Literatuuroverzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 8, Issue 1
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2023.1.008.LITE
2023-03-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bontenbal, M. (2022). ‘Unesco’s erfgoed. Van beschermen naar benutten’. Geografie31 (9), pp. 20-23.
  [Google Scholar]
 2. Bontenbal, M. (2023). ‘Unesco werelderfgoed, biosfeergebieden en geoparken’. Geografie32 (1), pp. 22-25.
  [Google Scholar]
 3. Brusgaard, N.Ø., C.Çakirlar, M.Dee, M.Dreshaj, J.Erven, H.Peeters & D.Raemaekers (2022). ‘No compelling evidence for early small-scale animal husbandry in Atlantic nw Europe’. Nature Scientific Reports12, 1387. https://doi.org/10.1038/s41598-022-05073-6.
  [Google Scholar]
 4. Coomans, J., E.Bonduel, N.Fieremans. S.Geven, S.Hermans, A.Jensen, L.Lefranc, K.Luk, P.Martens, B.Marschall, P.Reef, J.Segerink, S.Sint Nicolaas & B.Spliet (2022). ‘Belgische en Nederlandse stadsgeschiedenis in historische tijdschriften (2021)’. Stadsgeschiedenis17 (2), pp. 167-186.
  [Google Scholar]
 5. Cuno, J. & T.G.Weiss (2022). Cultural heritage and mass atrocities. Getty Publications, Los Angeles.
  [Google Scholar]
 6. Damen, M. & K.Overlaet (eds.)(2021). Constructing and representing territory in late medieval and early modern Europe. AUP, Amsterdam. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/52143.
  [Google Scholar]
 7. Damen, M. & M.Meer (2021). ‘Heraldry and Territory. Coats of Arms and the Representation and Construction of Authority and Space’. In: M.Damen & K.Overlaet (eds.). Constructing and Representing Territory in Late Medieval and Early Modern Europe. AUP, Amsterdam, pp. 243-276.
  [Google Scholar]
 8. Ghyselen, A.-M., J.van Keymeulen, M.Farasyn, L.Hellebaut & A.Breitbarth (2020). ‘Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (gcnd)’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, pp. 83-116.
  [Google Scholar]
 9. Haye, R. de la (2022). ‘Genealogie als historische hulpwetenschap. Pleidooi voor interdisciplinaire geschiedschrijving’. Limburgs Tijdschrift voor Genealogie50 (4), pp. 135-143.
  [Google Scholar]
 10. Hoppenbrouwers, P. (2021). ‘Molenpachtruil in 1644?’. De Spycker68, pp. 188-197 [windkorenmolens Essen en Kuivezand].
  [Google Scholar]
 11. IJssennagger-Van der Pluijm, N. (2020). ‘Over grenzen. De centraliteit van randgebieden’. Madoc34, pp. 196-203.
  [Google Scholar]
 12. Jongen, L. (2020). ‘Naar de andere wereld’. Madoc34, pp. 218-219.
  [Google Scholar]
 13. Jongepier, J. & M.Wevers (2022). ‘Dossier: Digitale stadsgeschiedenis, de belofte ingelost?’. Stadsgeschiedenis17 (2), pp. 108-116.
  [Google Scholar]
 14. Kok, H. (2022). ‘Petrus Plancius 1552-1622’. Caert-thresoor41 (4), pp. 4-7.
  [Google Scholar]
 15. Kooten, R. van & L.Hermenault (2022). ‘ “The proof of the pudding is in the eating”. Een pleidooi voor hgis als digitale werkplaats voor integraal en comparatief historisch onderzoek’. Stadsgeschiedenis17 (2), pp. 150-166.
  [Google Scholar]
 16. Krebs, P., F.Ulmke, W.Tinner & M.Conedera (2022). ‘The Roman Legacy on European Chestnut and Walnut Arboriculture’. Environmental Archaeology, doi: 10.1080/14614103.2022.2137648.
  [Google Scholar]
 17. Krogt, P. van der (2022). ‘Plancius en zijn kaarten’. Geografie31 (9), pp. 33-35.
  [Google Scholar]
 18. Leenders, K.A.H.W. (2022). ‘Van Antwerpen over Turnhout naar Breda. Een vroeg negentiende-eeuws kanaalplan’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis31 (2), pp. 78-86.
  [Google Scholar]
 19. Lijster, T. (2022). Wat we gemeen hebben. Een filosofie van de meenten. Bezige Bij, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 20. Loicq, J. (2018). ‘L’if des Éburons et le nom des Texandres’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie90, pp. 169-199.
