Literatuuroverzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 8, Issue 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2023.3.008.LITE
2023-08-01
2024-06-18
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Beek, R. van, C.Quik & M.van der Linden (2023). ‘Drowning landscapes revisited. Correlating peatland expansion, human habitation trends and vegetation dynamics in the Northwest European mainland’. Quaternary Science Reviews312, 108170.
  [Google Scholar]
 2. Brauer, J. (2022). Over de grens. De sociaal-politieke dynamiek in de Nederlands-Duitse grensregio’s, 1930-1940. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 3. Broes, T., M.Dehaene, R.Devos & S.Van de Voorde (2023). ‘Het verstedelijken van constructiegeschiedenis. De stad als assemblage van bouwpraktijken?’. Stadsgeschiedenis18 (1), pp. 39-56.
  [Google Scholar]
 4. Čeginskas, V.L.A., S.Kaasik-Krogerus, T.Lähdesmäki & K.Mäkinen (2021). ‘Constructing social Europe through European cultural heritage’. European Societies. doi: 10.1080/14616696.2021.1913508.
  [Google Scholar]
 5. Damme, I. Van, A.Arnout, J.Coomans, I.Jongepier, A.van Steensel, G.Verhoeven & R.Vermoesen (2023). ‘Stadshistorici on the move. Analyse van een discipline in beweging op het vijftiende Internationaal Congres van de European Association for Urban History in Antwerpen’. Stadsgeschiedenis18 (1), pp. 57-75.
  [Google Scholar]
 6. Dupont, C. (2022). ‘Le Brabant en perspective royale. Le Duché dans l’atlas de Jacques de Deventer (xvie siècle)’. Noordbrabants Historisch Jaarboek39, pp. 110-133.
  [Google Scholar]
 7. Groten, M. (2023). The architecture of empire in Modern Europe. Space, place, and the construction of an imperial environment, 1860-1960. AUP, Amsterdam (Landscape and Heritage Studies).
  [Google Scholar]
 8. Haas, T. de & M.Schepers (2022). ‘Wetland reclamation and the development of reclamation landscapes. A comparative framework’. Journal of Wetland Archaeology. doi: 10.1080/14732971.2022.2072097.
  [Google Scholar]
 9. Jacobs, M., F.Huisman, M.de Wit & R.van Beek (2023). ‘Heritage contestation in matterscape, mindscape, and powerscape’. Landscape Research. doi: 10.1080/01426397.2023.2208058.
  [Google Scholar]
 10. Mennen, V. (2022). Van Gennep tot Geistingen. Van het Lo tot Lutselus. Nederzettingsnamen van de Limburgse Kempen en aangrenzende regio’s. VZW Erfgoed Lommel, Lommel [37,50 euro incl. porto op BE89 7330 4362 6485 t.n.v. Erfgoed Lommel vzw].
  [Google Scholar]
 11. Mertens, J. (2022). Machtige ridders, burgerlijke herders. De Duitse Orde en haar priesters in het land van Maas en Rijn (1220-1800). Bilzen.
  [Google Scholar]
 12. Morel, H. & J.Oud Ammerveld (2021). ‘From Climate Crisis to Climate Action: Exploring the Entanglement of Changing Heritage in the Anthropocene’. The Historic Environment: Policy & Practice. doi: 10.1080/17567505.2021.1957261.
  [Google Scholar]
 13. Paulissen, M., R.van Beek, M.de Wit, M.Jacobs & F.Huisman (2022). ‘Place meanings of Dutch raised bog landscapes: an interdisciplinary long-term perspective (5000 bce-present)’. Landscape Research. doi: 10.1080/01426397.2022.2118246.
  [Google Scholar]
 14. Paulissen, M., R.van Beek & E.H.Huijbens (2022).‘How bogs made for borderlands. The Eastern Low Countries, c. 670-c. 1900 ce’. Environment and History. doi: 10.3197/096734022X16627150608050.
