2004
Volume 6 Number 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.3.006.LITE
2021-01-01
2021-09-25
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Abrahamse, J.E., H. Baas, S. Barends, D. van Marrewijk, B. de Pater & M. Purmer (red.) (2021). Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen voor Hans Renes. Uitgeverij Verloren, Hilversum [Verschenen bij afscheid Renes. Bevat biografie en lijst van publicaties. Voor afzonderlijke artikelen zie elders in dit overzicht].
 2. Abrahamse, J.E. (2021). ‘Meesterschilder en stadsmeester. Jan van der Heydens kunst als historische bron’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 297-303.
  [Google Scholar]
 3. Borger, G.J. (2021). ‘Het Maas-Scheldekanaal, een bron van conflicten’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 261-266.
  [Google Scholar]
 4. Groten, M.P. (2021). Places of empire. The making of an imperial environment in Western Europe, 1860-1960. Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam.
 5. Mueller, L., F. Eulenstein, N.M. Dronin, W. Mirschel, B.M. McKenzie, M. Antrop, M. Jones, R. Dannowski, U. Schindler, A. Behrendt, O.V. Rukhovich, V.G. Sychev, A.K. Sheudzhen, V.A. Romanenkov, I. Trofimov, G.M. Robinson, R. Schreg, W.E.H. Blum, E. Salnjikov, A. Saparov, K. Pachikin, J. Römbke, M. Manton, P. Angelstam, V. Hennings & P. Poulton (2021). ‘Agricultural Landscapes: history, status and challenges’. In: L. Mueller, V.G. Sychev, N.M. Dronin & F. Eulenstein (red.). Exploring and Optimizing Agricultural Landscapes. Springer, pp. 3-54 (Innovations in Landscape Research).
  [Google Scholar]
 6. Peuter, S. de (2021). ‘Lodovico Guiccardini. Een onbekend en onbemind meester’. Caert Thresoor40 (2), pp. 3-9.
  [Google Scholar]
 7. Zevenbergen, G., B. van Gorp & X. Zang (2021). ‘Leven in de brouwerij. Bierbrouwerijcomplexen ontwikkelen zich tot erfgoedlocaties’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 245-252.
  [Google Scholar]
 8. Abrahamse, J.E. & H. Baas (2021). ‘In gesprek mat Hans Renes. Veertig jaar onderzoek, beleid en praktijk’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (1), pp. 7-19.
  [Google Scholar]
 9. Blankers, P. & H. Peeters (eindred.) (2021). Heel de Peel. Hét boekoverde Peel. Stichting Veen, Meijel.
 10. Braaksma, P. (2021). ‘The next step. Erfgoedconstructies van burgers en erfgoedprofessionals in de uitwerking van het Verdrag van Faro’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 67-74.
  [Google Scholar]
 11. Dirkx, J. (2021). ‘Een nieuw bondgenootschap tussen landschap en natuur?’ In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 45-50.
  [Google Scholar]
 12. Doesburg, J. van (2021). ‘Decorstuk of landschapsicoon? Kasteelterreinen en hun landschap: enkele observaties vanuit de archeologische monumentenzorg’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 83-91.
  [Google Scholar]
 13. Dorp Stad en Land (A. de Back, M. Böhmer, M. Couperus, M. Koenders & B. Sens) (2021). Geschenkwoningen Watersnoodramp 1953 in kaart en beeld; provincies Zuid-Holland en Zeeland. Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland & Stad, Dorp en Land.
 14. Dunk, T. von der (2021). ‘ “Leugens tegen de geschiedenis”? Keuzeproblemen bij herstel van torens in de twintigste eeuw’. Bulletin k.n.o.b. 120 (2), pp. 20-40.
  [Google Scholar]
 15. Egberts, L. (2021). ‘Isolatie en verbinding. Landschap en identiteit van de Nederlandse Waddeneilanden in een mobiliteitstransitie’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 161-167.
  [Google Scholar]
 16. Geerts, H. (2021). ‘Molenerven zijn nationaal bedreigd. Een strijd van David tegen Goliath. Wat we moeten leren van de “casus Halsteren”’. De Nieuwe Molenwereld 7, pp. 14-18.
  [Google Scholar]
 17. Grond, V., G. Maas, M. Kosian, E. Vreenegoor & K. Broks (2021). De stadsgenese. Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als gids voor klimaatadaptatie en stedelijke ontwikkeling. STOWA/RCE, Amersfoort (Rapport 2021-11). https://www.stadsgenese.nl/.
 18. Ham, W. van der (2021). ‘De Biesbosch, bakermat van de Hollandse waterstaat’. Holland53 (2), pp. 74-82.
  [Google Scholar]
 19. Janssen, J. (2021). ‘Vooruit naar vroeger. De comeback van het gemengd bedrijf op de zandgronden’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 133-140.
  [Google Scholar]
 20. Jensen, L. (2021). ‘Het kindje in de wieg. Een iconisch beeld uit de Sint-Elisabethsvloed’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 4-12.
  [Google Scholar]
 21. Jong, H. ‘t (2021). ‘Hoog water. Oorzaken en gevolgen van de Sint-Elisabethsvloed’. Holland53 (2), pp. 52-59.
  [Google Scholar]
 22. Leenders, K.A.H.W. (2021). ‘Elisabeths kind. Jonge kleipolders aan weerszijden van het Holland Diep’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 26-38.