  [Google Scholar]
 21. McKerracher, M. & H.Hamerow (eds.) (2022). New perspectives on the medieval agricultural revolution. Crop, stock and furrow. Liverpool UP, Liverpool.
  [Google Scholar]
 22. Marulo, F. (2022). At the crossroads of architecture and landscape. Preservation strategies of historic military systems: a comparison between Italy and the Netherlands. PhD thesis Delft University of Technology, Delft. doi: 10.7480/abe.2022.22.
  [Google Scholar]
 23. Muzellec, O. (2022). ‘Wanneer fabrieksschoorstenen Belforten van de Arbeid worden’. Erfgoed van Industrie en Techniek32 (3), pp. 27-35.
  [Google Scholar]
 24. Nießen, I. (2022). ‘Von Rotkäppchen und dem Bösen Wolf. Archäologische Zeugnisse zur Wolfsjagd in Mittelalter und Neuzeit’. In: Tiere in Stadt und Land (und Kloster). Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit35, pp. 37-48.
  [Google Scholar]
 25. Palang, H., A.Zariņa & A.Printsmann (2022). ‘Making sense of breaks in landscape change’. Landscape Ecology. https://doi.org/10.1007/s10980-022-01492-y.
  [Google Scholar]
 26. Randeraad, N. (2022). ‘De Keizersweg, een sociale geschiedenis’. Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Jaarboek 2022, pp. 10-29 [Uitgewerkt voorbeeld ligt bij Rekem (B)].
  [Google Scholar]
 27. Renes, H. (2022). Landscape, heritage and national identity in modern Europe. Palgrave, London. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-09536-8.
  [Google Scholar]
 28. Schroeder, N. (2022). ‘The ‘Cerealization’ of Continental North-WestEurope, c. 800-1200’. In: M.McKerracher & H.Hamerow (eds.). New perspectives on the medieval agricultural revolution. Crop, stock and furrow. Liverpool UP, Liverpool, pp. 199-210.
  [Google Scholar]
 29. Slámová, M., A.Kruse, I.Belčáková & J.Dreer (2019). ‘Evaluation of case studies in European agricultural landscapes – the feal project’. Journal of Landscape Ecology 17 (Special Issue), pp. 5-17.
  [Google Scholar]
 30. Slámová, M., A.Kruse, B.Gaillard, I.Benedetti & J.Dreer (2021). ‘Old but not old fashioned. Agricultural landscapes as European heritage and basis for sustainable multifunctional farming to earn a living’. Sustainability13, 4650. https://doi.org/10.3390/su13094650.
  [Google Scholar]
 31. Smith, L. (2022). ‘Heritage, the power of the past, and the politics of (mis)recognition’. Journal for the Theory of Social Behaviour, pp. 1-20.
  [Google Scholar]
 32. Szabó, P., S.Suchánková, L.Křížová, M.Kotačka, M.Kvardová, M.Macek, J.Müllerová & R.Brázdil (2018). ‘More than trees. The challenges of creating a geodatabase to capture the complexity of forest history’. Historical Methods. A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History. doi: 10.1080/01615440.2018.1444523.
  [Google Scholar]
 33. Wilson, K. (2022). ‘Vorm en kleur in het verhaal van het verleden. Het werk van de archeologische illustrator’. Archeologie in Nederland6 (4), pp. 2-11.
  [Google Scholar]
 34. Zandvliet, K. (2022). De wereld van de familie Blaeu. Walburg, Zutphen.
  [Google Scholar]
 35. Arnoldussen, S., W.B.Verschoof-van der Vaart, E.Kaptijn & Q.P.J.Bourgeois (2022). ‘Field systems and later prehistoric land use: New insights into land use detectability and palaeodemography in the Netherlands through LiDAR, automatic detection and traditional field data’. Archaeological Prospection2022, pp. 1–18. doi: 10.1002/arp.1891.
  [Google Scholar]
 36. Boer, A. de (2022). ‘Nieuwe wet, nieuwe kansen voor molens?’De Nieuwe Molenwereld10, pp. 88-94.
  [Google Scholar]
 37. Buijsman, E. (2022). Een voorrecht om in te leven. Op zoek naar het verdwenen land van Thijsse. Buijsman, Houten.
  [Google Scholar]
 38. Eikelboom, D.H. (2021). ‘Zeilend en roeiend naar de overkant: de veerdienst Sleeuwijk-Gorinchem voor 1857’. Historische Reeks Land van Heusden en Altena29, pp. 186-212.
