De Mauritslinie langs de IJssel | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6 Number 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

At the end of the 16th century the Dutch Republic formed its outer borders alongside the major rivers. Prince Maurits instigated the build of 26 defensive structures ( redoubts) on the IJssel border. Due to a lack of documentation, little is known of the location and the remains of these structures. This article is a first step to start to locate these former border posts. A list with a description of the locations was the starting point. Old maps, aerial photos and landscape biotopes were used to locate the redoubts. After the location of the structures this article proposes to develop a cultural-historical experience of the former ‘Maurits IJssellinie’, which can be done in several ways. It is an important story in the history of the beginning of the Dutch Republic.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.3.004.WENN
2021-01-01
2024-05-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/3/THG2021.3.004.WENN.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.3.004.WENN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Agema, J.R. (1988). ‘Vroeg 17e-eeuwse vestingwerken langs de IJssel onder andere in het Ambt Rheden’. Ambt en Heerlijkheid1 (91), pp. 13-18.
  [Google Scholar]
 2. Boxem, R. (2016). De staatse linies in de Waalstreek. Verkennend onderzoek naar de redoutes langs de Waal en de mogelijkheden voor economische en educatieve exploitatie. Meppel, PrintSupport4U.
  [Google Scholar]
 3. de Graaf, R. (2004). Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565-1648. Franeker, Uitgeverij van Wijnen.
  [Google Scholar]
 4. van Hemmen, F., M.Tilstra & J.R.Mulder (2011). Sleutel van het verleden, sleutel tot de toekomst. De roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht voor economische vernieuwing. Een evaluatie van kwaliteiten en kansen. Alterra, Wageningen.
  [Google Scholar]
 5. van Hemmen, F. (2014). Bakens van de ‘Oranje Limes’. De rivierverdediging met de Opstand (1568-1648), haar wachtposten, hun tijdloze betekenis als symbool voor een slim verbond met het water. Nijmegen, Janssen repro.
  [Google Scholar]
 6. van Hemmen, F. (2014). Handreiking huisstijl redoutes. Wenken voor het samenhangend ontwikkelen van ‘nieuwe redoutes’, een eigentijdse verwijzing naar de Tachtigjarige Oorlog in het landschap. Tolkamer, Gemeente Rijnwaarden.
  [Google Scholar]
 7. van den Heuvel, R. & W.Huijser (2019). De Mauritslinie. Strategisch steekspel langs de Waal. Van Loevestein tot aan schenkenschans. Woudrichem, Pictures publishers.
  [Google Scholar]
 8. Holthuis, P. (1993). Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer, militair, demografisch, economisch, 1578-1648. Deventer, Arko uitgeverij.
  [Google Scholar]
 9. Horsten, F.H. (2005). Doorgaande wegen in Nederland, 16e tot 19e eeuw. Een historische wegenatlas. Amsterdam, Akstan.
  [Google Scholar]
 10. Jansen, B. (2007). ‘Militaire schanswerken langs de Rijn’. De Waordsman16 (2), pp. 34-38.
  [Google Scholar]
 11. Janssen, G.B. (1997). ‘De IJssellinie in historisch perspectief’. In: J.R.Beekmans & C.Schilt (red.). Drijvende stuwen voor de landsverdediging. Een geschiedenis van de IJssellinie, pp. 19-34. Utrecht, Stichting Menno van Coehoorn.
  [Google Scholar]
 12. de Jonge, E. (2013). ‘Het schoutambt Epe in de frontlinie. De Oost-Veluwe na het bestand (1621-1637)’. Ampt Epe, pp. 4-21.
  [Google Scholar]
 13. Uijterschout, I.L. (1935). Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. Kampen, Stads boek- en courantdrukkerij.
  [Google Scholar]
 14. Versfelt, H.J. (2003). De Hottinger atlas van Noord- en Oost-Nederland, 1773-1794. Groningen, Heveskes.
  [Google Scholar]
 15. Vletter, W. & R.van Lanen (2018). ‘Finding vanished routes. Applying multimodelling approach on lost route and path networks in the Veluwe region, the Netherlands’. Rural Landscape. Society, Environment, History5 (1), pp. 1-18.
  [Google Scholar]
 16. van Westing, H. (2012). Drie Drentse schansen: Zwartendijksterschans, Emmerschans, Katshaarschans. Groningen, Barkhuis.
  [Google Scholar]
 17. Westra, F. (1992). Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604. Alphen aan den Rijn, Vis offset.
  [Google Scholar]
 18. Willemsen, J., M.Potjer &M.van Veen-Liefrink (2011) (red). ‘De Betuwe graaft zich in. Militair-strategische objecten in het rivierengebied’. In: Jaarboek Tabula Batavorum,12. Opheusden, Stichting Tabula Batavorum.
  [Google Scholar]
 19. Het kozakkenveer. Stichting voetveer Veessen Fortmond. Geschiedenis van het Kozakkenveer: www.kozakkenveer.nl/geschiedenis (geraadpleegd: 15-01-2020).
  [Google Scholar]
 20. Staats-Spaanse linies, kenniscentrum: www.staatsspaanselinies.eu/nl/kenniscentrum.htm (geraadpleegd: 15-01-2020).
  [Google Scholar]
 21. Stichting Menno van Coehoorn. J.A. de Vries, water ter verdediging: www.coehoorn.nl/om-te-lezen/artikelen/280-ontwikkeling-van-de-vestingbouw-in-nederland#waterterverdediging (geraadpleegd: 15-01-2020).
  [Google Scholar]
 22. Stichting Onze Waal: www.onzewaal.info/cultuur/ (geraadpleegd: 30-04-2020).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.3.004.WENN
Loading
/content/journals/10.5117/THG2021.3.004.WENN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error