2004
Volume 8, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2023.2.006.LITE
2023-05-01
2023-06-09
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Adde, E. (2022). ‘Les villes de Brabant, vectrices de l’idée nationale? Pour une compréhension dynamique de la nation médiévale. Comparaison avec la Bohême à travers les écrits de Jan van Boendale et du peudo-Dalimil’. Noordbrabants Historisch Jaarboek39, pp. 76-93.
  [Google Scholar]
 2. Boffa, S. (2022). ‘Le rôle des fortifications dans la défense du Roman Pays de Brabant vers 1200’. Noordbrabants Historisch Jaarboek39, pp. 56-75.
  [Google Scholar]
 3. Damen, M. (2022). ‘The Counts of Nassau and the Performance of Lordship in Late Medieval Brabant’. In: C.Weeda, R.Stein, L.Sicking (eds.). Communities, Environment and Regulation in the Premodern World. Brepols, Turnhout (corn Publication Series, 20), pp. 233-262. https://doi.org/10.1484/m.corn-eb.5.129380.
  [Google Scholar]
 4. Damen, M. (2022). ‘Stad en territorium in laatmiddeleeuws Brabant’. Noordbrabants Historisch Jaarboek39, pp. 11-35.
  [Google Scholar]
 5. Deschepper, E. (2021). ‘De boer en zijn plattegrond. Archeologische inzichten over het vroegmiddeleeuwse huis en erf’. Tijd-Schrift11 (3), pp. 7-29.
  [Google Scholar]
 6. Diepenveen, S. (2018). De Sint Elisabethsvloed van 1421. Ba-scriptie tuDelft.
  [Google Scholar]
 7. Hein, C. & Y.van Mil (2020). ‘Mapping as gap-finder: Geddes, Tyrwhitt, and the comparative spatial analysis of port city regions’. Urban Planning5 (2), pp. 152–166. doi: 10.17645/up.v5i2.2803.
  [Google Scholar]
 8. Marulo, F. (2022). At the crossroads of architecture and landscape. Preservation strategies of historic military systems: a comparison between Italy and the Netherlands. Proefschrift tu Delft.
  [Google Scholar]
 9. Mil, Y. van & R.Rutte (2021). ‘Urbanization patterns around the North Sea. Longterm population dynamics, 1300–2015’. Urban Planning6 (3), pp. 10-26. https://doi.org/10.17645/up.v6i3.4099.
  [Google Scholar]
 10. Momirski, L.A., Y.van Mil & C.Hein (2021). ‘Straddling the fence. Land use patterns in and around ports as hidden designers’. Urban Planning6 (3), pp. 136–151. https://doi.org/10.17645/up.v6i3.4101 Article.
  [Google Scholar]
 11. Quik, C., Y.van der Velde, J.H.J.Candel, L.Steinbuch, R.van Beek & J.Wallinga (2023). ‘Faded landscape: unravelling peat initiation and lateral expansion at one of northwest Europe’s largest bog remnants’. Biogeosciences20, pp. 695-718.
  [Google Scholar]
 12. Seggern, H. von (ed.)(2022). Residenzstädteim Alten Reich(1300-1800). Ein Handbuch. Abteilung I: Analytisches Verzeichnis der Residenzstädte. Teil 2: Nordwesten. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern [Bevat ook artikelen over Nederlandse steden].
  [Google Scholar]
 13. Slámová, M, A.Kruse, I.Belčáková & J.Dreer (2021). ‘Old but Not Old Fashioned: Agricultural Landscapes as European Heritage and Basis for Sustainable Multifunctional Farming to Earn a Living’. Sustainability13, 4650. https://doi.org/10.3390/su13094650.
  [Google Scholar]
 14. Annaert, H.E.A.P. (2022). Transitie tussen de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen in een perifeer gelegen microregio van Noord-Francia: de Pagus Renensis van de 4de tot de 8ste eeuw na Chr.: Een archeologische synthese. Leiden. Proefschrift Leiden Universiteit. https://hdl.handle.net/1887/3458544.