  [Google Scholar]
 39. Engen, H. van (2022). ‘De bakenbomen van de Bedijkte Maas’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (4), pp. 342-347 [Rubriek Landschapselementen].
  [Google Scholar]
 40. Flierman, R. (2020). ‘Quarantainekroniek’. Madoc34, pp. 283-286 [over de Chronicon van Marianus, 11e eeuw].
  [Google Scholar]
 41. Graad, M. de (2022). ‘Recreatie erfgoed op de Waddeneilanden’. Heemschut99 (4), pp. 34-35 [Zomerhuisjes].
  [Google Scholar]
 42. Gurp, G. van & S.Scherpenisse (2022). ‘Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven’. Caert-thresoor41 (4), pp. 32-33.
  [Google Scholar]
 43. Kok, A. (2021). Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen. Omniboek, Utrecht.
  [Google Scholar]
 44. Kooistra, L. (2020). ‘De drie Tweede Kruistochten’. Madoc34, pp. 228-234.
  [Google Scholar]
 45. Kuiper, W. (2020). ‘Voorbij de slagboom van de Reformatie en de Contrareformatie’. Madoc34, pp. 279-282.
  [Google Scholar]
 46. Lap, Th. (2020). ‘Over de grenzen van verlangen. Het heimwee van de monastieke afzondering en de troost van een twaalfde-eeuwse briefverzameling’. Madoc34, pp. 220-227.
  [Google Scholar]
 47. Leenders, K.A.H.W. (2021). Strijen, Wede en Broek. https://www.academia.edu/45020338/Strijen_Wede_en_Broek.
  [Google Scholar]
 48. Louwerse, A. & J.van Doesburg (2022). ‘Als de lichten doven. Vuurtorens als beeldbepalend landschappelijk element’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (4), pp. 311-321.
  [Google Scholar]
 49. Ouweneel, L. (2022). Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar. Hoe de Hollandse Waterlinie tot stand kwam. Historische Uitgaven Schoonhoven, Schoonhoven.
  [Google Scholar]
 50. Paulissen, M., R.van Beek & E.H.Huijbens (2022). ‘How bogs made for borderlands. The eastern Low Countries, c. 670-c. 1900 ce’. Environment and History. doi: 10.3197/096734022X16627150608050.
  [Google Scholar]
 51. Schendelaar, R. (2022). De Landswerven en Rijkswerf Willemsoord Den Helder. Den Helder.
  [Google Scholar]
 52. Sturkenboom, G. (2022). ‘De Nederlandse Molendatabase en de mannen achter het succes’. De Nieuwe Molenwereld10, pp. 79-84.
  [Google Scholar]
 53. Sundberg, A. (2022). Natural Disasters and the Closing of the Dutch Golden Age. Floods, Worms, and the Cattle Plague. Cambridge University Press, Cambridge (Studies in Environment and History).
  [Google Scholar]
 54. Terpstra, F. (2022). ‘De waarde van het molenerf. De knechtenwoningen in Woudsend als keerpunt?’De Nieuwe Molenwereld10, pp. 43-52.
  [Google Scholar]
 55. Verhagen, J.G.M. (2022). Tussen de Dam van Drusus en de Zuilen van Hercules. Romeinse waterwerken in de Rijn-Maasdelta. Proefschrift VU, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 56. Waldus, W. (2022). ‘Turfvaart. De motor van het dagelijks leven in de 17de eeuw’. National Geographic Historia2022 (4), pp. 64-73.
  [Google Scholar]
 57. Warmerdam, N., M.Snoek & D.Lavies (2022). ‘Soldaten op de Afsluitdijk. De kazematteneilanden onderzocht’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed4, pp. 28-30.
  [Google Scholar]
 58. Werf, J. van der (2022). ‘Vestingwerken uit de tijd van Napoleon in Nederland’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn4, pp. 20-25.
  [Google Scholar]
 59. Westerink, B. (2022). Wierdenlandschap. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 60. Bakker, M. (2022). ‘The Nature and Dynamics of Pre-Roman Iron Age and Roman Iron Age Reclamation Settlements in the (Former) Peat and Clay-On-Peat Area of Friesland (The Netherlands)’. Journal of Wetland Archaeology. doi: 10.1080/14732971.2022.2061783.
