Literatuuroverzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6, Issue 4
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.4.009.LITE
2021-12-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/4/THG2021.4.009.LITE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.4.009.LITE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bellingradt, D. (2021). Vervlechting van de papiermarkt. De Amsterdamse papierhandel in de achttiende eeuw. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 2. Bokkum, M. van (2021). Grensstreken. Waarom grenzen liggen waar ze liggen. Van Oorschot, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 3. Broek, M. van den (2020). ‘Experimentele landschappen. Het inrichten van de Koloniën van Weldadigheid’. Erfgoed Magazine41 (6), pp. 11-17.
  [Google Scholar]
 4. Dorigo, M.V. & M.Franssen (2018). Brabantia Ducatus. Geschiedenis en cartobibliografie van het hertogdom Brabant tot 1795. Brill Hes & De Graaf, Leiden/Boston (Explokart Historisch-Cartografische studies 18).
  [Google Scholar]
 5. Engen, H. van, H.Nijdam & K.van Vliet (red.) (2021). Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen, aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese Landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden. Uitgeverij Verloren, Hilversum [N.B. Bij de afzonderlijke bijdragen hieronder wordt een verkorte titel gegeven].
  [Google Scholar]
 6. Govaerts, S. (2021). Armies and Ecosystems in Premodern Europe: the Meuse Region, 1250-1850. Arc Humanities Press.
  [Google Scholar]
 7. Greefs, H. & H.Kaal (2020). ‘Interview met Jan Hein Furnée’. Stadsgeschiedenis15, pp. 86-109 [over stadsgeschiedenis en het tijdschrift Stadsgeschiedenis].
  [Google Scholar]
 8. Headrick, D.R. (2020). Humans versus nature. A global environmental history. Oxford UP, Oxford.
  [Google Scholar]
 9. Jong, E.A. de (2020). Biophilia. Van vensterbank tot landschap. Natura Artis Magistra, Amsterdam [essay geschreven bij het afscheid als artis-hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam].
  [Google Scholar]
 10. Knottnerus, O. (2021). ‘Die Erfindung des Wattenmeeres oder: wie der Deich zur Trennlinie wurde’. In: N.Fischer (Hg.). Zwischen Wattenmeer und Marschenland. Deiche und Deichforschung an der Nordseeküste. Landschaftsverband der Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, Stade (Schriftenreihe 57), pp. 49-71.
  [Google Scholar]
 11. Küster, H. (2021). ‘Deich und Nordseeküste aus Perspektive der Landschaftsforschung’. In: N.Fischer (Hg.). Zwischen Wattenmeer und Marschenland. Deiche und Deichforschung an der Nordseeküste. Landschaftsverband der Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, Stade (Schriftenreihe 57), pp. 33-47.
  [Google Scholar]
 12. Meyer, H. (2021). ‘Stijgend water, zinkende steden. De worsteling van Venetië en Rotterdam met het landschap van lagune en delta’. OverHolland21, pp. 6-45.
  [Google Scholar]
 13. Mil, Y. van & R.Rutte (2021). ‘Urbanization patterns around the North Sea. Long-term population dynamics, 1300-2015’. Urban Planning6 (3), pp. 10-26.
  [Google Scholar]
 14. Müller, U. & T.Meier (2020). ‘Inklusion/Exklusion. Transkulturalität im Raum’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie37, pp. 13-42.
  [Google Scholar]
 15. Nakoinz, O. & D.Knitter (2020). ‘Modelle der Transkulturalität’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie37, pp. 43-62.
  [Google Scholar]
 16. Niemeijer, F. (2021). ‘Rentmeesterschap en duurzaamheid tegenpolen?’. Vitruvius57, pp. 12-20.
  [Google Scholar]
 17. Oosterveen, E. (2020). ‘De Koloniën van Weldadigheid, een sociaal en landschappelijk experiment op ongekende schaal’. Erfgoed Magazine41 (6), pp. 6-10.
  [Google Scholar]
 18. Paulissen, M., R.van Beek, S.Nekrassoff, E.H.Huijbens & T.Spek (2021). ‘Dire Necessity or Mere Opportunity? Recurrent Peat Commercialisation from Raised Bog Commons in the Early Modern Low Countries’. International Journal of the Commons15 (1), pp. 100–118. https://doi.org/10.5334/ijc.1054.
  [Google Scholar]
 19. Prins, J., R.van der Laarse, M.Meijer & C.Verheijen (2020). Architectuur en herinnering. Naoorlogse Europese herdenkingsplekken/Architecture and remembrance. European memorials of the post-war period. Nai010, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 20. Schepers, M. (2021). ‘Just passing through? Onderzoek in uitvoering naar passanten en infrastructuren voor transitmigranten in de Lage Landen, 1780-1870’. Stadsgeschiedenis16, pp. 66-80.
  [Google Scholar]
 21. Slámová, M., A.Kruse, I.Belčaková & J.Dreer (2021). ‘Old but not old fashioned. Agricultural landscapes as European heritage and basis for sustainable multifunctional farming to earn a living’. Sustainability 2021, 13 (9), 4650. https://doi.org/10.3390/su13094650.
  [Google Scholar]
 22. Vliet, K. van (2021). ‘Roemloos ten onder in de Slag bij Ane. De herkomst van de ridders uit het leger van bisschop Otto van Lippe’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 81-110.