  [Google Scholar]
 15. Engen, H. van, H.Nijdam & K.van Vliet (red.)(2021). Macht, bezit en ruimte. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 16. Hines, J. & N.IJssennagger-van der Pluijm (ed.)(2021). Frisians of the Early Middle Ages. Boydell Press, Suffolk.
  [Google Scholar]
 17. Mulder, J. (2021). ‘Duizend jaar cultuurhistorie van het westelijke veenweidegebied. Waar moet het heen met het veen?’Stromingen 2021-2, pp. 73-97.
  [Google Scholar]
 18. Rutte, R. (2023). Historische atlas van Nederland. Hoeons land in 2000 jaar is ingericht. Thoth, Bussum.
  [Google Scholar]
 19. Rutte, R. (2023). The making of the Netherlands. Landscape, cities and architecture. Thoth, Bussum.
  [Google Scholar]
 20. Schroor, M. (2023). Landschapsbiografie Waddengebied. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 21. Spiekhout, D. (2022). Vrijheid, vetes, vagevuur. De middeleeuwen in het Noorden. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 22. Verhart, L. (2022). Parallelle sporen. Een dubbelmonografie over de archeologen Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) en Albert Egges van Giffen (1884-1973). Matrijs, Utrecht (2 delen.).
  [Google Scholar]
 23. Blijham, G. & A.Buursma (2021). Hortus Haren. Een geschiedenis van mensen, tuin en organisatie. Haren (Harener Historische Reeks 21).
  [Google Scholar]
 24. Boels, H. (2021). De vesting Delfzijl en omstreken in de Bataafs-Franse tijd 1814-1795. Delfzijl.
  [Google Scholar]
 25. Broek, J. van den & F.Westra (2021). ‘Een Groninger stadsplattegrond uit 1575’. Stad & Lande30 (3), pp. 3-8.
  [Google Scholar]
 26. Buursma, A. (2022). ‘De Groninger armenzorg en de gevolgen van het beleg’. Stad & Lande31 (3), pp. 16-21.
  [Google Scholar]
 27. Cazemier, G. (2021). ‘Dollardkanaal had er wel moeten komen’. Stad & Lande30 (3), pp. 10-15.
  [Google Scholar]
 28. Feenstra, H. (2022). ‘Piraterij op de Groninger Wadden. Een onfortuinlijke zeereis’. Stad & Lande31 (2), pp. 22-27.
  [Google Scholar]
 29. Floor, K. (2022). ‘Fehse en Kuyper en hun gemeenteatlassen van Groningen’. Stad & Lande31 (2), pp. 28-32.
  [Google Scholar]
 30. Hekkema, B. (2020). ‘Een ‘giffabriek’ nabij een woonwijk. De strijd tussen burgers, gemeentebestuur en chemische industrie in de Oosterpoortwijk in Groningen 1954-1983’. Stadsgeschiedenis15 (2), pp. 86-109.
  [Google Scholar]
 31. Hofman, B. & K.Otten (2021). 50 jaar Lewenborg. Groningen.
  [Google Scholar]
 32. Hofman, J. & G.Kuijk (red.)(2021). Boerderijboek Aduard. Profiel, Bedum.
  [Google Scholar]
 33. Hollander, I. den (2022). Een schricklijck Jaer. De oorlog van 1672 in het noordoosten van de Republiek. Van Gorcum, Assen.
  [Google Scholar]
 34. Werff, E. van der (2022). ‘De aanval op Groningen getekend. De kaart van Jannes Tideman uit 1672’. Stad & Lande31 (3), pp. 3-9.
  [Google Scholar]
 35. Baron, M., A. J.Dijkstra & D.-J.Pilat (2022). Geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Friesland. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 36. Bernet Kempers, F. (2022). Erfgoed in Friesland. Stinzen en staten. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 37. Breuker, P. (2022). Fryslân yn de Gouden Iuw. De Gordyk, Bornmeer.
  [Google Scholar]
 38. Dalstra, J., A.de Haan, T.Sandijck & L.Plaisie (2022). Stadswandeling Leeuwarden. Voetstappen door Huizum-West. HCL, Leeuwarden.