  [Google Scholar]
 61. Gaay Fortman, V. de (2022). ‘De laatste boeren op Griend’. Puur Natuur, Winter 2022, pp. 40-41.
  [Google Scholar]
 62. Plantinga, R. (2022). Wit goud, groene woestijn. Zuivelproductie en het Friese landschap na 1945. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 63. Sijens, D. (2021). ‘ “Hwa’t libje wol, moat f juchtsje!” De eerste herdenkingen van de Slag bij Warns’. De Vrije Fries101, pp. 14-27.
  [Google Scholar]
 64. Spiekhout, D. (2022). ‘Kastelen, edellieden en hun dracht. Tota Frisia in de middeleeuwen’. Archeologie in Nederland6 (4), pp. 30-37.
  [Google Scholar]
 65. Spiekhout, D. & H.Nijdam (2021). ‘Archeologische Kroniek van Fryslân over 2019 en 2020’. De Vrije Fries101, pp. 158-193.
  [Google Scholar]
 66. Verhart, L. (2021). ‘Archeologie in Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog’. De Vrije Fries101, pp. 40-55.
  [Google Scholar]
 67. Versloot, A.P. (2021). ‘De herbewoning van de Friese kwelders en terpnamen. Een onderzoek naar mogelijke verbanden’. De Vrije Fries101, pp. 86-93.
  [Google Scholar]
 68. Esselink, E. (2022). ‘Speuren naar de Aeldermeul’. De Nieuwe Molenwereld10, pp. 4-13 [Aalden].
  [Google Scholar]
 69. Lensvelt, N. & M.Polman (2022). ‘Handboek voor harmonie. De kleuren en planten van Veenhuizen’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed4, pp. 12-14.
  [Google Scholar]
 70. Jehee, L. & M.van Veen (2022). In het hart van het Overijsselse landschap. Een erfenis van de textielindustrie. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 71. Horsthuis, M. (2022). ‘Vloeiweiden van G.J. van Heek als voorbeeld van industriële bevloeiing in Twente. Groote vloeiweiden tusschen de Rutbeek en de Twekkelerbeek’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (4), pp. 295-310.
  [Google Scholar]
 72. Ham, W. van der (2022). Hoor, hoor, de dijk is dicht. De Zuiderzee in beeld, films en verhalen. Walburg, Zutphen.
  [Google Scholar]
 73. Bongers, H. & A.Bongers (2022). ‘Aquaducten in het stroomgebied van de Veluwse bekenstelsels’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken43 (4), p. 21.
  [Google Scholar]
 74. Bruijn, H. de (2022). ‘De Gentel, vanwaar die naam?’Mededelingen Historische Kring West-Betuwe50 (2), pp. 41-44.
  [Google Scholar]
 75. Heijden, P. van der (2022). Castellum Meinerswijk. Werelderfgoed in de Arnhemse uiterwaarden. Matrijs, Utrecht (Arnhemse Monumentenreeks 38).
  [Google Scholar]
 76. IJzerman, M. (2022). De vergeten vaarverbinding van Zaltbommel naar Culemborg. De geschiedenis van een eeuwenoude vaarverbinding dwars door het polderlandschap van de West-Betuwe. Recreatiemaatschappij Rivierengebied, Kerk-Avezaath.
  [Google Scholar]
 77. Klinkenberg, P., P.Altena & P.van der Heijden (2022). Vestingstad Nijmegen 1750. In de voetsporen van kaartenmaker Kiers. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 78. Rompelman, E. (2022). ‘Najaarsexcursie ‘de Koude Oorlog in Arnhem en omstreken’, 24 september 2022’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn4, pp. 11-15.
  [Google Scholar]
 79. Slijkhuis, H. (2022). ‘Het Wisselse Veen’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken43 (4), pp. 5-10.
  [Google Scholar]
 80. Werkgroep Hydrologie van de Bekenstichting (2022). ‘Op zoek naar een kleischot in het Wisselse Veen’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken43 (4), pp. 11-12.
  [Google Scholar]
 81. Wiersum, F. (2022). ’Wageningse schietbanen tussen oorlogsgeweld en sportieve nalatenschap’. Oud-Wageningen50 (4), pp. 6-9.
  [Google Scholar]
 82. Wijbenga, H. (2022). ‘Wonen ‘op’ of ‘in’ Klopperenburg, Geldermalsen. Niet zomaar een naam op een huis’. Mededelingen Historische Kring West-Betuwe50 (2), pp. 55-65.
