks 1850’. Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland109, pp. 95-110.
  [Google Scholar]
 89. Genuchten, C. van der (2020). ‘De planten van de barones’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 51-71 [Gaat vooral over huis Neerijnen].
  [Google Scholar]
 90. Meulen, J. van der(2020). ‘Grillige landschappen, grillige heerschappen. De veranderlijke natuur en de ruimtelijke afbakening van heerlijkheden in het Gelderse rivierengebied (15e en 16e eeuw)’. Bijdragenen Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland111, pp. 125-146.
  [Google Scholar]
 91. Storms-Smeets, E.(2018). ‘War in arcadia. Country houses in the Dutch-German border area, 1940-1945’. In: B.Andersen & M.K.Elkjaer (red.). Herregårdshistorie 14, pp. 132-141.
  [Google Scholar]
 92. Storms-Smeets, E. & F.Vogelzang(2020). ‘Inleiding. Oorlog in Arcadië’. Het Buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners. Speciale WOII editie, pp. 3-5
  [Google Scholar]
 93. Will, C.(2021). ‘Dijkversterking Waaldijk-Noord’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn 2021-1, pp. 13-16 [Vestingwerken].
  [Google Scholar]
 94. Windt, H. van der(2019). ‘Geldersch Landschap & Kasteelen, passages uit de geschiedenis van een opvallende organisatie binnen de Nederlandse natuur- en landschapsbescherming’. Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland110, pp. 187-208.
  [Google Scholar]
 95. Zielman, G.(2021). ‘Boren naar kasteel de Engelenburgh’. Mededelingen Historische Kring West-Betuwe49 (1), pp. 7-12 [Herwijnen].
  [Google Scholar]
 96. Buiter, H.(2021). ‘Opkomst en ondergang van de spoorlijn Utrecht-Bilthoven-Zeist’. Oud-Utrecht94 (1), pp. 14-18.
  [Google Scholar]
 97. Heijnen, A.(2021). ‘Een scheikundelaboratorium op Sonnenborgh als chemisch erfgoed‘. Oud-Utrecht94 (1), pp. 4-8.
  [Google Scholar]
 98. Huurdeman, J. & H.P.Reinders(2021). ‘De tankkeringen uit de meidagen 1940 in Stoutenburg’. Leusden Toen37 (1), pp. 12-19.
  [Google Scholar]
 99. Santen, B. van (2021). ‘Opgravingen en vondsten bij het herstel van Utrechts singel’. Oud-Utrecht94 (1), pp. 9-13.
  [Google Scholar]
 100. Archeologie West-Friesland, S.Gerritsen & A.de Gast(2020). ‘Markermeerdijken. De strijd tegen het oprukkende zeewater, de eerste resultaten van de opgraving Etersheim’. De archeologische kroniek van Noord-Holland 2019. Provincie Noord-Holland, Haarlem, pp. 127-129.
  [Google Scholar]
 101. Aten, D. & P.Schevenhoven(2020). Het IJ Rond. De geschiedenis van de oude zeedijken rond het IJ tot de opening van het Noordzeekanaal in 1876. Uitgeverij Noord-Holland, in samenwerking met Vrienden van de Hondsbossche.
  [Google Scholar]
 102. Beekman, F. & B.van der Valk(2020). ‘Archeologische vondsten op de Harstenhoek uit de laatste 250 jaar’. Holland’s Duinen77, pp. 22-31.
  [Google Scholar]
 103. Bruin, J. de(2020). ‘Wie waren de Cananefaten? Archeologisch onderzoek naar bewoning in de Romeinse tijd tussen Oude Rijn en Nieuwe Maas’. Archeologie in Nederland4 (4), pp. 22-29.
  [Google Scholar]
 104. Buijtendorp, T.(2020). ‘De stadsgrens van Forum Hadriani. Oproep tot een non-destructieve verkenning’. Archeologie in Nederland4 (4), pp. 36-45.
  [Google Scholar]
 105. Curtis, D.R.(2021). ‘From one mortality to another? Mortality crises in Late Medieval Haarlem, Holland, in perspective’. Speculum96 (1), pp. 127-155.