  [Google Scholar]
 23. Werther, L., N.Mehler, G.J.Schenk & C.Zielhofer (2021). ’On the way to the fluvial anthron- posphere. Current limitations and perspectives of multidisciplinary research’. Water2021 (13), 2188. https://doi.org/10.3390/w13162188 [overstromingsvlakten Europese rivieren].
  [Google Scholar]
 24. Weststrate, J. & D.E.H.de Boer (red.) (2021). Begrensd beeld. Identiteit in grensregio’s. Uitgeverij Verloren, Hilversum [Gelders-Neder Rijnse regio].
  [Google Scholar]
 25. Benders, J.F. (2021). ‘Bisschoppen schaduwen. Een verkenning van het landsheerlijk itinerarium in het Sticht Utrecht, circa 1150-1528’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 49-64.
  [Google Scholar]
 26. Bazelmans, J. (2020). ‘Onderzoek, beleving en herinnering. De waarde van archeologische vindplaatsen: een verkenning’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 281-292.
  [Google Scholar]
 27. ‘Bibliografie van J.A.Mol’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.) (2021). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 623-634.
  [Google Scholar]
 28. Bijsterveld, A-J.A. (2021). ‘Gunter Demnigs Stolpersteine in den Niederlanden. Auswirkungen auf nationale und persönliche Erinnerungsnarrative’. In: S.Kavčič, T.Schaarschmidt, A.Warda & I.Zündorf (Eds.). Steine des Anstoßes. Die Stolpersteine zwischen Akzeptanz, Transformation und Adaption. Metropol Verlag, Berlin, pp. 148-169.
  [Google Scholar]
 29. Borger, G.J. (2021). ‘De Zijpe en de Zuiderzee’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (2), pp. 105-125.
  [Google Scholar]
 30. Bouwmeester, J., J.van Leeuwen & J.-W.Olthof (2020). ‘Verwachtingen op stadse gronden. Een zoektocht naar methoden voor het opstellen van archeologische verwachtingen voor de ommelanden van de historische stad’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 293-307.
  [Google Scholar]
 31. Esselink, E. (2021). ‘Speuren langs het kanaal. Hoe een Gelderse molen in de Peel terecht kwam’. De Nieuwe Molenwereld (7), pp. 4-13.
  [Google Scholar]
 32. Feddes, Y. & V.Gieskes (2020). Vakvrouwen in veertig jaar landschapsarchitectuur. Blauwdruk, Wageningen.
  [Google Scholar]
 33. Feikens, J. (2021). ‘HisGis. Op weg naar een Historische Basiskaart van Nederland’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 573-586.
  [Google Scholar]
 34. Gerritsma, E. & A.Hijmans (2021). Voor de gek! Follies in Nederland. Folliesinnederland. nl, Z.pl.
  [Google Scholar]
 35. Ginkel, H. van, B.de Pater & H.Ottens (2020). Een grote stap. Het Geografisch Instituut in Utrecht, 1960-1990. Faculteit Geowetenschappen, Utrecht.
  [Google Scholar]
 36. Groenewoudt, B. (2020). ‘Niet de speld maar de hooiberg. Een kritische blik op archeologische uitspraken over de opslag van plantaardig voedsel’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 185-200.
  [Google Scholar]
 37. Groenewoudt, B. & H.Baas (2021). ‘Een behaaglijk gezicht. De ouderdom van groene kavelgrenzen’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed2021 (3), pp. 28-30.
  [Google Scholar]
 38. Ham, W. van der (2021). Reuzenarbeid. De bouw van het moderne Nederland in beeld 1861-1918. Nai010, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 39. Kok, A. (2021). Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen. Omniboek, Utrecht.
  [Google Scholar]
 40. Kok, R. (2021). Denken over herdenken. Oorlogsmonumenten in Nederland. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 41. Lascaris, M. (2020). ‘Met stoomploeg en spade. De bodemverstoring door jonge heideontginningen en heidebebossingen’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 321-331.
  [Google Scholar]
 42. Napolitano, D.P.H. (2021).‘Luid weerklinkt het klokgelui in de stad van vrede en recht. Op het spoor van een ‘deugdzame openbare ruimte’ in de noordelijke Nederlanden’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 152-159.
  [Google Scholar]
 43. Niemeijer, F. (2020-2021). ‘Houten bouwwerken als Werelderfgoed. Meeliften met de Nieuwe Hollandse Waterlinie’. Vitruvius52, pp. 10-16; 55, pp. 4-11.
  [Google Scholar]
 44. Niemeijer, F. (2020-2021). ‘Verdwenen buitenhuizen. Een schets aan de hand van Elsenburg bij Maarssen’. Vitruvius53, pp. 4-10; 54, pp. 4-11 [behandelt daarnaast verdwenen buitenplaatsen rond Haarlem].
  [Google Scholar]
 45. Nijdam, H., H.van Engen & K.van Vliet (2021). ‘Hans Mol: de rijke oogst van een veelzijdig onderzoeker’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 11-19.
  [Google Scholar]
 46. ‘Pesthuizen in Nederland. Een inleiding’.Nieuwsbrief Bouwhistorie70 (2021), pp. 6-8 [wordt gevolgd door artikelen over pesthuizen in Zwolle, Haarlem, Leiden en Amsterdam].
  [Google Scholar]
 47. Quik, C., Y.van der Velde, T.Harkema, H.van der Plicht, J.Quik, R.van Beek & J.Wallinga (2021). ‘Using legacy data to reconstruct the past? Rescue, rigour and reuse in peatland geochronology’. Earth Surface Processes and Landforms, pp. 1-25. https://doi.org/10.1002/esp.5196.
