Literatuuroverzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 7 Number 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.3.006.LITE
2022-09-01
2024-04-24
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Balen, R. van, N.Ettema, H.Kuijpers, R.Laperre, B.Nelemans, J.Timmers, G.Verbeek & E.Weerman (2022). Breuken in het land van Peel en Maas. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 2. Barnett, C. & T.Walker (eds.) (2021). Environment, archaeology and landscape. Papers in honour of Professor Martin Bell. Archaeopress, Oxford Archaeology.
  [Google Scholar]
 3. Boerefijn, W. (2022). ‘New towns of the twelfth to fourteenth centuries and the grid plan’. In: S.Greaves & A.Wallace-Hadrill (eds.). Rome and the Colonial City. Rethinking the Grid. Oxbow, Oxford, pp. 311-325.
  [Google Scholar]
 4. Boosten, M. (2022). ‘Komt de bosbouwkundige betekenis van rabat uit Nederland of Duitsland? Reactie op het artikel ‘Wat betekent ‘rabat’ en sinds wanneer leggen we bossen op rabatten?’ van Adri Mulder en Lauran Toorians’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (2), pp. 165-172.
  [Google Scholar]
 5. Debo, R. & G.Draye (2022). ‘Over zakvette en konstmest in Vlaanderen en Olland’. Erfgoed Industrie en Techniek32 (1), pp. 2-11.
  [Google Scholar]
 6. Deschepper, E. & W.De Clercq (2021). ‘Out of the Darkness, into the light. A review of archaeological research on Early Medieval rural settlements in Northern Francia’. The Medieval Low Countries8, pp. 7-50.
  [Google Scholar]
 7. Hawken, S. & R.Fletcher (2021). ‘A long-term archaeological reappraisal of low-density urbanism’. Journal of Urban Archaeology3, pp. 29-50.
  [Google Scholar]
 8. Heyde, S. & S.van Damme (2022). The future of estate landscapes in Europe. Exemplary and unusual examples from Belgium, Denmark, the Netherlands and the United Kingdom. Blauwdruk, Wageningen.
  [Google Scholar]
 9. Jervis, B., P.Cembrzyński, J.Fleisher, D.Tys & S.Wynne-Jones (2021). ‘The Archaeology of Emptiness? Understanding Open Urban Spaces in the Medieval World’. Journal of Urban Archaeology4, pp. 221-246.
  [Google Scholar]
 10. Lavigne, C. & M.Watteaux (2018). ‘Les “paysages” des médiévistes revus par les archéogéographes. Bilan de quinze années de résultats’. In: F.Journot (ed.). Pour une archéologie indisciplinée. Réflexions croisées autour de Joëlle Burnouf. Editions Mergoil, pp. 121-134. https://hal.parisnanterre.fr//hal-02341298.
  [Google Scholar]
 11. Martens, P. (2022). ‘Nieuwe inzichten over de stadsplannen van Jacob van Deventer (ca. 1545-1575)’. Stadsgeschiedenis17 (1), pp. 55-69.
  [Google Scholar]
 12. May, D.E. (2020). ‘The risk of losing deserted medieval rural settlements: opportunities for agroturism and rural development’. European Countryside12 (4), pp. 636-648. doi: 10.2478/euco-2020-0033.
  [Google Scholar]
 13. Quik, C., S.W.L.Palstra, R.van Beek, Y.van der Velde, J.H.J.Candel, M.van der Linden, L.Kubiak-Martens, G.T.Swindles, B.Makaske & J.Wallinga (2022). ‘Dating basal peat. The geochronology of peat initiation revisited’. Quaternary Geochronology72, nr. 101278.
  [Google Scholar]
 14. Renes, H. (2022). ‘Bomenlanen in het buitenland’. In: G.Verschuure-Stuip, L.Dijkstra, H.Hirsch & G.-J.van Prooijen (red.). Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen. TU Delft, Delft/Bomenstichting, Arnhem, pp. 110-119.
  [Google Scholar]
 15. Roymans, N. (2019). ‘Conquest, mass violence and ethnic stereotyping. Investigating Caesar’s actions in the Germanic frontier zone’. Journal of Roman Archaeology32, pp. 439-458.
  [Google Scholar]
 16. Schuurman, A. (2022). ‘Changing the narrative, again. Transitions and transformations’. tseg The Low Countries Journal of Social and Economic History19 (1), pp. 87-108.
  [Google Scholar]
 17. Sicking, L. & J.de Klerk (2022). ‘The Law of Wreck in Flanders, Holland and Zeeland in the Late Middle Ages’. In: C.Weeda, R.Stein & L.Sicking (eds.). Communities, Environment and Regulation in the Premodern World. Essays in Honour of Peter Hoppenbrouwers. Brepols, Turnhout (corn Publication Series 20), pp. 201-232.
  [Google Scholar]
 18. Slater, T.R. & S.M.G.Pinto (2018). Building regulations and urban form, 1200-1900. Routledge, Abingdon.
  [Google Scholar]
 19. Soens, T. (2020). ‘No Second Lord. Agriculture and climatic variability in the late medieval Low Countries’. In: C.Weeda, R.Stein & L.Sicking (eds.). Communities, Environment and Regulation in the Premodern World. Essays in Honour of Peter Hoppenbrouwers. Brepols, Turnhout (corn Publication Series 20), pp. 71-98.
  [Google Scholar]
 20. Stein, R., C.Weeda & L.Sicking (2022). ‘Introduction. Peter Hoppenbrouwers: Portrait of a dedicated, versatile and skilful medievalist’. In: C.Weeda, R.Stein & L.Sicking (eds.). Communities, Environment and Regulation in the Premodern World. Essays in Honour of Peter Hoppenbrouwers. Brepols, Turnhout (corn Publication Series 20), pp. 13–26.
  [Google Scholar]
 21. Vervloet, J.A.J. (2022). ‘In memorian mevrouw A.D.M. Veldhorst (1933-2021)’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (2), pp. 119-121.
