Literatuuroverzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6 Number 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.3.006.LITE
2021-01-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/3/THG2021.3.006.LITE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.3.006.LITE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abrahamse, J.E., H. Baas, S. Barends, D. van Marrewijk, B. de Pater & M. Purmer (red.) (2021). Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen voor Hans Renes. Uitgeverij Verloren, Hilversum [Verschenen bij afscheid Renes. Bevat biografie en lijst van publicaties. Voor afzonderlijke artikelen zie elders in dit overzicht].
  [Google Scholar]
 2. Abrahamse, J.E. (2021). ‘Meesterschilder en stadsmeester. Jan van der Heydens kunst als historische bron’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 297-303.
  [Google Scholar]
 3. Borger, G.J. (2021). ‘Het Maas-Scheldekanaal, een bron van conflicten’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 261-266.
  [Google Scholar]
 4. Groten, M.P. (2021). Places of empire. The making of an imperial environment in Western Europe, 1860-1960. Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 5. Mueller, L., F. Eulenstein, N.M. Dronin, W. Mirschel, B.M. McKenzie, M. Antrop, M. Jones, R. Dannowski, U. Schindler, A. Behrendt, O.V. Rukhovich, V.G. Sychev, A.K. Sheudzhen, V.A. Romanenkov, I. Trofimov, G.M. Robinson, R. Schreg, W.E.H. Blum, E. Salnjikov, A. Saparov, K. Pachikin, J. Römbke, M. Manton, P. Angelstam, V. Hennings & P. Poulton (2021). ‘Agricultural Landscapes: history, status and challenges’. In: L. Mueller, V.G. Sychev, N.M. Dronin & F. Eulenstein (red.). Exploring and Optimizing Agricultural Landscapes. Springer, pp. 3-54 (Innovations in Landscape Research).
  [Google Scholar]
 6. Peuter, S. de (2021). ‘Lodovico Guiccardini. Een onbekend en onbemind meester’. Caert Thresoor40 (2), pp. 3-9.
  [Google Scholar]
 7. Zevenbergen, G., B. van Gorp & X. Zang (2021). ‘Leven in de brouwerij. Bierbrouwerijcomplexen ontwikkelen zich tot erfgoedlocaties’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 245-252.
  [Google Scholar]
 8. Abrahamse, J.E. & H. Baas (2021). ‘In gesprek mat Hans Renes. Veertig jaar onderzoek, beleid en praktijk’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (1), pp. 7-19.
  [Google Scholar]
 9. Blankers, P. & H. Peeters (eindred.) (2021). Heel de Peel. Hét boekoverde Peel. Stichting Veen, Meijel.
  [Google Scholar]
 10. Braaksma, P. (2021). ‘The next step. Erfgoedconstructies van burgers en erfgoedprofessionals in de uitwerking van het Verdrag van Faro’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 67-74.
  [Google Scholar]
 11. Dirkx, J. (2021). ‘Een nieuw bondgenootschap tussen landschap en natuur?’ In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 45-50.
  [Google Scholar]
 12. Doesburg, J. van (2021). ‘Decorstuk of landschapsicoon? Kasteelterreinen en hun landschap: enkele observaties vanuit de archeologische monumentenzorg’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 83-91.
  [Google Scholar]
 13. Dorp Stad en Land (A. de Back, M. Böhmer, M. Couperus, M. Koenders & B. Sens) (2021). Geschenkwoningen Watersnoodramp 1953 in kaart en beeld; provincies Zuid-Holland en Zeeland. Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland & Stad, Dorp en Land.
  [Google Scholar]
 14. Dunk, T. von der (2021). ‘ “Leugens tegen de geschiedenis”? Keuzeproblemen bij herstel van torens in de twintigste eeuw’. Bulletin k.n.o.b. 120 (2), pp. 20-40.
  [Google Scholar]
 15. Egberts, L. (2021). ‘Isolatie en verbinding. Landschap en identiteit van de Nederlandse Waddeneilanden in een mobiliteitstransitie’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 161-167.
  [Google Scholar]
 16. Geerts, H. (2021). ‘Molenerven zijn nationaal bedreigd. Een strijd van David tegen Goliath. Wat we moeten leren van de “casus Halsteren”’. De Nieuwe Molenwereld 7, pp. 14-18.
  [Google Scholar]
 17. Grond, V., G. Maas, M. Kosian, E. Vreenegoor & K. Broks (2021). De stadsgenese. Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling. STOWA/RCE, Amersfoort (Rapport 2021-11). https://www.stadsgenese.nl/.
  [Google Scholar]
 18. Ham, W. van der (2021). ‘De Biesbosch, bakermat van de Hollandse waterstaat’. Holland53 (2), pp. 74-82.
  [Google Scholar]
 19. Janssen, J. (2021). ‘Vooruit naar vroeger. De comeback van het gemengd bedrijf op de zandgronden’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 133-140.
  [Google Scholar]
 20. Jensen, L. (2021). ‘Het kindje in de wieg. Een iconisch beeld uit de Sint-Elisabethsvloed’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 4-12.