  [Google Scholar]
 15. Riesto, S., L.Egberts, A.Aslaug Lund & G.Jørgensen (2021). ‘Plans for uncertain futures heritage and climate imaginaries in coastal climate adaptation’. International Journal of Heritage Studies. doi: 10.1080/13527258.2021.2009538.
  [Google Scholar]
 16. #75jaaramz. De archeologische monumentenzorg in Nederland 1947-2022. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2023.
  [Google Scholar]
 17. Berendse, M. & P.Brood (2022). Historische wateratlas NL. De drijvende kracht van Nederland. Wbooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 18. Bazelmans, J. (2023). ‘Het molensterven in Nederland. Een kwantitatieve en geografische benadering’. Tijdschrift voor Historische Geografie8 (2), pp. 118-140.
  [Google Scholar]
 19. Dam, K. van (2022). ‘Recreatiewegen in Nederland en de betrokken tuin- en landschapsarchitecten’. Cascade. Bulletin voor tuinhistorie31, pp. 9-24.
  [Google Scholar]
 20. Dam, K. van (2023). ’Weermiddelen en waarde. De betekenis van verdedigingswerken voor de gemeenschap’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2023 (1), pp. 1-5.
  [Google Scholar]
 21. Groenewoudt, B.J., G.Eijgenraam, T.Spek & M.Kosian (2022). ‘Mapping Lost Woodland. An Attempt to Use the Spatial Distribution of Woodland-Related Place Names as a Proxy for Localizing Woodland in the Middle Ages’. Rural Landscapes. Society, Environment, History9, pp. 1–17. doi: https://doi.org/10.16993/rl.82.
  [Google Scholar]
 22. Hameleers, M. (2023). ‘Functionaliteit en representativiteit van waterschaps- en polderkaarten’. In: W.Renkema, M.Hameleers & P.van der Krogt (2023). Polderkaarten. Degedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870. Brill, Leiden, pp. 17-27.
  [Google Scholar]
 23. Jansma, E. (2020). ‘Hydrological disasters in the nw-European Lowlands during the first millennium ad. A dendrochronological reconstruction’. Netherlands Journal of Geosciences99, e11. doi: https://doi.org/10.1017/njg.2020.10.
  [Google Scholar]
 24. Kok, A. (2021). Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen. Omniboek, Utrecht.
  [Google Scholar]
 25. Kootker, L.M. & S.Heeren (2022). Humanmobility in the post-Roman Netherlands (ad 400-700). Combined Sr-O isotopic evidence and archaeological contextualization. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (nar 75).
  [Google Scholar]
 26. Leeuwen, W. van, J.Kranendijk & L.Grootswagers (2022). Religieus erfgoed. Visie op een veranderend kerkenlandschap. Heemschut, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 27. Lochem, S. van (2022). Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog. Nai010, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 28. Renkema, W., M.Hameleers & P.van der Krogt (2023). Polderkaarten. De gedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870. Brill, Leiden.
  [Google Scholar]
 29. Renkema, W. (2023). ‘Over waterschappen, (hoog)heemraadschappen en polders’. In: W.Renkema, M.Hameleers & P.van der Krogt (2023). Polderkaarten. De gedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870. Brill, Leiden, pp. 19-47.
  [Google Scholar]
 30. Schendelaar, R. (2022). De Landswerven en Rijkswerf Willemsoord Den Helder. Pirola, Schoorl.
  [Google Scholar]
 31. Schroor, M. (2022). Waddengebied. Landschapsbiografie. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 32. Somer, K. (2023). ‘De jaren 1965-1990. Karakteristieke gebouwen en gebieden’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2), pp. 26-27.
  [Google Scholar]
 33. Tuijl, A. van (2022). ‘Herbestemming van spoorbruggen in Nederland’. Erfgoed van Industrie en Techniek32 (4), pp. 2-10.
  [Google Scholar]
 34. Wit, L. de (2023). ‘Welke beelden houden stand? Omstreden monumenten’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2), pp. 12-14.
  [Google Scholar]
 35. Stol, T. (2022). ‘Het armhuis in Breede en de familie Viet’. Stichting Historische Kring Noordelijk Hunsingo halfjaarlijks bericht64, pp. 10-22 : 65, pp. 29-38.