  [Google Scholar]
 22. Bazelmans, J. & E.Jansma (2022). ‘Subfossiel hout op waarde geschat. De dennen en eiken van Leusden, Wageningen, Stegeren, Rheeze en Weesp’. Archeologie in Nederland6 (1), pp. 8-15.
  [Google Scholar]
 23. Blerck, H.J.J.C.M. van (2022). Landschapsplan Nederland. Hermeneutische interpretatie van de landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie die zijn ontworpen in het kader van ruilverkavelingen in Nederland in de periode van 1946 tot 1976. Proefschrift Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.213634887.
  [Google Scholar]
 24. Blerck, H. van & M.Pothoff (2020). Monitor-dossier ‘Herfotografie van het Nederlandse landschap’. Schokland en Water, Rhenen/Studio Pothoff, Veenendaal.
  [Google Scholar]
 25. Boelema, H. (2022). ‘anwb bedrijfsarchief’. Caert-thresoor41 (1), pp. 38-39.
  [Google Scholar]
 26. Broeke, M. van den & W.Meulenkamp (2021). Tuinkoepels. Een Nederlands verschijnsel. Eburon, Utrecht.
  [Google Scholar]
 27. Bruins, S. (2021). M.J. Granpré Molière. Architectuur en stedenbouw als beroep en als culturele opdracht in de 20ste eeuw. Barkhuis, Groningen [Proefschrift Universiteit van Amsterdam].
  [Google Scholar]
 28. Buiter, H. (2022). ‘Op pad met de anwb. Toeristen tekenden hun eigen kaarten’. Caert-thresoor41 (1), pp. 10-16.
  [Google Scholar]
 29. Crebolder, G. (2021). Op weg. Zes eeuwen weggebruikers tussen Amersfoort en Apeldoorn. Nabij, Nijkerk.
  [Google Scholar]
 30. Dijk, H., R.Hoekstra, J.Schreuder, D.Speetjens, M.Blekendaal & E.Poppe (2021). Uit beton gegoten. Groepsschuilplaatsen type P. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 31. Fogteloo, M. & R.Bakker (2021). De ruimte van Riek. Bouwend aan Nederland. Boom, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 32. Guley, R. (2022). Het grote kaartenboek. Vijf eeuwen cartografie. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 33. Heeren, S., M.Kars & V.van der Veen (2022). Van vondst tot verhaal. Archeologische vondsten in particulier bezit. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 34. Jager, A. & M.Osnabrugge (2021). Op bezoek in de Republiek. Reisverslagen uit de zeventiende en achttiende eeuw. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 35. Korthals Altes, E., B.Vannieuwenhuyze & M.Jager (2022). Nederland op zijn mooist. De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld. Thoth, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 36. Kreuning, T. (2022). Molens moeten draaien. Vijftig jaar het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 37. Krogt, P. van der (2020). ‘ “De held van Haarlem”. Herkomst en verspreiding van het vinger-in-de-dijk-verhaal’. Jaarboek van het Koninklijk Genootschap van Bibliofielen28, pp. 113-153.
  [Google Scholar]
 38. Kruidenier, M. (2021). Groeikernen en woonmilieus. Architect Jan Sterenberg en het bouwen in de jaren ’70. NAi010, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 39. Leenders, K.A.H.W. (2021). ‘Een onbekend kanaalplan: Van Antwerpen over Turnhout naar Breda’. Ledenblad Taxandria Turnhout 39 (4), pp. 11-17.
  [Google Scholar]
 40. Marrewijk, D. van (2021). Gids voor land art in Nederland. 50 jaar landschapskunst. Blauwdruk, Wageningen.
  [Google Scholar]
 41. Ormeling, F. (2022). ‘Honderd jaar wegenkaarten van de anwb 1883-1983’. Caert-thresoor41 (1), pp. 17-26.
  [Google Scholar]
 42. Storm, R. (2022). ‘De Bondsatlas. Atlas van Nederland van de anwb’. Caert-thresoor41 (1), pp. 4-9.
  [Google Scholar]
 43. Vermeersen, B.L.A., A.B.A.Slangen, T.Gerkema, F.Baart, K.M.Cohen, S.Dangendorf, M.Duran-Matute, T.Frederikse, A.Grinsted, M.P.Hijma, S.Jevrejeva, P.Kiden, M.Kleinherenbrink, E.W.Meijles, M.D.Palmer, R.Rietbroek, R.E.M.Riva, E.Schulz, D.C.Slobbe, M.J.R.Simpson, P.Sterlini, P.Stocchi, R.S.W.van de Wal & M.van der Wegen (2018). ‘Sea-level change in the Dutch Wadden Sea’. Netherlands Journal of Geosciences – Geologie en Mijnbouw97 (3), pp. 79–127.
  [Google Scholar]
 44. Verschuure-Stuip, G. & L.Dijkstra (2022). ‘Bomenlanen in Nederland’. In: G.Verschuure-Stuip, L.Dijkstra, H.Hirsch & G.-J.van Prooijen (red.). Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen. TU Delft, Delft/Bomenstichting, Arnhem, pp. 23-33.
  [Google Scholar]
 45. Verschuure-Stuip, G. (2022). ‘Bomenlanen als groen, landschappelijk erfgoed’. In: G.Verschuure-Stuip, L.Dijkstra, H.Hirsch & G.-J.van Prooijen (red.). Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen. TU Delft, Delft/Bomenstichting, Arnhem, pp. 95-103.
  [Google Scholar]
 46. Vervloet, J.A.J. (2021). ‘Over de veranderende positie van geschiedenis in wetenschap en samenleving: van top down naar bottom up. Een toelichting aan de hand van ontwikkelingen in Brabant en Gelderland’. In: H.Bos & J.Jacobs (red.). Willem van Ham. Zijn leven, zijn werk, zijn levenswerk. Archivaris & historicus 1937-2020. Bergen op Zoom/Putte, pp. 437-457.