  [Google Scholar]
 21. Jong, H. ‘t (2021). ‘Hoog water. Oorzaken en gevolgen van de Sint-Elisabethsvloed’. Holland53 (2), pp. 52-59.
  [Google Scholar]
 22. Leenders, K.A.H.W. (2021). ‘Elisabeths kind. Jonge kleipolders aan weerszijden van het Holland Diep’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 26-38.
  [Google Scholar]
 23. Littel, A. (bew.) (2021). ‘Correspondentenrapportages over 2020’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2, pp. 12-40.
  [Google Scholar]
 24. Marrewijk, D. van (2021). ‘ Land art, het vergeten landschapselement’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 288-295.
  [Google Scholar]
 25. Mees, R. (2021). ‘In de bres voor oud beton. Op zoek naar een nieuw verhaal voor de Atlantikwall’. Ode2 (voorjaar 2021), pp. 26-29.
  [Google Scholar]
 26. Paulissen, M., R. van Beek, S. Nekrassoff, E.H. Huijbens & T. Spek (2021). ‘Dire Necessity or Mere Opportunity? Recurrent Peat Commercialisation from Raised Bog Commons in the Early Modern Low Countries’. International Journal of the Commons15 (1), pp. 100-118. doi: https://doi.org/10.5334/ ijc.1054.
  [Google Scholar]
 27. Raap, E. (2021). ‘De landschapsbiografie in de praktijk gebracht’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 51-57.
  [Google Scholar]
 28. Renes, H. (2021). ‘Naar een rijker, diverser en mooier landschap. Het landschap als dynamisch erfgoed’. Ode2 (voorjaar 2021), pp. 8-11.
  [Google Scholar]
 29. Ronnes, H., W. van Elburg & M. Haverman (2021). ‘De architectuur en beleving van de hermitage (1770-1860). De hut, de heremiet(pop) en de hang naar eenzaamheid in de Nederlandse landschapstuin’. Bulletin k.n.o.b. 120 (2), pp. 41-60 [Bevat lijst van buitenplaatsen en andere huizen met hermitages].
  [Google Scholar]
 30. Schiereck, G.J. & P. Visser (2021). ‘De Sint-Elisabethsvloed en de onafwendbare teloorgang van de Grote Waard’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 13-25.
  [Google Scholar]
 31. Stapel, R. (2021). ‘Reconstructie van de Grote Waard, 1421’. Holland53 (2), pp. 69-73.
  [Google Scholar]
 32. Storms-Smeets, E. (2021). ‘De Nederlandse buitenplaats in geografisch perspectief’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 95-102.
  [Google Scholar]
 33. Trouet, V. (2020). Wat bomen ons vertellen. Een geschiedenis van de wereld in jaarringen. Lannoo, Tielt.
  [Google Scholar]
 34. Vervloet, J. (2021). ‘De rivieroverstromingen van 1855 en de hulpactie van een Amsterdamse kunstenaarsvereniging’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 270-276.
  [Google Scholar]
 35. Groenendijk, H.A. & R. van Schaïk (2019/2020). ‘Isolated and backward Westerwolde (Groningen, The Netherlands)? A confrontation of archaeological and historical data from the Middle Ages in a wider geographical context’. Palaeohistoria61/62, pp. 273-344.
  [Google Scholar]
 36. Stol, T. (2021). ‘Luchthuizen in de provincie Groningen’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 151-160.
  [Google Scholar]
 37. Groote, P. & V. Tassenaar (2020). ‘Living standards in a dairy region, 1850-1900: from urban penalty to urban premium’. Journal of Historical Geography70, pp. 12-23 [Fryslân].
  [Google Scholar]
 38. Vries, R. de (2021). ‘Het Asserbos - eens een middeleeuws holt, nu stadsbos’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 125-132.
  [Google Scholar]
 39. Stokvis, L. (2021). ‘Beulake. De reconstructie van een dorp dat verdronk, maar nooit verdween’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (1), pp. 41-59 [Serie Dorpen].
  [Google Scholar]
 40. Vermeulen, B. (2021). ‘De windmolen van Bathmen’. De Nieuwe Molenwereld7, pp. 75-81 [Archeologisch en historisch onderzoek].
  [Google Scholar]
 41. Barends, S. (2021). ‘Geesteren, een geplande nederzetting?’ In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 205-212.
  [Google Scholar]
 42. Blok, E. (2020). ‘Wandelen in het Gelderse paradijs. Tuin en park van Biljoen en Beekhuizen’. In: C. Gietman & J. Jas (red.). Biljoen. Kasteel, bewoners, landgoed. WBooks, Zwolle, pp. 239-2570
  [Google Scholar]
 43. Slijkhuis, H. (2021). ‘Waarom voeren de Veluwse sprengen en beken steeds minder water af?’De Wijerd42 (2), pp. 4-11.
  [Google Scholar]
 44. Storms-Smeets, E. (2020). ‘Schoonheid en rentabiliteit. Landgoed Biljoen (1661-1930)’. In: C. Gietman & J. Jas (red.). Biljoen. Kasteel, bewoners, landgoed. WBooks, Zwolle, pp. 277-302.
