Literatuuroverzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 7, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.2.010.LITE
2022-06-01
2024-06-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/7/2/THG2022.2.010.LITE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2022.2.010.LITE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bowden, M. & P.Herring (eds.) (2021). Transhumance. Papers from the International Association of Landscape Archaeology Conference, Newcastle upon Tyne, 2018. Archaeopress, Oxford.
  [Google Scholar]
 2. Burgers, T. (2021). ‘De kanalenkwestie. Nederland-België tijdens het interbellum’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (2), pp. 111-125.
  [Google Scholar]
 3. Burggraaff, P. & K.-D.Kleefeld (2022). ‘Das Klevische Kataster als Quelle für die regionale Historische Geographie am Unteren Niederrhein’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 477-520.
  [Google Scholar]
 4. Dix, A., J.-E.Steinkrüger & K.-D.Kleefeld (2022). ‘Winfried Schenk zum 65. Geburtstag’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 11-28.
  [Google Scholar]
 5. Dix, A. (2022). ‘Landschaften benannt und umbenannt. Landschaftsnamen als Quellen historischer Regionalisierungsprozesse’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 379-399.
  [Google Scholar]
 6. Egberts, L. & D.Hundstad (2019). ‘Coastal heritage in touristic regional identity narratives. A comparison between the Norwegian region Sørlandet and the Dutch Wadden Sea area’. International Journal of Heritage Studies25 (10), pp. 1073-1087.
  [Google Scholar]
 7. Engeler, C. (red.) (2021). Kronieken van het Frankische Rijk/Annales Regni Francorum. De aan Einhard toegeschreven Latijnse tekst uitgegeven en in het Nederlands vertaald en voorzien van uitgebreide aantekeningen door Collectief Carolus. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 8. Hardt, M. (2022). ‘Nachruf auf Winfried Schich (1938-2021)’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 567-583.
  [Google Scholar]
 9. Hauptmeyer, C.-H. (2022). ‘Vernetzte Lokalität und Regionalität als Zukunftsmodell. Perspektiven für die Historische Geographie?’Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 457-475.
  [Google Scholar]
 10. Jäggi, C., A.Rumo & S.Sommerer (2021). Platz da! Genese und Materialität des öffentlichen Platzes in der mittelalterlichen Stadt. Schweizerische Burgenverein, Basel.
  [Google Scholar]
 11. Küster, H. (2022). ‘Vom natürlichen Gradienten zur kulturellen Grenze. Ein Beispiel von der Nordseeküste’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 189-206.
  [Google Scholar]
 12. Loicq, J. (2021). ‘Le nom de l’Escaut et le peuplement des pays Ménapien et Nervien’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie93, pp. 391-422.
  [Google Scholar]
 13. Mask, D. (2021). The address book. What street addresses reveal about identity, race, wealth and power. Profile Books, London.
  [Google Scholar]
 14. Oosthuizen, S. (2021). ‘Christopher Charles Taylor 7 November 1935 – 28 May 2021’. Landscape History42 (2), pp. 5-22.
  [Google Scholar]
 15. Renes, H. & L.Egberts (2022). ‘The position of historical geography in Germany. Interview with historical geographer Winfried Schenk (University of Bonn)’. Journal of European Landscapes3, pp. 7-10. doi10.5117/JEL.2022.3.79128.
  [Google Scholar]
 16. Scholten, A., M.Corporaal & T.Sintobin (2021). ‘Grond van verbeelding. Introductie’. De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, 5 (3/4), pp. 237-250.
  [Google Scholar]
 17. Schriek, M. van der (2022). Archaeological approaches to and heritage perspectives on modern conflict. Beyond the battlefields. aup, Amsterdam (Heritage and Memory Studies 16).
  [Google Scholar]
 18. Seeger, A. (2022). ‘Cisterscapes. Cistercian landscapes connecting Europe’. Journal of European Landscapes3, pp. 1-5. doi10.3897/JEL.3.78298.
  [Google Scholar]
 19. Shakespeare, E. & J.Russell-O’Connor (2022). ‘A biographical approach to Ireland’s landscape: creating a new methodology’. Landscape Research47 (1), pp. 10-24.
  [Google Scholar]
 20. Simms, A. (2022). ‘Stadtmorphologien im Mittelalter’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 401-422.
  [Google Scholar]
 21. Wardenga, U. (2022). ‘Raumbegriffe der Kulturlandschaftsforschung – Archäologie, Geschichte und Geographie im Gespräch. Eine Einführung’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 49-72.
  [Google Scholar]
 22. Werther, L., J.Nelson, F.Herzig, J.Schmidt, S.Berg, P.Ettel, S.Linzen & C.Zielhofer (2020). ‘792 or 793? Charlemagne’s canal project: craft, nature and memory’. Early Medieval Europe28 (3), pp. 444-465.
  [Google Scholar]
 23. Zerza, I. & H.T.Porada (2022). ‘Veröffentlichungen von Winfried Schenk’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 29-48.
  [Google Scholar]
 24. Bazelmans, J. & J.Kolen (2021). ‘In memorian Harm Tjalling Waterbolk, archaeologist with a passion for nature and landscape, 18 May 1924-27 September 2020’. Palaeohistoria61/62 (2019/2020), pp. 9-15 [Gevolgd door ‘Bibliography’, pp. 16-26].