  [Google Scholar]
 48. Raemaekers, D. & Y.de Raaff (2021). ‘Wonen in een stilstaand beeld. De verbeelding van de prehistorie’. Archeologie in Nederland5 (2), pp. 18-25.
  [Google Scholar]
 49. Spek, T. & H.Smeenge (2021). ‘Celtic fields en marke- en malebossen. Enkele gedachten over hun landschapshistorische samenhang en een bijzondere prehistorische landschapstransitie’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (3), pp. 223-242.
  [Google Scholar]
 50. Spiekhout, D. (2021). ‘Beeldvorming over Nederlandse kastelen vanuit de lucht’. Paleo-Aktueel31, pp. 91-100.
  [Google Scholar]
 51. Storm, R. (2021). ‘Van Egmond tot Oland. De Waddenzee op twee kaartbladen van Johannes van Keulen’. Geografie30 (2), pp. 24-25.
  [Google Scholar]
 52. Storm, R. (2020). ‘Jacob Kuijper (1821-1908)’. Caert-thresoor40 (3), pp. 28-29 [samensteller van de ‘Kuijper-atlassen].
  [Google Scholar]
 53. Verhagen, P., M.de Kleijn & J.Joyce (2021). ‘Different Models, Different Outcomes? A Comparison of Approaches to Land Use Modeling in the Dutch Limes’. Heritage4, pp. 2081–2104. https://doi.org/10.3390/heritage4030118.
  [Google Scholar]
 54. Wennemers, S. (2021). ‘De Mauritslinie langs de IJssel. Cultuurhistorie in het huidige landschap’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (3), pp. 282-305.
  [Google Scholar]
 55. Wever, B. & T.Spek (2021). ‘Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest. Maatschappelijke achtergronden en ruimtelijke uitleg’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 111-126.
  [Google Scholar]
 56. Groenendijk, H.A. & R.W.M.van Schaik (2021). ‘De diepste oorsprong gezocht. De Harense kerkstichting’. In: H.Bloemink, R.Rabbers & R.van der Woude (eds.). Dorpskerk Haren, 800 jaar!Hervormde Gemeente Haren-Onnen, Haren, pp. 15-17.
  [Google Scholar]
 57. Hekkema, B. (2020). ‘Een ‘giffabriek’ nabij een woonwijk. De strijd tussen burgers, gemeentebestuur en chemische industrie in de Oosterpoortwijk in Groningen 1954-1983’. Stadsgeschiedenis15, pp. 86-109.
  [Google Scholar]
 58. Paping, R. (2021). ‘Op zoek naar ‘Borgweer’. Een verdwenen steenhuis in het Groningse Klein Maarslag?’ In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 599-609.
  [Google Scholar]
 59. Koopmans, J.J. (2020). Vrachtvaarders van Europa. Een onderzoek naar schippers afkomstig uit Makkum in Friesland van 1600 tot 1820. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 60. Langen, G. de & D.Worst (2021). ‘Watergangen en parochiegrenzen in Noord-Oostergo, circa 950-1150’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 312-323.
  [Google Scholar]
 61. Nijdam, H. (2021). ‘Het Westerlauwers seendrecht: een filologische analyse’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 325-342.
  [Google Scholar]
 62. Noomen, P. (2021). ‘Rinsumageest en de Brunonen’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 21-33.
  [Google Scholar]
 63. Oly, H. (2020). Bouwen aan Leeuwarden. Publieke werken tussen 1500 en 1800. Historisch Centrum Leeuwarden/Noordboek, Leeuwarden/Gorredijk.
  [Google Scholar]
 64. Wiersma, J. (2021). Landschapsbiografie Alde Feanen. Kenniscentrum Landschap RUG, Groningen. https://www.np-aldefeanen.nl/nieuws-landschapsbiografie/.
  [Google Scholar]
 65. Mulder, G. (2021). Geschiedenis van Pesse. Marke, erven en bewoners. Barkhuis, Eelde.
  [Google Scholar]
 66. Reinders, R., H.T.Waterbolk, S.Arnoldussen, E.Drenth, W.Samson & S.Wennink (2021). Geschiedenis van Pesse. Landschap en archeologisch onderzoek. Barkhuis, Eelde (Groningen Archaeological Studies 40).
  [Google Scholar]
 67. Stoffelen, A., P.Groote, E.Meijles & G.Weitkamp (2019). ‘Geoparks and territorial identity. A study of the spatial affinity of inhabitants with unesco Geopark De Hondsrug, The Netherlands’. Applied Geography106, pp. 1-10.
  [Google Scholar]
 68. Hogenstijn, C. (2021). Aan de rand van de stad. De stadsvrijheid van Deventer. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 69. Hove, J. ten (2021). Den Aalshorst. Levensverhaal van een landgoed. Waanders, Zwolle.
  [Google Scholar]
 70. Lohuis, J. (2020). Opkomst en ondergang van landgoed de Eversberg. ’n Boaken, Nijverdal.
  [Google Scholar]
 71. Quik, C., J.H.J.Candel, B.Makaske, R.van Beek, M.Paulissen, G.J.Maas, M.Verplak, T.Spek & J.Wallinga (2020). ‘Anthropogenic drivers for exceptionally large meander formation during the Late Holocene’. Anthropocene32, 100263.