  [Google Scholar]
 36. Vliet, W. van & F.van Hebel (2023). Vergeten ijzer. Industrieel erfgoed Groningen. Noordboek, Gorredijk.
  [Google Scholar]
 37. Bosker, F. (2023). ‘Cultuurhistorische pareltjes’. Ús Gea, voorjaar 2023, pp. 12-14 [Joodse begraafplaatsen].
  [Google Scholar]
 38. Bosker, F. (2023). ‘Toegangshek Wikelerbosk, echo van een rijk verleden’. Ús Gea, zomer2023, pp. 12-14.
  [Google Scholar]
 39. Buruma, T. (2023). ‘De Stelling Kornwerderzand gedurende de bezettingstijd’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2023 (1), pp. 17-21.
  [Google Scholar]
 40. Nicolay, J. & G.de Langen (red.) (2023). Friese terpen in doorsnede. Landschap, bewoning en exploitatie. Deel 1: het onderzoek in woord en beeld. Deel 2: profiel en vlaktekeningen. Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 103).
  [Google Scholar]
 41. Kooij, S. (2023). ‘De rijke geschiedenis van de Lemelerberg’. Natuurlijk Overijssel, zomer2023, pp. 10-12.
  [Google Scholar]
 42. Aller, B. van (2023). ‘Op de steunberen van een afgedankt stoomgemaal’. Oud Wageningen51 (1), pp. 12-14.
  [Google Scholar]
 43. Berg, B. van den, J.Gerritsen, K.van de Hoef-Reijnders, H.Lette, H.Slechten & E.Wijnacker (2023). Ajuuwoh, het woordenboek van het Wagenings dialect. Historische Vereniging Oud Wageningen, Wageningen [bevat een hoofdstuk over straatnamen].
  [Google Scholar]
 44. Boer Rookhuiszen-de Joode, R. (2022). ‘De windhoos van Tricht – 25 juni 1967’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 69-82.
  [Google Scholar]
 45. Dam, K. van & E.Blok (2022). ‘Wylerberg. Een uitzonderlijk Gesamtkunstwerk’. Cascade. Bulletin voor tuinhistorie31, pp. 45-56.
  [Google Scholar]
 46. Dijk, H. (2022). ‘Een tweede Limes? Kastelen langs de Linge’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 42-52.
  [Google Scholar]
 47. Diverse auteurs (2022). ‘Kastelen in de gemeente West-Betuwe’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 210-231.
  [Google Scholar]
 48. Emaus, R. (2023). ‘Luchtfotografie als onderzoeksmethode in het onderzoek aan de circumvallatie van Groenlo. Archeologie in droge zomers’. Tijdschrift voor Historische Geografie8 (2), pp. 106-117.
  [Google Scholar]
 49. Heijden, P. van de (2022). Castellum Meinerswijk. Werelderfgoed in de Arnhemse uiterwaarden. Matrijs, Utrecht.
  [Google Scholar]
 50. Heiningen, A. van, H.Saan, K.Molders & M.de Nie-Sarink (2023). Culemborg op de kaart. Genootschap AWK Voet van Oudheusden, Culemborg (Culemborgse Voetnoten 74).
  [Google Scholar]
 51. Holwerda, J. (2022). ‘Was John Adey Repton betrokken bij de parkaanleg van Sonsbeek?’. Cascade. Bulletin voor tuinhistorie31, pp. 25-30.
  [Google Scholar]
 52. Holwerda, J. (2023). ‘De Hoge Vijver van kasteel Rosendael’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken44 (1), pp. 14-15.
  [Google Scholar]
 53. Hopman, G. (2022). ‘Kerktorens in West-Betuwe?’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 111-120.
  [Google Scholar]
 54. Hopman, G. (2022). ‘De bruggen over de Waal’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 149-158.
  [Google Scholar]
 55. Jonge, E. de (2022). ‘Ruzie in Epe om water’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken43 (3), pp. 24-28 (deel 2).