  [Google Scholar]
 47. Vogelzang, F. (2021). Waarom kastelen niet bestaan, en we toch van ze houden. Historie, erfgoed en kastelen. NKS, Amersfoort.
  [Google Scholar]
 48. Wilms Floet, W., M.Wilbrink & K.Effting (2021). Oases in de stad. Het hofje als architectonisch idee. NAi010, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 49. Woestenburg, M. (2018). ‘Heathland farm as a new commons?’. Landscape Research43 (8), pp. 1045-1055.
  [Google Scholar]
 50. Boels, H. (2021). ‘ “Tot nog toe… over het geheel genomen… niet in verval”. Landdrost Wichers over de toestand van zijn departement Groningen in de zomer van 1810’. Historisch Jaarboek Groningen 2021, pp. 28-45.
  [Google Scholar]
 51. Dunk, T. von der (2021). ‘ “Dus moet ik vermoeden, dat de gezamentlyke tekeningen door geen ervaren architect beoordeeld zyn”. Nicolas de Pigage (1723-1796) en zijn inzending voor de Groningse Stadhuisprijsvraag van 1775’. Historisch Jaarboek Groningen 2021, pp. 6-27.
  [Google Scholar]
 52. Fennema, B. (2020). Klaas Siekman Azn. Zuidhorn. Architect en waterbouwkundige. Profiel, Bedum.
  [Google Scholar]
 53. Groenendijk, H.A. & R.van Schaïk (2021). ‘Isolated and backward Westerwolde (Groningen, the Netherlands)? A confrontation of archaeological and historical data from the Middle Ages in a wider geographical context’. Palaeohistoria61/62 (2019/2020), pp. 273-344.
  [Google Scholar]
 54. Hofman, J. & G.Kuijk (2021). Boerderijenboek Aduard. Profiel, Bedum.
  [Google Scholar]
 55. Nijboer, B. (2022). ‘De wierde van Rasquert. Oude bronnen en nieuw onderzoek’. Van Wierden en Terpen. Nieuwsbrief Vereniging voor Terpenonderzoek26, pp. 5-10.
  [Google Scholar]
 56. Wiersema, N. (2022). ‘Klimaatbestendige Kley. Historische landschapskenmerken en aanpassingen aan het water- en landbouwsysteem van het Klei-Oldambt’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (2), pp. 141-152.
  [Google Scholar]
 57. Wiersma, J. (2021). Landschapsbiografie Middag-Humsterland. Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum Landschap, Groningen. http://middaghumsterland.info/wp-content/uploads/2021/12/Landschapsbiografie-Middag-Humsterland.pdf.
  [Google Scholar]
 58. Borghaerts, P. (2021). Houtstromen. Bossen, binten en boerderijen. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 59. Cultuurland Advies (2021). Landschapsbiografie Súdwest-Fryslân. https://fryslan.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0fd7787bdd9349b8840e3f9da5981d95.
  [Google Scholar]
 60. Kleefstra, J. & C.Kuitwaard (2020). Veldwerk. Over het verdwijnen van de biodiversiteit in de Friese natuur. Wijdemeer, Dokkum.
  [Google Scholar]
 61. Koppen, H. (2020). Oostergo (Friese landsdelen). Wijdemeer, Dokkum.
  [Google Scholar]
 62. Kuiken, K. (2021). Friese lenen. Geschiedenis & Repertorium. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 63. Kuiken, K. (2021). ’t Bildt compleet, van Wad tot Waadhoeke. Wijdemeer, Dokkum.
  [Google Scholar]
 64. Lenstra, R. (2020). Appelscha door de eeuwen heen. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 65. Rietman, L. (2022). ‘Historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (2), pp. 122-140.
  [Google Scholar]
 66. Stavenga de Jong, J.A. (2021). De Heerma-state in Rijperkerk. Uitgave in eigen beheer, Ryptsjerk.
  [Google Scholar]
 67. Toering, A. (2021). Earnewâld en omkriten. Foarhinne en hjoed-de-dei. Uitgave in eigen beheer, De Wylgen.
  [Google Scholar]
 68. Wijnja, G.D. & W.Banga (2021). Groot Fries Molenboek. THAF, Joure.
  [Google Scholar]
 69. Worst, D. & S.Coppens (2021). Landschapsbiografie van Nordeast-Fryslân. It ferhaal van it lânskip. Cultuurland Advies/Werkend Landschap, z.pl.
  [Google Scholar]
 70. Boivin, B. (2020). De Hondsrug. Landschap van eeuwen. Het Drentse Landschap, Assen i.s.m. De Hondsrug unesco Global Geopark en het Hunnebedcentrum in Borger.
  [Google Scholar]
 71. Mogendorff-Ter Kuile, E. (2021). Trouw aan Twente. Stichting Edwina van Heek. Zwolle.
  [Google Scholar]
 72. Dijk, M. van (2021). Duivelseiland. Een interneringskamp, het eiland Urk en de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 73. Kolijn, T. (2021). Het historisch hart van Lelystad ligt op het Werkeiland. Lelystad.
  [Google Scholar]
 74. Abma, R. & E.van Raaij (2021). Nijmegen historische grond. Hoe een stad gevormd werd. Roelants, Nijmegen.
  [Google Scholar]
 75. Blonk, D. & P.van der Krogt (2021). Geldria Ducatus. Geschiedenis en cartobibliografie van het hertogdom Gelderland tot 1680. Brill, Leiden (Explokart Historisch-Cartografische Studies 20).
  [Google Scholar]
 76. Burgers, T. (2021). ‘Het landschap van Schaarsbergen’. Arnhems Historisch Tijdschrift41 (4), pp. 195-205.
  [Google Scholar]
 77. Dijkstra, K., R.Ek & W.Zielman (2018). Tuinen van Paleis Het Loo. Traditie en vakmanschap. Waanders, Zwolle.
  [Google Scholar]
 78. Dorland, E. van, F.Wiersum, H.Dobbe & C.van Vuure (2022). De Westberg, een monumentaal Wagenings erfgoed. Historische Vereniging Oud Wageningen, Wageningen (Historische Reeks 14).
