2004
Volume 6 Number 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

From the 17th century until the 1944 war inundation, the island of Walcheren was lyrically described and praised, most famously as the ‘garden of Zeeland’. Earlier, such laudations were given to the island of Noord-Beveland and during the 19th and early 20th century to (a part of) Zuid-Beveland as well. The small-scale and enclosed countryside of Walcheren, with its many and characteristic country estates, was eulogised not only by writers and poets, but also by geographers and historians. Partially due to improved transportation since the late 19th century, Walcheren has attracted an ever-growing number of visitors. Accordingly, more than any of the other Zeeland islands, its alluring landscape was repeatedly celebrated. After the 1944 war inundation the Walcheren landscape was completely reconstructed, but an assessment of this lies beyond the scope of this article.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.3.002.KLER
2021-01-01
2021-10-23
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Aafjes, B. (1949). ‘Westerstorm over Walcheren’. De Volkskrant5november1949, p. 5.
  [Google Scholar]
 2. Allen, P.S. (1915). Erasmus’ relations with his printers. A paper read before the Bibliographical Society, 15-3-1915. http://doi.org/10.1093/libraj/tbs-13.1.297 [Geraadpleegd: 19-4-2021].
 3. Allen, W.H. van (1912). Travel-Pictures. Milwaukee.
 4. Anon. [W.] (1866). ‘Polderland bij Vlissingen’. Het Nederlandsch Magazijn (nieuwe serie)33, p. 262.
  [Google Scholar]
 5. Beenhakker, A. (2016). Naar Zeeland. Schilders van het Zeeuwse landschap. Vlissingen.
 6. Beets, N. (1905). ‘Aan Zeeland’. In: N.Beets. Gedichten, dl. 3. Leiden (6e druk), p. 403.
  [Google Scholar]
 7. Blink, H. (1908). Ons heerlijk vaderland, dl. 2. Amsterdam.
 8. Blom, P., P.Henderikx, A.de Klerk, P.Sijnke & A.Tramper (2009).Historische atlas van Walcheren. Nijmegen.
 9. Boddaert, M. (1970). ‘Marie Boddaert over Marie Boddaert’. In: Zeeland waarom daarom. Amsterdam, pp. 90-106.
  [Google Scholar]
 10. Boddaert, M. (1913).De schipper van de Jacomina. Alkmaar.
 11. Bos, K. & J.W.Bosch (2008). Landschapsatlas van Walcheren. Inspirerende sporen van tijd. Koudekerke.
 12. Bouman, P.J. (1970). Voor en na de zondvloed. Amsterdam.
 13. Boutens, P.C. (1931). ‘Verbeelde reis’. In: P.C.Boutens. Bezonnen verzen. Haarlem, pp. 41-45.
  [Google Scholar]
 14. van Boxhorn, M.Z. (1644). Chroniick van Zeelandt, dl. 1. Middelburg.
 15. van den Broeke, M. (2016). ‘Het Pryeel van Zeeland’. Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820. Hilversum.
 16. Burgersdijk, L.A.J. (1913). ‘Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de zestiende eeuw’. Archief zgw, pp. 172-181.
  [Google Scholar]
 17. Campert, J.R.Th. (z.j. [2016]). Herinneringen aan Zeeland. Vlissingen.
 18. Campert, J.R.Th. (1947). Verzamelde gedichten 1922-1943. ’s-Gravenhage.
 19. de Clerck, K. (1963). ‘Walcheren weerspiegeld in Boutens’ poëzie’. De Nieuwe Taalgids56 (2), pp. 91-99.
  [Google Scholar]
 20. Dornseiffen, I. &J.Kuijper (1862). Handboek der Aardrijkskunde. Gorinchem (2e druk 1864).
 21. van Driel, L. & P.Sijnke (2014). ‘Cultuur’. In: P.Brusse & J.Zwemer (red.). Geschiedenis van Zeeland, dl. iv (Vanaf 1850). Zwolle, pp. 239-297.
  [Google Scholar]
 22. Edwards, G.W. (1919). Holland of today. Philadelphia (oorspr. 1909).
 23. ‘Eene beschrijving van Zeeland uit de eerste helft der 13de eeuw’. Archief zgw (1907), pp. 172-173.
  [Google Scholar]
 24. Facer, G.S. (ed.) (1988). Erasmus and his times. A selection from the letters of Erasmus and his Circle. Bristol/Wauconda.