  [Google Scholar]
 23. Littel, A. (bew.) (2021). ‘Correspondentenrapportages over 2020’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2, pp. 12-40.
  [Google Scholar]
 24. Marrewijk, D. van (2021). ‘ Land art, het vergeten landschapselement’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 288-295.
  [Google Scholar]
 25. Mees, R. (2021). ‘In de bres voor oud beton. Op zoek naar een nieuw verhaal voor de Atlantikwall’. Ode2 (voorjaar 2021), pp. 26-29.
  [Google Scholar]
 26. Paulissen, M., R. van Beek, S. Nekrassoff, E.H. Huijbens & T. Spek (2021). ‘Dire Necessity or Mere Opportunity? Recurrent Peat Commercialisation from Raised Bog Commons in the Early Modern Low Countries’. International Journal of the Commons15 (1), pp. 100-118. doi: https://doi.org/10.5334/ ijc.1054.
  [Google Scholar]
 27. Raap, E. (2021). ‘De landschapsbiografie in de praktijk gebracht’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 51-57.
  [Google Scholar]
 28. Renes, H. (2021). ‘Naar een rijker, diverser en mooier landschap. Het landschap als dynamisch erfgoed’. Ode2 (voorjaar 2021), pp. 8-11.
  [Google Scholar]
 29. Ronnes, H., W. van Elburg & M. Haverman (2021). ‘De architectuur en beleving van de hermitage (1770-1860). De hut, de heremiet(pop) en de hang naar eenzaamheid in de Nederlandse landschapstuin’. Bulletin k.n.o.b. 120 (2), pp. 41-60 [Bevat lijst van buitenplaatsen en andere huizen met hermitages].
  [Google Scholar]
 30. Schiereck, G.J. & P. Visser (2021). ‘De Sint-Elisabethsvloed en de onafwendbare teloorgang van de Grote Waard’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 13-25.
  [Google Scholar]
 31. Stapel, R. (2021). ‘Reconstructie van de Grote Waard, 1421’. Holland53 (2), pp. 69-73.
  [Google Scholar]
 32. Storms-Smeets, E. (2021). ‘De Nederlandse buitenplaats in geografisch perspectief’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 95-102.
  [Google Scholar]
 33. Trouet, V. (2020). Wat bomen ons vertellen. Een geschiedenis van de wereld in jaarringen. Lannoo, Tielt.
 34. Vervloet, J. (2021). ‘De rivieroverstromingen van 1855 en de hulpactie van een Amsterdamse kunstenaarsvereniging’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 270-276.
  [Google Scholar]
 35. Groenendijk, H.A. & R. van Schaïk (2019/2020). ‘Isolated and backward Westerwolde (Groningen, The Netherlands)? A confrontation of archaeological and historical data from the Middle Ages in a wider geographical context’. Palaeohistoria61/62, pp. 273-344.
  [Google Scholar]
 36. Stol, T. (2021). ‘Luchthuizen in de provincie Groningen’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 151-160.
  [Google Scholar]
 37. Groote, P. & V. Tassenaar (2020). ‘Living standards in a dairy region, 1850-1900: from urban penalty to urban premium’. Journal of Historical Geography70, pp. 12-23 [Fryslân].
  [Google Scholar]
 38. Vries, R. de (2021). ‘Het Asserbos - eens een middeleeuws holt, nu stadsbos’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 125-132.
  [Google Scholar]
 39. Stokvis, L. (2021). ‘Beulake. De reconstructie van een dorp dat verdronk, maar nooit verdween’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (1), pp. 41-59 [Serie Dorpen].
  [Google Scholar]
 40. Vermeulen, B. (2021). ‘De windmolen van Bathmen’. De Nieuwe Molenwereld7, pp. 75-81 [Archeologisch en historisch onderzoek].
  [Google Scholar]
 41. Barends, S. (2021). ‘Geesteren, een geplande nederzetting?’ In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 205-212.
  [Google Scholar]
 42. Blok, E. (2020). ‘Wandelen in het Gelderse paradijs. Tuin en park van Biljoen en Beekhuizen’. In: C. Gietman & J. Jas (red.). Biljoen. Kasteel, bewoners, landgoed. WBooks, Zwolle, pp. 239-2570
  [Google Scholar]
 43. Slijkhuis, H. (2021). ‘Waarom voeren de Veluwse sprengen en beken steeds minder water af?’De Wijerd42 (2), pp. 4-11.
  [Google Scholar]
 44. Storms-Smeets, E. (2020). ‘Schoonheid en rentabiliteit. Landgoed Biljoen (1661-1930)’. In: C. Gietman & J. Jas (red.). Biljoen. Kasteel, bewoners, landgoed. WBooks, Zwolle, pp. 277-302.
  [Google Scholar]
 45. Blijdenstijn, R. (2021). ‘Groen in een groeiende stad’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 4-9.
  [Google Scholar]
 46. Brinkman, M. (2021). ‘De parken van Lunetten’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 54-58.
  [Google Scholar]
 47. Dupon, S. (2021). ‘Opzichters en plantsoenmeesters. De ontwikkeling van de Utrechtse plantsoenendienst 1854-1954’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 37-41.