  [Google Scholar]
 79. Habets, A. (2021). ‘ “Op grond van overspel.” Het verval van Sonsbeek onder Willem van Heeckeren’. Arnhems Historisch Tijdschrift41 (3), pp. 140-151.
  [Google Scholar]
 80. Hoegen, A.C. (2020). ‘De ontwikkeling van tweetrapsbemaling 1738-1838 bij Brakel’. Tussen de Voorn en Loevestein56 (171), pp. 3-12.
  [Google Scholar]
 81. Holwerda, J. (2021). ‘Ontwerp, aanleg en onderhoud van de Schweer bey der Beckehof te Dieren’. Cascade. Bulletin voor Tuinhistorie30, pp. 35-48.
  [Google Scholar]
 82. Joosten, H. (2021). Kloostergoederen in Overasselt van de middeleeuwen tot heden. Erfgoedplatform Gemeente Heumen, Heumen (Erfgoedreeks 6).
  [Google Scholar]
 83. Kernkamp, B. (2022). ‘Was boerderij Tarthorst een kasteel?’Oud Wageningen50 (1), pp. 6-10.
  [Google Scholar]
 84. Korbeld, C. (2021). ‘Rosorum. Het ontstaan van een Arnhems landgoed in de 19e eeuw’. Arnhems Historisch Tijdschrift41 (1), pp. 23-31.
  [Google Scholar]
 85. Meulen, J. van der (2021). ‘Bargaining River Lords. Lordship and Spatial Politics in Premodern Guelders (Fifteenth-Sixteenth Centuries)’. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis18 (2), pp. 39-71.
  [Google Scholar]
 86. Philipsen, M.M.L.Th. (2022). ’Huis Crayestein te Tricht’. Mededelingen Historische Kring West-Betuwe50 (1), pp. 7-13.
  [Google Scholar]
 87. Raaf, M.A. de (2022). ‘Hertog Jan I en de Asbergkamp. De motteburcht van Driel’. In Brabant13 (1), pp. 12-21.
  [Google Scholar]
 88. Renting, A.-D. (red.) (2022). Paleis Het Loo. Een koninklijk huis. Waanders, Zwolle.
  [Google Scholar]
 89. Rondeboom sr., L. & E.Harleman (2021). Een oase in het Heerderdal. De geschiedenis van landgoed De Dellen (1803-2022). Rondeboom, Doorwerth [Nieuwe, uitgebreide editie van boek uit 2003].
  [Google Scholar]
 90. Wijbenga, J. (2022). ’Waar komt de naam ‘Gentel’ vandaan’. Mededelingen Historische Kring West-Betuwe50 (1), pp. 24-32.
  [Google Scholar]
 91. Zomeren, K. van, i.s.m. W.Raaijmakers (2021). Aan de dijk. Herwijns dag- en fotoboek. Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen.
  [Google Scholar]
 92. Zuyderwijk, J., L.Wuisman, D.Oogink & L.Bruijn (2022). ‘Steeds wijzer over Veluws ijzer. Afstudeeronderzoek naar de vroegmiddeleeuwse ijzerproductie op de Veluwe’. Archeologie in Nederland6 (1), pp. 30-39.
  [Google Scholar]
 93. Beringen, P. (2022). De Wulpstraat en omgeving in de Watervogelbuurt. Utrechts Monumenten Fonds, Utrecht (Steengoed 69).
  [Google Scholar]
 94. Burgsteden, L. van (2022). ‘Prins Willem en zijn Leusdense jachtvelden’. Leusden Toen38 (2), pp. 14-20.
  [Google Scholar]
 95. Dijk, W. van (2022). ‘Perceelskaart en blaffaard van Oostveen herenigd’. Oud-Utrecht95 (1), pp. 24-26 [Ontginning onland].
  [Google Scholar]
 96. Jong, P. de (2022). Van macht naar folklore (2). Heerlijkheden in de provincie Utrecht na de Franse Tijd. Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 97. Kam, R. de (2020). ‘De ommuurde stad’. Madoc34, pp. 254-267.
  [Google Scholar]
 98. Kleinpenning, J.M.G. (2019). Twaalf eeuwen Odijk. Hoe een middeleeuws landbouwdorpje een moderne woonplaats werd. Wijk bij Duurstede (Historische Reeks Kromme Rijngebied 18).
  [Google Scholar]
 99. Kleinpenning, J.M.G. (2021). Twaalf eeuwen Bunnik. Hoe woonplaats en bedrijvigheid veranderden. Odijk.
  [Google Scholar]
 100. Kleinpenning, J.M.G. & J.N.M.van Impelen (2020). Twaalf eeuwen Werkhoven. Een agrarisch dorp dat zijn karakter behield. Odijk/Werkhoven.
  [Google Scholar]
 101. Kruijff, J. de, R.Polak & H.Ruijs (2022). Afgegrendeld. Spergebied Den Treek in oorlogstijd. Historische Kring Leusden, Leusden.
  [Google Scholar]
 102. Reichgelt, T. (2020). ‘Luttike Weede. Een Hooglandse boerderij van Armen de Poth (1351-1832)’. Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2020, pp. 52-65.
  [Google Scholar]
 103. Wolfert, D. (2022). Een ramp voor de Vechtstreek, 1672-1673. Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 104. Allan, C., T.Hermans & J.Kamphuis (2020). Ruïne van Brederode. Hollands kasteel met een bewogen verleden. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 105. Bazelmans, J., S.van Daalen, M.Houwman, E.Jansma, J.W.de Kort & H.J.Pierik (2022). ‘Veeneiken uit de polders bij Weesp. De landschapsontwikkeling rondom Angstel en Vecht’. Tussen Vecht en Eem40 (1), pp. 10-29.
  [Google Scholar]
 106. Benschop, B. (2022). Historische atlas van Voorne-Putten. WBooks, Zwolle (2e ed.).
  [Google Scholar]
 107. Bruin, J. de, W.Hessing & J.Noordervliet (2022). ‘Hazerswoude. Een ontbrekende schakel in de limes?’Archeologie in Nederland6 (1), pp. 16-21.