  [Google Scholar]
 25. Blom, A. & P.Timmer (2022). ‘Stadsvernieuwing en stads- en dorpsgezichten in de periode 1961-1985. Een geslaagde maar vergeten vectorbenadering’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (1), pp. 65-85.
  [Google Scholar]
 26. Cruyningen, P. van (2021). ‘The decline of landed estates in the eastern Netherlands, c.1880-c.1940’. Agricultural History Review69 (2), pp. 236-254.
  [Google Scholar]
 27. Eijgenraam, G., B.Groenewoudt & M.Kosian (2022). ‘Verdwenen bos opnieuw op de kaart. Aanzet tot een landelijke kartering van bos in het laatmiddeleeuwse landschap aan de hand van bos-gerelateerde plaatsnamen’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (1), pp. 44-64.
  [Google Scholar]
 28. Groenewoudt, B., G.Eijgenraam & M.Kosian (2022). ‘Nieuw bos met oude wortels. Onderzoek naar verdwenen bossen’. Vakblad Natuur Bos Landschap181, pp. 25-27.
  [Google Scholar]
 29. Hellemondt, I. van (2021). ‘Designing complete living environments: landscape in Dutch expansion districts in the 1950s and 1960s’. Landscape Research46 (4), pp. 495-513.
  [Google Scholar]
 30. Hessing, W., W.Vos & E.van Ginkel (2021). ‘De smalle basis van Werelderfgoed Limes’. Archeologie in Nederland5 (4), pp. 52-55.
  [Google Scholar]
 31. Huizingh, S. (2021). ‘Het Flevomeer- en Waddengebied en hun rol bij de Romeinse pogingen Germanië in het rijk op te nemen (12 v. Chr.-16 na Chr.)’. Rondom Schokland61 (1) pp. 20-27.
  [Google Scholar]
 32. Jager, A. & M.Osnabrugge (2022). Op bezoek in de Republiek. Reisverslagen uit de zeventiende en achttiende eeuw. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 33. Karle, M., F.Bungenstock & A.Wehrmann (2021). ‘Holocene coastal landscape development in response to rising sea level in the Central Wadden Sea coastal region’. Netherlands Journal of Geosciences100, e12. https://doi.org/10.1017/njg.2021.10.
  [Google Scholar]
 34. Kleinhans, M.G. (2021). ‘Ontstaan en vergaan van de Grote Waard. Denkmodel voor Nederland en andere delta’s’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (2), pp. 92-95.
  [Google Scholar]
 35. Lanen, R.J. van, M.T.M. deKleijn, M.T.I.J.Gouw-Bouwman & H.J.Pierik (2018). ‘Exploring Roman and early-medieval habitation of the Rhine-Meuse delta. Modelling large-scale demographic changes and corresponding land-use impact’. Netherlands Journal of Geosciences97 (1-2), pp. 45-68.
  [Google Scholar]
 36. Marrewijk, D. van, M.Bakker, S.van Noord & S.Smets (2021). Gids voor land art in Nederland. 50 jaar landschapskunst. BlauwdrukWageningen.
  [Google Scholar]
 37. Mennen, K. & F.Saris (2021). ‘Botsende belangen. Rijkswaterstaat en haar wens tot algehele inpoldering van de Biesbosch (1946-1957)’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (2), pp. 81-91.
  [Google Scholar]
 38. Molen, P. van der & M.Wubbe (2020). Landmeters en Ruilverkaveling. Een geschiedenis van 100 jaar ruilverkavelen. De Hollandse Cirkel, Z.pl. (Geodetisch-Historische Monografieën 5).
  [Google Scholar]
 39. Nieuwhof, A., M.Bakker, E.Knol, G.de Langen, D.Postma & T.van Wijk (2019). ‘Adapting to the sea. Human habitation in the coastal area of the northern Netherlands before medieval dike building’. Ocean & Coastal Management173, pp. 77-89.
  [Google Scholar]
 40. Nijhuis, S., P.Thissen & E.A.C.Storms-Smeets, Z.Qingran & C.Jiaxiu (2021). ‘Designing Resilient Heritage Landscapes: A Landscape based Regional Design Approach for the Preservation and Development of Historical Estate Landscapes’. Landscape Architecture11, pp. 15-32.
  [Google Scholar]
 41. Oosterboer, F. & A.Kerkhof (2022). ‘Vroege kazernebouw in Nederland’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn1, pp. 6-12.
  [Google Scholar]
 42. Paulissen, M., R.van Beek, S.Nekrassoff, E.H.Huijbens & T.Spek (2021). ‘Dire necessity or mere opportunity? Recurrent peat commercialisation from raised bog commons in the early modern Low Countries’. International Journal of the Commons15 (1), pp. 100-118. https://doi.org/10.5334/ijc.1054.
  [Google Scholar]
 43. Pierik, H.J. & K.M.Cohen (2020). ‘The use of geological, geomorphological and soil mapping products in palaeolandscape recontructions for the Netherlands’. Netherlands Journal of Geosciences99e9. https://doi.org/10.1017/njg.2020.8.
  [Google Scholar]
 44. Pierik, H.J. (2021). ‘Landscape changes and human–landscape interaction during the first millennium ad in the Netherlands’. Netherlands Journal of Geosciences100, e11. https://doi.org/10.1017/njg.2021.8.
  [Google Scholar]
 45. Purmer, M. (2021). ‘Op onvruchtbare bodem? Vroege natuurgebieden van Natuurmonumenten en het Nederlandse landschap’. De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, 5 (3/4), pp. 353-376.