 25. van der Feen, P.J. & M.P.de Bruin (1967). ‘Plantagies in Zeeland’. Zeeuws Tijdschrift17, pp. 85-95.
  [Google Scholar]
 26. Gargon, M. (1746). Walchersche Arkadia, dl. 2. Middelburg (2e druk).
 27. van der Goes, J.A. (1685).‘Lof der eenzaemheit’. In: Gedichten, van J. Antonides vander Goes, dl. 2. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 28. Goud, M. (1998). ‘ “Mijn blond-omduind Zeeuwsch eiland” – P.C. Boutens en Zeeland’. Zeeland7 (1), pp. 1-7.
  [Google Scholar]
 29. van der Ham, G. (1990). Zeeland 1940/1945, dl. 2. Zwolle.
 30. Hoornik, E. (1945). ‘Het verdronken eiland’. In: Dit is Walcheren. Haarlem, pp. 24-30.
  [Google Scholar]
 31. Huizinga, J. (1912). ‘Naar aanleiding van Coenders’ kaart van Groningen en Ommelanden’. Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1912, pp. 186-212.
  [Google Scholar]
 32. Huizinga, J. (1989). Briefwisseling, 1, 1849-1924. Z.p. [Utrecht].
 33. Huizinga, L. (1963). Herinneringen aan mijn vader. Den Haag.
 34. Huizinga, L. (1968). Mijn hartje wat wil je nog meer. Memoires van een gelukkig mens. Den Haag.
 35. de Jong, A. (2006). De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940. Amsterdam (2e gecorrigeerde druk).
 36. de Jong, E. & M.Dominicus-van Soest (1996). ‘ “Tuijngesigten en perspektive”. De Nederlandse tuin in de verbeelding van kunstenaars van de late 15de tot en met de 18de eeuw’. In: E.de Jong & M.Dominicus-van Soest. Aardse Paradijzen, I. De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw. Gent.
  [Google Scholar]
 37. Journaal van een wijnkoper. Belevenissen van Hendrik Brouwer (1769-1817),samengesteld en van een inleiding voorzien door P. Sijnke.Middelburg, 1995.
  [Google Scholar]
 38. de KanterJ. & J.ab Utrecht Dresselhuis (1824). De provincie Zeeland. Middelburg.
 39. de Kinder, J.J. (1914). The garden of Zeeland. Middelburg.
 40. de Klerk, A. (1997). ‘Tuin van Zeeland, maar welke tuin?’PZC, 8juli1997, p. 15.
  [Google Scholar]
 41. de Klerk, A. (2002). ‘Literaire sporen in de slik; het Zeeuwse landschap als inspiratiebron van schrijvers en dichters’. In: Zeeland dichtersland. Bloemlezing. Zeist, pp. 7-21.
  [Google Scholar]
 42. de Klerk, A. (2021). ‘Strijd om Walcheren’s schoonheid. Over de inzet van de vereniging Nehalennia (1911-circa 1945)’. In: J.E.Abrahamse, H.Baas, S.Barends, D.van Marrewijk, B.de Pater & M.Purmer (red.). Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen voor Hans Renes. Hilversum, pp. 59-66.
  [Google Scholar]
 43. de Klerk, A. (2020). ‘Het Zeeuwse landschap, een ode waard?’Zeeuws Erfgoed, blad voor erfgoedliefhebbers (4), pp. 10-13.
  [Google Scholar]
 44. de Klerk, A.P. (2011). Wegbeplanting in de Tuin van Zeeland. Aspecten van het ontstaan en het vroegere beheer van de wegbeplanting op Walcheren. Middelburg.
 45. Last, J. (1945). ‘De dijk – ook ons werk?’ In: Dit is Walcheren. Haarlem, pp. 3-15.
  [Google Scholar]
 46. van der Lem, A. (1992). ‘Huizinga en Zeeland’. Zeeland1 (1), pp. 45-50.
  [Google Scholar]
 47. van Lennep, J. (1849). De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, dl. 4 (1). Amsterdam.
 48. Loosjes, A. (1939). Zeeland in beeld, dl. 2. Amsterdam.
 49. Marshall, A. (1910). ‘Zeeland & Walcheren’. Holland Express. The official organ of the Public Information Office for Tourists, The Hague, foreign edition6, pp. 5-18.
  [Google Scholar]
 50. Neele, A. (z.j. [2011]). De ontdekking van het Zeeuwse platteland. Culturele verhoudingen tussen stad en platteland in Zeeland 1750-1850. Zwolle/Utrecht.