  [Google Scholar]
 83. Duijl, J. van (2022). Goederenverwerving van het Duitse Huis te Utrecht 1218-1536. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 84. Hofstra, J. (2022). ‘De Mijdrechtse Eerste Bedijking’. De Nieuwe Molenwereld10, pp. 61-71.
  [Google Scholar]
 85. Huiting, J.H. (2022). ‘Utrechts rundvee (1400-1800)’. Oud-Utrecht95 (6), pp. 10-15.
  [Google Scholar]
 86. Meijer, C. de (2022). Canon van Maarssen en omliggende kernen. Geschiedenis van het gebied en de bewoners. Historische Kring Maarssen, Maarssen.
  [Google Scholar]
 87. Midden, L. van (2022). ‘Verborgen erfgoed in de Grebbelinie’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn4, pp. 16-19.
  [Google Scholar]
 88. Reichgelt, T. (2022). ‘Boerderijen in Woudenberg van de middeleeuwen tot 1832’. De Klapperman. Bijdragen tot de geschiedenis van Woudenberg (november2022).
  [Google Scholar]
 89. Rommes, R. (2022). ‘Viering Utrecht 900 jaar stad’. Oud-Utrecht95 (6), pp. 30-34.
  [Google Scholar]
 90. Schoemaker, L. (2022). Wandelen over de Utrechtse stadswal. Tekeningen van toen en nu. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 91. Schreuders, L.H. (2022). Roomse buren en gereformeerde heerlijkheid in Amerongen. Uitgave in eigen beheer.
  [Google Scholar]
 92. Schruijer, S.G.L. (2022). ‘Woningbouw en architecten in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Oud-Utrecht95 (6), pp. 24-29.
  [Google Scholar]
 93. Abrahamse, J.E. (2022). ‘Het eiland in de Voorzaan. Ontwikkeling van het buitendijkse havengebied in Zaandam’. Tijdschrift voor Historische Geografie7 (4), pp. 322-341.
  [Google Scholar]
 94. Bartels, M. (2022). ‘Het leerwrak bij Texel. Een Hollandse koopvaarder en de juchtenhandel in de achttiende eeuw’. Archeologie in Nederland6 (4), pp. 22-29.
  [Google Scholar]
 95. Beuzekom, J. van (2022). Van Neuland naar Nieuwland. Een chronologisch verslag van het wel en wee van een dorp in de Vijfheerenlanden. Beus, Z.pl. [De omslag geeft als ondertitel: Duizend jaar geschiedenis van een dorp in de Vijfheerenlanden].
  [Google Scholar]
 96. Beveren, A. van & J.Rijpsma (2022). Atlantikwall in kaart. Bunkers en bezetting in Zuid-Holland. Drukkerij Rijpsma, Rozenburg.
  [Google Scholar]
 97. Couwenhoven, R. (2022). ‘Claude Monet in Zaandam’. De Nieuwe Molenwereld10, pp. 14-23.
  [Google Scholar]
 98. Fannee, M. (2022). ‘Het Hemmeer, een middeleeuwse turfafgraving’. De Hekkensluiter19 (1), pp. 44-56 [Warmond].
  [Google Scholar]
 99. Fannee, M. (2022). Atlas van laatmiddeleeuws Warmond. Reconstructie van het dorp en zijn omgeving (1250-1574). Warmundia, Warmond.
  [Google Scholar]
 100. Heijnen, H. & R.Couwenhoven (2022). Claude Monet in Zaandam. Uitg. Noord-Holland, Wormer.
  [Google Scholar]
 101. Heuvel, C. van den, G.van Tussenbroek, J.Noordegraaf, C.Piccoli & W.Li (2022). ‘Virtual interiors en de gelaagde stad. Een inkijk in een digitaal lab voor een ruimtelijke geschiedenis van Amsterdam’. Stadsgeschiedenis17 (2), pp. 136-149.
  [Google Scholar]
 102. Leeuwen, M. van (2022). ‘De droogmaking van de Haarlemmermeer. De ommezwaai naar stoomkracht’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis31(2), pp. 63-77.
  [Google Scholar]
 103. Middelburg, B. (2021). Van Neck aff met de son om. De geschiedenis van polder de Wijdewormer. De Kring, Z.pl.
  [Google Scholar]
 104. Minkjan, P. (2023). ‘Hoe de tiendwetering verdween uit de Krimpenerwaard’. Geografie32 (1), pp. 26-29.
  [Google Scholar]
 105. Oosterhuis, M. (2022). ‘Van haringen naar woningen. Het museumkwartier van Vlaardingen’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed4, pp. 26-27.