  [Google Scholar]
 46. Sanden, W.A.B. van der (2021). ‘In memorian Piet Kooi, 24 January 1943-13 September 2020’. Palaeohistoria61/62 (2019/2020), pp. 1-4 [Gevolgd door ‘Bibliography’, verzorgd door K. van der Ploeg, pp. 5-7].
  [Google Scholar]
 47. Schmutzhart, D. (2022). ‘Met liefde voor ons blauwe hart. Ontwikkelingen in en rond het IJsselmeer’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed1, pp. 4-7.
  [Google Scholar]
 48. Scholten, A. & S.van Os (2021). ‘ “Gij moet de heidegrond ontginnen”. De Maatschappij van Weldadigheid en de cultivering van de bodem in de negentiende-eeuwse pers’. De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, 5 (3/4), pp. 251-267.
  [Google Scholar]
 49. Schriek, M. van der & W.Beex (2017). ‘The application of lidar-based dems on wwii sites in the Netherlands’. Journal of Conflict Archaeology12 (2), pp. 94-114.
  [Google Scholar]
 50. Sintobin, T. & M.Corporaal (2021). ‘ “Turf is nu eenmaal een vruchtbaar terrein voor de fantasie”. De literaire verbeelding van veen en veenderij in Nederlandse literatuur, 1909-1940’. De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, 5 (3/4), pp. 268-291.
  [Google Scholar]
 51. Werf, J. van der (2022). ‘De invloed van de Frans-Duitse oorlog op de Nederlandse defensie’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn1, pp. 13-16.
  [Google Scholar]
 52. Woestenburg, M. (2018). ‘Heathland farm as a new commons?’. Landscape Research43 (8), pp. 1045-1055. doi: 10.1080/01426397.2018.1503236.
  [Google Scholar]
 53. Abbes, J., J.Bakker, B.Roelevink, T.Spek, G.Volders & R.Wegman (2021). Landschapsbiografie van Westerwolde. Van Gorcum, Assen.
  [Google Scholar]
 54. Damveld, H. (2020). Gaswinning Groningen. Een bewogen geschiedenis. Versterking en perspectief: wens of werkelijkheid?Profiel, Bedum.
  [Google Scholar]
 55. Frese, H.J. (2020). Kiel-Windeweer. Huizen en hun bewoners. Profiel, Bedum (3 delen).
  [Google Scholar]
 56. Groenendijk, H.A. & R.van Schaïk (2021). ‘Isolated and backward Westerwolde (Groningen, the Netherlands)? A confrontation of archaeological and historical data from the Middle Ages in a wider geographical context’. Palaeohistoria61/62 (2019/2020), pp. 273-344.
  [Google Scholar]
 57. Hoek, S. van der (2020). Heiligerlee. Strijd in een landschap van glorie en nederlaag. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 58. Mulder-Boers, D. (2020). De grens getrokken. Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914-1964. Van Gorcum, Assen.
  [Google Scholar]
 59. Röbke, B.R., A.Oost, F.Bungenstock, P.Fischer, B.Grasmeijer, H.Hadler, L.Obrocki, J.Pagels, T.Willershäuser & A.Vött (2020). ‘Dyke failures in the Province of Groningen (Netherlands) associated with the 1717 Christmas flood: a reconstruction based on geoscientific field data and numerical simulations’. Netherlands Journal of Geosciences99, e15. https://doi.org/10.1017/njg.2020.18.
  [Google Scholar]
 60. Schepers, M. & B.Borsje (2021). ‘Living dikes voor de ‘erfvijand van eeuwen’. Groningers en de kust in een diachroon perspectief’. Groniek228-229, pp. 334-349.
  [Google Scholar]
 61. Borghaerts, P. (2021). Houtstromen. Bossen, binten en boerderijen. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 62. BoschSlabbers Landschapsarchitecten, S.Slabbers, R.Vlaar, D.Sherafat, T.Slagter & S.Lanting (2021). Het verhaal van Waadhoeke. 3000 jaar leven met het water. BoschSlabbers, Den Haag/Middelburg/Maarn: https://waadhoeke.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/888c7481-b3bc-4211-b378-f5931e41582c?documentId=ef13dc5a-02cb-4b62-89c4-3db05f7c2b9e.
  [Google Scholar]
 63. Breuker, P. (2020). De gouden iuw yn Boazum. It deistich libben fan gewoane minsken yn in doarpsmienskip. Wijdemeer, Dokkum.
  [Google Scholar]
 64. Haan, H. de & J.H.P.van der Vaart (2021). Amerikaanse boerderijen in Friesland. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 65. Krol, J. (2021). Wederzien. Wederopbouw in Noord-Nederland. Vijftig standpunten tegen het voorbijgaan. Wijdemeer, Dokkum.
  [Google Scholar]
 66. Kuiken, K. (2021). Friese lenen. Geschiedenis & Repertorium. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 67. Kuiken, K. (2021). ’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke. Wijdemeer, Dokkum.
  [Google Scholar]
 68. Laan van der-Meijer, E. & W.Ottens (2020). Prinsentuin Leeuwarden van stadhouderlijke lusttuin naar stadswandelpark. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 69. Schroor, M. (2021). De Leeuwarder Weeshuisrekeningen 1541-1608. Spiegels van het dagelijks leven in de zestiende eeuw. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 70. Verhart, L. (2021). ‘Archeologie in Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog’. De Vrije Fries101, pp. 40-55.