  [Google Scholar]
 45. Blijdenstijn, R. (2021). ‘Groen in een groeiende stad’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 4-9.
  [Google Scholar]
 46. Brinkman, M. (2021). ‘De parken van Lunetten’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 54-58.
  [Google Scholar]
 47. Dupon, S. (2021). ‘Opzichters en plantsoenmeesters. De ontwikkeling van de Utrechtse plantsoenendienst 1854-1954’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 37-41.
  [Google Scholar]
 48. IJsselstijn, M. (2021). ‘De Oudegracht in Utrecht. Enkele nieuwe inzichten en hypothesen over de ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stadshaven’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 195-204.
  [Google Scholar]
 49. Kolen, J. (2021). ‘Eén gebied, twee systemen, drie culturen. Landschapsdynamiek en duurzaamheid in het veengebied ten oosten van de Utrechtse Vecht tussen 1600 en 1900’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 35-44.
  [Google Scholar]
 50. Oskam, G. (2021). ‘De strijd voor het groene hart van Leidsche Rijn’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 59-63.
  [Google Scholar]
 51. Schmal, H. (2021). ‘Van Via Regia tot weiland. De levensloop van de Brugakkerweg te Zeist’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 187-194.
  [Google Scholar]
 52. Schuyf, J. (2021). ‘De Huydecopers als projectontwikkelaars in Maarssen’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 169-176.
  [Google Scholar]
 53. Vermeulen, D. (2021). ‘Een familie van (tuin)architecten en bloemisten. Drie generaties Van Lunteren in 19e-eeuws Utrecht’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 29-33.
  [Google Scholar]
 54. Albers, A. (2021). ‘Ontwerpen met ‘direkte demokratie’. Buurtbewoners, architecten en de vormgeving van de stadsvernieuwing in Amsterdam, 1970-1980’. Bulletin k.n.o.b. 120 (2), pp. 1-19.
  [Google Scholar]
 55. Dam, M. van (2019). ‘De kerk staat naast den wegh. De Nederlands Hervormde kerk van Noordwijk aan Zee’. Nieuwsbrief Bouwhistorie67, pp. 10-12.
  [Google Scholar]
 56. Groentjes, A., m.m.v. R. Bruinsma & R. Stroomer (2021). ‘Zet alle stolpen op de kaart. Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen’. Ode2 (voorjaar 2021), pp. 38-41.
  [Google Scholar]
 57. Jayasena, R. (2021). ‘Amsterdam, van stormvloeden tot stad’. Holland53 (2), pp. 60-68.
  [Google Scholar]
 58. Luiten, E. (2021). ‘Schellinkhout, een speculatieve landschapsbiografie’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 305-310.
  [Google Scholar]
 59. Nonhof, C. (2021). ‘Delfland in 1200. Een gereconstrueerde hoogtekaart’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (1), pp. 21-40.
  [Google Scholar]
 60. Opschoor, J.B. (2021). ‘De Sint-Elisabethsvloed en de Krimpenerwaard. De ontwikkeling van het hoogheemraadschap, 1420-1430’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 39-50.
  [Google Scholar]
 61. Rutte, R. (2021). ‘Stad en land op een paneeltje van Harm Kamerlingh Onnes. Een schilderij met een verhaal’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 277-285.
  [Google Scholar]
 62. Schmitz, E. (2021). ‘Bouwlandschappen’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (1), pp. 61-68 [Reeks Landschap op Papier].
  [Google Scholar]
 63. Steege, B. ter (2021). ‘Archeologisch en historisch onderzoek van een molencomplex aan de Oosterdijk in Medemblik’. De Nieuwe Molenwereld7, pp. 20-27.
  [Google Scholar]
 64. Theunissen, L. (2020). #x2018;Aartswoud, een topsite van de overtreffende trap’. In: J. Bazelmans, E. Beukers, O. Brinkkemper, I.M.M. van der Jagt, E. Rensink, B.I. Smit & M. Walrecht (red.). Tot ophet bot onderzocht. Essays ter ere vanarcheozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 333-344.
  [Google Scholar]
 65. ‘Verdwenen kastelen in Noord-Holland’. De archeologische kroniek van Noord-Holland 2019. Provincie Noord-Holland, Haarlem, 2020, pp. 187-247 [Met bijdragen over de opgravingen van J. Renaud, over afzonderlijke kastelen en over de dwangburchten van Floris v].
  [Google Scholar]
 66. Vervloet, J.A.J. (2021). ‘De ligging van Dordrecht aan de Oude Maas (voorheen Merwede). Enkele beschouwingen over een heikel historisch-geografisch vraagstuk’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 51-66.
  [Google Scholar]
 67. Vos, P., met bijdragen van M. IJsselstein, S. Jongma, S. Vries (2017). Het ontstaan van Westland-Delfland, gebaseerd oppaleolandschappelijk onderzoek engetijsysteemkennis. Toelichting op de regionale paleolandschappelijke kartering, uitgevoerd in het kader vanhetuitbrengen van de Atlas vanhet Westland. Archeologie Delft, Delft (Delftse Archeologische Rapporten 130).
  [Google Scholar]
 68. Vos, W., E. Blom, B. Cornelisse, L. van der Feijst, J. Loopik & A. Tol (2020). ‘De castra van Valkenburg (Zuid-Holland). Een onverwacht legioenskamp uit de vroeg-Romeinse tijd’. Archeologie in Nederland4 (4), pp. 2-11.