  [Google Scholar]
 72. Scholte Lubberink, H. (2021). ‘De Bornsche Maten. Twintig jaar archeologisch onderzoek in het hart van Twente’. Archeologie in Nederland5 (3), pp. 28-37.
  [Google Scholar]
 73. Vervloet, J. (2020). ‘Van onvrije kolonie tot rijksopvoedingsgesticht. Hoe de Ommerschans Veldzicht werd…’. Erfgoed Magazine41 (6), pp. 26-29.
  [Google Scholar]
 74. Vervloet, J. (2021). Schoffies in Salland. Een geschiedenis van het Rijksopvoedingsgesticht Veldzicht 1894-1933. Van Gorcum, Assen.
  [Google Scholar]
 75. Purmer, M. (2021). ‘Marker Wadden cultuurhistorisch gezien. Nieuw land in een oude traditie’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (2), pp. 161-175.
  [Google Scholar]
 76. Aertssen, S., J.Gielen & T.Spek (2021). ‘Historische heggen en houtwallen rond Heumen en Wijchen’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (2), pp. 141-160.
  [Google Scholar]
 77. Bente, D. (2020). Een historisch onderzoek naar erven en dijken in het tracé van de ViA15 binnen de gemeente Duiven. Archol/adc ArcheoProjecten, Amersfoort/Leiden (Archol Rapport 493/adc Rapport 5067). <https://puc.overheid.nl/PUC/Handlers/DownloadDocument.shx?identifier=PUC_167077_31&versienummer=1>.
  [Google Scholar]
 78. Berkelbach, C. & M.Schenke (2021). De rijkdom van een arme stad. De naoorlogse restauratie van middeleeuws Buren. Boom, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 79. Bos, H. van den (2021). ‘Vroege twisten over Gelderse waterwegen’. Mooi Gelderland18 (2), pp. 18-19.
  [Google Scholar]
 80. Jansen, G. (2021). ‘De Ruitersmolen, een toevallige ontdekking’. De Wijerd42 (3), pp. 18-21.
  [Google Scholar]
 81. Midden, L. van & R.Nijsse (2021). ‘Twee bunkertjes uit de Tweede Wereldoorlog bij Museum Arnhem’. Archeologie in Nederland5 (2), pp. 44-48.
  [Google Scholar]
 82. Neefjes, J. & H.Bleumink (2021). De Veluwe. Landschapsbiografie van Nederlands grootste natuurgebied. Blauwdruk, Wageningen.
  [Google Scholar]
 83. Oerlemans, F. (2021). ‘Circumvallatie-linie uit 1602 nog zichtbaar in het landschap’. Archeologie in Nederland/awn Magazine5 (3), pp. 6-9.
  [Google Scholar]
 84. Schelling, M. (2021). ‘Huis Schellingshof te Ophemert’. Mededelingen Historische Kring West-Betuwe49 (2), pp. 51-58.
  [Google Scholar]
 85. Velde, J. van de (2021). ‘Een kruitmolen op de Veluwe’. De Wijerd42 (2), pp. 20-21.
  [Google Scholar]
 86. Vreenegoor, E. (2020). ‘Nijmegen, stad aan de rivier. Hoe kennis van de natuurlijke on-dergrond, het watersysteem en de ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen een bijdrage kan leveren aan klimaatadaptatie’. In: J.Bazelmans, E.Beukers, O.Brinkkemper, I.M.M.van der Jagt, E.Rensink, B.I.Smit & M.Walrecht (red.). Tot op het bot onderzocht. Essays ter ere van archeozoöloog Roel Lauwerier. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 70), pp. 345-362.
  [Google Scholar]
 87. Weltje, H. (2021). ‘Het ‘ijzeren gordijn’ van molen de Bouwhof in Ugchelen’. De Wijerd42 (2), pp. 22-25.
  [Google Scholar]
 88. Willemsen, J., H.Dingemanse & H.Joosten (2020). Kroonwerk Coehoorn. Een verdedigingswerk vande Brabantse vestingstad Grave in het Gelderse Nederasselt. Erfgoedplatform Gemeente Heumen, Heumen.
  [Google Scholar]
 89. Burgsteden, L. van (2021). ‘Daar komen de Pruisen’. Leusden Toen37 (3), pp. 4-11 [legerplaatsen bij Stoutenburg 1787].
  [Google Scholar]
 90. Daas, S. den (2021). De Muijl – de kap maakt de monnik niet. Twijnstraat 65. Utrechts Monumentenfonds, Utrecht (Steengoed 68).
  [Google Scholar]
 91. Jonker-Duynstee, J. (2018). ‘Speelhuisjes aan de Vecht’. Jaarboekje 2018 van het Oudheidkundig Genootschap ‘Niftarlake’, pp. 81-105. Met aanvullingen in Jaarboekje 2019, pp. 142-144.
  [Google Scholar]
 92. Joustra, G. (2021). ‘Oude rivierlopen en woongronden. Onderzoek naar een meandergordel bij Wijk bij Duurstede’. Archeologie in Nederland – awn Magazine5 (2), pp. 8-9.
  [Google Scholar]
 93. Kapelle, J. (2021). ‘De Utrechtse jaren van de landschapschilder J.W. Bilders’. Oud-Utrecht94 (4), pp. 4-8.
  [Google Scholar]
 94. Leeflang, J. (2020). ‘Regionaal Archief Zuid-Utrecht’. Caert-thresoor40 (3), pp. 30-31.
  [Google Scholar]
 95. Pol, H. van de (2021). ‘De stadsmuren van Amersfoort. Ontwikkeling en herontwikkeling door de tijd’. Bulletin k.n.o.b. 120 (3), pp. 39-58.