  [Google Scholar]
 71. Wymenga, E. & Y.Galama (2020). Waterland. Land van de toekomst. Bornmeer, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 72. Worst, D. & S.Coppens (2021). Landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân. https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2021-03/Landschapsbiografie%20Noardeast-Frysl%C3%A2n%20-%20Definitieve%20Rapportage__lowres.pdf.
  [Google Scholar]
 73. Boivin, B. (2020). De Hondsrug. Landschap van eeuwen. Het Drentse Landschap, Assen i.s.m. De Hondsrug unesco Global Geopark en het Hunnebedcentrum in Borger.
  [Google Scholar]
 74. Buchner, N. (2022). ‘500 jaar Zwolse markten in kaart gebracht’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (1), pp. 26-43.
  [Google Scholar]
 75. Horst, M. (2021). Nationaal Park Sallandse Heuvelrug Twents Reggedal. Landschapsbiografie. https://www.touristserver.nl/file/3010/NP+SallH-TwentsR+-+Landschapsbiografie+-+Boek+-+okt2021+LR+small+jpg90.pdf.
  [Google Scholar]
 76. Kort, J.W. de, B.Groenewoudt & S.Heeren (2022). ‘O Wodan, aanvaard mijn offer. Vroegmiddeleeuwse cultusplaats gevonden’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed1, pp. 12-14.
  [Google Scholar]
 77. Zeeuw, H. de, A.van der Linde & F.de Wit (2021). Boeren tussen riet, turf en adel. Duizend jaar Land van Vollenhove. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 78. Lanen, R.J. van, R.van Beek & M.Kosian (2022). ‘A different view on (world) heritage. The need for multi-perspective data analyses in historical landscape studies: the example of Schokland (nl)’. Journal of Cultural Heritage53, pp. 190-205.
  [Google Scholar]
 79. MUST Stedebouw (2021). Atlas Flevoland. Van gepland naar geleefd land. Lelystad.
  [Google Scholar]
 80. Werf, J. van der & L.Frielink (2021). Polderperspectieven; een perspectief op het Almeerse landschap. Verslag van lezingen georganiseerd door de Stichting Polderblik. Almere.
  [Google Scholar]
 81. Bevaart, K. (2021). ‘Samuel Voorhoeve en landgoed Noorderheide bij Vierhouten’. Cascade bulletin voor tuinhistorie30, pp. 21-34.
  [Google Scholar]
 82. Blonk, D. & P.van der Krogt (2021). Geldria Ducatus. Geschiedenis en cartobibliografie van het Hertogdom Gelderland tot 1860. Leiden.
  [Google Scholar]
 83. Eijgenraam, G., R.van Beek & J.Candel (2021). ‘Hoog en droog naast de rivier. De archeologische rijkdom van woonheuvels in de Betuwe’. Archeologie in Nederland5 (4), pp. 10-17.
  [Google Scholar]
 84. Es, E. van, D.Kipp & H.Selen (2019). Kanaaloevers Apeldoorn. Transformatie van een verouderd industriegebied. Stichting Bouwhuis/Stichting Apeldoornse Monumenten, Apeldoorn.
  [Google Scholar]
 85. Jacobs, I. (2021). Schaarsbergen. Ontginningsdorp in Arnhem-Noord. Matrijs, Utrecht (Arnhemse Monumentenreeks 37).
  [Google Scholar]
 86. Joosten, H. (2021). Kloostergoederen in Overasselt van de middeleeuwen tot heden. Erfgoedplatform Gemeente Heumen, Heumen (Erfgoedreeks 6).
  [Google Scholar]
 87. Leenders, K.A.H.W. (2022). ‘De oudste trekvaart van Nederland: de Grift tussen Arnhem en Nijmegen, 1610!’Tijdschrift voor Historische Geografie7 (1), pp. 86-94.
  [Google Scholar]
 88. Roekel, E. van (2021). ‘Lang leef ’t schoon Mariëndaal.’ De bewogen geschiedenis van landgoed Mariëndaal op de grens van Arnhem en Oosterbeek. Arnhem.
  [Google Scholar]
 89. Schouwenburg, H. (2021). ‘Gelders Arcadië in aanbouw: het Arnhems grondbezit van Everhard Everwijn en Sara Sautijn, 1632-1740’. Arnhems Historisch Tijdschrift41 (2), pp. 82-95.
  [Google Scholar]
 90. Spek, T. & K.Kleine Koerkamp (2022). ‘Middeleeuwse ijzer- en houtskoopproductie op de Veluwe. Nieuw onderzoek van een productielandschap in het bosgebied ‘t Asselt bij Rheden (Veluwezoom)’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (1), pp. 3-25.
  [Google Scholar]
 91. Vletter, W. & T.Spek (2021). ‘Archaeological features and absolute dating of historical road tracks in the north-western European sand belt. An interdisciplinary case study of a late medieval and early modern trade route at the Hoge Veluwe National Park (Central Netherlands)’. Landscape History42 (2), pp. 23-39.
  [Google Scholar]
 92. Hoogendoorn, J. (2021). ‘Groot Zandbrink, een Arnhems goed onder Amersfoort, 1633-1803’. Arnhems Historisch Tijdschrift41 (2), pp. 96-107.
  [Google Scholar]
 93. Verhagen, J.G.M., S.J.Kluiving & H.Kars (2022). ‘The option of Roman canal construction by Drusus in the Vecht river area (the Netherlands): a geoarchaeological approach’. Netherlands Journal of Geosciences101, e4. https://doi.org/10.1017/njg.2022.2.