  [Google Scholar]
 106. Oudsten, J. den (2022). ‘Van Jens naar Jan. Integratie en assimilatie van Scandinavische immigranten en hun nakomelingen in Amsterdam, 1660-1811’. Stadsgeschiedenis17 (2), pp. 73-90.
  [Google Scholar]
 107. Pierik, H.J., J.I.M.Moree, K.M.van der Werf, L.Roelofs, M.Boechat Albernaz , A.Wilbers, B.van der Valk, M.van Dinter, W.Z.Hoek, T.de Haas & M.G.Kleinhans (2022). ‘Vegetation and peat accumulation steer Holocene tidal–fluvial basin filling and overbank sedimentation along the Old Rhine River, The Netherlands’. Sedimentology. doi: 10.1111/sed.13038.
  [Google Scholar]
 108. Schultz, B. (2022). ‘De droogmaking van de Haarlemmermeer. Terugblik en de latere ontwikkelingen in de Haarlemmermeerpolder’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis31 (2), pp. 45-62.
  [Google Scholar]
 109. Tielhof, M. van (2022). ‘Water voor duizend wezen. Het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam, 1666-1790’. Stadsgeschiedenis17 (2), pp. 91-107.
  [Google Scholar]
 110. Leloup, W. (2019). ‘ “Lammins Vliet que on appelle Lescluze”. De toponymie van een gestichte stad’. Handelingen Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie91 pp. 101-118 [Sluis in Zeeland].
  [Google Scholar]
 111. Müller, A. (2022). ‘Dynamische delta. Archeologie in het Zeeuwse kleigebied’. Archeologie in Nederland6 (4), pp. 12-21.
  [Google Scholar]
 112. Asseldonk, M. van (2021). Gezag en macht in het hart van de Meierij. Texandria en het ontstaan van ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel en Oirschot. De eerste heren en hun heerlijkheden. Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 113. Buiks, Chr. (2021). Boeren, beemden, bossen en beesten in de Baronie van Breda. Veldnamen als spiegel van de begroeiing, dierenwereld en landbouw uit de voorbije eeuwen. Eburon, Utrecht.
  [Google Scholar]
 114. Dam, K. van (2022). ‘Belegeringslinie rondom ’s-Hertogenbosch 1629 ter plekke van Haanwijk’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn4, pp. 6-10.
  [Google Scholar]
 115. Dirven, G. (2020-2021). ‘Karschop of karkooi’. Brieven van Paulus46 (230), pp. 25-30.
  [Google Scholar]
 116. Duiveman, A. & S.Bakker (2021). ‘Rampspoed en hoop in de watersnood van 1757’. In Brabant12 (4), pp. 18-23.
  [Google Scholar]
 117. Gooskens, F.A. (2021). ‘Duitse bombardementen op de Teteringsedijk en wederopbouw’. Engelbrecht van Nassau40 (4), pp. 12-18.
  [Google Scholar]
 118. Hartig, L. de, P.van den Heuvel, F.Maas, J.W.Messer, T.Oomen & M.van der Putten (red.) (2020). Het historisch Centrum van Breda onder de loep. Ontwikkelingen na 1945. Stadssociëteit de Gouden Cirkel, Breda.
  [Google Scholar]
 119. Heijmans-Van Bruggen, M. (2021). ‘Hulp aan de ‘geïnundeerde landen van Altena en Heusden’ 1740-1741’. Historische Reeks Land van Heusden en Altena29, pp. 133-139.
  [Google Scholar]
 120. Jespers, J. (2021). Van de Gasthuisvelden naar het Seeligkwartier. Breda.
  [Google Scholar]
 121. Kerkhof, P.A. (2020). ‘Processies en boete doen in middeleeuws Brabant. Inkijkje in een middeleeuws dorp’. Schatten van het Nederlands23augustus2020; ook in De Vierschaer herfst 2020.
  [Google Scholar]
 122. Kerkhof, P.A. (2020). ‘De middeleeuwse veldnaam abdije tussen Wouw en Roosendaal en het klooster van Sint-Catharinadal’. Jaarboek De Ghulden Roos80, pp. 33-60.
  [Google Scholar]
 123. Kerkhof, P.A. (2020). ‘Saer, Saert: een Zuid-Nederlandse veldnaam van onzekere oorsprong’. Noordbrabants Historisch Jaarboek37, pp. 66-84.