  [Google Scholar]
 39. Doedens, A. (2022). ‘Het Rampjaar door de ogen van Andries Schoemaker’. Fryslân, Historisch Tijdschrift28 (5), pp. 4-7.
  [Google Scholar]
 40. Jansen, S. (2022). De vrouw die Friesland redde. Albertine Agnes en het Rampjaar 1672. Balans, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 41. Kuiper, Y. & H.Oly (red.)(2021). Leeuwarden. Fryslâns Hoofdstad. Gorredijk [Bundel bij afscheid Geart de Vries als directeur Historisch Centrum Leeuwarden].
  [Google Scholar]
 42. Laan-Meijer, E. van der, M.Schroor, W.Ottens & J.Bokma (2022). Friese dijken. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 43. Louwe Kooijmans, J. (2021). ‘Friese schippers actief in de houtvaart’. Fryslân. Historisch Tijdschrift27 (5), pp. 14-17.
  [Google Scholar]
 44. Mast, G. (2021). ‘Sickinga zwanenjacht bij Broek’. Fryslân, Historisch Tijdschrift27 (5), pp. 18-21.
  [Google Scholar]
 45. Radetzky, R. (2021). Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 46. Ridder, A. van de (2022). Het Oudemirdumerklif. Geschiedenis, mensen en verhalen door de eeuwen heen. Oudemirdum.
  [Google Scholar]
 47. Schroor, M. (2022). ‘Maritieme geschiedenis: Booming Harlingen omstreeks 1600’. Fryslân, Historisch Tijdschrift28 (4), pp. 16-19.
  [Google Scholar]
 48. Schroor, M. (2022). ’De Friese roots van Feyenoord’. Fryslân, Historisch Tijdschrift28 (6), pp. 9-13.
  [Google Scholar]
 49. Stavenga de Jong, J.A. (2021). De Heerma State in Rijperkerk. Ryptsjerk [Te bestellen op [email protected]].
  [Google Scholar]
 50. Topper, J. (2022). De Wonsstelling. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 51. Veluwenkamp, J.W. (2022). ‘Friese koopvaardij in de 17de en 18de eeuw’. Fryslân, Historisch Tijdschrift28 (1), pp. 8-11.
  [Google Scholar]
 52. Vries, H. de (2022). Voetstappen door Heechterp-Schieringen. Een wijk in voor- en tegenspoed. HCLLeeuwarden.
  [Google Scholar]
 53. Hanse, L. (2022). Alleen maar zand en riet. Ooggetuigen over de geschiedenis van Zeewolde. Lelystad.
  [Google Scholar]
 54. Huizingh, S. (2022). ‘Romeinen in onze streken: Flevomeer en Waddengebied (12 v. Chr.-16 na Chr.). Deel 2’. Rondom Schokland. Cultuurhistorisch tijdschrift62 (1), pp. 30-37.
  [Google Scholar]
 55. Langendijk, M. (2022). Almere vanuit dewolken. Luchtfoto’s 1964-2021 Bart Hofmeester/Aerocamera en Roel Dijkstra. Lekkerkerk.
  [Google Scholar]
 56. Scholtmeijer, H. (2022). ‘Kraggenburg. Een verhaal uit de negentiende eeuw’. Rondom Schokland. Cultuurhistorisch tijdschrift62 (2), pp. 9-16.
  [Google Scholar]
 57. ‘De Betuwe herrijst’. De wederopbouw in het Rivierengebied nade Tweede Wereldoorlog. Terugblik23 (2022) [Beschrijvingen van de Wederopbouw in de verschillende kernen in de Betuwe].
  [Google Scholar]
 58. Veer, P. (2022). ‘De Marshallhulp schudde de Betuwe op’. In: ‘De Betuwe herrijst’. De wederopbouw in het Rivierengebied na de Tweede Wereldoorlog. Terugblik23, pp. 91-104.