  [Google Scholar]
 96. Simonis, J., J.Kottman & H.van Bemmel (red.) (2020). Elsenburg, de verdwenen buitenplaats. Het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 97. Vogelzang, F. (2021). ‘De zoektocht naar de Stichtse Lustwarande’. Oud-Utrecht94 (4), pp. 9-13.
  [Google Scholar]
 98. Winter, J.M. van & A.van Ooststroom (2021). ‘Vierhonderd jaar grondbezit en kadastrale registratie in Oostveen en Herbertscop’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 587-598.
  [Google Scholar]
 99. Abrahamse, J.E., M.Kosian, R.Rutte, O.Diesfeldt, I.Pané, Y.van Mil, T.van den Brink & A.de Waaijer (2021). ‘Watersysteem en stadsvorm in Holland. Een verkenning in kaartbeelden: 1575, 1680, 1900 en 2015’. OverHolland21, pp. 46-121 [uitgewerkt voor Amsterdam, Leiden en Gouda en gevolgd door een toelichting op de kaartenreeks door O.Diesfeldt & I.Pané, pp. 122-131. Vervolgens drie commentaren: M.Ertsen.‘Kaarten en Nederlandse waterstaatsgeschiedenis’, pp. 133-139; C.Hein.‘Het Nederlandse waterlandschap: een vernuftig historisch systeem met lessen voor de toekomst’, pp. 140-147; N.Al.‘De toekomst van de stedelijke delta’, pp. 148-155].
  [Google Scholar]
 100. Bobbink, I. & E.Gramsbergen (2021). ‘Rondom de Rotte. Herontwerp van een boezemlandschap’. OverHolland21, pp. 156-175 [gevolgd door vier ontwerpen, pp. 176-182].
  [Google Scholar]
 101. Dam, M. van (2021). ‘Noordwijk aan Zee bestaat niet meer. Het veranderende dorpsgezicht en lokale ontwerpende aannemers in de periode 1887-1920’. Bulletin k.n.o.b.120 (3), pp. 1-19.
  [Google Scholar]
 102. Eelman, W. (2021). ‘De boerderijen van het Bureau Wederopbouw Boerderijen in polder Eierland op Texel’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (3), pp. 267-281.
  [Google Scholar]
 103. Gruben, R., N.de Jong-Lambregts, F.van den Oever & J.Roefstra (2021). ‘Het kasteelterrein van Oud-Haerlem. Nieuwe inzichten dankzij geofysisch onderzoek’. Archeologie in Nederland5 (3), pp. 2-9.
  [Google Scholar]
 104. Lange, S., T.de Groot & R.Feiken (2021). ‘Nieuw licht op een vroeg-Romeins fort. Houtvondsten van Velsen 1 uit de vergetelheid gehaald’. Archeologie in Nederland5 (3), pp. 20-27.
  [Google Scholar]
 105. Lascaris, M.A., J.van Doesburg, J.W.de Kort, I.Roorda, L.Theunissen & E.Rensink (2021). Voor schaap, soldaat of boer. Een archeologisch bureauonderzoek naar het gebruik van de Gooise heide door de eeuwen heen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 271).
  [Google Scholar]
 106. Oosten, R. van (2021). ‘De pioniersjaren van de medisch-topografische kaart. Het ijverige onderzoek van de Leidse Vereeniging tot Verbetering van de Volksgezondheid (1867-1874)’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 611-622.
  [Google Scholar]
 107. Schipper, H. (2021). ‘Het voetgangerswalhalla? Voetgangers in Delft van 1970 tot nu’. Stadsgeschiedenis16, pp. 41-56.
  [Google Scholar]
 108. Stein, R. (2021). ‘Rekenschap en ‘informacie’. De verspreiding van stadsrekeningen in Holland anno 1514’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 195-205.
  [Google Scholar]
 109. Storms, M. (2021). ‘De trekvliet en de maliebaan in Leiden. Cultuurhistorie in het huidige landschap’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (3), pp. 306-317.
  [Google Scholar]
 110. Wellenberg, M. & A.van der Zee (samenst.) (2021). Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland. Thoth, Bussum.
  [Google Scholar]
 111. Zeiler, F.D. (2017). ‘Mirakels water. Overstromingen en herinneringscultuur in Noord-Kenenemerland’. Holland49 (1), pp. 6-13.
  [Google Scholar]
 112. Dekkers, E. (2021). Slot Haamstede, tussen zand en zout. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en archeologie van een kasteel op Schouwen. nks, Amersfoort.
  [Google Scholar]
 113. Dekkers, E. (2021). ‘Wonen achter de duinen. Vroege bewoning op het kasteelterrein van Slot Haamstede’. Archeologie in Nederland5 (3), pp. 38-45.
  [Google Scholar]
 114. Henderikx, P. (2021). ‘Walcheren en de Vita sancti Willibrordi van Thiofried van Echternach’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 35-47
  [Google Scholar]
 115. Klerk, A. de (2021). ‘Lyrisch over het landschap. Walcheren “gezien” als de “tuin van Zeeland”’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (3), pp. 243-266.
  [Google Scholar]
 116. Steensel, A. van & B.Chamuleau (2021). ‘Water, land en dijken. Het ontstaan van middeleeuws Noord-Beveland’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 127-138.