  [Google Scholar]
 56. Maijer, M. (2023). ‘De Driehoek in 1615’. Oud Wageningen51 (1), pp. 26-29.
  [Google Scholar]
 57. Mast, M. van der & R.van der Mast (2023). ’75 jaar de Lieskamp. Van landbouw naar landgoed’. Oud Wageningen51 (2), pp. 12-15.
  [Google Scholar]
 58. Ooijen, N. van (2022). ‘Scheepvaart op de Linge’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 171-195.
  [Google Scholar]
 59. Oort, H.J. van & H.Wijbenga (2022). ’50 jaar archeologie in de West-Betuwe in vogelvlucht’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 244-255.
  [Google Scholar]
 60. Schaafsma, R. (2023). ‘Een zichtlijn in het Renkums beekdal’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken44 (1), pp. 28-34.
  [Google Scholar]
 61. Schakel, J. (2023). ‘De strijd om het Wageningse landschap 1. De proefvakken. Appartementen op een Rijksmonument, hoe kon het zover komen?’Oud Wageningen51 (1), pp. 20-23.
  [Google Scholar]
 62. Schelling, M. (2022). ‘Het Waalwater gebannen’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 196-209.
  [Google Scholar]
 63. Slijkhuis, H. (2023). ‘Papiermolen De Citadel in Vaassen’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken44 (1), pp. 11-13.
  [Google Scholar]
 64. Slijkhuis, H. (2023). ‘Het sprengenbekenlandschap en klimaatverandering’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken44 (2), pp. 5-8.
  [Google Scholar]
 65. Weltje, H. (2023). ‘Een biografie over de Apeldoornse historicus Reinier Hardonk’. De Wijerd. Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken44 (1), pp. 16-21.
  [Google Scholar]
 66. Wiersum, F. (2023). ‘De Spijkerskamp. Van Utrechtse dagvaartlocatie tot Wageningse hofstede’. Oud Wageningen51 (2), pp. 6-9.
  [Google Scholar]
 67. Wijbenga, H. (2022). ‘Belangrijke agrarische ontwikkelingen in de West-Betuwe’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 121-148.
  [Google Scholar]
 68. Witjes, J. (2022). ‘Markten en pleinen’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 53-57.
  [Google Scholar]
 69. Witjes, J. (2022). ‘Wielen en plassen’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 159-152.
  [Google Scholar]
 70. Witjes, J. (2022). ‘Bruggen en veren’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 166-170.
  [Google Scholar]
 71. Witjes, J. (2022). ‘De ruilverkaveling’. In: Verhalen van toen uit de West-Betuwe. Jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring West-Betuwe 1972-2022. Historische Kring West-Betuwe, pp. 256-259.
  [Google Scholar]
 72. Beuzekom, J. van (2022). Van Noulant naar Nieuwland. Duizend jaar geschiedenis van een dorp in de Vijfheerenlanden. Beus, Sliedrecht.
  [Google Scholar]
 73. Burgsteden, L. van (2022). ‘Boeren op de buitenplaats, burgers met een boerderij (18e eeuw)’. Leusden Toen38 (4), pp. 7-19.
  [Google Scholar]
 74. Loenen, F. van (2023). ‘Begraafplaats Oud Leusden nader bekeken’. Leusden Toen39 (2), pp. 15-18.
  [Google Scholar]
 75. Nimwegen, W. van, J.van Burgsteden & G.van Bekkum (2021). ‘De Hessenweg’. Leusden Toen37 (1), pp. 4-11.
  [Google Scholar]
 76. Polak, R. (1983). ‘De molen van Bavoort’. Leusden Toen39 (2), pp. 10-14.
  [Google Scholar]
 77. Gouw, A. de (2023). ‘Vonnis over Katwijks barakkenensemble. Heemschut behaalt mooi resultaat’. Heemschut100 (2), pp. 10-11.
  [Google Scholar]
 78. Koopman, S. & A.Cruysheer (2022). ‘Een vervenerswoning of turfschuur. Vragen na vondst bij de Dammerkade te Ankeveen’. Tussen Vecht en Eem40, pp. 94-101.