  [Google Scholar]
 124. Klinkert, W. (2018). ‘Breda en zijn militaire inwoners’. Jaarboek De Oranjeboom71, pp. 1-6.
  [Google Scholar]
 125. Knegtel, J. & J.Cuijpers (red.) (2022). Rampjaar of jubeljaar? Brabant in 1672-74. Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg/Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 126. Kools, R. (2018). ‘De ruimtelijke ontwikkeling van Roosendaal’. Jaarboek De Ghulden Roos178, pp. 55-146.
  [Google Scholar]
 127. Liempt, A.J. van (2021). De ruimtelijke historie van Hintham. Wonen en werken langs dijken en wegen 1832 – 1945 [Te downloaden: https://www.pisatel.nl/wp-content/uploads/2022/04/2e-druk-Hintham-plain_compressed.pdf].
  [Google Scholar]
 128. Jeneson, K. & W.Vos (2022). ‘Het Romeins badhuis in Heerlen. De thermen van Coriovallum opnieuw onderzocht’. Archeologie in Nederland6 (4), pp. 38-45.
  [Google Scholar]
 129. Murkens, M. & T.van Vugt (2022). ‘Een toplocatie aan het water? Een ruimtelijke analyse van de invloed van sociaaleconomische status en woonplaats op de verspreiding van en sterfte door cholera in Maastricht tijdens het epidemiejaar 1866’. Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Jaarboek 2022, pp. 56-87.
  [Google Scholar]
 130. Purmer, M. (2019). ‘A landscape history of the Geul Valley. From a farmers’ arcadia to a multifunctional landscape’. Journal of Landscape Ecology 17 (Special Issue), pp. 33-46.
  [Google Scholar]
 131. Storms-Smeets, E. (2020). Kastelenpark Valkenburg. Cultuurhistorische analyse en waardenstelling kasteel en landgoed Genhoes. Gelders Genootschap, Arnhem.
  [Google Scholar]
 132. Storms-Smeets, E. (2020). Kastelenpark Valkenburg. Cultuurhistorische analyse en waardenstelling kasteel en landgoed Oost. Gelders Genootschap, Arnhem.
  [Google Scholar]
 133. Storms-Smeets, E. (2018). Landgoed Goedenraad, Eys. Cultuurhistorische en landschapshistorische analyse en visie. Gelders Genootschap, Arnhem.
  [Google Scholar]
 134. Zeefat, S. & E.Storms-Smeets (2020). Kastelenpark Valkenburg. Cultuurhistorische analyse en waardenstelling kasteel en landgoed Schaloen. Gelders Genootschap, Arnhem.
  [Google Scholar]
 135. Beeckaert, E. (2022). Rural transformation in the Ardennes. The commons as landscapes of change, 1750-1850. Diss. Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, Vrije Universiteit, Brussel.
  [Google Scholar]
 136. Colleman, T., J.De Caluwe, V.De Tier, A.-S.Ghyselen, L.Triest, R.Vandenberghe, U.Vogl (red.) (2018). Woorden om te bewaren. Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent.
  [Google Scholar]
 137. Declercq, G. (2019). ‘Vierweegscheede: een prestedelijk toponiem in het centrum van Gent?’Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 83-100.
  [Google Scholar]
 138. Degraeve, M. (2022). ‘Bouwbedrijf en stedelijke ruimte. Vestigingspatronen en ruimtelijke relaties van loodgieters in twintigste-eeuws Brussel’. Stadsgeschiedenis17 (2), pp. 117-135.
  [Google Scholar]
 139. Dekkers, Th. (2020). De Essense Kasteelbeemd. Archeologische en historische verkenning van een cirkelvormige gewasmarkering in het beekdal van de kleine Aa. Masterscriptie, Antwerpen (UA).
  [Google Scholar]
 140. Demets, L. & J.Hugen (2020). ‘Grenzeloze teksten. Meertalige literatuur tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk’. Madoc34, pp. 238-247.
  [Google Scholar]
 141. Dreesen, R. & W.De Clercq (2020). ‘Ballaststenen en hun rol in het voormalige middeleeuwse Brugse havenlandschap’. Professional Papers of the Geological Survey of Belgium318, pp. 7-18. (Vgl. de Keien van Oudenbosch).
