Tuinwallen op Texel, ouder dan gedacht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 7 Number 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

The characteristic sod banks – so-called – that are used as field boundaries on the Westfrisian island of Texel are usually thought to have been introduced from the 17th or 18th century. This article describes recent archaeological research that showed sod banks from the 15th century. Recent archival research even provides evidence of sod banks in the 14th century. This again raises the question when sod banks were introduced in the agricultural landscape of Texel. This question needs further archaeological research.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.3.004.EELM
2022-09-01
2024-07-25
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Baas, H. (2012). ‘Tuunwallen op Texel en langs de voormalige Zuiderzee’. In: H.Baas, B.Groenewoudt, P.Jungerius & H.Renes (red.). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. RCE, Amersfoort, pp. 175-185.
  [Google Scholar]
 2. Dijkstra, H. (1996). ‘De tuinwal op het eiland Texel’. In: Monumenten en Bouwhistorie. Jaarboek Monumentenzorg. Zeist, pp. 140-148. https://www.dbnl.org/tekst/_jaa030199601_01/_jaa030199601_01_0021.php.
  [Google Scholar]
 3. Eelman, W. (2010). Boerenbouwkunst op Texel. 450 jaar boerderijbouw in relatie tot agrarische geschiedenis en wooncultuur. Norg.
  [Google Scholar]
 4. Eelman, W. (2014). Verhalen over Texelse tuinwallen. Texel.
  [Google Scholar]
 5. GerritsenS. & W.Stellingwerf (ter perse). Graven aan de Groeneplaats. Archeologisch onderzoek op en rond het rijksmonument in het centrum van Den Burg, gemeente Texel. Hoorn (West-Friese Archeologische Rapporten 160).
  [Google Scholar]
 6. Haaster, H. van (ter perse). ‘Archeobotanisch Onderzoek’. In: S.Gerritsen & W.Stellingwerf. Graven aan de Groeneplaats. Archeologisch onderzoek op en rond het rijksmonument in het centrum van Den Burg, gemeente Texel. Hoorn (West-Friese Archeologische Rapporten 160).
  [Google Scholar]
 7. Jansma, T.S. (1949). ‘Bijdrage tot de Agrarische Geschiedenis van Texel, voornamelijk in de zestiende eeuw’. Landbouwkundig Tijdschrift61 (8), pp. 525-547.
  [Google Scholar]
 8. Keijser, S. (1951). Het Tessels. Inleiding, vocabulaire en teksten. Leiden.
  [Google Scholar]
 9. Kooi, G. van der (2014). Gemeente archief nummer 1251, transcriptie en hertaling van de boekhouding van het weeshuis van 1585-1606. Texel.
  [Google Scholar]
 10. Peeters, L. (1974-1975). ‘Van den vos Reynaerde’. Spektator, Tijdschrift voor Neerlandistiek4, pp. 409-428. https://www.dbnl.org/tekst/_spe011197401_01/_spe011197401_01_0041.php.
  [Google Scholar]
 11. Privilegien en handvesten der stede en des eilands van Texel. Amsterdam, 1745.
  [Google Scholar]
 12. Renes, H. (2012). ‘Aarden wallen in Europa’. In: H.Baas, B.Groenewoudt, P.Jungerius & H.Renes (red.). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. RCE, Amersfoort, pp. 19-39.
  [Google Scholar]
 13. Schoorl, H. (1999). De convexe kustboog 1. Het westelijk Waddengebied en het eiland Texel tot circa 1550. Schoorl.
  [Google Scholar]
 14. Verhoef, H.A. (2016). De graven van Blois heren van Schoonhoven en Gouda. Schoonhoven.
  [Google Scholar]
 15. Vlis, J.A. van der (1949). Texel land en volk in de loop der eeuwen. Amsterdam/Texel.
  [Google Scholar]
 16. Vlis, J.A. van der (1975). ‘tLant van Texsel. Een geschiedschrijving. Texel.
  [Google Scholar]
 17. Weijnen, A. (1961). Het bewust zijn van dialectverschil. Voordracht voor de Gelderse leergang, Arnhem en Groningen. https://dbnl.nl/arch/weij005bewu01_01/pag/weij005bewu01_01.pdf.
  [Google Scholar]
 18. Ypeij, A. (1832). Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Tale, 2e deel. Groningen.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.3.004.EELM
Loading
/content/journals/10.5117/THG2022.3.004.EELM
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error