  [Google Scholar]
 79. Middelburg, B. (2021). Van Neck aff met de son om. De geschiedenis van polder de Wijdewormer. De Kring, Z.pl.
  [Google Scholar]
 80. Rensman, C. (2023). ‘De Atlantikwall. Een langgerekt litteken in het weefsel van Den Haag’. Geografie32 (5), pp. 12-15.
  [Google Scholar]
 81. Tussenbroek, G. van (2023). De houten eeuw van Amsterdam. Bouwen, werken en wonen in de middeleeuwse stad, 1275-1578. Prometheus, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 82. Tussenbroek, G. van (2023). ‘De eeuw van de grote reparaties. Funderingsherstel en andere constructieve ingrepen in Amsterdam in de vroegmoderne tijd’. Bulletin k.n.o.b. 122 (1), pp. 1-19.
  [Google Scholar]
 83. Weve, W. (2023). Vermeer en de Delftse topografie. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 84. Klerk, A.P. de (2021). Historische atlas van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie. WBooks, Zwolle.
  [Google Scholar]
 85. Stol, T. (2022). ‘IJskelders in Middelburg. Banketbakkers als gebruikers in de negentiende eeuw’. De Wete gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren51 (3), pp. 15-27; 51 (4), p. 61.
  [Google Scholar]
 86. Vannieuwenhuyze, B. (2022). ‘Op zoek naar Zeeuwse kaarten. Isaak Tirions kaarten van Zeeland, de Zeeuwse eilanden en de Zeeuwse steden’. Archief Zeeuws Genootschap2022, pp. 171-222.
  [Google Scholar]
 87. Asseldonk, M. van (2023). Het toezicht op wegen, waterlopen en gemeenschappelijke gronden in historisch perspectief. Rapport 22 Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie. Deel D. Waterschap De Dommel.
  [Google Scholar]
 88. Asseldonk, M. van (2023). Bijdrage tot de geschiedenis van Waterschap De Dommel. Dijken en voormalige polders. Rapport 12 Het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie. Deel B. Waterschap De Dommel.
  [Google Scholar]
 89. Asseldonk, M. van (2023). De scheepvaart en doorvaarbaarheid bij watermolens in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Rapport 9 Waterlandschap. Deel B. Waterschap De Dommel.
  [Google Scholar]
 90. Dorst, S. van (red.) (2020). Zot van Dimpna. Acht panelen vol passie, lef en rebellie. Hannibal, Lichtervelde.
  [Google Scholar]
 91. Gooskens, F.A. (2021). ‘Geschiedenis van het leidingwater in Breda: hygiëne en politiek drukmiddel (1894-2005)’. Jaarboek De Oranjeboom74, pp. 1-13.
  [Google Scholar]
 92. Groot, T. de & J.W.de Kort (red.) (2021). Veilig naar de overkant. Onderzoek naar een muntvondst uit de Romeinse tijd in het dal van de Aa bij Berlicum (gemeente Sint-Michielsgestel). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (ram267).
  [Google Scholar]
 93. Heuvel, F. van den (2021). ’s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee. Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen. (1740-1995). Wolf Publishers, Oisterwijk.
  [Google Scholar]
 94. Kalle, E. (2021). ‘Van watertoren naar kantoorgebouw: de uitdagingen van herbestemming’. Jaarboek De Oranjeboom74, pp. 54-61.
  [Google Scholar]
 95. Kappelhof, A.C.M. (2022). Hildernisse 1492-1570. Een samenleving van kleine boeren die commercieel dachten. Den Haag (http://www.academia.edu/87138881/Hildernisse_1492_1570_Een_samenleving_van_kleine_boeren_die_commercieel_dachten).
  [Google Scholar]
 96. Kappelhof, A.C.M. (2022). ‘De oudste Bossche stadspoorten en de Brabantse politiek’. Silva3 (3), pp. 19-27 (beschikbaar op http://www.academia.edu/88334510/De_oudste_Bossche_stadspoorten_en_de_Brabantse_politiek?email_work_card=view-paper, 13oktober2022).