  [Google Scholar]
 142. Durme, L. van (2020). ‘Nog over donk, horst en lo en over taaleilanden, n.a.v. Jozef van Loons Lo, Donk, Horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie92, pp. 157-216.
  [Google Scholar]
 143. Durme, L. van (2021). ‘Ridderstraat en Kattenstraat’. Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie93, pp. 423-449.
  [Google Scholar]
 144. Foré, P., S.Geets, D.Tys, S.Van Damme, J.Vanneste & E.Vermeylen (red.) (2022). Landschapsbiografie Oudlandpolder. Wetenschappelijk rapport Landinrichtingsproject ‘Oudlandpolder Fase 1’. BUUR, Brussel/HoGent, Gent.
  [Google Scholar]
 145. Germain, J. (2020). Les noms officiels des communes de Wallonie, de Bruxelles-Capitale et de la Communauté Germanophone. Évolution et fixation orthographique des toponymes majeurs de 1795 à nos jours. Avec indication de la prononciation française (api), de la forme régionale wallonne et du gentilé. Mémoires de la Commission royale de toponymie et de dialectologie section wallonne. Leuven-Parijs.
  [Google Scholar]
 146. Heemkundekring Nicolaus Poppelius (2020). Ravels: een Kempisch dorp in woord en beeld. Ravels (Heemkundekring Nicolaus Poppelius). http://www.nicolaus-poppelius.be/boek%20ravels.html).
  [Google Scholar]
 147. Lisson, J. (2021). ‘Onroerend erfgoed, van verliezen tot ‘bevriezen’. De bescherming van historische stads- en dorpskernen in Vlaanderen (19de-21ste eeuw)’. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis99 (2), pp. 499-530.
  [Google Scholar]
 148. Loon, J. van (2019). ‘De riviernaam Rupel en het toponiem Rupelmonde’. Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 197-246.
  [Google Scholar]
 149. Luyten, S. (2017). Project Kempens veken, terug van weggeweest. Een historische schets. Centrum voor Agrarische Geschiedenis, Leuven [download: www.hetvirtueleland.be].
  [Google Scholar]
 150. Aguirre, C.N. (2019). ‘Traditional communities, traditional landscapes? Afrodescendant landscapes in the Colombian Pacific region’. Journal of Landscape Ecology 17 (Special Issue), pp. 47-63.
  [Google Scholar]
 151. Assche, K. van & M.Gruezmacher (2022). ‘Remembering Ypres. Post-War Reconstruction, Land and the Legacies of Shock and Conflict’. Land2023, 12, 21. https://doi.org/10.3390/land12010021.
  [Google Scholar]
 152. Bonke, H. (2022). ‘De Barricade van den Broecke’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn4, pp. 3-5[India].
  [Google Scholar]
 153. Campbell, L. (2022). The origins of hilltop enclosures. Late Bronze Age hilltop sites in Atlantic western Britain. BAR Publishing (bar British Series 674).
  [Google Scholar]
 154. Carr, R. (2022). ‘Fabrieksschoorstenen in het Verenigd Koninkrijk’. Erfgoed van Industrie en Techniek32 (3), pp. 3-8.
  [Google Scholar]
 155. Fanta, V., J.Beneš, J.Zouhar, V.Rakava, I.Šitnerová, K.Janečková Molnárová, J.Šmejda & P.Sklenicka (2022). ‘Ecological and historical factors behind the spatial structure of historical field patterns in the Czech Republic’. Nature Scientific Reports12:8645. doi.org/10.1038/s41598-022-12612-8.
  [Google Scholar]
 156. Kruse, A. & B.Paulowitz (2019). ‘The Hollerroute. Landscape awareness as a driving factor in regional development’. Journal of Landscape Ecology 17 (Special Issue), pp. 19-31 [Activiteiten van Nederlandse kolonisten rond Hamburg].
  [Google Scholar]
 157. Kunčević, L. (2022). The myth of Dubrovnik (Ragusa). Civic identity of an Adriatic city-state in the late medieval and early modern period. Ogranak matice hrvatske u dubrovniku, Dubrovnik (The Past and Present 56).
  [Google Scholar]
 158. Shotton, E. & O.Prizeman (2022). ‘Harbourview. An Irish-Welsh networking initiative’. Journal of European Landscapes3, pp. 31-35. doi10.5117/JEL.2022.3.87827.
  [Google Scholar]
 159. Winchester, A.J.L. (2022). Common land in Britain. A history from the Middle Ages to the present day. Boydell, Woodbridge.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2023.1.008.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error