De oudste trekvaart van Nederland: de Grift tussen Arnhem en Nijmegen, 1610! | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 7, Issue 1
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

Since De Vries’ publication (1981), the general opinion is that the oldest draft canal (Dutch: ) in the Netherlands was built between Amsterdam and Haarlem in 1631. But this is not true! In 1610 a 14-kilometer-long draft canal, the Grift, was already put into use between Arnhem and Nijmegen. It was even possible to transfer in Nijmegen to a barge that sailed to Holland. This was a direct connection of the Grift with the traffic system of the province of Holland. The Grift was filled in during the 1930s but its course is still recognisable in the present road.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.1.005.LEEN
2022-03-01
2024-07-25
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/7/1/THG2022.1.005.LEEN.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2022.1.005.LEEN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Doorninck, P.N. van & J.S.van Veen (1908). Acten betreffende Gelre en Zutphen 1107-1415. Van Brederode, Haarlem.
  [Google Scholar]
 2. Gottschalk, M.K.E. (1977). Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 3. De periode 1600-1700.Van Gorcum, Assen.
  [Google Scholar]
 3. Kuijk, A. van & J.Wabeke (1995). Het Land over de Waal. Cultuur-historische beschrijving. Gelders Genootschap, Z.pl.
  [Google Scholar]
 4. Leenders, K.A.H.W. (2003). ‘De Grift: van trekschuit naar provinciale weg’. In: Rijkswaterstaat directie Oost Nederland. Projectnota/mer Dijkteruglegging Lent. Achtergronddocument Cultuurhistorie en Archeologie. 15 oktober 2003. Definitief Rapport Huidige Situatie en Autonome Ontwikkeling, pp. 57-59.
  [Google Scholar]
 5. Lent lang vervlogen tijd: periodiek historisch cahier16 (1985).
  [Google Scholar]
 6. Mentink, G.J. & J.van Os (1985). Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland (1327-1977). Walburg Pers, Zutphen.
  [Google Scholar]
 7. Romers, H. (1987). Achttiende eeuwse gezichten van steden, dorpen en huizen, naar het leven getekend door J. de Beijer. Deel 1, Gelderland en Overijssel. Repro Holland, Alphen aan de Rijn.
  [Google Scholar]
 8. Schevichaven, H. D. J. van (1903). ‘Van Nijmegen naar Arnhem’. In: Geldersche volks-almanak voor het jaar 1903, pp. 125-144.
  [Google Scholar]
 9. Storms, M. (2021). ‘De trekvliet en de maliebaan in Leiden. Cultuurhistorie in het huidige landschap’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (3), pp. 306-317.
  [Google Scholar]
 10. Vlam, A.W. (1950). ‘Dwarsdijken en binnendijken in de Betuwe’. In: H.Egberts. De bodemgesteldheid van de Betuwe. Stiboka, Wageningen, De bodemkartering van Nederland 8/Verslagen Landbouwkundig Onderzoek 56, pp. 74-76.
  [Google Scholar]
 11. Vries, J. de (1981). Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch economy, 1632-1839. HES, Utrecht. Ook in AAG-Bijdragen21 (1978), pp. 33-398.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.1.005.LEEN
Loading
/content/journals/10.5117/THG2022.1.005.LEEN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error