  [Google Scholar]
 117. Asseldonk, M.M.P. van (2019). ‘Goirle en Van Herlaar aan het einde van de twaalfde eeuw’. Rond de Schutsboom kerstmis 2019.
  [Google Scholar]
 118. Ball, E. & A.Huijbers (2020). ‘Archeologie in Vught anno 2020. Een blik terug en een blik vooruit’. Schatten van Vught2 (3), pp. 37-46.
  [Google Scholar]
 119. Ball, E.A.G. & R.Jansen (red.) (2018). Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. Synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk. RCE, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 61).
  [Google Scholar]
 120. Bastiaansen, J. (2020). De Pannenhoef en de Lokker. Geschiedenis en ontwikkeling van een landgoed. Heemkundekring Zundert, Zundert.
  [Google Scholar]
 121. Bicknese, M. & C.Kerstens (2018). Caerte van de Vryeheydt Etten. Achtergronden bij gelegenheid van de restauratie ervan in het najaar van 2018. Heemkundekring Etten-Leur.
  [Google Scholar]
 122. Boissevain, G. (2018). ‘De Seeligkazerne in Breda, ruim 350 jaar van open veld tot militaire kazerne en opleidingscentrum’. Jaarboek De Oranjeboom71, pp. 7-48.
  [Google Scholar]
 123. Brinkhof, J.G.2018). Het Huis van Brecht. Genealogie en geschiedenis familie Van Brecht in het hertogdom Brabant. Stichting Historische Verzameling kma, Breda (Kilacadmon Paper 7) [te bestellen via [email protected]].
  [Google Scholar]
 124. Brinkhuijsen, M., L.Egberts & H.Renes (2021). ‘Adaptief erfgoed: lokaal, divers en verbonden’. Groen77 (5), pp. 34-39.
  [Google Scholar]
 125. Broos, M.C.J. (2018). ‘De Roosendaalse suikerfabrieken in beeld’. Jaarboek De Ghulden Roos78, pp. 147-170.
  [Google Scholar]
 126. Buiks, C.J.M. (2020). ‘Het begin van het Mastbos. Spaans of Duits dennenzaad?’Engelbrecht van Nassau39 (4), pp. 41-43.
  [Google Scholar]
 127. Caulil, C. van, H.de Jong, P.Lauwerijssen, J.Vermunt, R.Voermans & T.Wouters (red.) (2018). Uythof Bovendonk. Centrum van West-Brabant. Stichting Bovendonk, Hoeven [vooral de Seminarietijd, met wat voorgeschiedenis. Ook aandacht voor de gebouwen. Repro grootste deel van de kaart van Etten 1677].
  [Google Scholar]
 128. Cöp, W. (2019). ‘Het patronaatsrecht en het pastoorsbeneficie van de parochiekerk van Erp van de veertiende tot de zeventiende eeuw’. Noordbrabants Historisch Jaarboek36, pp. 80-109. Correctie. Noordbrabants Historisch Jaarboek37 (2020), pp. 85-87.
  [Google Scholar]
 129. Cuijpers, J. (2021). ‘Een ‘omgevingsplan’ uit 1359’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (2), pp. 126-140.
  [Google Scholar]
 130. Engen, H. van (2021). ‘Een tempel aan de Nieuwe Markt’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 499-511 [omgeving Heusden].
  [Google Scholar]
 131. Holst, H. van der (2019). ‘De eerste sociale woningbouw in Dongen. Idealen versus regelgeving’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 33-60.
  [Google Scholar]
 132. Huijbens, E.H. (2021). ‘Toerisme als betekenisvolle verhalenverteller’. Groen77 (5), pp. 40-44 [Zuiderwaterlinie].
  [Google Scholar]
 133. Ierssel, C. van (2019). ‘ “Van holen der menschen”. Naar het ontstaan van Bredase woningbouwverenigingen in het begin van de twintigste eeuw’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 7-32.
  [Google Scholar]
 134. Kusters, J. (2021). ‘Akker geeft ruim 15000 voorwerpen prijs. Stadsafval uit de vestingstad Grave, zestiende tot negentiende eeuw’. Archeologie in Nederland – awn Magazine5 (2), pp. 10-12.
  [Google Scholar]
 135. Leenders, K.A.H.W. (2018). ‘Microreliëf in het oudland’. In: T.Colleman, J.De Caluwe, V.De Tier, A.-S.Ghyselen, L.Triest, R.Vandenberghe, U.Vogl (red.). Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent, pp. 753-765.
  [Google Scholar]
 136. Leenders, K.A.H.W. (2018). ‘Rond de oude eik. Wouw en Roosendaal voor 1300’. Jaarboek De Ghulden Roos78, pp. 9-41.
  [Google Scholar]
 137. Leenders, K.A.H.W. (2018). Riel tussen Baronie en Meierij. Den Haag [alleen op: https://www.academia.edu/38034364/Riel_tussen_Baronie_en_Meierij].
  [Google Scholar]
 138. Leenders, K.A.H.W. (2018). ‘Namen in de polder. Drie elkaar opvolgende landschapstypes weerspiegeld in de namenvoorraad van de Noord-Brabantse Noordwesthoek’. Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie & dialectologie90, pp. 95-167.
  [Google Scholar]
 139. Leenders, K.A.H.W. (2019). De Hel van Netersel. Cultuurhistorisch onderzoek naar de kasseiwegen in Netersel. Den Haag.