  [Google Scholar]
 108. Burg, A. van der & W.Reitsma (2021). Bevroren dorp. Onroerend goed in Zoetermeer in en na de oorlog. Oud Soetermeer, Zoetermeer.
  [Google Scholar]
 109. Dam, P. van (2022). ‘The great transformation of the dune ridge landscape. How water management, peat extraction and sand excavation led to agricultural innovation in the dune region between Haarlem and Leiden, 1400-1650’. In: C.Weeda, R.Stein & L.Sicking (eds.). Communities, Environment and Regulation in the Premodern World. Essays in Honour of Peter Hoppenbrouwers. Brepols, Turnhout (corn Publication Series 20), pp. 177-200.
  [Google Scholar]
 110. Esselink, B. (2021). De Amsterdamse Rivierenbuurt. Honderd jaar schoonheid & schuld. Boom, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 111. Fannée, M. (2022). ‘Het Hemmeer, een middeleeuwse turfafgraving’. De Hekkensluiter19 (1), pp. 44-56 [Warmond].
  [Google Scholar]
 112. Gerritsen, S. & J.Leek (2022). ‘Twee laatmiddeleeuwse ‘terpen’ uit West-Friesland’. Van Wierden en Terpen. Nieuwsbrief Vereniging voor Terpenonderzoek26, pp. 1-5.
  [Google Scholar]
 113. Koolmees, A., A.Hoogendijk & F.Druijff (2021). Land verloren, Krimpen geboren. Het boerenerfgoed van Krimpen aan den IJssel. Historische Kring Krimpen aan den IJssel, Krimpen a/d IJssel.
  [Google Scholar]
 114. Melker, B. de, M.Callenbach, T.Gaens, K.Goudriaan & P.Vlegels (2021). Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435. Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 115. Nonhof, C. (2021). ‘Delfland en de Maasdijk 1100-1300’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis30 (2), pp. 96-110.
  [Google Scholar]
 116. Oosterom, G. van (2022). Boeren op de buitenplaats. De relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstellands Arcadië (1640-1840). Noordboek, Gorredijk (Proefschrift rug, Groningen).
  [Google Scholar]
 117. Rivière, G. la (2022). Het telefooncellenboek van Rotterdam. Trichis, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 118. Roos, R. & N.Freijsen (2022). ‘Het Voornse Berkenrijs. Van keizerlijk hakhout tot caravanopslag’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (2), pp. 153-164.
  [Google Scholar]
 119. Roosbroeck, F. van (2019). ‘The Water Supply of Early Modern Amsterdam. A Drop in the Bucket?’. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis16 (2), pp. 71-91.
  [Google Scholar]
 120. Schaik, P. van (2022). Ouder-Amstel. De oostkant van de Amstel in de stroom van de tijd. Verloren, Hilversum (2e ed.; oorspr. ed. 2007).
  [Google Scholar]
 121. Stein, R. (2022). ‘The Wilderness of Holland. From hunting ground to well-administered part of the domains’. In: C.Weeda, R.Stein & L.Sicking (eds.). Communities, Environment and Regulation in the Premodern World. Essays in Honour of Peter Hoppenbrouwers. Brepols, Turnhout (corn Publication Series 20), pp. 147-176.
  [Google Scholar]
 122. Beekman, F. & L.van der Valk (2022). ‘Geologisch en archeologisch onderzoek op de Kop van Schouwen. Een overzicht’. Zeeland31 (1), pp. 3-11.
  [Google Scholar]
 123. Buijse, R. (2019). Verbonden met Schorersgraf. Honderd jaar boerderij, duizend jaar polder, en vijfhonderd jaar betrokken families. Gouda.
  [Google Scholar]
 124. Dekker, J. & H.Uil (red.) (2021). Zierikzee. Acht eeuwen stad. Het Paard van Troje, Goes.
  [Google Scholar]
 125. Durme, L. van (2018). ‘Het Toponymisch Woordenboek van Maurits Gysseling. Aanvullingen en verbeteringen op basis van de materiaalverzameling voor het Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen’. Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie & dialectologie90, pp. 305-449.
  [Google Scholar]
 126. Gent, T. van & H.Sakkers (2021). Slag om de Schelde 1944. De beslissing in de strijd om West-Europa. Marberg Media, Bergschenhoek.
  [Google Scholar]
 127. Klerk, A. de (2021). Historische Atlas van Zeeland. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 128. Mulder, A. (2017). De dodendraad en andere belevenissen van Antoni Mulder, belastingambtenaar 1890-1963. Nabij Producties.
  [Google Scholar]
 129. Nieuwenhuijzen, D. van (2020). De werken aan de Westerschelde. De vesting en kustbatterij van Terneuzen en het Fort Ellewoutsdijk in de periode 1833-1920. Atlas van de Oorlog, Leeuwarden.
  [Google Scholar]
 130. Rolf, R. (2019). Napoleons forten aan de Schelde. Franse vestingbouw in Zeeland. PRAK Publishing.
  [Google Scholar]
 131. Sakkers, H. (2021). In het spoor van de Slag om de Schelde. Stille getuigen en verborgen verhalen over de Geallieerde opmars langs de Walcherse kust tijdens Operatie Infatuate II (1944). Marberg Media, Bergschenhoek.
  [Google Scholar]
 132. Aa-Vogels, J. van der, P.Hubers, A.Martens & J.Timmers (2020). Van Haenle tot Handel. Een beeld van 800 jaar. Stichting Cultureel en Religieus Erfgoed Handel, Handel (Geschiedenis van Gemert 35).
  [Google Scholar]
 133. Aarts, B. (2022). ‘Het Brabants kasteel in zijn vele facetten’. In Brabant13 (1), pp. 54-61.
  [Google Scholar]
 134. Asseldonk, M. van (2021). ‘The Presence of the Bishop of Liège, the Bishop of Utrecht, and the Archbishop of Cologne in Texandria (c. 1000-1150)’. The Medieval Low Countries8, pp. 97-152.