  [Google Scholar]
 48. IJsselstijn, M. (2021). ‘De Oudegracht in Utrecht. Enkele nieuwe inzichten en hypothesen over de ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stadshaven’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 195-204.
  [Google Scholar]
 49. Kolen, J. (2021). ‘Eén gebied, twee systemen, drie culturen. Landschapsdynamiek en duurzaamheid in het veengebied ten oosten van de Utrechtse Vecht tussen 1600 en 1900’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 35-44.
  [Google Scholar]
 50. Oskam, G. (2021). ‘De strijd voor het groene hart van Leidsche Rijn’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 59-63.
  [Google Scholar]
 51. Schmal, H. (2021). ‘Van Via Regia tot weiland. De levensloop van de Brugakkerweg te Zeist’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 187-194.
  [Google Scholar]
 52. Schuyf, J. (2021). ‘De Huydecopers als projectontwikkelaars in Maarssen’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 169-176.
  [Google Scholar]
 53. Vermeulen, D. (2021). ‘Een familie van (tuin)architecten en bloemisten. Drie generaties Van Lunteren in 19e-eeuws Utrecht’. Oud-Utrecht94 (3), pp. 29-33.
  [Google Scholar]
 54. Albers, A. (2021). ‘Ontwerpen met ‘direkte demokratie’. Buurtbewoners, architecten en de vormgeving van de stadsvernieuwing in Amsterdam, 1970-1980’. Bulletin k.n.o.b. 120 (2), pp. 1-19.
  [Google Scholar]
 55. Dam, M. van (2019). ‘De kerk staat naast den wegh. De Nederlands Hervormde kerk van Noordwijk aan Zee’. Nieuwsbrief Bouwhistorie67, pp. 10-12.
  [Google Scholar]
 56. Groentjes, A., m.m.v. R. Bruinsma & R. Stroomer (2021). ‘Zet alle stolpen op de kaart. Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen’. Ode2 (voorjaar 2021), pp. 38-41.
  [Google Scholar]
 57. Jayasena, R. (2021). ‘Amsterdam, van stormvloeden tot stad’. Holland53 (2), pp. 60-68.
  [Google Scholar]
 58. Luiten, E. (2021). ‘Schellinkhout, een speculatieve landschapsbiografie’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 305-310.
  [Google Scholar]
 59. Nonhof, C. (2021). ‘Delfland in 1200. Een gereconstrueerde hoogtekaart’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (1), pp. 21-40.
  [Google Scholar]
 60. Opschoor, J.B. (2021). ‘De Sint-Elisabethsvloed en de Krimpenerwaard. De ontwikkeling van het hoogheemraadschap, 1420-1430’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 39-50.
  [Google Scholar]
 61. Rutte, R. (2021). ‘Stad en land op een paneeltje van Harm Kamerlingh Onnes. Een schilderij met een verhaal’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 277-285.
  [Google Scholar]
 62. Schmitz, E. (2021). ‘Bouwlandschappen’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (1), pp. 61-68 [Reeks Landschap op Papier].
  [Google Scholar]
 63. Steege, B. ter (2021). ‘Archeologisch en historisch onderzoek van een molencomplex aan de Oosterdijk in Medemblik’. De Nieuwe Molenwereld7, pp. 20-27.
  [Google Scholar]
 64. Theunissen, L. (2020). #x2018;Aartswoud, een topsite van de overtreffende trap’. In: J. Bazelmans, E. Beukers, O. Brinkkemper, I.M.M. van der Jagt, E. Rensink, B.I. Smit & M. Walrecht (red.). Tot ophet bot onderzocht. Essays ter ere vanarcheozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 333-344.
  [Google Scholar]
 65. ‘Verdwenen kastelen in Noord-Holland’. De archeologische kroniek van Noord-Holland 2019. Provincie Noord-Holland, Haarlem, 2020, pp. 187-247 [Met bijdragen over de opgravingen van J. Renaud, over afzonderlijke kastelen en over de dwangburchten van Floris v].
 66. Vervloet, J.A.J. (2021). ‘De ligging van Dordrecht aan de Oude Maas (voorheen Merwede). Enkele beschouwingen over een heikel historisch-geografisch vraagstuk’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (1), pp. 51-66.
  [Google Scholar]
 67. Vos, P., met bijdragen van M. IJsselstein, S. Jongma, S. Vries (2017). Het ontstaan van Westland-Delfland, gebaseerd oppaleolandschappelijk onderzoek engetijsysteemkennis. Toelichting op de regionale paleolandschappelijke kartering, uitgevoerd in het kader vanhetuitbrengen van de Atlas vanhet Westland. Archeologie Delft, Delft (Delftse Archeologische Rapporten 130).
 68. Vos, W., E. Blom, B. Cornelisse, L. van der Feijst, J. Loopik & A. Tol (2020). ‘De castra van Valkenburg (Zuid-Holland). Een onverwacht legioenskamp uit de vroeg-Romeinse tijd’. Archeologie in Nederland4 (4), pp. 2-11.