 51. Neerlandicus (z.j. [1916]). Mooi-Walcheren Zeelands tuin. Dordrecht.
 52. Nescio (1996). Natuurdagboek, bezorgd door L. Freriks. Amsterdam.Het nieuwe Walcheren. Rapport uitgebracht door de Snelcommissie Walcheren (1946). Z.p. [Middelburg].
 53. Nijland, G.J. (1935). Mijn land, dl. 9 Zeeland. Deventer.
 54. van Oosterzee, H.M.C. (1841). ‘Zeeland’. In: De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde, dl. 3. Amsterdam, pp. 526-576.
  [Google Scholar]
 55. Openluchtspel Middelburg’s Overgang in 1574. Middelburg, z.j. [1925].
 56. Paspoort, Z. (1820). Beschrijving van Zeeland. Middelburg.
 57. Pieck, A. & L.Huizinga (1980). Die goede oude tijd. Amsterdam.
 58. Polak, H. (1940). Het kleine land en zijn groote schoonheid. Amsterdam (4e herziene druk).
 59. van Reigersberg, J. (1551). Cronijcke van Zeelandt. Antwerpen.
 60. Ritter jr., P.H. (1919). Zeeuwsche mijmeringen. Bussum.
 61. Ritter jr., P.H. (1934). Middelburg. Amsterdam.
 62. Rothuizen, G. (z.j. [ca. 1970]). De oude man van Hoy; figuren en landschappen. Kampen.
 63. van Sandwijk, G. (1865). Een kijkje in de provincien Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Een lees- en prentenboek voor de jeugd. Leiden (ongep.).
 64. Schenkeveld-van der Dussen, R. & W.B.de Vries (2007). Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1696). Amsterdam.
 65. Schuiling, R. (1884). Aardrijkskunde van Nederland. Zwolle.
 66. Six van Chandelier, J. (1991). Gedichten. Studie-uitgave met inleiding en commentaar, verzorgd door A.E. Jacobs, dl. 1. Assen/Maastricht.
 67. Slager, K. (2005). Armoede treedt binnen. Levensverhalen van landarbeiders. Goes.
 68. Smallegange, M. (1696). Nieuwe Cronyk van Zeeland. Middelburg.
 69. Smeaton, J. (1938). John Smeaton’s diary of his Journey to the Low Countries 1755. Leamington Spa.
 70. Spaander, I. & P.van der Velde (red.). (1994). Reünie op ’t Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland. Zwolle/Middelburg.
 71. Stott, A. (1998).Hollandgekte. De onbekende Nederlandse periode in de Amerikaanse kunst en cultuur. Amsterdam.
 72. Streekplan Walcheren; Toelichting dl. 1. ’s-Gravenhage/Middelburg, 1939.
 73. van Strien, K. (1998). Touring the Low Countries. Accounts of British Travellers, 1660-1720. Amsterdam.
 74. Strootman, C. (2019/2020). Wie stuit de rebellie van de massa? P.J. Bouman 1902-1977. Assen.
 75. Tirion, I. (1753). Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden: Zeeland, dl. 2. Amsterdam.
 76. van der Ven, D.J. (1941). De Heemliefde van het Nederlandschen volk. Naarden. Het verheugd Zeeland, byhetplechtig bezoek van […] Willemde Vyfde. Amsterdam, 1787.
 77. Warren, H. (1955). ‘Zeeland, zoals het in de dichtkunst wordt weerspiegeld’. Zeeuws Tijdschrift5, pp. 157-159.
  [Google Scholar]
 78. Warren, H. (1982). ‘Schrijven in Zeeland’. In: A.van Dis & T.Hermans. Het land der letteren. Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht. Amsterdam, pp. 332-334.
  [Google Scholar]
 79. Willem III in Zeeland. Gedenkboek van zijner majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862, eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners, door Mr. J.H. de Stoppelaar (1863). Middelburg.
 80. van der Wijck, H.W.M. (2001). Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790. Alphen aan den Rijn.
 81. P.H. Witkamp’s Aardrij skundig woordenboek van Nederland, nieuwe uitgaaf, bijgewerkt door M.A. Sipman (1895). Arnhem/Nijmegen.
 82. van der Woud, A. (2006). Eennieuwe wereld. Het ontstaan van hetmoderne Nederland. Amsterdam.
 83. Wolff-Bekker, E. (1769). Walcheren, in vier gezangen. Hoorn.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.3.002.KLER
Loading
/content/journals/10.5117/THG2021.3.002.KLER
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error