  [Google Scholar]
 135. Bicknese, M.J. (2021). De geschiedenis van kasteel “Hof van den Houte” en zijn bewoners. Bijdrage aan de geschiedschrijving van Etten-Leur. Etten-Leur. Heemkundekring “Jan uten Houte”, Etten-Leur.
  [Google Scholar]
 136. Brand, R. van den (2021). ‘Cuijklandse tijnsen en molens in 1395 en leengoedovergang van edelvrouwe Johanna van Cuijk op Udo die Boese te Vierlingsbeek in 1403’. Merlet57 (4), pp. 87-95.
  [Google Scholar]
 137. Dijck, L.G.C.M. van (2018). Bronnen van Coudewater. De eerste twee eeuwen Mariënwater, het oudste nog bestaande Brigittaklooster ter wereld te Coudewater in Rosmalen (ca. 1437 - ca. 1637). Joenvanaken, ‘s Hertogenbosch [Te bestellen via Joenvanaken Uitgeverij, Postbus 1090, 5200 BC ‘s Hertogenbosch of via [email protected]].
  [Google Scholar]
 138. Dun, T. van (2020). ‘Geschiedenis van de Dillenburgstraat en haar bewoners rond 1906’. Brieven van Paulus45 (226), pp. 37-54.
  [Google Scholar]
 139. Drunen, A. van & J.van Oudheusden (red.) (2018). Huys van Boxtel en zijn buren. Acht eeuwen bouwen en wonen in een Bossche stadswijk. Adr. Heijnen, Den Bosch.
  [Google Scholar]
 140. Meijden, D. van der (2022). Twee kanalen vol verhalen. 200 jaar Zuid-Willemsvaart en bijna 10 jaar Máximakanaal. Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 141. Oetelaar, G. v.d., J.Steenbakkers, W.Steenbakkers & Heemkundekring “Schijndel” (2021). Huijs, esthuis, hof ende aengelegen landerijen. Historisch onderzoek naar Schijndelse boerderijen, hun bewoners en eigenaren. Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 142. Rieter, O. (2022). ‘Kasteel Stapelen als uiting van nostalgische verledenheid’. In Brabant13 (1), pp. 6-9.
  [Google Scholar]
 143. Seinen, P. (2022). ‘Op zoek naar Haps Huys. Resten van middeleeuws kasteel’. Archeologie in Nederland/awn Magazine6 (1), pp. 12-13.
  [Google Scholar]
 144. Timmers, J. (2020). ‘De Ymelbeek en de landweer in De Biezen. Een landweer tussen Bakel en Aarle-Rixtel’. Gemerts Heem62 (4), pp. 11-18.
  [Google Scholar]
 145. Timmers, J. (2021). ‘De bakermat van Gemert. Een biografie van de domeinhof tot 1500’. Gemerts Heem63 (1), pp. 3-17 [Verkorte versie in: In Brabant13 (2022) 1, pp. 22-27].
  [Google Scholar]
 146. Toorians, L. (2022). ‘Loon op Zand, een kasteel in vermomming’. In Brabant13 (1), pp. 64-71.
  [Google Scholar]
 147. Vellekoop, J. (2022). ‘Landgoed Kasteel Geldrop. De geschiedenis van een landschapstuin’. In Brabant13 (1), pp. 30-37.
  [Google Scholar]
 148. Vervoort, A. (2022). Helenaveen van Boven tot Koningslaan 1852-1900. Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 149. Bruekers, A. (2021). ‘Kruisende kanalen en gefrustreerde ambities. De Fossa Peellandia uit 1627’. In Brabant12 (4), pp. 42-53.
  [Google Scholar]
 150. Hovens, F. (2022). ‘De verdwenen slijpmolen aan ’t Geulke in Rothem’. De Maasgouw141 (1), pp. 14-19.
  [Google Scholar]
 151. Seinen, P. & J.van den Besselaar (2022). ‘De ‘luie’ peilschaal in de Maas bij Gennep’. Archeologie in Nederland6 (1), pp. 42-45.
  [Google Scholar]
 152. Angillis, J. (2022). ‘Antwerpse bouwwerven belicht. De naoorlogse bouwwerf als een veelzijdige afspiegeling van de evoluerende bouwpraktijk’. Stadsgeschiedenis17 (1), pp. 39-54.
  [Google Scholar]
 153. Debrabandere, F. (2021). ‘Nederlandse plaatsnamen in West-Vlaanderen extra muros (‘Frans Vlaanderen’)’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie93, pp. 43-326.
  [Google Scholar]
 154. Debrabandere, F. (2021). ‘De Brugse straatnamen’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie93, pp. 327-348.
  [Google Scholar]
 155. Indekeu, B. (2018). ‘Smokkelen doorheen een “eiland”. Lommel tussen twee verdragen van Fontainebleau (1785-1807)’. Jaarboekje voor de geschiedenis van Lommel3, pp. 3-57 [Onder andere aanleg Maastrichtse Baan door Lommel].
  [Google Scholar]
 156. Lancaster, A. (2021). ‘Rebooting discussion about the ancestry of the first counts of Loon’. The Medieval Low Countries8, pp. 51-96.
  [Google Scholar]
 157. Lefèvre, S. & Y.Segers (2021). ‘Belgische boeren in beeld. Een online databank van bewegend beeld over landbouw en platteland, 1920-1990’. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis18 (2), pp. 109–125.
  [Google Scholar]
 158. Linters, A. (2021). ‘Over de grens, van Parijs naar Brussel’. Erfgoed Industrie en Techniek31 (3/4), pp. 3-16 [Eerste spoorverbinding tussen twee hoofdsteden].
  [Google Scholar]
 159. Miert, T. van (2020). ‘Zonder omweg naar Hoogstraten. De geschiedenis van de tramlijn Antwerpen-Hoogstraten’. Brieven van Paulus46 (22), pp. 46-50 [Ging verder naar Rijsbergen].