  [Google Scholar]
 94. Winter, J.M. van (2022). ‘Godschalk de Kruisvaarder, stichter van het Sint-Catharijneconvent? Getuige van de stadsrechtoorkonde in 1122’. Oud-Utrecht95 (1), pp. 4-8.
  [Google Scholar]
 95. Beekman, F. (2021). ’Veldnamen in Meijendel’. Holland’s Duinen79, pp. 21-30.
  [Google Scholar]
 96. Beekman, F. (2021). ‘Buitenmensen van strand en duin. De kruidenzoekers’. Holland’s Duinen79, pp. 74-75.
  [Google Scholar]
 97. Fannee, M. (2020, 2021). ‘Kasteel Oud Teylingen of Lockhorst. Oude raadsels en nieuwe inzichten’. De Hekkensluiter17 (1), pp. 36-51; 18 (2), pp. 38-53.
  [Google Scholar]
 98. Krantz, H. (2021). ‘Interpretatie van drie historische kaarten van Ter Horst onder Voorschoten’. Cascade bulletin voor tuinhistorie30, pp. 9-20.
  [Google Scholar]
 99. Middelburg, B. (2021). Van Neck aff met de son om. De geschiedenis van polder de Wijdewormer. De Kring, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 100. Nonhof, C. (2021). ‘Delfland en de Maasdijk 1100-1300’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (2), pp. 96-110.
  [Google Scholar]
 101. Valk, B. van der (2021). ‘Archeologische monitoring van Solleveld. Vondsten op stuifplekken en bij konijnenholen’. Holland’s Duinen79, pp. 46-54.
  [Google Scholar]
 102. Vermeulen, T. (2020). De Driemanspolder. Boeren, baggeren, bouwen en bergen. Het Fluitschip en Oud Soetermeer, Zoetermeer.
  [Google Scholar]
 103. Wolfrat, E. (2021). ‘De Brittenburg bij Katwijk. Een reconstructie op basis van schriftelijke bronnen’. Archeologie in Nederland5 (4), pp. 28-33.
  [Google Scholar]
 104. Aarts, S.A.J.J. (2018). ‘Dinther en Heeswijk: de mottes in hun context’. Het Brabants Kasteel41, pp. 88-134 (verschenen 2021).
  [Google Scholar]
 105. Andel, B. van, m.m.v. J.Vos (2021). ‘Over de middeleeuwse geschiedenis van het Munnikenhof in Wijk. Een poging tot formulering van een beargumenteerde ontstaansgeschiedenis’. Historische Reeks Land van Heusden en Altena29, pp. 16-35.
  [Google Scholar]
 106. Andel, B. van (2021). ‘De namen van dorpen en water in Altena’. Historische Reeks Land van Heusden en Altena29, pp. 36-50.
  [Google Scholar]
 107. Asseldonk, M.M.P. van (2021). Gezag en macht in het hart van de Meierij. Texandrië en het ontstaan van ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel en Oirschot. De eerste heren en hun heerlijkheden. Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 108. Heuvel, F. van den (2021). ’s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee. Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen (1740-1995). Wolf, Oisterwijk.
  [Google Scholar]
 109. Kappelhof, T. (2020). ‘Het begin van het Mastbos. Spaans of Duits dennenzaad?’Engelbrecht van Nassau39 (3), pp. 25-30 [Gevolgd door discussie met Christ Buiks. Engelbrecht van Nassau 39 (4), pp. 40-41].
  [Google Scholar]
 110. Sommer, H. & B.Hoeks-De Laat (2021). ‘Scheepjes op de Mauritskaart’. In: J.de Graauw, J.Hopstaken, J.Jacobs & J.Peeters (red.). Willem van Ham. Zijn leven, zijn werk, zijn levenswerk. Bergen op Zoom/Putte, pp. 395-424.
  [Google Scholar]
 111. Timmers, J. (2019). ‘Op zoek naar het oudste kasteel van Rixtel’. Het Brabants Kasteel42, pp. 3-17 (verschenen 2021).
  [Google Scholar]
 112. Timmers, J. (2021). ‘De bakermat van Gemert. Een biografie van de domeinhof tot 1500’. Gemerts Heem63 (1), pp. 3-17.
  [Google Scholar]
 113. Timmers, J. (2021). ‘Heren van Gemert, maar ook van Geldrop’. Gemerts Heem63 (3), pp. 10-20.
  [Google Scholar]
 114. Vanwesenbeeck, C. (2021). ‘Nieuw ontdekte tekeningen van Bergen op Zoom’. In: J.de Graauw, J.Hopstaken, J.Jacobs & J.Peeters (red.). Willem van Ham. Zijn leven, zijn werk, zijn levenswerk. Bergen op Zoom/Putte, pp. 37-54.
  [Google Scholar]
 115. Ven, P. van der (2020-’21). ‘Geschiedenis van de Ginnekense Tramweg Maatschappij’. Brieven van Paulus46 (230), pp. 6-14.
  [Google Scholar]
 116. Vermunt, M. (2021). ‘Opgravingen op de Kasteelweide. Archeologisch onderzoek naar de resten van het kasteel van Wouw’. In: J.de Graauw, J.Hopstaken, J.Jacobs & J.Peeters (red.). Willem van Ham. Zijn leven, zijn werk, zijn levenswerk. Bergen op Zoom/Putte, pp. 69-100.