  [Google Scholar]
 59. Otterloo, K. van (2023). ‘De Hertekop en Schutterhoeflaan in W.O. II. Herinneringen van mevrouw Metty in ‘t Veld’. Leusden Toen39 (1), pp. 12-19.
  [Google Scholar]
 60. Peltjes, G.-J. (2023). ‘De wording van een uniek verveningslandschap. De Molenpolder bij Westbroek’. Tijdschrift voor Historische Geografie8 (1), pp. 19-41.
  [Google Scholar]
 61. Polak, R. (2023). ‘Een tolhuis … per abuis’. Leusden Toen39 (1), pp. 4-10.
  [Google Scholar]
 62. Tussenbroek, G. van (2023). ‘De eeuw van de grote reparaties. Funderingsherstel en andere constructieve ingrepen in Amsterdam in de vroegmoderne tijd’. Bulletin K.N.O.B. 122, pp. 1-19.
  [Google Scholar]
 63. Damme, J. van (tekst), R.Oreel (foto’s) (2022). Het andere Zeeland. 42 buurtschappen tussen lucht, zee en klei. Uitgeverij Den Boer De Ruiter, Vlissingen.
  [Google Scholar]
 64. Hoeve, J. van der & B.Silkens (2022). Fort Rammekens. Een Habsburgse vesting aan de Schelde. Pictures Publishers, Woudrichem.
  [Google Scholar]
 65. Klerk, A.P. de (2023). ‘Een boom op Walcheren, meer dan een stip op de (Bonne) kaart’. Tijdschrift voor Historische Geografie8 (1), pp. 42-53.
  [Google Scholar]
 66. Male, J. van der (2021). De Zeeuwse Lijn. De spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen en de daarop aansluitende lijnen. Uitgeverij Uquilair, Rosmalen.
  [Google Scholar]
 67. Baat, I. de (2023). ‘Er was eens een natuurpark in Kaatsheuvel. Over verschillende natuuropvattingen en hun invloed op het landschap van de Efteling’. Tijdschrift voor Historische Geografie8 (1), pp. 3-18.
  [Google Scholar]
 68. Broek, T. van den (2022). ‘Digitale versie van kadastrale minuutplannen 1824 online’. Engelbrecht van Nassau41 (1), pp. 33-37.
  [Google Scholar]
 69. Buiks, C.J.M. (2021/22). ‘Straten, wegen, paden en dijken in Ginneken en Bavel’. Brieven van Paulus47 (235), pp. 25-55.
  [Google Scholar]
 70. Coomans, J. (2022). ‘Subsidie voor transitie. De stadsbrand van 1463 en het wederopbouwprogramma’. Silva3 (3), pp. 3-15 [’s-Hertogenbosch].
  [Google Scholar]
 71. Delsaerdt, P. (2018). ‘De Brabantse binnenvaart in 1565. Het kanaal Brussel-Willebroek in “Die nieuwe chronijcke van Brabandt”’. Eigen schoon en de Brabander101, pp. 257-262.
  [Google Scholar]
 72. Heeren, H. van (2021). ‘Aan de oevers van de Dubbel, Maas en Alm vinden we de vrijheid’. Historische Reeks Land van Heusden en Altena29, pp. 19-25.
  [Google Scholar]
 73. Jansen, E. (2019). De Kabeljouwpolder een schilderij. Ossendrecht (Eigen uitgave) [Polders Zandvliet-Ossendrecht-Woensdrecht].
  [Google Scholar]
 74. Jong, K. de (2018). ‘De Sint Annakapel te Heusdenhout 500 jaar’. Engelbrecht van Nassau37, pp. 121-128.
  [Google Scholar]
 75. Kappelhof, A.C.M. (2019). ‘Boeimeer’. Engelbrecht van Nassau38 (3), pp. 38-40.
  [Google Scholar]
 76. Kappelhof, A.C.M. (2020). ‘Het begin van het Mastbos. Spaans of Duits dennenzaad?’Engelbrecht van Nassau39 (3), pp. 25-30.