  [Google Scholar]
 69. Wilbers, A., Y. Meijer, S. Moerman & R. Torremans (2021). ‘Leven langs en met het water. Archeologisch onderzoek in de delta van de Oude Rijn’. Archeologie in Nederland5 (1), pp. 18-25.
  [Google Scholar]
 70. Beekman, F. (2021). ‘Een bijzondere kaart van het eiland Schouwen uit 1540’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 143-150.
  [Google Scholar]
 71. Klerk, A. de (2021). ‘Strijd om Walcherens schoonheid. Over de inzet van de vereniging Nehalennia (1911-circa 1945)’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 59-66.
  [Google Scholar]
 72. Klerk, A. de (2021). ‘Klein maar fijn: grenslinde bij Kapelle’. Zeeuws Landschap37 (2), p. 19.
  [Google Scholar]
 73. Kraker, A. de (2021). ‘Schuttershoven in Noord-Vlaanderen 1400-1600’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 179-186.
  [Google Scholar]
 74. Aarts, B. & R. Gruben (red.) (2018). Kasteel Maurick. Tilburg (Het Brabants Kasteel 38).
 75. Aarts, B. (2018). ‘Een ‘Sint-Pieter’ in Hilvarenbeek? De ‘banden’ en het onderzoek met de grondradar (2/slot)’. Tussen Paradijs en Toekomst. Tijdschrift van de heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus en Museum De Dorpsdokter37, pp. 32-42 [volledige versie op Academia.edu].
  [Google Scholar]
 76. Ami, S. l’ (2018). De Dommel en de mens. Een studie naar de invloed van de mens op de lithostratigrafie van het beekdal van de rivier de Dommel. Groningen (RU Groningen, masterscriptie). https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/mascr_s_lami-2018.pdf [gebrekkige pdf, alleen De Dommel in Nederland].
 77. Ampt, C.G.F. (2021). ‘Linie 1629 ’s-Hertogenbosch’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2021-2, pp. 40-41.
  [Google Scholar]
 78. Baat, I. de (2020). ‘Er was eens een natuurpark in Kaatsheuvel’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie29, pp. 83-87.
  [Google Scholar]
 79. Faasen, T. (2020). Natuurwaarde van zandwegen in agrarisch gebied. Ecologica, Maarheeze.
 80. Geel, R. van (2018). ‘Ambachtelijke weervisserij: immaterieel erfgoed’. In Brabant9 (3/4), pp. 80-87.
  [Google Scholar]
 81. Genabeek, R. van, E. Nijhof, F. Schipper (red.) (2019). ’s-Hertogenbosch. Stad op de schop. 40 jaar archeologisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch. Woudrichem (Pictures Publishers).
 82. Gooskens, F.A. (2018). ‘Militaire tehuizen in Breda. Huiskamers voor dienstplichtige militairen (1863-1991)’. Jaarboek De Oranjeboom71, pp. 145-178.
  [Google Scholar]
 83. Gooskens, F.A. (2019). ‘Het Brabantplein in Breda. De ontwikkeling van een winkelcentrum uit de wederopbouwperiode (1952-1987)’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 89-116.
  [Google Scholar]
 84. Gorisse, J.J.A.M. (2020). Amphia. Zorg in de regio, 1819-2019. Amphia, Breda [Ziekenhuizen Breda e.o.].
 85. Leenders, K. (2021). ‘Gemene gemene gronden’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 75-82.
  [Google Scholar]
 86. Otten, G. (2019). ‘Stadsboerderijen in Breda’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 61-64.
  [Google Scholar]
 87. Toorians, L. (2020).Zandpaden en onverharde wegen in de gemeente Tilburg. Loon op Zand (Uitgave in eigen beheer).
 88. Verhoeven, P. (2020). ‘Op klei en zand. De verspreiding van wagens en karren in Noord-Brabant in de eerste helft van de 19de eeuw’. Jaarboek De Ghulden Roos80, pp. 99-120.
  [Google Scholar]
 89. Verschuren, G. (2020). ‘De moeren van Loon’. Straet & Vaert40, pp. 6-53 [Reconstructie veenbedekking in Loon op Zand].
  [Google Scholar]
 90. Verspay, J. (2017). ‘Brabantic fields, blessed land. A study on the origins of artefacts found in arable land’. In: C. Bis-Worch & C. Theune (Eds.). Religion, cults & rituals in the medieval rural environment. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 11), pp. 315-324.
  [Google Scholar]
 91. Vugt, C. van & J. Neus (2018). ‘De dodendraad leeft: een erfgoedproject als een groeidiamant’. In Brabant9 (3/4), pp. 28-35.
  [Google Scholar]
 92. Westerhuis, L. (2019). ‘Woonwijk de Heuvel. Bredase wederopbouwwijk, karakteristiek voor de stedebouw vanM.J. Granpré Molière’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 65-88.
  [Google Scholar]
 93. Witmer, H. (2019, 2020). ‘Het verborgen verleden van ’s-Hertogenbosch. Een ontwikkelingsmodel van de stad van 1170 tot 1400’. In: Noordbrabants Historisch Jaarboek36, pp. 14-57; 37, pp. 14-36. Met discussiedossier met bijdragen van Ad van Drunen (37, pp. 37-44),
  [Google Scholar]
 94. Ronald van Genabeek en Ronald Glaudemans (pp. 45-47) en Ton Kappelhof (pp. 48-55) en een repliek van Hans Witmer (pp. 56-65).