  [Google Scholar]
 69. Wilbers, A., Y. Meijer, S. Moerman & R. Torremans (2021). ‘Leven langs en met het water. Archeologisch onderzoek in de delta van de Oude Rijn’. Archeologie in Nederland5 (1), pp. 18-25.
  [Google Scholar]
 70. Beekman, F. (2021). ‘Een bijzondere kaart van het eiland Schouwen uit 1540’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 143-150.
  [Google Scholar]
 71. Klerk, A. de (2021). ‘Strijd om Walcherens schoonheid. Over de inzet van de vereniging Nehalennia (1911-circa 1945)’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 59-66.
  [Google Scholar]
 72. Klerk, A. de (2021). ‘Klein maar fijn: grenslinde bij Kapelle’. Zeeuws Landschap37 (2), p. 19.
  [Google Scholar]
 73. Kraker, A. de (2021). ‘Schuttershoven in Noord-Vlaanderen 1400-1600’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 179-186.
  [Google Scholar]
 74. Aarts, B. & R. Gruben (red.) (2018). Kasteel Maurick. Tilburg (Het Brabants Kasteel 38).
  [Google Scholar]
 75. Aarts, B. (2018). ‘Een ‘Sint-Pieter’ in Hilvarenbeek? De ‘banden’ en het onderzoek met de grondradar (2/slot)’. Tussen Paradijs en Toekomst. Tijdschrift van de heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus en Museum De Dorpsdokter37, pp. 32-42 [volledige versie op Academia.edu].
  [Google Scholar]
 76. Ami, S. l’ (2018). De Dommel en de mens. Een studie naar de invloed van de mens op de lithostratigrafie van het beekdal van de rivier de Dommel. Groningen (RU Groningen, masterscriptie). https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/mascr_s_lami-2018.pdf [gebrekkige pdf, alleen De Dommel in Nederland].
  [Google Scholar]
 77. Ampt, C.G.F. (2021). ‘Linie 1629 ’s-Hertogenbosch’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2021-2, pp. 40-41.
  [Google Scholar]
 78. Baat, I. de (2020). ‘Er was eens een natuurpark in Kaatsheuvel’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 83-87.
  [Google Scholar]
 79. Faasen, T. (2020). Natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied. Ecologica, Maarheeze.
  [Google Scholar]
 80. Geel, R. van (2018). ‘Ambachtelijke weervisserij: immaterieel erfgoed’. In Brabant9 (3/4), pp. 80-87.
  [Google Scholar]
 81. Genabeek, R. van, E. Nijhof, F. Schipper (red.) (2019). ’s-Hertogenbosch. Stad op de schop. 40 jaar archeologisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch. Woudrichem (Pictures Publishers).
  [Google Scholar]
 82. Gooskens, F.A. (2018). ‘Militaire tehuizen in Breda. Huiskamers voor dienstplichtige militairen (1863-1991)’. Jaarboek De Oranjeboom71, pp. 145-178.
  [Google Scholar]
 83. Gooskens, F.A. (2019). ‘Het Brabantplein in Breda. De ontwikkeling van een winkelcentrum uit de wederopbouwperiode (1952-1987)’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 89-116.
  [Google Scholar]
 84. Gorisse, J.J.A.M. (2020). Amphia. Zorg in de regio, 1819-2019. Amphia, Breda [Ziekenhuizen Breda e.o.].
  [Google Scholar]
 85. Leenders, K. (2021). ‘Gemene gemene gronden’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 75-82.
  [Google Scholar]
 86. Otten, G. (2019). ‘Stadsboerderijen in Breda’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 61-64.
  [Google Scholar]
 87. Toorians, L. (2020).Zandpaden en onverharde wegen in de gemeente Tilburg. Loon op Zand (Uitgave in eigen beheer).
  [Google Scholar]
 88. Verhoeven, P. (2020). ‘Op klei en zand. De verspreiding van wagens en karren in Noord-Brabant in de eerste helft van de 19de eeuw’. Jaarboek De Ghulden Roos80, pp. 99-120.
  [Google Scholar]
 89. Verschuren, G. (2020). ‘De moeren van Loon’. Straet & Vaert40, pp. 6-53 [Reconstructie veenbedekking in Loon op Zand].
  [Google Scholar]
 90. Verspay, J. (2017). ‘Brabantic fields, blessed land. A study on the origins of artefacts found in arable land’. In: C. Bis-Worch & C. Theune (Eds.). Religion, cults & rituals in the medieval rural environment. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 11), pp. 315-324.
  [Google Scholar]
 91. Vugt, C. van & J. Neus (2018). ‘De dodendraad leeft: een erfgoedproject als een groeidiamant’. In Brabant9 (3/4), pp. 28-35.
  [Google Scholar]
 92. Westerhuis, L. (2019). ‘Woonwijk de Heuvel. Bredase wederopbouwwijk, karakteristiek voor de stedebouw vanM.J. Granpré Molière’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 65-88.