  [Google Scholar]
 97. Kerkhof, P.A. & K.A.H.W.Leenders (2023). Galgen in Brabant. Inventarisatie 12 juni 2023. Den Haag (http://www.academia.edu/82534828/Galgen_in_Brabant)
  [Google Scholar]
 98. Kievith, H. de (2021). ‘De opkomst van de Vaert en de neergang als Mosselkreek’. Jaarboek De Oranjeboom74, pp. 62-81.
  [Google Scholar]
 99. Knegtel, J. & R.Walet (2022). ‘Brabant 1672-1674. De impact van de eerste Franse oorlog’. In Brabant13 (3), pp. 32-45.
  [Google Scholar]
 100. Kortlang, F. & N.Bouma (2022). ‘Een groot Merovingisch grafveld in Hilvarenbeek. Eerste resultaten van een bijzondere opgraving’. In Brabant13 (4), pp. 26-31.
  [Google Scholar]
 101. Laurijssens, M. (2021). ‘De Belcrum watertoren te Breda. De totstandkoming van een luxueus silhouet tijdens de economische crisis in het interbellum’. Jaarboek De Oranjeboom74, pp. 34-53.
  [Google Scholar]
 102. Leenders, K.A.H.W. (2022). Bomen op dijken. Inventarisatie van de Noord-Brabantse Noordwesthoek omstreeks 1840. Den Haag (http://www.academia.edu/82500825/BOMEN_OP_DIJKEN_Inventarisatie_van_de_Noord_Brabantse_Noordwesthoek_omstreeks_1840).
  [Google Scholar]
 103. Leenders, K.A.H.W. (2022). ‘Een beetje controle kan geen kwaad: de reuzenklok van Orthen’. Silva3 (3), pp. 16-18.
  [Google Scholar]
 104. Leenders, K.A.H.W. (2022). Het Bossche Broek. Veranderingen door de eeuwen heen. Den Haag (https://www.academia.edu/89603357/Het_Bossche_Broek)
  [Google Scholar]
 105. Leenders, K.A.H.W. (2023). De molen van Postel te Postel (alleen op: https://www.academia.edu/94190351/De_molen_van_Postel_te_Postel, 2023a).
  [Google Scholar]
 106. Lieshout-Lukassen, M.-Chr. Van & W.Kuijpers (red.) (2022). Plek in het hart. 75 jaar Openluchttheater Mariahout. Mariahout.
  [Google Scholar]
 107. Nooijer, K. de, D.Vangheluwe & J.Biemans (2022). Westerhoven Riethoven Borkel & Schaft in kaart. Historische geografie en toponymie, verkenning van grondbezit en grondgebruik, vanaf de middeleeuwen tot onze tijd. Eicha Werkgroep Historische Geografie en Toponymie, Bergeijk (verkrijgbaar via https://oerparochie.jouwweb.nl).
  [Google Scholar]
 108. Andel, C. van (2023). ‘De transformatie van het enci-terrein in Maastricht. Omgang met een moeizaam verleden’. Tijdschrift voor Historische Geografie8 (2), pp. 90-105.
  [Google Scholar]
 109. Beaumont, E. de (2022). ‘De wapenfabriek van Petrus Stevens’. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 158, Jaarboek 2022, pp. 79-114 [Maastricht].
  [Google Scholar]
 110. Berkvens, L. (2021). ‘Het leenrecht vergadert…’. Een geschiedenis van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen in de vroegmoderne periode (1469-1795). Maastricht (Werken lgog 26).
  [Google Scholar]
 111. Bokern, F. (2022). Crapuul. Kroniek van een krottenwijk. Uitgeverij Verloren, Hilversum [Stokstraatkwartier, Maastricht].
  [Google Scholar]
 112. Hiddink, H. (2022). ‘De Romeinse villa van Voerendaal en andere sporen van 6000 jaar bewoning’. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 158, Jaarboek 2022, pp. 9-48.
  [Google Scholar]
 113. Hiddink, H. & D.Habermehl (2023). ‘Romeinse elite in Limburg. De villa van Voerendaal’. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2), pp. 4-7.