  [Google Scholar]
 117. Berkvens, L. (2020). ‘Het Leenrecht vergadert …’. Een geschiedenis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de vroegmoderne periode (1469-1795). Geschiedenis, organisatie, procedure. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Maastricht.
  [Google Scholar]
 118. Crimson Historians & Urbanists (2021). Fabriekscomplex Eerste Nederlandse Cement Industrie te Maastricht. Gebiedsgerichte cultuurhistorische verkenning met transformatiekader. Rotterdam.
  [Google Scholar]
 119. Aggett, B.G. & W.van de Leur (2020). ‘ “Building on the Power of the Past”. The production and politics of heritage on a Dutch Caribbean Island’. International Journal of Heritage Studies26 (6), pp. 589-602.
  [Google Scholar]
 120. Oostindie, G. & A.van Stipriaan (2021). Antilliaans erfgoed. Deel 1 Toen en nu. Antilliaans erfgoed. Deel 2 Nu en verder. Leiden University Press, Leiden.
  [Google Scholar]
 121. Bellens, T. (2021). Het dna van stadswording. De vroeg-stedelijke nederzetting van Antwerpen, late 9de – 11de eeuw. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (synthar Synthese-onderzoek op archeologisch materiaal uit Vlaanderen 5). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/SYNT/5/SYNT005-001.pdf.
  [Google Scholar]
 122. Cherretté, B., W.van der Meer & C.Clement (2021). Door de bomen het bos zien. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (synthar Synthese-onderzoek op archeologisch materiaal uit Vlaanderen 7). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/SYNT/7/SYNT007-001.pdf.
  [Google Scholar]
 123. Gheyle, W., B.Stichelbaut & S.Verdegem (2021). Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (synthar Synthese-onderzoek op archeologisch materiaal uit Vlaanderen 2). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/SYNT/2/SYNT002-001.pdf.
  [Google Scholar]
 124. Hennaut, E. & U.Wieser Benedetti (red.) (2020). Brussel. Twee en een halve eeuw openbare parken en tuinen 1775-2020. CIVA, Brussel.
  [Google Scholar]
 125. Mennen, V. (2019). ‘Het abdijbezit in het graafschap Vlaanderen onder de loep van de waternamen’. Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 171-190.
  [Google Scholar]
 126. Peeters, J.P. (2018). ‘De beide Gete’s en hun parallelle binnenscheepvaart in het tweede kwart van de zestiende eeuw’. Eigen Schoon en de Brabander101, pp. 292-308.
  [Google Scholar]
 127. Penné, L. & A.Sepp (2021). ‘De verbeelding van moeras en veen. Figuraties van de drassige bodem als topos van de gemeenschap in de hedendaagse Duitstalig-Belgische literatuur’. De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, 5 (3/4), pp. 292-310.
  [Google Scholar]
 128. Schepers, I. (2021). ‘Vertrekken, blijven of beide? De invloed van het Belgische transportbeleid op de arbeidsmobiliteit van de plattelandsbevolking tijdens de negentiende eeuw’. Stadsgeschiedenis16, pp. 3-20.
  [Google Scholar]
 129. Sevenants, W., T.Boudry & S.Dondeyne (2021). Het Romeins wegennet in Vlaanderen. Een evaluatie op basis van archeologische wegvindplaatsen. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (synthar Synthese-onderzoek op archeologisch materiaal uit Vlaanderen 6). https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/SYNT/6/SYNT006-001.pdf.
  [Google Scholar]
 130. Verboven, H. (2021). Erfgoed waarderen. Hoe doe je dat? Fortengordels rond Antwerpen. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (Onderzoeksrapport 207).
  [Google Scholar]
 131. Walschap, L. (2020). ‘In Vino Veritas. Klimatologische en socio-economische verklaringen voor de neergang van de Leuvense wijnteelt’. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis17 (3), pp. 37-74.
  [Google Scholar]
 132. Walschap, L. (2021). ‘Den wijnghaert soo bevorsen. Methodische bedenkingen bij de beoefening van klimaatgeschiedenis aan de hand van de Leuvense wijnteelt tijdens de kleine ijstijd’. Noordbrabants Historisch Jaarboek38, pp. 11-35.
  [Google Scholar]
 133. Alma, R. (2021). ‘De lange schaduw van Focke Ukena. De Harderwykenburg en Haneburg te Leer in het licht van de Oost-Friese adel rond 1600’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 277-292.
  [Google Scholar]
 134. Bakker, H. (2022). ‘De vesting Küstrin en Cornelis Ryckwaert’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn1, pp. 17-22.
  [Google Scholar]
 135. Barnes, G. & T.Williamson (2021). The orchards of Eastern England. History, ecology and place. University of Hertfordshire Press, Hatfield.
  [Google Scholar]
 136. Bergmann, R. (2022). ‘Mittelalterliche Besiedlung und Wüstungsbildung in den Lössbörden am westfälischen Hellweg im intermethodischen Arbeitseinsatz’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 125-153.
  [Google Scholar]
 137. Blockmans, W. (2021). ‘De nadagen van de Duitse Orde in Pruisen, 1410-1525’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 547-560
  [Google Scholar]
 138. Chaussat, A.-G. (2017). Les populations du massif armoricain au crible du sarrasin. Étude d’un marqueur culturel du bocage normand (xvie-xxe siècle). Caen [Boekweit].