  [Google Scholar]
 77. Kappelhof, A.C.M. (2020). ‘Utrechts kerkelijk bezit in het hertogdom Brabant. Het goed Westerlo-Olen circa 1000-1620’. Taxandria Turnhout91 (2020), pp. 209-267 [ook op www.academia.edu].
  [Google Scholar]
 78. Kappelhof, A.C.M. (2020). ‘Markten in ’s-Hertogenbosch. Geografie en marktwerking’. Silva3 (3), pp. 3-11 [via https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/silva].
  [Google Scholar]
 79. Kars, M., R.van Oosten, M.A.Roxburgh & A.Verhoeven (ed.)(2018). Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology, presented to Frans Theuws. Zwolle en Amsterdam (spa Uitgevers en Dutch Sociery for Medieval Archaeology).
  [Google Scholar]
 80. Konings, R. (2018). ‘Restauratie van (West) Brabantse boerderijen’. D’Hûskes33 (Driemaandelijkse periodiek van de heemkundekring Jan uten Houte). Etten-Leur.
  [Google Scholar]
 81. Lambers, A. (2019). ‘Erfgoedvisie en Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Breda’. Engelbrecht van Nassau38 (3), pp. 35-37.
  [Google Scholar]
 82. Lani, S. van. (2019). ‘De abdij van Park en haar abdijdomein, van Haspengouw tot Noord-Brabant’. Eigen Schoon & De Brabander102 (1), pp. 37-48.
  [Google Scholar]
 83. Meylemans, E. & Ph.De Smedt (red.)(2019). De toepassing van geofysische prospectie methoden in de archeologie. The use of Geophysical Prospection methods in Archaeology. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 118).
  [Google Scholar]
 84. Moens, J., K.De Groote, S.Maréchal, A.Lentacker, A.Ervynck, W.Wouters, B.Cooremans, K.Deforce & S.Reniere (2019). Romeinse sporen uit de 2de eeuw aan de Putberg te Asse (Vlaams-Brabant). Eindverslag van een toevalsvondst. Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel (Onderzoeksrapporten Agentschap Onroerend Erfgoed 133).
  [Google Scholar]
 85. Luys, W. & L.Verhart (2023). ‘Oud en nieuw onderzoek van de Romeinse weg bij Swalmen’. Spiegel van Roermond2023, pp. 184-203.
  [Google Scholar]
 86. Ditzhuijzen, J. van & M.Dennert (2022). Willemstad werelderfgoed. Kleurrijke stad aan een natuurlijke haven. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 87. Becuwe, F. (2018). De moutast. Vurig erfgoed in West-Vlaanderen. Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 23. Mout- & Brouwhuis de Snoek, Alveringem.
  [Google Scholar]
 88. Beernaert, B., C.Bouckaert, B.Bouckaert & M.Ryckaert (2020). Alfred Ronse. A travers Bruges. Geschriften over erfgoed en architectuur in Brugge 1870-1872. Van de Wiele, Brugge.
  [Google Scholar]
 89. Berten, R. & A.Jansen (2022). De wateringen in Noord-Limburg. Provincie Limburg, Hasselt.
  [Google Scholar]
 90. Becuwe, M. (2019). In de kunst gelogeerd. Kunstenaarsherbergen op het Belgische platteland (1840-1914). Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 25. Mens & Cultuur Uitgevers, Gent.
  [Google Scholar]
 91. Cappon, G.E., L.Meulebrouck & A.Zwaenepoel (2022). Vloethemveld. Verborgen parel. Stichting Kunstboek.
  [Google Scholar]
 92. Claeys, D. & P.Van Windekens (2020). Open ruimte en platteland in transitie. De rol van de Vlaamse Landmaatschappij tussen 2001 en 2018. Vlaamse Landmaatschappij [online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/publicaties/open-ruimte-en-platteland-in-transitie-de-rol-van-de-vlaamse-landmaatschappij-tussen-2001-2018].