 95. Baas, H. (2021). ‘Het regent waterbuffers. Over de omgang met modderstromen in het oude cultuurlandschap van Zuid-Limburg’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 117-123.
  [Google Scholar]
 96. Caljé, P. (2020). ‘Het Lanakerveld. Een reis door de tijd’. In: G.DMajoor, O.P.J.H. op den Kamp, T. de Jong-Van Heusden, M.J.M. Martens & R.H.J. Erkens (red.). Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht, pp. 76-97.
  [Google Scholar]
 97. Colson, H. (2021). Van Hertogsnaar Leeuwenmolen. Uitgave in eigen beheer. Nadere informatie: [email protected]
 98. Feller, J. (eindred.) (2020). Blariaco-Blerick. Geschiedenis van Blerick, Hout-Blerick en De Boekend tot 1815. Heemkundekring Blariaco, Blerick.
 99. Haartsen, A. (2021). ‘Stuwen in het Peelkanaal bij Mill’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 111-116.
  [Google Scholar]
 100. Knotter, A. (2020). ‘Inventing Limburg (the Netherlands). Territory, history, and identity’. In: D.E.H. de Boer & L.A. da Fonseca (red). Historiography and the shaping of regional identity in Europe. Regions in Clio’s looking glass. Brepols, Turnhout (Early European Research 16), pp. 283-300.
  [Google Scholar]
 101. Knotter, A. (2020). ‘De mijnwerkers van Geulle. Over de invloed van de mijnbouw op het Zuid-Limburgse platteland, 1900-1940’. Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, Jaarboek 2020, pp. 46-75.
  [Google Scholar]
 102. Langeweg, S. (2021). ‘Schachttorens en steenbergen. Nieuwe bakens in het Zuid-Limburgse landschap, 1900-1930’. Erfgoed van Industrie en Techniek31 (1), pp. 3-12.
  [Google Scholar]
 103. Melis, J. (2021). ‘Van boerenerf naar rijtjeshuis. Eeuwenlang wonen en werken onder de rook van de monumentale kerk van Voerendaal’. Archeologie in Limburg122, pp. 11-18.
  [Google Scholar]
 104. Notermans, J. (2021). ‘Hoe de Boschberg een navo-berg werd’. De Maasgouw 140 (1), pp. 28-33.
  [Google Scholar]
 105. Purmer, M. (2021). ‘De Schinveldse Bossen als middeleeuwse ontginning. De verborgen geschiedenis van een Zuid-Limburgs boscomplex’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 103-110.
  [Google Scholar]
 106. Renes, H. (2020). ‘De terrassen aan de oostzijde van Maastricht; mens en landschap in Amby, Heer en Heugem’. In: G.DMajoor, O.P.J.H. op den Kamp, T. de Jong-Van Heusden, M.J.M. Martens & R.H.J. Erkens (red.). Natuurlijk Maastricht. Compacte stad in een weids landschap. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht, pp. 98-115.
  [Google Scholar]
 107. Storms-Smeets, E. (2020). ‘De verwoesting van Kasteel Geijsteren’. Het Buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners. Speciale woii-editie, pp. 68-73.
  [Google Scholar]
 108. Verheijen, E. (2021). ‘Veldnamen toen en nu. Een inventarisatie van toponiemen rond Aalbeek’. 222.aalbeek.nl>Geschiedenis Aalbeek.
  [Google Scholar]
 109. Visser, J. (2020). Waarde Niers langs kronkelwegen bij een burcht de Maasontmoet. Een cultuurhistorische analyse van het centrum van Gennep en het omliggend gebied. Gelders Genootschap, Arnhem. https://www.geldersgenootschap.nl/bestanden/Afbeeldingen/3009-1/ Cultuurhistorische_analyse_Gennep_1.pdf
 110. Koren, D. (2021). ‘Klein-Curaçao, een kwetsbaar islandscape’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 215-223.
  [Google Scholar]
 111. Renkema, W. (2021). ‘Plantages op Sint-Eustatius in de achttiende eeuw. Welke informatie geven kaarten hierover?’Caert Thresoor40 (2), pp. 10-21.
  [Google Scholar]
 112. Asseldonk, M. van (2020). ‘Het vervalste privilege van Lommel uit 1382’. Limburg - Het Oude Land van Loon99, pp. 105-124.
  [Google Scholar]
 113. Beeckaert, E. (2020). ‘Inequality and commons in the Ardennes in the second half of the eighteenth century’. Agricultural History Review68 (2), pp. 213-237.
  [Google Scholar]
 114. Bellens, T. (2020). ‘Visputten en piscicultuur in laatmiddeleeuws Antwerpen: een archeologisch-archivalische verkenning’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (1), pp. 43-53.
  [Google Scholar]
 115. Buijs, J., K. Deckers & L. Van Ransbeeck (2018). ‘Stadsbrede erfgoedzorg in Leuven’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie37 (6), pp. 6-30.