  [Google Scholar]
 140. Leenders, K.A.H.W. (2019). Gemeyntenkaart voor het Maas – Demer – Scheldegebied. Den Haag. Alleen op: http://www.academia.edu/26430748/gemeynten-kaart_voor_het_ maas_demer_scheldegebied [update van versie uit 2016].
  [Google Scholar]
 141. Leenders, K.A.H.W. (2019). ‘Waarom is de Grote Geule zo smal?’Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 165-170.
  [Google Scholar]
 142. Leenders, K.A.H.W. (2019). ‘Plaat of Blaak?’Heem-el1 (3), pp. 8-9.
  [Google Scholar]
 143. Leenders, K.A.H.W. (2020). ‘Leeswijzer bij Hoeven, H. van der. Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout’. In: H.van der Hoeven. Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout. Met leeswijzer door dr. K.A.H.W. Leenders. Vorsselmans, Zundert (2e druk; oorspr. ed. 1920).
  [Google Scholar]
 144. Leenders, K.A.H.W. (2020). Twintig kilometer dijk en 14 sluizen gezocht (15 oktober 2020): waar lag de westelijke Waarddijk?https://www.academia.edu/44412749/Twintig_kilo-meter_dijk_en_14_sluizen_gezocht.
  [Google Scholar]
 145. Leenders, K.A.H.W. (2020). Gaten in de Waarddijk (15 oktober 2020). Inventarisatie van gaten in de Waarddijk. https://www.academia.edu/44412715/Gaten_in_de_Waarddijk.
  [Google Scholar]
 146. Leenders, K.A.H.W. (2020). Bezwaarschrift (15 oktober 2020). Bezwaren uit 1410 tegen een bedijkingsplan geanalyseerd. https://www.academia.edu/44412671/Bezwaarschrift.
  [Google Scholar]
 147. Leenders, K.A.H.W. (2020). ‘Het Turfhoofd van Roosendaal’. Jaarboek De Ghulden Roos80, pp. 11-32.
  [Google Scholar]
 148. Maas, F.M., J.W.Messer, J.Rycken & M.van der Putten (red.) (2018). 40 jaar woonlandschap in de Bredase wijk Haagse Beemden. De Gouden Cirkel, Breda.
  [Google Scholar]
 149. Maas, P. & D.Vangheluwe (2018). De toponymie van Bestmet de geschiedenis vanhet grondbezit en impressies van de herdgangen uit de jaren ’50-’60. Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 150. Magdalena, zr., zr.Mechtild, H.Janssens, W.van Leeuwen & J.Sanders (red.); J.Brouwers (eindred.) (2020). 750 jaar Sint-Catharinadal. Huis van God en Huis van Mensen. Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Oosterhout [verkrijgbaar in de kloosterwinkel: [email protected]].
  [Google Scholar]
 151. Miert, T. van (2020). ‘Met de miniatuurtram naar het Mastbos en dan … wandelen’. Brieven van Paulus45 (227), pp. 40-44.
  [Google Scholar]
 152. Raaijmakers, H. (2018). ‘Herberg Het Roode Hert 500 jaar’. Engelbrecht van Nassau37, pp. 160-167.
  [Google Scholar]
 153. Roymans, J., W.de Jong (2018). ‘De Regte Heide: een goed gevulde cultuur-historische koekentrommel’. In Brabant9 (3/4), pp. 90-101.
  [Google Scholar]
 154. Smit, V. (2019). ‘Breda vooruit. Stedelijke ontwikkeling als neerslag van de tijdgeest’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 1-6.
  [Google Scholar]
 155. Steenoven, P.J. van (2019). ‘Naoorlogse stedelijke expansie van Breda: wie namen de beslissingen?’Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 147-166.
  [Google Scholar]
 156. Sweijen, S. (2019). ‘Het Doorbraakplan en de cityring van Breda. De verkeersdoorbraken in de binnenstad en de dempingen van de Mark en de haven (1920-1970)’. Jaarboek De Oranjeboom72, pp. 117-146.
  [Google Scholar]
 157. Theuws, F. (2018). ‘Rural cemeteries, cult places and community identities in the Central Middle Ages in the Kempen region (southern Netherlands)’. In: R.M.R.van Oosten, R.Schats, K.Fast, N.Arts, H.M.P.Bouwmeester (eds.). The urban graveyard. Archaeological perspectives. Urban Graveyard Proceedings 2. Sidestone Press, Leiden, pp. 27-49.
  [Google Scholar]
 158. Verschuure-Stuip, G., M.Brinkhuijsen & R.Jansen (2021). ‘Erfgoed van object tot landschap. De Zuiderwaterlinie als regionale landschappelijke structuur’. Groen77 (5), pp. 27-32.
  [Google Scholar]
 159. Zuidinga, I. & G.Verschuure-Stuip (2021). ‘Het beeld van een linielandschap’. Groen77 (5), pp. 14-19 [Zuiderwaterlinie].
  [Google Scholar]
 160. Brand, R. van den (2019). ‘Venray, een middeleeuws dorp met stedelijke allures – wel munten, marktrechten en een gracht, geen stadsmuren ….’. In: Venray tussen Peel en Maas – De Stad (2). Pictures Publishers, Woudrichem, pp. 48-60.
  [Google Scholar]
 161. Bruggen, H. van der, E.Caris & L.Wolters (2020). De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 162. Hovens, P. (2020). ‘Limburgse landverhuizers en de indiaanse opstand in Minnesota 1850-1865’. Jaarboek lgog 2020/Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg156, pp. 113-158.