  [Google Scholar]
 93. Witmer, H. (2019, 2020). ‘Het verborgen verleden van ’s-Hertogenbosch. Een ontwikkelingsmodel van de stad van 1170 tot 1400’. In: Noordbrabants Historisch Jaarboek36, pp. 14-57; 37, pp. 14-36. Met discussiedossier met bijdragen van Ad van Drunen (37, pp. 37-44),
  [Google Scholar]
 94. Ronald van Genabeek en Ronald Glaudemans (pp. 45-47) en Ton Kappelhof (pp. 48-55) en een repliek van Hans Witmer (pp. 56-65).
 95. Baas, H. (2021). ‘Het regent waterbuffers. Over de omgang met modderstromen in het oude cultuurlandschap van Zuid-Limburg’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 117-123.
  [Google Scholar]
 96. Caljé, P. (2020). ‘Het Lanakerveld. Een reis door de tijd’. In: G.DMajoor, O.P.J.H. op den Kamp, T. de Jong-Van Heusden, M.J.M. Martens & R.H.J. Erkens (red.). Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht, pp. 76-97.
  [Google Scholar]
 97. Colson, H. (2021). Van Hertogsnaar Leeuwenmolen. Uitgave in eigen beheer. Nadere informatie: [email protected].
  [Google Scholar]
 98. Feller, J. (eindred.) (2020). Blariaco-Blerick. Geschiedenis van Blerick, Hout-Blerick en De Boekend tot 1815. Heemkundekring Blariaco, Blerick.
  [Google Scholar]
 99. Haartsen, A. (2021). ‘Stuwen in het Peelkanaal bij Mill’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 111-116.
  [Google Scholar]
 100. Knotter, A. (2020). ‘Inventing Limburg (the Netherlands). Territory, history, and identity’. In: D.E.H. de Boer & L.A. da Fonseca (red). Historiography and the shaping of regional identity in Europe. Regions in Clio’s looking glass. Brepols, Turnhout (Early European Research 16), pp. 283-300.
  [Google Scholar]
 101. Knotter, A. (2020). ‘De mijnwerkers van Geulle. Over de invloed van de mijnbouw op het Zuid-Limburgse platteland, 1900-1940’. Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, Jaarboek 2020, pp. 46-75.
  [Google Scholar]
 102. Langeweg, S. (2021). ‘Schachttorens en steenbergen. Nieuwe bakens in het Zuid-Limburgse landschap, 1900-1930’. Erfgoed van Industrie en Techniek31 (1), pp. 3-12.
  [Google Scholar]
 103. Melis, J. (2021). ‘Van boerenerf naar rijtjeshuis. Eeuwenlang wonen en werken onder de rook van de monumentale kerk van Voerendaal’. Archeologie in Limburg122, pp. 11-18.
  [Google Scholar]
 104. Notermans, J. (2021). ‘Hoe de Boschberg een navo-berg werd’. De Maasgouw 140 (1), pp. 28-33.
  [Google Scholar]
 105. Purmer, M. (2021). ‘De Schinveldse Bossen als middeleeuwse ontginning. De verborgen geschiedenis van een Zuid-Limburgs boscomplex’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 103-110.
  [Google Scholar]
 106. Renes, H. (2020). ‘De terrassen aan de oostzijde van Maastricht; mens en landschap in Amby, Heer en Heugem’. In: G.DMajoor, O.P.J.H. op den Kamp, T. de Jong-Van Heusden, M.J.M. Martens & R.H.J. Erkens (red.). Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht, pp. 98-115.
  [Google Scholar]
 107. Storms-Smeets, E. (2020). ‘De verwoesting van Kasteel Geijsteren’. Het Buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners. Speciale woii-editie, pp. 68-73.
  [Google Scholar]
 108. Verheijen, E. (2021). ‘Veldnamen toen en nu. Een inventarisatie van toponiemen rond Aalbeek’. 222.aalbeek.nl>Geschiedenis Aalbeek.
  [Google Scholar]
 109. Visser, J. (2020). Waarde Niers langs kronkelwegen bij een burcht de Maasontmoet. Een cultuurhistorische analyse van het centrum van Gennep en het omliggend gebied. Gelders Genootschap, Arnhem. https://www.geldersgenootschap.nl/bestanden/Afbeeldingen/3009-1/ Cultuurhistorische_analyse_Gennep_1.pdf
  [Google Scholar]
 110. Koren, D. (2021). ‘Klein-Curaçao, een kwetsbaar islandscape’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 215-223.
  [Google Scholar]
 111. Renkema, W. (2021). ‘Plantages op Sint-Eustatius in de achttiende eeuw. Welke informatie geven kaarten hierover?’Caert Thresoor40 (2), pp. 10-21.
  [Google Scholar]
 112. Asseldonk, M. van (2020). ‘Het vervalste privilege van Lommel uit 1382’. Limburg - Het Oude Land van Loon99, pp. 105-124.
  [Google Scholar]
 113. Beeckaert, E. (2020). ‘Inequality and commons in the Ardennes in the second half of the eighteenth century’. Agricultural History Review68 (2), pp. 213-237.
  [Google Scholar]
 114. Bellens, T. (2020). ‘Visputten en piscicultuur in laatmiddeleeuws Antwerpen: een archeologisch-archivalische verkenning’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (1), pp. 43-53.