  [Google Scholar]
 116. Deforce, K., B. Vanmontfort & K. Vandekerkhove (2021). ‘Early and high medieval (c. 650 ad-1250 ad) charcoal production and its impact on woodland composition in the Northwest-European lowland: a study of charcoal pit kilns from Sterrebeek (Central Belgium)’. Environmental Archaeology26 (2), pp. 168-178. doi: 10.1080/14614103.2018.1538087.
  [Google Scholar]
 117. Delaruelle, S. (2019). ‘Op zoek naar het Kamp bij Ravels’. In:Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen90, pp. 83-92 [over een kamp van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden]
  [Google Scholar]
 118. Dreesen, R., M. Dusar & F. Doperé (2019). Atlas Natuursteen in Limburgse gebouwen. Een frisse kijk op geologie, beschrijving, herkomst en gebruik. Provinciaal Natuurcentrum, Genk.
 119. Graef, P. de (2017). ‘Food from country to city, waste from city to country: an environmental symbiosis? Fertiliser improvement in eighteenth-century Flanders’. Journal for the History of Environment and Society2, pp. 25-61.
  [Google Scholar]
 120. Gurdebeke, P.R. (2021). ‘Landschapselementen als industrieel erfgoed. De gipsberg van Rieme-Zelzate en de fosfaatindustrie in België’. Erfgoed van Industrie en Techniek31 (1), pp. 13-22.
  [Google Scholar]
 121. Hillewaert, B. & M. Ryckaert (2019). Op het raakvlak van twee landschappen. De vroegste geschiedenis van Brugge. Tweede, herziene en uitgebreide uitgave. Uitgeverij Van de Wiele, Brugge.
 122. Himpe, K. & P. Vanneste (2020). ‘Het Sint-Arnolduspark in Tiegem. Volkse devotie en wereldlijk amusement in een brondal’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (4), pp. 1-28.
  [Google Scholar]
 123. Nuytinck, B. (2019). ‘Het pakhuis in de Gentse binnenstad, een pleidooi voor herbestemming’. Erfgoed van Industrie en Techniek29 (1), pp. 2-16.
  [Google Scholar]
 124. Schoefs, H. & P. De Rynck (eds.) (2018). Bokrijk vandaag, gisteren en morgen. Over de dynamiek der dingen. Uitgeverij Hannibal, Veurne [Openluchtmuseum].
 125. Serneels, H. (2019). ‘Dat elc ghehouden es ter maerct te gane. Politieke participatie in de stedelijke ruimte van vijftiende-eeuws Gent’. Stadsgeschiedenis14 (2019) 2, pp. 87-103.
  [Google Scholar]
 126. Stevens, F. (2019). ‘Het militaire kamp op de Ravelse heide bij Turnhout’. Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen90, pp. 37-81 [Over een kamp van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden].
  [Google Scholar]
 127. Thirion, J. met medewerking van E. Hofman & J. De Meurichy (2018). Het ‘Caertbouck van Steekenen’ (1668-1674) en zijn kadastrale kaarten. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent.
 128. Thiron, J. (2020). ‘Tichels, careelstenen en kloostermoppen. Achthonderd jaar kleiontginning en bouwkeramiek in Stekene’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (4), pp. 29-44.
  [Google Scholar]
 129. Trachet, J. (2019). ‘Verdwenen en verzwonden: havengerelateerde toponiemen langs het middeleeuwse Zwin’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie91, pp. 119-132.
  [Google Scholar]
 130. Vaes, J. (2020). Afwegingskader voor niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedsites. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (Afwegingskaders agentschap Onroerend Erfgoed 9). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/akoe/9/akoe009-001.pdf.
 131. Vandeweghe, E. (2018). ‘From ‘Little Russia’ to ‘Planet of the Apes’: nicknaming twentieth-century mass housing in Belgium’. In: M. Rosso (red.). Laughing at Architecture. Architectural Histories of Humour, Satire and Wit. London, Bloomsbury, pp. 191-207.
  [Google Scholar]
 132. Vandeweghe, E. (2016). ‘Van Klein Rusland (1925) tot ’t Smurfendorp (1984). Volksnamen voor sociale wijken in Vlaanderen’. Volkskunde1, pp. 21-43.
  [Google Scholar]
 133. Van Driessche, T., N. Vanmaele, P. Van den Bremt, G. Van der Linden & I. Verdurmen (2019). ‘De vallei van de Gulp in Teuven en Remersdaal. Een gaaf bewaard landschap in het oosten van de Voerstreek’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie38 (1), pp. 54-71.
  [Google Scholar]
 134. Vandriessche, T. (2019). Handleiding voor het beheer van hagen en houtkanten met erfgoedwaarde. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed 22). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/haoe/22/haoe022-001.pdf.
 135. Vandriessche, T. (2020). ‘Karel van Lotharingen en de jacht in het Zoniënwoud’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (5), pp. 6-26.
  [Google Scholar]
 136. Vanhoutte, C. (2019). De directe economische impact van onroerend erfgoed in Vlaanderen. Satellietrekening onroerend erfgoed Vlaanderen. Conceptueel raamwerk 2018. Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 108. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel. https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/108/OAOE108-001.pdf.