  [Google Scholar]
 163. Katona, N. & B.Zwegers (2021). ‘Herbestemming van het Radium. Botsing tussen waarden in de stedelijke identiteitsvorming van Maastricht’. Erfgoed Industrie en Techniek31 (2), pp. 22-30 [oud industriegebied].
  [Google Scholar]
 164. Koten, J.W. (2021). ‘Limburg 115 jaar provincie van Nederland’. De Maasgouw140 (2), pp. 64-68.
  [Google Scholar]
 165. Offermans, R. (2021). De taal van een landschap. Veldnamen in Spaubeek. Offermans, Sittard.
  [Google Scholar]
 166. Pouls, J. (2021). ‘“Artistieke” veldkruisen in Limburg. De moderne impuls van de Weder-opbouwperiode’. De Maasgouw140 (3), pp. 90-95.
  [Google Scholar]
 167. Schulpen, P. (2021). Devestingwerken van Sittard in historische bronnen. Sittard (Monografieën uit het Land van Sittard 25).
  [Google Scholar]
 168. Tonino, A. (2020). Huys Geul. Een verdwenen Huys, een blijvend verhaal. Alphons Tonino, Geulle.
  [Google Scholar]
 169. Weinberg, H. (2020). ‘Muntslag in de heerlijkheid Terblijt rond 1565. Heren als valsemunters’. Jaarboek lgog 2020/Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg156, pp. 65-87.
  [Google Scholar]
 170. Aarts, S.A.J.J., P.Laloo, F.Cruz & T.Saey (2020). ‘Het Hof Ter Loo in Kasterlee grondig bekeken’. Taxandria Turnhout91, pp. 11-35.
  [Google Scholar]
 171. Asseldonk, M.M.P. van (2020). ‘Lommel in de Middeleeuwen. Nederzetting, bestuur en rechtspraak’. Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel5, pp. 4-247.
  [Google Scholar]
 172. Bervoets, L., J.Dumolyn, M.Speecke (2019). ‘Toponymie en urbanisatie in de middeleeuwse Vlaamse textielsteden (ca. 1150-1300)’. Handelingen Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie91, pp. 59-82.
  [Google Scholar]
 173. Bragars, P. (2021). ‘Het verdedigingssysteem van de Zuidelijke Nederlanden tussen 1814 en 1830’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn3, pp. 8-20.
  [Google Scholar]
 174. Debyser, L. & I.Devos (2020). ‘”Zelfde straat, 130 jaar later”. Een educatieve oefening historische demografie in twee Gentse buurten’. Stadsgeschiedenis15, pp. 129-141.
  [Google Scholar]
 175. Franssen, M. (2018). ‘Historische infrastructuur in beeld. Land- en waterwegen op kaarten van het hertogdom Brabant tot 1795’. Eigen schoon en de Brabander101, pp. 263-290.
  [Google Scholar]
 176. Grauwe, L. de (2019). Hoe Waals is de Waalse Krook?Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 153-160.
  [Google Scholar]
 177. Haneca, K., A.Ervynck & M.Van Strydonck (2019). 14C: dateren met radiokoolstof. Handleiding agentschap Onroerend Erfgoed 21. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5241).
  [Google Scholar]
 178. Indekeu, B. (2018). ‘Smokkelen doorheen een “eiland”. Lommel tussen twee verdragen van Fontainebleau (1785-1807)’. Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel3, pp. 3-57 [o.a. aanleg Maastrichtse Baan door Lommel].
  [Google Scholar]
 179. Janssens, M. (2020). ‘Bocholter (opge)Graven. Archeologisch onderzoek van een landweer in Bocholt’. Jaarboek lgog 2020/Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg156, pp. 37-64 [ligt tegen Belgisch-Nederlandse grens tussen Bocholt en Stramproy].
  [Google Scholar]
 180. Mennen, V. (2019). ‘Het abdijbezit in het graafschap Vlaanderen onder de loep van de waternamen’. Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 171-190.
  [Google Scholar]
 181. Miert, T. van (2020). ‘Zonder omweg naar Hoogstraten. De geschiedenis van de tramlijn Antwerpen – Hoogstraten’. Brieven van Paulus46 (228), pp. 46-50 [ging verder naar Rijsbergen].
  [Google Scholar]
 182. Neskens, A. (2020). ‘De Sint-Annakerk in Aldeneik. Historische overleveringen en archeolo-v gische feiten’. Jaarboek lgog 2020/Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg156, pp. 9-36.
  [Google Scholar]
 183. Ockeley, J. (2018). ‘De aanleg van de steenweg Brussel – Aalst in Brabant (1704-1706)’. Eigen schoon en de Brabander101, pp. 331-354.
  [Google Scholar]
 184. Peeters, J.P. (2018). ‘De beide Gete’s en hun parallelle binnenscheepvaart in het tweede kwart van de zestiende eeuw’. Eigen Schoon en de Brabander101, pp. 292-308.
  [Google Scholar]
 185. Schepers, I. (2021). ‘Vertrekken, blijven of beide? De invloed van het Belgische transportbeleid op de arbeidsmobiliteit van de plattelandsbevolking tijdens de negentiende eeuw’. Stadsgeschiedenis16, pp. 3-20.
  [Google Scholar]
 186. Tritsmans, B. (2016). ‘Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden’. Stedelijk groen in Antwerpen 1859 – 1973. UPL, Leuven.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.4.009.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error