  [Google Scholar]
 93. Cosyns, E. (2022). Tussen Dender en Mark. Landschap in beweging. Waerbeke VZW.
  [Google Scholar]
 94. Deforce, K., B.Groenewoudt & K.Haneca (2021). ‘2500 years of charcoal production in the Low Countries. The chronology and typology of charcoal kilns and their relation with early iron production’. Quaternary International593, pp. 295-305.
  [Google Scholar]
 95. De Bondt, B (2021). Baasrode, een vergeten geschiedenis 821-1648. Drukkerij-Uitgeverij Baeté NV, Puurs Sint-Amands.
  [Google Scholar]
 96. De HaanA. & NVanmaele (2022). ‘Van ankerplaats tot erfgoedlandschap: 20 jaar landschapsatlas in Vlaanderen’. M&L. Monumenten, landschappen en archeologie41 (4), pp. 26-42.
  [Google Scholar]
 97. Devriese, K. (2021). De Lierse kruisnetvisser. Monografie over een uniek scheepstype. School voor scheepsmodelbouw, Baasrode.
  [Google Scholar]
 98. Druart, H. & S.Vyncke (2021). ‘Het Vloethemveld tussen Jabbeke en Zedelgem. Een voormalig militair domein waar natuur en erfgoed in alle stilte samengaan’. m&l. Monumenten, landschap en archeologie40 (3), pp. 32-46.
  [Google Scholar]
 99. Dupae, E. (2020). Zijn de natuur en het landschap in Voeren nog wel te redden? Vlaamse Landmaatschappij Regio Oost, Hasselt [rapport, raadpleegbaar via https://www.vlaanderen.be/publicaties/zijn-de-natuur-en-het-landschap-invoeren-nog-wel-te-redden].
  [Google Scholar]
 100. Dupae, E. (2021). ‘Weteren, de historische bevloeiing van grasland in Limburg’. Limburg. Het oude land van Loon100, pp. 147-177.
  [Google Scholar]
 101. Dupae, E. (2022). ‘Terug naar de heerdgang. Het belang van historische kennis voor het natuurbehoud van vandaag’. Natuurfocus21, pp. 4-12.
  [Google Scholar]
 102. Janssens, J. & Z.Adriaensens (2021). Schitterend geslepen. Het Kempense diamantverleden onder de loep. Erfgoedcel Kempens Karakter. Uitgeverij Snoeck, Gent.
  [Google Scholar]
 103. Gelaude, F. (2018). De vroege hydrografie van de stad Gent, een geomorfologisch en historisch onderzoek van menselijke ingrepen in de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent. Proefschrift, Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 104. Gelaude, F. (2019). ‘De Lieve, de realisatie van een opmerkelijk kanaal in de 13de eeuw. Een illustratie van stedelijke machtsontplooiing door Gent’. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent73, pp. 7-35.
  [Google Scholar]
 105. Groenen, G. (2022). ‘De oudste Antwerpse stadsprivileges’. HistoriANT, Jaarboek voor Antwerpse geschiedenis19, pp. 51-81.
  [Google Scholar]
 106. Lisson, J. (2021). ‘Onroerend erfgoed, van verliezen tot ‘bevriezen’. De bescherming van historische stads- en dorpskernen in Vlaanderen (19de-21ste eeuw)’. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis99 (2), pp. 499-530.
  [Google Scholar]
 107. Loon, J. van (2019). ‘De riviernaam Rupel en het toponiem Rupelmonde’. Handelingen Koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie91, pp. 197-246.
  [Google Scholar]
 108. Luyten, S. (2017). Project Kempens veken, terug van weggeweest. Een historische schets. Centrum voor Agrarische Geschiedenis, Leuven [download: www.hetvirtueleland.be].
  [Google Scholar]
 109. Mazeure, N. & D.Lambrechts (2022). ‘Eesten in asten. De bouw en inrichting van hopasten in Vlaams-Brabant van circa 1870 tot 1970’. M&L. Monumenten, landschappen en archeologie41 (4), pp. 6-25.
  [Google Scholar]
 110. Mennen, V. (2022). Van Gennep tot Geistingen. Van het Lo tot Lutselus. Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s. Publicaties van de VZW Erfgoed Lommel 28.