  [Google Scholar]
 137. Vannieuwenhuyze, B. & H. Welens-Vrijdaghs (2018). ‘Tussen feit en fictie. Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel’. Eigen schoon en de Brabander101, pp. 355-384.
  [Google Scholar]
 138. Vannieuwenhuyze, B. (2019). ‘Stadstoponymie en stadsgeschiedenis: de kloof en de bruggen’. Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 133-152.
  [Google Scholar]
 139. Verbruggen, M. (2018). Devallei van de Kleine Netemet De Zegge en de tijd van toen [Uitgegeven in eigen beheer; Verbruggen overleed op 7 januari 2021 op 95-jarige leeftijd en was één van de pioniers van de natuurbescherming in Vlaanderen].
 140. Verboven, H. & D. Claeys (2020). ‘Kolonisten van de Westhoek. Het verhaal van de wederopbouw van het landschap na 1918’. m&l. Monumenten, Landschappen en Archeologie39 (3), pp. 23-41.
  [Google Scholar]
 141. Verbruggen, F., I. Bourgeois, F. Cruz, M. Boudin, J. Bastiaens & Ph.Crombé (2018). ‘Late Glacial and Holocene vegetation history inferred from peat sequences in the Liereman depression (prov. of Antwerp, BE)’. Notae Praehistoricae38, pp. 221-236.
  [Google Scholar]
 142. Verbrugghe, G., W. De Clercq & V. Van Eetvelde (2020). ‘Row settlements and landscape reclamation in the medieval County of Flanders’. Journal of Historical Geography70, pp. 47-64.
  [Google Scholar]
 143. Voorde, E. van de & B. Vannieuwenhuyze (2018). ‘Brabantse verkeerswegen in het Ancien Régime’. Eigen Schoon en de Brabander101, 245-256.
  [Google Scholar]
 144. Voorde, E. van de (2018). ‘Weggeld als tolheffing. Toepassing voor Diegem tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609 - 1621)’. Eigen Schoon en de Brabander101, pp. 309-330.
  [Google Scholar]
 145. Anderson, T.G. (2020). ‘Cameralism and the production of space in the eighteenth-century Romanian Banat: the grid villages of the “Danube Swabians” ’. Journal of Historical Geography69, pp. 55-67.
  [Google Scholar]
 146. Bolòs, J. (2019). ‘Not so dark centuries. Changes and continuities in the Catalan landscape (6th - 12th centuries)’. In: N. Brady & C. Theune (red.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 91-102.
  [Google Scholar]
 147. Brady, N. (2019). ‘Rural settlement in later medieval Ireland through the lens of deserted settlements’. In: N. Brady & C. Theune (red.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 137-146.
  [Google Scholar]
 148. Breen, C. & J. Raven (2020). ‘Settlement and landscape change in the Hebridean Archipelago. Late medieval Colonsay’. Medieval Archaeology64 (2), pp. 273-301.
  [Google Scholar]
 149. Burggraaff, P. & K.-D. Kleefeld (2021). ‘Naar Hollands model. Het cultuurlandschap van het Alte Land aan de Beneden-Elbe’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 235-244.
  [Google Scholar]
 150. Catsadorakis, G., E. Mougiakou & T. Kizos (2021). ‘Ridge-and-furrow agriculture around Lake Mikri Prespa, Greece, in a European perspective’. Journal of European Landscapes2 (2021), pp. 7-20. doi 10.3897/jel.2.64206.
  [Google Scholar]
 151. Eriksson, O. (2020). ‘Origin and development of managed meadows in Sweden: a review’. Rural Landscapes: Society, Environment, History7 (1), nr. 2, pp. 1-23. doi: https://doi.org/10.16993/rl.51.
  [Google Scholar]
 152. Fafinski, M. (2021). Roman infrastructure in Early Medieval Britain. The adaptations of the past in text and stone. Amsterdam University Press, Amsterdam (The Early Medieval North Atlantic).
 153. French, H.R. (2020). ‘ “…A great hurt to many, and of advantage to very few”. Urban common lands, civic government, and the problem of resource management in English towns, 1500-1840’. In: E. Landsteiner & T. Soens (eds.). Farming the city. The resilience and decline of urban agriculture in European history. Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes/ Rural History Yearbook 2019, pp. 50-74.
  [Google Scholar]
 154. Graafstal, E. (2020). ‘Hadrian’s Wall. The winding path of a Roman megaproject’. Archaeologica Aeliana, 5th series 49, pp. 99-169.
  [Google Scholar]
 155. Lewis, C. (2020). ‘A thousand years of change. New perspectives on rural settlement development from test pit excavations in Eastern England’. Medieval Settlement Research35, pp. 26-46.
  [Google Scholar]
 156. Lewis, C., P. Vařeka, H. van Londen, J. Verspay, A. Marciniak, K. Kajda & D. Kobiałka (2020). ‘Test pit excavation within currently occupied rural settlements in the Czech Republic, Netherlands, Poland and UK - Results of the care project 2019’. Medieval Settlement Research35, pp. 80-92.