  [Google Scholar]
 115. Buijs, J., K. Deckers & L. Van Ransbeeck (2018). ‘Stadsbrede erfgoedzorg in Leuven’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie37 (6), pp. 6-30.
  [Google Scholar]
 116. Deforce, K., B. Vanmontfort & K. Vandekerkhove (2021). ‘Early and high medieval (c. 650 ad-1250 ad) charcoal production and its impact on woodland composition in the Northwest-European lowland: a study of charcoal pit kilns from Sterrebeek (Central Belgium)’. Environmental Archaeology26 (2), pp. 168-178. doi: 10.1080/14614103.2018.1538087.
  [Google Scholar]
 117. Delaruelle, S. (2019). ‘Op zoek naar het Kamp bij Ravels’. In:Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen90, pp. 83-92 [over een kamp van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden]
  [Google Scholar]
 118. Dreesen, R., M. Dusar & F. Doperé (2019). Atlas Natuursteen in Limburgse gebouwen. Een frisse kijk op geologie, beschrijving, herkomst en gebruik. Provinciaal Natuurcentrum, Genk.
  [Google Scholar]
 119. Graef, P. de (2017). ‘Food from country to city, waste from city to country: an environmental symbiosis? Fertiliser improvement in eighteenth-century Flanders’. Journal for the History of Environment and Society2, pp. 25-61.
  [Google Scholar]
 120. Gurdebeke, P.R. (2021). ‘Landschapselementen als industrieel erfgoed. De gipsberg van Rieme-Zelzate en de fosfaatindustrie in België’. Erfgoed van Industrie en Techniek31 (1), pp. 13-22.
  [Google Scholar]
 121. Hillewaert, B. & M. Ryckaert (2019). Op het raakvlak van twee landschappen. De vroegste geschiedenis van Brugge. Tweede, herziene en uitgebreide uitgave. Uitgeverij Van de Wiele, Brugge.
  [Google Scholar]
 122. Himpe, K. & P. Vanneste (2020). ‘Het Sint-Arnolduspark in Tiegem. Volkse devotie en wereldlijk amusement in een brondal’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (4), pp. 1-28.
  [Google Scholar]
 123. Nuytinck, B. (2019). ‘Het pakhuis in de Gentse binnenstad, een pleidooi voor herbestemming’. Erfgoed van Industrie en Techniek29 (1), pp. 2-16.
  [Google Scholar]
 124. Schoefs, H. & P. De Rynck (eds.) (2018). Bokrijk vandaag, gisteren en morgen. Over de dynamiek der dingen. Uitgeverij Hannibal, Veurne [Openluchtmuseum].
  [Google Scholar]
 125. Serneels, H. (2019). ‘Dat elc ghehouden es ter maerct te gane. Politieke participatie in de stedelijke ruimte van vijftiende-eeuws Gent’. Stadsgeschiedenis14 (2019) 2, pp. 87-103.
  [Google Scholar]
 126. Stevens, F. (2019). ‘Het militaire kamp op de Ravelse heide bij Turnhout’. Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen90, pp. 37-81 [Over een kamp van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden].
  [Google Scholar]
 127. Thirion, J. met medewerking van E. Hofman & J. De Meurichy (2018). Het ‘Caertbouck van Steekenen’ (1668-1674) en zijn kadastrale kaarten. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent.
  [Google Scholar]
 128. Thiron, J. (2020). ‘Tichels, careelstenen en kloostermoppen. Achthonderd jaar kleiontginning en bouwkeramiek in Stekene’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (4), pp. 29-44.
  [Google Scholar]
 129. Trachet, J. (2019). ‘Verdwenen en verzwonden: havengerelateerde toponiemen langs het middeleeuwse Zwin’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie91, pp. 119-132.
  [Google Scholar]
 130. Vaes, J. (2020). Afwegingskader voor niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedsites. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed 9). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/akoe/9/akoe009-001.pdf.
  [Google Scholar]
 131. Vandeweghe, E. (2018). ‘From ‘Little Russia’ to ‘Planet of the Apes’: nicknaming twentieth-century mass housing in Belgium’. In: M. Rosso (red.). Laughing at Architecture. Architectural Histories of Humour, Satire and Wit. London, Bloomsbury, pp. 191-207.
  [Google Scholar]
 132. Vandeweghe, E. (2016). ‘Van Klein Rusland (1925) tot ’t Smurfendorp (1984). Volksnamen voor sociale wijken in Vlaanderen’. Volkskunde1, pp. 21-43.
  [Google Scholar]
 133. Van Driessche, T., N. Vanmaele, P. Van den Bremt, G. Van der Linden & I. Verdurmen (2019). ‘De vallei van de Gulp in Teuven en Remersdaal. Een gaaf bewaard landschap in het oosten van de Voerstreek’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie38 (1), pp. 54-71.
  [Google Scholar]
 134. Vandriessche, T. (2019). Handleiding voor het beheer van hagen en houtkanten met erfgoedwaarde. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed 22). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/haoe/22/haoe022-001.pdf.
  [Google Scholar]
 135. Vandriessche, T. (2020). ‘Karel van Lotharingen en de jacht in het Zoniënwoud’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (5), pp. 6-26.