  [Google Scholar]
 114. Moers, J. (2022). Groot Maastricht. Historische fragmenten (1400-1500). Uitgave in eigen beheer, Beek.
  [Google Scholar]
 115. Notermans, J. (2023). ‘Bestekboeken van Carel Diederik du Moulin digitaal te raadplegen’. Saillant. Kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn2023-1, pp. 13-16.
  [Google Scholar]
 116. Sijbers, T. (2023). ‘Maastrichts panorama in veelvoud’. De Maasgouw142 (1), pp. 36-39.
  [Google Scholar]
 117. Verhart, L. (2023). ‘Vondsten, vindplaatsen en verhalen. Het beeldromannetje’. De Maasgouw142 (1), pp. 12-17 [Opgraving Heihof bij Valkenburg].
  [Google Scholar]
 118. Weinberg, H. (2022). ‘De familie Van Wachtendonck, de ‘Vaalser Koperwerken’ (1664-1688) en de Staten-Generaal’. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 158, Jaarboek 2022, pp. 49-78.
  [Google Scholar]
 119. Boucneau, F. (2023). ‘De familie Francart. Haar keramische bedrijven en de eerste Belgische tunneloven voor grofkeramiek’. Erfgoed van Industrie en Techniek33 (1), pp. 24-36.
  [Google Scholar]
 120. Debrabandere, F, M.Devos, P.Kempeneers, V.Mennen, H.Ryckebroer, W.van Osta, m.m.v. L.de Grauwe, K.Leenders, J.Segers, J. vanKeymeulen & B.Vannieuwenhuyze (2022). De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Tweede, grondig herziene en vermeerderde uitgave. Peeters, Leuven (Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling 33).
  [Google Scholar]
 121. Degraeve, M. (2023). ‘Een atypische industrie. Bedrijfsvorming in de Brusselse bouwsector (1830-1870)’. Erfgoed van Industrie en Techniek33 (1), pp. 2-11.
  [Google Scholar]
 122. Deligne, C. & C.Billen (2022). ‘Dévotion et politique. Le ‘plan’ de Bruxelles dessiné par Gilles Van der Hecken (vers 1535)’. Noordbrabants Historisch Jaarboek39, pp. 94-109.
  [Google Scholar]
 123. Gelaude, F. (2021). Getemde rivieren. Hoe het middeleeuwse Gent Schelde en Leie bedwong. Die Keure, Brugge.
  [Google Scholar]
 124. Van der Veken, D., W.Raeymaekers, J.Lefevere & E.Oostvogels (2023). Koning in de Kempen. De ontginning van het Koninklijk Domein 1850-1950. Public Space, Mechelen.
  [Google Scholar]
 125. Vanhaute, T. (2023). ‘Tanken in de stad. De typologische ontwikkeling van service- en tankstations in Antwerpen, 1945-1975’. Bulletink.n.o.b. 122 (1), pp. 33-49.
  [Google Scholar]
 126. Brommer, B. (2023). ‘Een misverstand gecorrigeerd. Pierre du Bois, maker van kaarten en tekeningen van de Molukken’. Caert-thresoor42 (1), pp. 22-27.
  [Google Scholar]
 127. Egmond, M. van (2023). ‘Een mysterieuze achttiende-eeuwse atlas van de kusten van Ceylon’. Caert-thresoor42 (1), pp. 3-14.
  [Google Scholar]
 128. Eijk, H. van der (2022). ‘Haarlemse kwekers en hoveniers in achttiende-eeuws Philadelphia’. Cascade. Bulletin voor tuinhistorie31, pp. 31-44.
  [Google Scholar]
 129. Galiën, D. van der (2023). ‘Van Olifantstraat tot Heerengracht. Straatnamen in Kaapstad op kaarten uit de Compagniestijd’. Caert-thresoor42 (1), pp. 15-21.
  [Google Scholar]
 130. Pater, B. de (2023). ‘Een nieuw leven voor Engelse kanalen. Gered door lokale initiatieven’. Geografie32 (5), pp. 23-27.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2023.3.008.LITE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error