  [Google Scholar]
 106. Doorn, M. van, H.Grootveld, K.Stal & M. deVries (red.) (2020). Van de kaart geveegd. Wat in Den Haag verdween voor de a anleg van de Atlantikwall 1942-1944. De Nieuwe Haagsche, Den Haag.
  [Google Scholar]
 107. Heeren, H. van (2020). ‘Tolloysen of Cruyskerc?’. Dordrecht Monumenteel75, pp. 46-51.
  [Google Scholar]
 108. Koning, J. de, P.Floore, K.Salomons & R.Schuts(2020). ‘Een Karolingisch kerkhof bij Geddingmore (Blokhuizen)?’. De archeologische kroniek van Noord-Holland 2019. Provincie Noord-Holland, Haarlem, pp. 161-165.
  [Google Scholar]
 109. Kramer, C & R.Noorlander(2018). ‘Schuilen voor het onbekende gevaar. Overblijfselen van de Koude Oorlog in Noord- en Zuid-Holland’. Holland50 (3), pp. 166-174.
  [Google Scholar]
 110. Langen, G. de & H.Mol(2018). ‘Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden van de 11de eeuw. De uitbouw van het parochiewezen tussen Maas en Vlie’. Holland50 (4), pp. 264-273.
  [Google Scholar]
 111. Lochem-Van der Wel, S.(2020). ‘Dansen en duinschade bij het Witte Kasteel: militaire sporen in de Oostduinen’. Holland’s Duinen77, pp. 9-20 [Scheveningen].
  [Google Scholar]
 112. Looijesteijn, H.(2018). ‘Een nieuwe wereld op nieuw land. Polders en plannen in de Noordkop’. Holland50 (1), pp. 35-45.
  [Google Scholar]
 113. Naaktgeboren, P.(2017). ‘Hoe dichter bij Dordt… Stadsplanning in laatmiddeleeuws Dordrecht’. Holland49 (4), pp. 169-176.
  [Google Scholar]
 114. Oldenburger-Ebbers, C.(2020). ‘Over het Damplantsoen, zijn ontwerper en de “Oud-Hollandse stijl” ’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 33-44.
  [Google Scholar]
 115. Pater, B. de(2018). ‘Holland 1968-2018. De stad heeft zich herpakt’. Holland50 (1), pp. 18-28.
  [Google Scholar]
 116. Pieters, H.(2017). ‘Herinneren en vergeten van een watersnood in Holland: de overstroming van 1825’. Holland49 (1), pp. 14-22.
  [Google Scholar]
 117. Ridder, T. de (2018). ‘Graven naar Holland. Een archeologische invalshoek voor nieuw onderzoek’. Holland50 (4), pp. 227-237.
  [Google Scholar]
 118. Roever, M. de(2017). ‘De laatste doorbraak van de Zuiderzee: de watersnoodramp van januari 1916 in Noord-Holland’. Holland49 (1), pp. 23-30.
  [Google Scholar]
 119. Rooden, C. van, M.Snoep & B.van der Steen(2018). ‘Krakende kattenvrouwtjes en banketbakkers. De diversiteit en dynamiek van kraken in Hollandse steden’. Holland50 (1), pp. 55-64.
  [Google Scholar]
 120. Rossum, C. van(2020). ‘ “De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren” ’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 79-82.
  [Google Scholar]
 121. Stapel, R.(2017). ‘Holland rond 1500. Een geografische verkenning van de Enqueste (1494) en Informacie (1514)’. Holland49 (4), pp. 177-184.
  [Google Scholar]
 122. Storms, M.(2020). ‘Het grondbezit van de Universiteit Leiden in kaart’. De Boekenwereld36 (4), pp. 20-27.
  [Google Scholar]
 123. Klerk, A. de(2021). Historische atlas van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie. WBooks, Zwolle [Nieuwe editie van De oude kaarten van Zeeland].