  [Google Scholar]
 160. Neskens, A. (2020). ‘De Sint-Annakerk in Aldeneik. Historische overleveringen en archeologische feiten’. Jaarboek lgog 2020/Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg156, pp. 9-36.
  [Google Scholar]
 161. Ockeley, J. (2018). ‘De aanleg van de steenweg Brussel-Aalst in Brabant (1704-1706)’. Eigen schoon en de Brabander101, pp. 331-354.
  [Google Scholar]
 162. Schepers, I. (2021). ‘Vertrekken, blijven of beide? De invloed van het Belgische transportbeleid op de arbeidsmobiliteit van de plattelandsbevolking tijdens de negentiende eeuw’. Stadsgeschiedenis16, pp. 3-20.
  [Google Scholar]
 163. Tritsmans, B. (2016). ‘Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden’. Stedelijk groen in Antwerpen 1859-1973. UPL, Leuven.
  [Google Scholar]
 164. Vanacker, B. (2021). ‘Sporen van ijzeren wegen’. Erfgoed Industrie en Techniek31 (3/4), pp. 84-95.
  [Google Scholar]
 165. Van der Meulen, J. (2021). Woven into the Urban Fabric. Cloth manufacture and economic development in the Flemish West-Quarter (1300-1600). Brepols, Turnhout (Studies in European Urban History (1100-1800) 54).
  [Google Scholar]
 166. Aballe, M. & M.Cavalazzi (2022). ‘Flood risk and socio-ecological resilience in a late antique and medieval countryside managing a post-Roman alluvial landscape in the Ravenna hinterland’. In: A.F.Oliveira da Silva, A.Madruga Coelho, J.Simões & S.R.Vieira de Sousa (eds.). Juvenes. The Middle Ages seen by Young Researchers, Vol. 2 Space(s). Publicações do Cidehus, pp. 1-23.
  [Google Scholar]
 167. Brand, R. van den (2021). ‘Das verschwundere mitteralterliche Turmhaus Höst (Hoest) in Weeze und die Vikare des St. Nikolai-Altars in der Pfarrei St. Cyriakus’. Weezer Geschichte. Jahrbuch 2021, Kleve, pp. 12-31.
  [Google Scholar]
 168. Brink, P. van den (2022). ‘ “Verbrandt ze”. De hoogstaande wegenkaarten van de Java Motor Club en de Deli Automobiel Club 1912-1942’. Caert-thresoor41 (1), pp. 27-37.
  [Google Scholar]
 169. Buterez, C. & T.Cepraga (2018). ‘ “The ownership was based on club and stick”. The cartographic reconstruction of a medieval monastic estate in the Buzău Region, Romania’. Landscape History39 (2), pp. 109-123.
  [Google Scholar]
 170. Dooley, T. (2022). Burning the big house. The story of the Irish country house in a time of war and revolution. Yale UP, New Haven/London.
  [Google Scholar]
 171. Ehrhardt, M. (2021). ‘Kabel und Kommunion. Formes des individuellen und genossenschaftlichen Deichens im Elbe-Weser-Raum’. In: N.Fischer (Hg.). Zwischen Wattenmeer und Marschenland. Deiche und Deichforschung an der Nordseeküste. Landschaftsverband der Ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden, Stade (Schriftenreihe 57), pp. 125-164.
  [Google Scholar]
 172. Fanta, V., J.Beneš, J.Zouhar, V.Rakava, I.Šitnerová, K.Janečková Molnárová, L.Šmejda & P.Sklenicka (2022). ‘Ecological and historical factors behind the spatial structure of the historical field patterns in the Czech Republic’. Scientific Reports, 12, 8645. doi: 10.1038/s41598-022-12612-8.
  [Google Scholar]
 173. Fraser, R. (2021). Follies. An architectural journey. Zuleika, London.
  [Google Scholar]
 174. Gardner, J. (2022). A Contemporary Archaeology of London’s Mega Events From the Great Exhibition to London 2012. UCL Press, London.
  [Google Scholar]
 175. Graaf, G. de (2021). De Indische mijnspoorwegen. Het boven- en ondergrondse spoorwegbedrijf bij de staats- en particuliere steenkoolmijnen in Nederlands-Indië 1849-1958. De Alk, Alkmaar.
  [Google Scholar]
 176. Green, M. (2022). Shadowlands. A journey through lost Britain. Faber & Faber, London.
  [Google Scholar]
 177. Gregory, J. & S.Spooner (2021). ‘Public rights of way and countryside access in Norfolk 1880-1960’. Journal of Historical Geography74, pp. 10-27.
  [Google Scholar]
 178. Harvey-Fishenden, A. & N.Macdonald (2021). ‘The development of early reservoirs to supply water to arterial calas in England and Wales’. Landscape History42 (2), pp. 79-98.
  [Google Scholar]
 179. Heatherington, C. (2018). Reimagining industrial sites. Changing histories and landscapes. Routledge, London/New York (Research in Landscape and Environmental Design).
  [Google Scholar]
 180. Hernández, A.A. (2022). ‘Regionale Resilienz und historische Pfadabhängigkeiten in der spanischen Peripherie. Hürden und Chancen einer integrierten und eigenständigen Regionalentwicklung in der Sierra de Albarracín’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie39, pp. 169-188.
  [Google Scholar]
 181. Herrera Malatesta, E. (2022). ‘The Transformation of Indigenous Landscape in the First Colonized Region of the Caribbean’. Land11, 509. https://doi.org/10.3390/land11040509.
  [Google Scholar]
 182. Heyde, J. (2020). ‘Räume aushandeln. Armenisch und Bürgerlich im spätmittelalterlichen Lemberg’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie37, pp. 87-100.
  [Google Scholar]
 183. Hierro, S. del, L.de Carvalho Filho & J.Tjong-Ayong (2020). Reimagining Heerenstraat. Actief erfgoed in de historische binnenstad van Paramaribo/Active heritage in Paramaribo’s historic inner city. Faculteit der Bouwkunde, Delft.