  [Google Scholar]
 136. Vanhoutte, C. (2019). De directe economische impact van onroerend erfgoed in Vlaanderen. Satellietrekening onroerend erfgoed Vlaanderen. Conceptueel raamwerk 2018. Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 108. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel. https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/108/OAOE108-001.pdf.
  [Google Scholar]
 137. Vannieuwenhuyze, B. & H. Welens-Vrijdaghs (2018). ‘Tussen feit en fictie. Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel’. Eigen schoon en de Brabander101, pp. 355-384.
  [Google Scholar]
 138. Vannieuwenhuyze, B. (2019). ‘Stadstoponymie en stadsgeschiedenis: de kloof en de bruggen’. Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 133-152.
  [Google Scholar]
 139. Verbruggen, M. (2018). Devallei van de Kleine Netemet De Zegge en de tijd van toen [Uitgegeven in eigen beheer; Verbruggen overleed op 7 januari 2021 op 95-jarige leeftijd en was één van de pioniers van de natuurbescherming in Vlaanderen].
  [Google Scholar]
 140. Verboven, H. & D. Claeys (2020). ‘Kolonisten van de Westhoek. Het verhaal van de wederopbouw van het landschap na 1918’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (3), pp. 23-41.
  [Google Scholar]
 141. Verbruggen, F., I. Bourgeois, F. Cruz, M. Boudin, J. Bastiaens & Ph.Crombé (2018). ‘Late Glacial and Holocene vegetation history inferred from peat sequences in the Liereman depression (prov. of Antwerp, BE)’. Notae Praehistoricae38, pp. 221-236.
  [Google Scholar]
 142. Verbrugghe, G., W. De Clercq & V. Van Eetvelde (2020). ‘Row settlements and landscape reclamation in the medieval County of Flanders’. Journal of Historical Geography70, pp. 47-64.
  [Google Scholar]
 143. Voorde, E. van de & B. Vannieuwenhuyze (2018). ‘Brabantse verkeerswegen in het Ancien Régime’. Eigen Schoon en de Brabander101, 245-256.
  [Google Scholar]
 144. Voorde, E. van de (2018). ‘Weggeld als tolheffing. Toepassing voor Diegem tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609 - 1621)’. Eigen Schoon en de Brabander101, pp. 309-330.
  [Google Scholar]
 145. Anderson, T.G. (2020). ‘Cameralism and the production of space in the eighteenth-century Romanian Banat: the grid villages of the “Danube Swabians” ’. Journal of Historical Geography69, pp. 55-67.
  [Google Scholar]
 146. Bolòs, J. (2019). ‘Not so dark centuries. Changes and continuities in the Catalan landscape (6th - 12th centuries)’. In: N. Brady & C. Theune (red.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 91-102.
  [Google Scholar]
 147. Brady, N. (2019). ‘Rural settlement in later medieval Ireland through the lens of deserted settlements’. In: N. Brady & C. Theune (red.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 137-146.
  [Google Scholar]
 148. Breen, C. & J. Raven (2020). ‘Settlement and landscape change in the Hebridean Archipelago. Late medieval Colonsay’. Medieval Archaeology64 (2), pp. 273-301.
  [Google Scholar]
 149. Burggraaff, P. & K.-D. Kleefeld (2021). ‘Naar Hollands model. Het cultuurlandschap van het Alte Land aan de Beneden-Elbe’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 235-244.
  [Google Scholar]
 150. Catsadorakis, G., E. Mougiakou & T. Kizos (2021). ‘Ridge-and-furrow agriculture around Lake Mikri Prespa, Greece, in a European perspective’. Journal of European Landscapes2 (2021), pp. 7-20. doi 10.3897/jel.2.64206.
  [Google Scholar]
 151. Eriksson, O. (2020). ‘Origin and development of managed meadows in Sweden: a review’. Rural Landscapes: Society, Environment, History7 (1), nr. 2, pp. 1-23. doi: https://doi.org/10.16993/rl.51.
  [Google Scholar]
 152. Fafinski, M. (2021). Roman infrastructure in Early Medieval Britain. The adaptations of the past in text and stone. Amsterdam University Press, Amsterdam (The Early Medieval North Atlantic).
  [Google Scholar]
 153. French, H.R. (2020). ‘ “…A great hurt to many, and of advantage to very few”. Urban common lands, civic government, and the problem of resource management in English towns, 1500-1840’. In: E. Landsteiner & T. Soens (eds.). Farming the city. The resilience and decline of urban agriculture in European history. Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes/ Rural History Yearbook 2019, pp. 50-74.
  [Google Scholar]
 154. Graafstal, E. (2020). ‘Hadrian’s Wall. The winding path of a Roman megaproject’. Archaeologica Aeliana, 5th series 49, pp. 99-169.
  [Google Scholar]
 155. Lewis, C. (2020). ‘A thousand years of change. New perspectives on rural settlement development from test pit excavations in Eastern England’. Medieval Settlement Research35, pp. 26-46.
  [Google Scholar]
 156. Lewis, C., P. Vařeka, H. van Londen, J. Verspay, A. Marciniak, K. Kajda & D. Kobiałka (2020). ‘Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and UK - Results of the care project 2019’. Medieval Settlement Research35, pp. 80-92.