  [Google Scholar]
 157. Morgan, J.E. (2017). ‘The micro-politics of water management in early modern England. Regulation and Representation in Commissions of Sewers’. Environment and History23 (3), pp. 409-430.
  [Google Scholar]
 158. Murray, S. (2020). ‘The energyscape of the lower Thames and Medway. Britain’s changing patterns of energy use’. Landscape History41 (1), pp. 99-120.
  [Google Scholar]
 159. Pater, B. de (2021). ‘ “The better half of the United States”. Botsende verhalen over de Great West’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 253-260.
  [Google Scholar]
 160. Pater, B. de & L. Paul (2019). ‘Engelsespa towns moeten zich opnieuw uitvinden’. Geografie28 (1), pp. 20-25 [Harrogate, Scarborough, Baden-Baden (D)].
  [Google Scholar]
 161. Paul, L. (2021). ‘Van de bodem verdwenen. De gevolgen van bruinkoolwinning in het Rijnland’. In: J.E. Abrahamse et al. (red.). Het landschap beschreven. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 225-233.
  [Google Scholar]
 162. Pearson, A.W. & P.J. Soar (2018). ‘Meadowlands in time: reenvisioning the lost meadows of the Rother valley, West Sussex, UK’. Landscape History39 (1), pp. 25-55.
  [Google Scholar]
 163. Riis, T. (2016). Die großen Agrarreformen in Schleswig-Holstein: Folge oder Anlass der Gesetzgebung?Ludwig, Kiel.
 164. Rippon, S. & B. Morton (2020). ‘Review of medieval settlement research 2007-16’. Medieval Settlement Research35, pp. 1-13.
  [Google Scholar]
 165. Rotili, M. (2019). ‘Transformations of settlements for agricultural production between Late Antiquity and the Early Middle Ages in Italy’. In: N. Brady & C. Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 19-28.
  [Google Scholar]
 166. Rye, E. & T. Williamson (2020). ‘Naming early monasteries: the significance ofburh in East Anglia’. Medieval Archaeology64 (2), pp. 226-243.
  [Google Scholar]
 167. Scholten, F.W.J. & T. de Kruijf (2019). ‘Kleefse Barrière’. In: Studiecommissie Stichting Mennovan Coehoorn (red.). Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland. Overijssel en Gelderland. Matrijs, Utrecht, pp. 391-411.
  [Google Scholar]
 168. Schönwetter, T. (2019). ‘Alter Bergbau. Denkmalneubewertung im kulturlandschaftlichen Zusammenhang. Ein Projektbericht’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie36, pp. 385-395.
  [Google Scholar]
 169. Schreg, R. (2018). ‘Mönche als Pioniere in der Wildnis? Aspekte des mittelalterlichen Landesausbaus’. In: M. Krätschmer, K. Thode & Chr.Vossler-Wolf (red.). Klöster und ihre Ressourcen. Räume und Reformen monastischer Gemeinschaften im Mittelalter. Tübingen Library Publishing, Tübingen, pp. 39-58.
  [Google Scholar]
 170. Schreg, R. (2019). ‘Late medieval deserted settlements in southern Germany as a consequence of long-term landscape transformations’. In: N. Brady & C. Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 161-170.
  [Google Scholar]
 171. Serra, M. (2018). ‘Select bibliography of works on medieval rural settlements in Italy 2017’. Medieval Settlement Research33, pp. 121-123.
  [Google Scholar]
 172. Shannon, W.D. (2020). ‘ “An excellent improver of the soil”. Marl and the landscape of lowland Lancashire’. Agricultural History Review68 (2), pp. 141-167.
  [Google Scholar]
 173. Slámová, M., A. Kruse, B. Gaillard, I. Benedetti & J. Dreer (2019). ‘Evaluation of case studies in European agricultural landscapes - the feal project’. Tájökológiai Lapok/Journal of Landscape Ecology17, Special Issue, pp. 5-17.
  [Google Scholar]
 174. Slámová, M., J. Hreško, F. Petrovič, H. Grežo (2021). ‘Catchworks: A Historical Water-Distribution System on Mountain Meadows in Central Slovakia’. Sustainability13 (3) , 1107. https://doi.org/10.3390/su13031107.
  [Google Scholar]
 175. Smith, R. (2020).Walking class heroes. Pioneers of the right to roam. Signal Books, Oxford.
 176. Solheim, S. & F. Iversen (2019). ‘The mid-6th century crises and their impacts on human activity and settlements in south-eastern Norway’. In: N. Brady & C. Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 423-434.
  [Google Scholar]
 177. Sporrong, U. (2019). ‘Persönliche Erinnerungen an Staffan Helmfrid (1927-2017). Historische Geographie und Kulturlandschaftsanalyse als Lebensaufgabe’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie36, pp. 397-429.
  [Google Scholar]
 178. Vletter, W. (2019). ‘The relative chronology of the road network in the Leitha hills’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie36, pp. 367-384.
  [Google Scholar]
 179. Vreeze, N. de (2018).De ziel van Duitse steden. Het drama van verwoesting en wederopbouw. Boiten, Amersfoort.
 180. Zang, X. (2019).Heritage conservation in Chinese colonial port cities. Proefschrift Geowetenschappen Universiteit Utrecht.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.3.006.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error