  [Google Scholar]
 184. Holm Sørensen, I., M.Torralba, C.Quintas-Soriano, J.Muñoz-Rojas & T.Plieninger (2021). ‘Linking Cork to Cork Oak Landscapes. Mapping the Value Chain of Cork Production in Portugal’. Frontiers in Sustainable Food Systems Research, 26-11-2021. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.787045.
  [Google Scholar]
 185. Holmes, M., H.Hamerow & R.Thomas (2021). ‘Close Companions? A Zooarchaeological Study of the Human–Cattle Relationship in Medieval England’. Animals11 (4), 1174. https://doi.org/10.3390/ani11041174.
  [Google Scholar]
 186. Jakobsen, J.G.G. (2021). ‘Naming holy wells. A case study of names on sacred springs in Denmark’. Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences56, pp. 235-250.
  [Google Scholar]
 187. Kommission Montanarchäologie des vla (Hrsg.) (2022). Bergbau durch die Jahrtausende. Montanarchäologie in Deutschland. WBG Theiss, Darmstadt.
  [Google Scholar]
 188. Kremenić, T., G.Andlar & M.Varotto (2021). ‘How Did the Sheep Save the Day? The Role of Dry Stone Wall Heritage and Agropastorality in Historical Landscape Preservation. A Case-Study of the Town of Cres Olive Grove’. Land2021 (10), 978. https://doi.org/10.3390/land10090978.
  [Google Scholar]
 189. Krieger, M. (2020). ‘Die Heide- und Moorkolonisation auf der Kimbrischen Halbinsel in der Mitte des 18. Jahrhunderts’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie37, pp. 119-128.
  [Google Scholar]
 190. Legut-Pintal, M. (2019). ‘Late medieval transformation of the rural landscape. A model of melioration terrae on the examples of the land of Nysa-Otmuchów and the Kaczawskie Foothills, Silesia, Poland’. In: N.Brady & C.Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 293-304.
  [Google Scholar]
 191. Linters, A. (2021). ‘Kwik: zwaar verontreinigd werelderfgoed’. Erfgoed Industrie en Techniek31 (2), pp. 2-19 [Kwikmijnbouw in Slovenië, Spanje en Mexico].
  [Google Scholar]
 192. Lukezic, C. & J.P.McCarthy (eds.) (2021). The archaeology of New Netherland. A world built on trade. UP Florida, Gainesville.
  [Google Scholar]
 193. Paar, E. (2020). ‘Cartagena de Índias’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2, pp. 39-41 [Colombia].
  [Google Scholar]
 194. Paar, E. (2021). ‘Het Nederlandse fort op de Pescadores’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn3, pp. 3-7 [Taiwan].
  [Google Scholar]
 195. Parpia, S. (2018). ‘Hunting ground, agricultural land and the forest. Sustainable interdependency in Mughal India 1526-1707’. Landscape History39 (2), pp. 23-42.
  [Google Scholar]
 196. Pater, B. de (2022). ‘ “Schuldig landschap” wordt Lernort. Reichsparteigelände in Neuernberg’. Geografie31 (5), pp. 6-9.
  [Google Scholar]
 197. Paul, L. (2022). ‘Prora. Van Hitlers trots tot Airbnb’. Geografie31 (5), pp. 12-16.
  [Google Scholar]
 198. Piana, P. (2018). ‘Art and landscape history. British artists in nineteenth century Val d’ Aosta (north-west Italy)’. Landscape History39 (2), pp. 91-108.
  [Google Scholar]
 199. Piana, P., C.Watkins & R.Balzaretti (2018). ‘The palm landscapes of the Italian Riviera’. Landscapes19 (1), pp. 43-65.
  [Google Scholar]
 200. Piekalski, J., A.Łuczak, P.Duma, A.Latocha, T.Klír, M.Legut-Pintal, T.Stolarczyk & M.Chorowska (2021). ‘Development of the cultural landscape of the mountains and foothills in the Western Sudetes in the pre-industrial period. Adaptation of settlement and economy to natural conditions’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie38, pp. 261-290.
  [Google Scholar]
 201. Pieterse, E. (2021). ‘J.P. de Bordes. Pionier van de vrije arbeid op Java’. Erfgoed Industrie en Techniek31 (3/4), pp. 36-45 [Aanleg eerste spoorlijn op Java].
  [Google Scholar]
 202. Sánchez-Pardo, J.C., M.Carrero-Pazos, M.Fernández-Ferreiro & D.Espinosa-Espinosa (2020). ‘Exploring the landscape dimension of the early medieval churches. A case study from A Mariña region (north-west Spain)’. Landscape History41 (1), pp. 5-28.
  [Google Scholar]
 203. Sárosi, E. (2019). ‘Settlements, communication and power. Transforming spatial structure in the Danube-Tisza interfluve region in the 15th-17th centuries’. In: N.Brady & C.Theune (eds.). Settlement change across medieval Europe. Old paradigms and new vistas. Sidestone Press, Leiden (Ruralia 12), pp. 371-381.
  [Google Scholar]
 204. Schnitzler, A. (2020). ‘Spontaneous landscape dynamics in the Pays de Bitche, Lorraine (France), during the Little Ice Age’. Landscape History41 (2), pp. 89-104.
  [Google Scholar]
 205. Schnur, D. (2020). ‘Vom Quartier zur Gasse. Das spätmittelalterliche Judenviertel in Frankfurt a.M. im Spiegel von Inklusion und Exklusion’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie37, pp. 63-86.
  [Google Scholar]
 206. Yazdani, N. (2018). ‘Meanings of urban park landscapes as insiders and outsiders’. Landscape History39 (1), pp. 103-120.
  [Google Scholar]
 207. Zbroschzyk, M. (2020). ‘Transkulturelle Räume in der Frühen Neuzeit’. Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie37, pp. 145-186.284
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.3.006.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error