Komt de bosbouwkundige betekenis van rabat uit Nederland of Duitsland? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 7, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

‘Rabatten’ are common historical relics in Dutch forests. These earth banks with ditches in between for drainage were used to grow trees in wet areas. In the recently published article Mulder & Toorians (2021) provide an explanation for the origin of the word ‘rabat’ and its use in forestry. This originally French term has been used in Dutch garden architecture since the 17th century to indicate the outer planting beds in gardens. According to the authors the word ‘rabat’ subsequently was used in Dutch forestry. They conclude that the forestry meaning of ‘rabat’ is typically Dutch. However, a closer look at the historical German forestry literature seems to contradict this conclusion.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.2.006.BOOS
2022-06-01
2024-05-26
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anoniem. (1859). Houtteelt Veenen. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 2. Boer, R.W. (1857). Bijdragen tot de kennis der houtteelt. Zwolle.
  [Google Scholar]
 3. Borch van Verwolde, A.P.R.C. van der (1807). ‘Verhandeling over de Schotse spar in dorre zandgronden’. Natuurkundige Verhandelingen van de Koninklijke (voorheen Bataaafsche) maatschappy der wetenschappen te Haarlem3 (2), pp. 1-51.
  [Google Scholar]
 4. Borch van Verwolde, A.P.R.C. van der (1820). ‘Verhandeling over de Nederlandsche woudboomen’. Verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam, pp. 237-260.
  [Google Scholar]
 5. Burckhardt.H. (1855). Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis. Ein Beitrag zur Holzerziehung. Hannover.
  [Google Scholar]
 6. Enklaar, E.C. (1854). Handboek voor den beoefenaar van den Landbouw. Nijmegen [Het laatste hoofdstuk van dit boek gaat in op de houtteelt].
  [Google Scholar]
 7. Gayer, K. (1880). Der Waldbau. München.
  [Google Scholar]
 8. Gempt, B. te (1831). Verhandeling over het aanleggen van bosschen. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 9. Gennep, W.K. van (1842). Verhandeling over de meest gebruikelijke wijze van den aanleg van Dennenbosschen. Haarlem.
  [Google Scholar]
 10. Gihoul, L. (1851) De bosch-cultuur der pijn- en denneboomen en der aanverwandte soorten. Breda.
  [Google Scholar]
 11. Grunnert, J.T. (1884). Die Forstwissenschaft für Forstlehrlinge und angehende Förster. Trier.
  [Google Scholar]
 12. Hall, H.C. van, J.Hora Siccama van de Harkstede & H.C.Reinders (1838). Verslag ter aanmoediging van de teelt van eikenhakhout in de provincie Groningen. Vergadering van het Departement van de Provincie Groningen van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid.
  [Google Scholar]
 13. Heeckeren, G.P.C. van (1836). Over den aanleg en de bewerking van woeste gronden voor de houtcultuur, voor zoover dezelve van een gelijksoortigen aard zijn, als die in het graafschap Zutphen worden gevonden. Zutphen.
  [Google Scholar]
 14. Heß, R. (1873). Grundriß zu Vorlesungen über Encyclopädie und Methodologie der Forstwissenschaft. Gießen.
  [Google Scholar]
 15. Heß, R. (1890). Encyclopädie und Methodologie der Forstwissenschaft. Zweiter Teil. Die Forstliche Produktionslehre. München.
  [Google Scholar]
 16. Heyer, C. (1854). Der Waldbau oder die Forstproductenzucht. Leipzig.
  [Google Scholar]
 17. Heyer, C. & R.Heß (1893). Der Waldbau oder die Forstproductenzucht. Vierte Auflage. Leipzig.
  [Google Scholar]
 18. Joosten, E. (1821). Antwoord op de vraag, voorgesteld door de Mij ter bevordering van de Landbouw te Amsterdam opgerigt, om, voor of op den laatsten Dec. 1815, beantwoord te worden: … behandeling hakhout …Amsterdam.
  [Google Scholar]
 19. Lonkhuyzen, J.P. van (1924). De Houtteelt. Arnhem.
  [Google Scholar]
 20. Martini van Geffen, A. (1830). ‘Iets, nopens den staat de ontginningen van onbebouwde gronden in de Provincie Noordbraband, en der behandelingswijze dien betrekkelijk, bij het aanleggen van houtbosschen’. Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen5 (4), pp. 465-478.
  [Google Scholar]
 21. Mulder, A. (2020). Van dijken en sloten. Een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap. Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 22. Mulder, A. & L.Toorians (2021). ‘Wat betekent ‘rabat’ en sinds wanneer leggen we bossen op rabatten?’Tijdschrift voor Historische Geografie6 (4), pp. 381-394.
  [Google Scholar]
 23. Prooyen, A. van (1794). ‘Tweede verhandeling over de Houtteelt’. Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam11 (1), pp. 71-101.
  [Google Scholar]
 24. Rauwenhof, N.W.P. (1860). ‘Een enkel woord over Nederlandsche houtteelt’. De Boeren-Goudmijn6, pp. 45-52.
  [Google Scholar]
 25. Roelofs, H. (1794). ‘Verhandeling over de Houtteelt’. Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam11 (1), pp. 1-68.
  [Google Scholar]
 26. Ryckevorsel, A. van (1895). De Houtteelt. Handboek voor boschbazen. Arnhem.
  [Google Scholar]
 27. Späth, J.L. (1803). Handbuch der Forstwissenschaft: worinnen der praktische Betrieb der Waldungen, ihre möglichste Erhaltung, Verbesserung und cammeralistische Benutzung abgehandelt wird. Nürnberg.
  [Google Scholar]
 28. Spengler, G.C. (1894). Handleiding voor boschcultuur. Zwolle.
  [Google Scholar]
 29. Staring, W.C.H. (1856). ‘Over den toestand der Houtteelt in Nederland‘. De Volksvlijt pp. 210-218.
  [Google Scholar]
 30. Tholen, N.G. (1855). Handleiding voor boomkwekers en eigenaren van bosschen in Nederland. Haarlem.
  [Google Scholar]
 31. Van Driessche, T. (2021). Rabattenbossen in Vlaanderen. Een verkennend onderzoek. Brussel (Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 169).
  [Google Scholar]
 32. Walther, F.L. (1795). Lehrbuch der Forstwissenschaft. Gießen.
  [Google Scholar]
 33. Weise, W. (1903). Leitfaden für den Waldbau. Berlin.
  [Google Scholar]
 34. Xylophilus (1858). ‘Landbouw-Brieven (Houtteelt.) I’. De Economist7 (1), pp. 131-139.
  [Google Scholar]
 35. Xylophilus (1859). ‘Landbouw-Brieven (Houtteelt.) II’. De Economist8 (1), pp. 71-79.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.2.006.BOOS
Loading
/content/journals/10.5117/THG2022.2.006.BOOS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error