  [Google Scholar]
 111. Oostvogels, E., J.Lefevere, D.Van der Veken, W.Raeymaekers & G.Leysen (2023). Koning in de Kempen. De geschiedenis van de ontginning van het Koninklijk Domein 1850-1950. Public Space, Mechelen.
  [Google Scholar]
 112. Ravels. Een Kempisch dorp in woord en beeld. Heem- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius v.z.w., Ravels (2020).
  [Google Scholar]
 113. Reinsma, R. (2018). ‘Bijna-identieke toponiemen langs de rijksgrens: hoe weerspiegelen ze het taalkundige, bestuurlijke en culturele verleden?’. Taal en Tongval70 (1), pp. 83-113 [Online raadpleegbaar via https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/tet2018.1.REIN].
  [Google Scholar]
 114. Segers, Y. & J.Relaes (2023). ‘Een geschiedenis van het landbouwbeleid sinds 1830’. In: M.de Keyzer (red.). Tot de bodem. De toekomst van landbouw in Vlaanderen. Universitaire Pers Leuven, Leuven, pp. 23-38.
  [Google Scholar]
 115. Stichelbaut, B., W.Gheyle, J.Cornilly & M.De Meyer (2021). De kust 4 augustus 1945. De zomer van de vrijheid. Unieke luchtfoto’s van Knokke tot De Panne vanuit een Amerikaans verkenningsvliegtuig. Tijdsbeeld Uitgeverij. Universiteit Gent, Vakgroep Archeologie, Gent.
  [Google Scholar]
 116. Swinnen, W., R.Hoevers, A.James, N.Broothaerts & G.Verstraeten (2022). ‘Veengebieden in riviervalleien. Koolstofhotspots gevormd door mens en rivier’. Natuurfocus22 (3), pp. 108-117 [Online raadpleegbaar via https://www.natuurpunt.be/publicatie/natuurfocus-2022-3-veengebieden-riviervalleien].
  [Google Scholar]
 117. Tack, G., P.Blondé, P.Van den Bremt, M.Hermy M. & N.Vanmaele (2021). 12.000 jaar Bos t’Ename. Een hoopvol perspectief voor Bos in de Lage Landen. 2 delen. Sterck & De Vreese, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 118. Trouet, V. (2020). Wat bomen ons vertellen. Een geschiedenis van de wereld in jaarringen. Uitgeverij Lannoo, Tielt.
  [Google Scholar]
 119. Tuyteleers, W. (2020). De IJzeren muur bezuiden Brussel. Ninove – Halle – Waver 1939-1940 [uitgave in eigen beheer].
  [Google Scholar]
 120. Van den Bossche, J. & S.Delaruelle (2019). Het ABC van het militair erfgoed. Erfgoed Voorkempen & Erfgoed Noorderkempen [Online raadpleegbaar via https://erfgoednoorderkempen.be/project/militair-erfgoed-leeft/].
  [Google Scholar]
 121. Vanhaute, T. van (2023). ‘Tanken in de stad. De typologische ontwikkeling van service- en benzinestations in Antwerpen, 1945-1975’. Bulletin K.N.O.B. 122, pp. 33-49.
  [Google Scholar]
 122. Vrielinck, S. (2018). Grootse Plannen. De Kadastrale Atlas van België van P. C. Popp: Genese en Datering (1840-1880). Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 123. Brand, R. van den & U.Oerding (2022). ‘Latenbuch und Leibgewinnsbuch Kapellen’. In: Latenbuch des Hofgerichts von Kapellen angelegt zwischen 1530 und 1550 und Leibgewinnsbuch von Kapellen angelegt um 1600. Venray en Geldern (Veröffentlichungen der Kapellener Heimatfreunde 8, p. 627.
  [Google Scholar]
 124. Castrorao Barba, A., D.Tanasi & R.Miccichè (eds.)(2013). Archaeology of the Mediterranean during Late Antiquity and the Middle Ages. University Press of Florida, Gaineville.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2023.2.006.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error