  [Google Scholar]
 157. Morgan, J.E. (2017). ‘The micro-politics of water management in early modern England. Regulation and Representation in Commissions of Sewers’. Environment and History23 (3), pp. 409-430.
  [Google Scholar]
 158. Murray, S. (2020). ‘The energyscape of the lower Thames and Medway. Britain’s changing patterns of energy use’. Landscape History41 (1), pp. 99-120.
  [Google Scholar]
 159. Pater, B. de (2021). ‘ “The better half of the United States”. Botsende verhalen over de Great West’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 253-260.
  [Google Scholar]
 160. Pater, B. de & L. Paul (2019). ‘Engelsespa towns moeten zich opnieuw uitvinden’. Geografie28 (1), pp. 20-25 [Harrogate, Scarborough, Baden-Baden (D)].
  [Google Scholar]
 161. Paul, L. (2021). ‘Van de bodem verdwenen. De gevolgen van bruinkoolwinning in het Rijnland’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 225-233.
  [Google Scholar]
 162. Pearson, A.W. & P.J. Soar (2018). ‘Meadowlands in time: reenvisioning the lost meadows of the Rother valley, West Sussex, UK’. Landscape History39 (1), pp. 25-55.
  [Google Scholar]
 163. Riis, T. (2016). Die großen Agrarreformen in Schleswig-Holstein: Folge oder Anlass der Gesetzgebung?Ludwig, Kiel.
  [Google Scholar]
 164. Rippon, S. & B. Morton (2020). ‘Review of medieval settlement research 2007-16’. Medieval Settlement Research35, pp. 1-13.
  [Google Scholar]
 165. Rotili, M. (2019). ‘Transformations of settlements for agricultural production between Late Antiquity and the Early Middle Ages in Italy’. In: N. Brady & C. Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 19-28.
  [Google Scholar]
 166. Rye, E. & T. Williamson (2020). ‘Naming early monasteries: the significance ofburh in East Anglia’. Medieval Archaeology64 (2), pp. 226-243.
  [Google Scholar]
 167. Scholten, F.W.J. & T. de Kruijf (2019). ‘Kleefse Barrière’. In: Studiecommissie Stichting Mennovan Coehoorn (red.). Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland. Overijssel en Gelderland. Matrijs, Utrecht, pp. 391-411.
  [Google Scholar]
 168. Schönwetter, T. (2019). ‘Alter Bergbau. Denkmalneubewertung im kulturlandschaftlichen Zusammenhang. Ein Projektbericht’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie36, pp. 385-395.
  [Google Scholar]
 169. Schreg, R. (2018). ‘Mönche als Pioniere in der Wildnis? Aspekte des mittelalterlichen Landesausbaus’. In: M. Krätschmer, K. Thode & Chr.Vossler-Wolf (red.). Klöster und ihre Ressourcen. Räume und Reformen monastischer Gemeinschaften im Mittelalter. Tübingen Library Publishing, Tübingen, pp. 39-58.
  [Google Scholar]
 170. Schreg, R. (2019). ‘Late medieval deserted settlements in southern Germany as a consequence of long-term landscape transformations’. In: N. Brady & C. Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 161-170.
  [Google Scholar]
 171. Serra, M. (2018). ‘Select bibliography of works on medieval rural settlements in Italy 2017’. Medieval Settlement Research33, pp. 121-123.
  [Google Scholar]
 172. Shannon, W.D. (2020). ‘ “An excellent improver of the soil”. Marl and the landscape of lowland Lancashire’. Agricultural History Review68 (2), pp. 141-167.
  [Google Scholar]
 173. Slámová, M., A. Kruse, B. Gaillard, I. Benedetti & J. Dreer (2019). ‘Evaluation of case studies in European agricultural landscapes - the feal project’. Tájökológiai Lapok/Journal of Landscape Ecology17, Special Issue, pp. 5-17.
  [Google Scholar]
 174. Slámová, M., J. Hreško, F. Petrovič, H. Grežo (2021). ‘Catchworks: A Historical Water-Distribution System on Mountain Meadows in Central Slovakia’. Sustainability13 (3) , 1107. https://doi.org/10.3390/su13031107.
  [Google Scholar]
 175. Smith, R. (2020).Walking class heroes. Pioneers of the right to roam. Signal Books, Oxford.
  [Google Scholar]
 176. Solheim, S. & F. Iversen (2019). ‘The mid-6th century crises and their impacts on human activity and settlements in south-eastern Norway’. In: N. Brady & C. Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 423-434.
  [Google Scholar]
 177. Sporrong, U. (2019). ‘Persönliche Erinnerungen an Staffan Helmfrid (1927-2017). Historische Geographie und Kulturlandschaftsanalyse als Lebensaufgabe’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie36, pp. 397-429.
  [Google Scholar]
 178. Vletter, W. (2019). ‘The relative chronology of the road network in the Leitha hills’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie36, pp. 367-384.
  [Google Scholar]
 179. Vreeze, N. de (2018).De ziel van Duitse steden. Het drama van verwoesting en wederopbouw. Boiten, Amersfoort.
  [Google Scholar]
 180. Zang, X. (2019).Heritage conservation in Chinese colonial port cities. Proefschrift Geowetenschappen Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.3.006.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error