  [Google Scholar]
 124. Mostert, I.(2021). ‘Brouw in het stedenboek van Blaeu’. Caert-thresoor40 (1), pp. 12-14 [Brouwershaven].
  [Google Scholar]
 125. Weele, P. van der & R.Rutte(2021). ‘Waarom die vorm en oriëntatie van Borssele? Herkomst en betekenis van een Zeeuwse dorpsplattegrond uit de vroege zeventiende eeuw’. Bulletin k.n.o.b. 120 (1), pp. 1-13.
  [Google Scholar]
 126. Abrahamse, J.E., G.van Hooff & W.Uitterhoeve(2021). Historische atlas van Eindhoven. Van Brabants marktstadje tot centrum van de Brainport-regio. Met een bijdrage van Bernard Colenbrander over de TU/e-campus. Thoth, Bussum.
  [Google Scholar]
 127. Asseldonk, M. van(2020). ‘De uitbreiding van de heerlijkheid Hilvarenbeek in 1328-1331’. Tussen Paradijs en Toekomst30 (10), pp. 16-20.
  [Google Scholar]
 128. Baat, I. de(2020). ‘Er was eens een natuurpark in Kaatsheuvel’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 83-87.
  [Google Scholar]
 129. Faasen, T.(2020). Natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied. Ecologica, Maarheeze.
  [Google Scholar]
 130. Toorians, L.(2020). Zandpaden en onverharde wegen in de gemeente Tilburg. Loon op Zand (Uitgave in eigen beheer).
  [Google Scholar]
 131. Verspay, J.(2020). On heath and fields. The transformation of the rural landscape of the bailiwick of ‘s-Hertogenbosch during the Late Middle Ages and Early Modern Period (ca. 1200-1550). Proefschrift University of West Bohemia, Pilsen.
  [Google Scholar]
 132. Bruekers, A.(2021). ‘Fossae Peellandiae. Twee onvoltooide Weertlandse kanaalprojecten uit 1627’. De Maasgouw140 (1), pp. 14-19.
  [Google Scholar]
 133. Caljé, P.(2020). ‘Mens en landschap. De ontwikkeling van het historische landschap’. In: G.DMajoor, O.P.J.H.op den Kamp, T. deJong-Van Heusden, M.J.M.Martens & R.H.J.Erkens (red.). Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht, pp. 44-59.
  [Google Scholar]
 134. Pfeiffer, C.(2021). ‘Einde mijnkolonie dreigt. Heemschut en bewoners strijden voor Slakhorst’. Heemschut97 (1), pp. 6-8 [Hoensbroek].
  [Google Scholar]
 135. Aarts, B., P.Laloo, F.Cruz & T.Saey(2019). ‘Het Hof Ter Loo in Kasterlee grondig bekeken’. In: Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen91, pp. 11-35.
  [Google Scholar]
 136. Becuwe, T., V.Debonne & P.Vanneste(2021). tooverwerk. De wederopbouw van hoeves in de Verwoeste Gewesten van West-Vlaanderen. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 166). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/166/OAOE166-001.pdf.
  [Google Scholar]
 137. De Clercq, W., K.Dombrecht, J.Dumolyn, W.Leloup & J.Trachet(2020). ‘Monnikerede. The rise and decline of a medieval port community in the Zwin Estuary’. The Medieval Low Countries7, pp. 97-130.
  [Google Scholar]
 138. Van Bommel, B., K.Brosens, M. vanHunen & N.Vernimme(2019). Omgaan met ruïnes en archeologische resten. WTA, Delft/Heverlee.
  [Google Scholar]
 139. Van den Bremt, P. & R.De Meirsman(2018). ‘Van Strooperspolder tot Stroopersbos. Op wat maniere den polder moeste bewerckt worden om te bringen tot syne culture ofte plantage’. M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie37 (6), pp. 46-69.
  [Google Scholar]
 140. Verdurmen, I.(2018). Handleiding voor het inventariseren en waarderen van wegen met erfgoedwaarde. Handleiding agentschap Onroerend Erfgoed 20. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel. https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/20/HAOE020-001.pdf.
  [Google Scholar]
 141. Vrielinck, S.(2018). Grootse plannen. De kadastrale Atlas van België van P.C. Popp: Genese en datering (1840 – 1880). aup, Amsterdam.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.2.010.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error