  [Google Scholar]
 139. Diederich, V. & M.Preusz (2022). ‘Entlang der Goldenen Straße vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Ein Beitrag zur Archäologie der bayerisch-böhmischen Grenzlandschaft (Bereich Bärnau-Tachau/Tachov)’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 257-288.
  [Google Scholar]
 140. Dufour, J.-Y. (ed.) (2020). Archéologie de la maison vernaculaire. Éditions Mergoil, Drémil-Lafage (Archéologie Moderne Contemporaine 7).
  [Google Scholar]
 141. Egli, H.-R. (2021). ‘Vom Bistum Basel zum Kanton Jura. Eine Grenzregion im Spannungsfeld nationaler, regionaler und lokaler Interessen’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie38, pp. 71-92.
  [Google Scholar]
 142. Ferrario, V. (2021). ‘Learning from agricultural heritage? Lessons of sustainability from Italian “coltura promiscua” ’. Sustainability13, 8879. https://doi.org/10.3390/su13168879.
  [Google Scholar]
 143. Fraser, R. (2021). Follies. An architectural journey. Zuleika, London.
  [Google Scholar]
 144. Fuchs, D. & J.P.Kosok (2020). ‘Materielles Kulturerbe auf der Kurischen Nehrung. Migration, Interpretation und Transformation’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie37, pp. 225-243.
  [Google Scholar]
 145. Gazi, A., I.Spyridonidis & S.Panajiotidis (2021). ‘Forest management and landscape history. Exploitation of Scarus oak forest in Lefkada (Santa-Maura) island under Venetian and British rule (eighteenth to mid-nineteenth century)’. Landscape History42 (1), pp. 79-98.
  [Google Scholar]
 146. Graaf, G. de (2021). ‘Industriespoorwegen in Indonesië’. Erfgoed Industrie en Techniek31 (3/4), pp. 29-35.
  [Google Scholar]
 147. Graaf, G. de (2021). De Indische mijnspoorwegen. Het boven- en ondergronds spoorwegbedrijf bij de Staats- en particuliere kolenmijnen in voormalig Nederlands-Indië. De Alk, Alkmaar.
  [Google Scholar]
 148. Griffioen, M. (2020). ‘Johan F.A. Cateau van Rosevelt. Portret van de kartograaf van de Surinaamse kolonie’. Caert Thresoor40 (3), pp. 3-11.
  [Google Scholar]
 149. Hansen, J. (2019). ‘Land-organisational changes in rural Denmark from ad 200-1200’. In: N.Brady & C.Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 319-329.
  [Google Scholar]
 150. Harteisen, U. (2022). ‘Kulturlandschaften als Konzept zur Steuerung einer wissensbasierten Regionalentwicklung. Wahrnehmung und Entwicklung der Kulturlandschaft Senne in Nordrhein-Westfalen’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 289-305 [Voormalig militair oefenterrein].
  [Google Scholar]
 151. Holata, L. (2019). ‘Settlement abandonment in Dartmoor (England). Retreat of the margins reassessed in terms of market accessibility factors’. In: N.Brady & C.Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 195-206.
  [Google Scholar]
 152. Hooke, D. (2021). ‘Sound in the landscape, a study of the historical literature. Part 3a: the sixteenth century onwards’. Landscape History42 (1), pp. 55-77.
  [Google Scholar]
 153. Jakobsen, J.G.G. (2021). ‘Naming holy wells. A case study of names on sacred springs in Denmark’. Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences56, pp. 235-250.
  [Google Scholar]
 154. Jamieson, E. (2021). ‘Landscape, place and identity. The castles of the Holderness Plain, East Yorkshire’. Landscape History42 (1), pp. 21-54.
  [Google Scholar]
 155. Kilby, S. (2020). Peasant perspectives on the medieval landscape. A study of three communities. University of Hertfordshire Press, Hatfield (Studies in Regional and Local History 17).
  [Google Scholar]
 156. Kirchner, H. (2020). ‘The archaeology of the peasantry in the early medieval age. Reflections and proposals’. Imago Temporis Medium Aevum14, pp. 61-102.
  [Google Scholar]
 157. Kraal-Van der Leeuw, C. (2019). ‘De vrouwenpaleizen van de dochters van Amalia van Solms’. Het Buiten. Kastelen, buitenplaatsen en hun bewoners1 (3), pp. 34-39 [Oranienstein, Oranienburg, Oranienhof, Oranienbaum].
  [Google Scholar]
 158. Kühne, O. (2021). ‘Das Saarland. Entwicklungen eines Grenzraumes’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie38, pp. 13-34.
  [Google Scholar]
 159. Lewis, C. (2019). ‘New evidence for the transformative impact of depopulation on currently inhabited medieval rural settlements from archaeological test-pit excavation in England’. In: N.Brady & C.Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 147-159.
  [Google Scholar]
 160. Linters, A. (2021). ‘Kwik: zwaar verontreinigd werelderfgoed’. Erfgoed Industrie en Techniek31 (2), pp. 2-19 [Kwikmijnbouw in Slovenië, Spanje en Mexico].
  [Google Scholar]
 161. López-García, E., I.Díaz & F.Retamero (2019). ‘One land, two peasantries. Moriscos and Old Christians in the upper Genal Valley, Málaga (16th – 18th centuries)’. In: N.Brady & C.Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 405-411.
  [Google Scholar]
 162. Makarov, N. (2019). ‘Rural landscapes of north-eastern Rus’ in transition. From the large unfortified settlements of the Viking Age to medieval villages’. In: N.Brady & C.Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 267-280.
  [Google Scholar]
 163. Murtagh, B. (2018). ‘Anglo-Norman castles in the Lower Nore Valley of County Kilkenny, Ireland. An overview’. In: P.Ettel, A.-M.Flambard Héricher & K.O’Connor (eds.). L’environnement du château. Actes du colloque international de Roscommon (Irlande, 14-18 août 2016).Presses Universitaires de Caen, Caen (Chateau Gaillard 28), pp. 207-213.
  [Google Scholar]
 164. Nevell, R. (2020). ‘The archaeology of slighting: a methodological framework for interpreting castle destruction in the Middle Ages’. Archaeological Journal177, pp. 99-139.
  [Google Scholar]
 165. Odegard, E. (2020). The company fortress. Military engineering and the Dutch East India Company in South Asia, 1638-1795. Leiden up, Leiden.
  [Google Scholar]
 166. Pluskowski, A., A.Brown, S.Szczepański, R.Banerjea & D.Makowiecki (2018). ‘What does a frontier look like? The biocultural dynamics of the Lower Vistula borderland in the Middle Ages’. In: D.Mérai, Á.Drosztmér, K.Lyublyanovics, J.Rasson, Z.Papp Reed, A.Vadas & C.Zatykó (eds.). Genius loci. Laszlovszky 60. Archeolingua, Budapest, pp. 2-7.
  [Google Scholar]
 167. Pluskowski, A., H.Valk & S.Szczepański (2018). ‘Theocratic rule, native agency and transformation: post-crusade sacred landscapes in the Eastern Baltic’. Landscapes19 (1), pp. 4-24.
  [Google Scholar]
 168. Porada, H.T. (2022). ‘Die kartographische Erfassung von Landschaften im Ostseeraum im 17. Jahrhundert als Herrschaftsinstrument des frühmodernen schwedischen Staates’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 349-377.
  [Google Scholar]
 169. Procter, E. (2019). ‘The path to the monastery. Monastic communication networks in the southern Welsh Marches’. Landscape History40 (1), pp. 59-70.
  [Google Scholar]
 170. Qviström, M. (2018). ‘Farming ruins: a landscape study of incremental urbanisation’. Landscape Research43 (5), pp. 575-586.
  [Google Scholar]
 171. Petersen, N. (2022). ‘Vom Exkursionsführer zur Gesamtaufnahme der historischen Landschaft. Ein halbes Jahrhundert Historisch-Landeskundliche Exkursionskarte von Niedersachsen’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 423-445.
  [Google Scholar]
 172. Readman, P. (2018). Storied ground. Landscape and the shaping of English national identity. Cambridge up, Cambridge.
  [Google Scholar]
 173. Rückert, P. (2022). ‘Sakrallandschaften der Zisterzienser im deutschen Südwesten. Abgrenzung und Identität im späteren Mittelalter’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 323-348.
  [Google Scholar]
 174. Sheppard, C. (2021). The late medieval landscape of North-East Scotland. Renaissance, Reformation and Revolution. Windgather, Oxford.
  [Google Scholar]
 175. Silvester, R. (2021). ‘Shrunken settlements in West Shropshire. The All Souls 1602 map of Alderbury’. Medieval Settlement Research36, pp. 40-48.
  [Google Scholar]
 176. Simmons, I. (2018). ‘Medieval and early modern management of the River Lymn and Wainfleet Haven (east Lincolnshire, England)’. Landscape History39 (2), pp. 5-21.
  [Google Scholar]
 177. Sinha, A. (2020). Cultural landscapes of India. Imagined, enacted, and reclaimed. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
  [Google Scholar]
 178. Sütünç, H. S. (2021). ‘Building past landscapes for the future. Landscape biography of a wetland’. Journal of Humanities and Tourism Research11 (3), pp. 538-550.
  [Google Scholar]
 179. Svensson, E. (2019). ‘Crisis or transition? Risk and resilience during the Late Medieval agrarian crisis’. In: N.Brady & C.Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 171-181.
  [Google Scholar]
 180. Swensen, G. & J.Brendalsmo (2018). ‘Churchyards and cemeteries throughout the centuries – praxis and legislation’. Landscape History39 (1), pp. 87-102.
  [Google Scholar]
 181. Szende, K. (2021). ‘The birth of oppida. Small towns in Hungary in the Angevin period’. Urban History. doi:10.1017/S0963926821000298.
  [Google Scholar]
 182. Tanner, R.P. (2019). ‘Die Verkehrslandschaft am Gotthardpass im europäischen Kontext’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie36, pp. 261-278.
  [Google Scholar]
 183. Tanner, R.P. (2020). ‘Transkulturalität im romanisch-deutsch-italienischen Durchdringungsraum zwischen Gotthard und Dolomiten vom Frühmittelalter bis heute’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie37, pp. 201-224.
  [Google Scholar]
 184. Tanner, R.P. (2021). ‘ “Les pays de l’entre-deux”. Zweitausend Jahre Brüche und Brücken in der Mitte Europas’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie38, pp. 35-70.
  [Google Scholar]
 185. Weβels, P. (2021). ‘Die ‘Gallerie ostfriesischr Burgen’ van Fridrich Arends (1824)’. In: H.van Engen, H.Nijdam & K.van Vliet (red.). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum, pp. 293-309.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.2.010.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error