2004
Volume 22, Issue 3
 • ISSN: 1388-3186
 • E-ISSN: 2352-2437

Abstract

Abstract

In 1911, Dutch parliament changed and expanded the vice laws of the penal code. The most controversial change was the introduction of art. 248bis Sr., which created a specific age of consent (21) for homosexual contacts, while it remained 16 for heterosexual behaviour. According to Attorney General E.R.H. Regout, homosexuality was spreading rapidly, resulting from the seduction of minors between the age of 16 and 21. Referring to Greek pederasty, he claimed that adult homosexuals preyed almost exclusively on this age group. Once seduced, a minor would become a homosexual himself. Although a memorandum briefly mentioned that the new article would also apply to women, lesbian behaviour was not discussed at all during readings in parliament: originating from his previous role as public prosecutor, boys and young men were the minister’s sole concern.

Most publications about 248bis Sr. are descriptive with a near self-evident focus on its repressive nature. This contribution also recounts the way in which Regout’s proposal was turned into law. Yet, based on a rereading of parliamentary papers, as well as on extensive archival research by the author, it raises questions viz-à-viz Regout’s concern over young males and its relationship to contemporary sexual folk knowledge and prevailing etiologies. Moreover, this article will argue that 248bis, aside from criminalising aspects of homosexual behaviour, also turned a disciplinary eye towards male adolescents at a time when puberty as a cultural construct began to emerge.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVGN2019.3.003.VAND
2019-09-01
2023-02-05
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13883186/22/3/03_TVGEND2019.3_VAND.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVGN2019.3.003.VAND&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Boembergen, M.(2011). Rein zijn is sterk zijn. De massale vervolging van homoseksuelen in Nederlands-Indië in 1938–1939. In G.Hekma & Th.van der Meer (Red.) ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland (pp. 109–122). Diemen: AMB.
  [Google Scholar]
 2. Bouman, H.(2010). Wij van het verloren ras.Briefwisseling tussen mr L.A. Ries en mr H.J. Bouman 1923–1962 (2e druk). Santpoort.
  [Google Scholar]
 3. Bouman, H.(2011). De thesaurier-generaal die hangen moest. Waarom? In G.Hekma & Th.van der Meer (Red.) ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland (pp. 96–108). Diemen: AMB.
  [Google Scholar]
 4. Chauncey, G.(1985). Christian brotherhood or sexual perversion? Homosexual identities and the construction of sexual boundaries in the World War One era.Journal of Social History,19(2),189–211.
  [Google Scholar]
 5. Drukker, L.(1937). De sexueele criminaliteit in Nederland 191–1930. Een crimineel sociologische studie. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 6. Dupont, W.(2015). Free-floating evils. A geneology of homosexuality in Belgium (Ongepubliceerde doctoraalscriptie). Universiteit Antwerpen, Antwerpen.
  [Google Scholar]
 7. Een verdacht huis verdwenen. (1910, 10 september). Algemeen Handelsblad.
  [Google Scholar]
 8. Hekma, G. e.a. (1992). De roze rand van Amsterdam. De opkomst van een homoseksuele kroegcultuur 1930–1970.Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 9. Hekma, G.(2004). Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd.Amsterdam: Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 10. Hekma, G. & Van der Meer, Th. (Red.) (2011). ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland.Diemen: AMB.
  [Google Scholar]
 11. Henssen, E.(1994). Een welmenend cynicus. Opkomst, val en eerherstel van mr. L.A. Ries.Amsterdam: Bas Lubberhuizen.
  [Google Scholar]
 12. Herdt, G. (1991a). Representations of homosexuality: An essay on cultural ontology and historical comparison.Journal of the history of sexuality,1(3), 481–504.
  [Google Scholar]
 13. Herdt, G. (1991b). Representations of homosexuality: An essay on cultural ontology and historical comparison.Journal of the history of sexuality,1(4), 603–632.
  [Google Scholar]
 14. Herek, G.(2004). Beyond homophobia: Thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first Century.Sexuality research & social policy,1(2), 6–24.
  [Google Scholar]
 15. Het zedenschandaal te Grootebroek. (1924, 11 februari). Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij.
  [Google Scholar]
 16. Hirschfeld, M.(1920). Die Homosexualität des Mannes und des Weibes (2e druk). Berlijn: Louis Marcus Verlagsbuchhandlung.
  [Google Scholar]
 17. Kerkhof, G.(1982). Het Indisch zedenschandaal, een koloniaal incident (Ongepubliceerde doctoraalscriptie). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 18. Kempe, G.(1976). ‘Uitvoerder of kruisvaarder’. In C.Kelk, M.Moerings, N.Jong, P.Moedikdo (Red.), Recht, macht en manipulatie (pp. 47–66). Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.
  [Google Scholar]
 19. Koenders, P.(1996). Tussen Christelijk Réveil en seksuele revolutie. Bestrijding van zedeloosheid in Nederland, met nadruk op repressie van homoseksualiteit. Amsterdam: Stichting Beheer IISG.
  [Google Scholar]
 20. Lesko, N.(2001). Act your age. A cultural construction of adolescence.New York: Psychology Press.
  [Google Scholar]
 21. Ortt, F. (1920, 10 juli). Het zedenschandaal. Waarschuwing aan ouders en opvoeders.Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij.
  [Google Scholar]
 22. Regout, Edmond Robert Hubert (1863–1913). (2013, 12 november). BWN. Geraadpleegd op resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/regouterh
 23. Rogier, J.(1966). Homoseksuele emancipatie. Historische context van de Nederlandse vereniging van homofielen, C.O.C.Dialoog, tijdschrift voor homofilie en emancipatie,2(5), 173–209.
  [Google Scholar]
 24. Salden, M.(1980). Artikel 248bis Wetboek van Strafrecht, de geschiedenis van een strafbaarstelling.Groniek. Gronings historische tijdschrift,12(66), 38–48.
  [Google Scholar]
 25. Schorer, J.(1904). Wetenschap en rechtspraak.Themis. Verzameling van bijdragen tot de kennis van het publiek- en privaatrecht,65(3), 411–448.
  [Google Scholar]
 26. Schorer, J.(1911). Tweeërlei maat: Kritische beschouwingen naar aanleiding van het nieuw voorgestelde artikel 248bis Wetboek van Strafrecht in het den 16 sept. 1910 gewijzigde wetsontwerp tot bestrijding van zedeloosheid.Den Haag: Belinfante.
  [Google Scholar]
 27. Schorer, J.(1912). Wat iedereen behoort te weten omtrent uranisme (Homosexualiteit: Liefde voor personen van het eigen geslacht). Hoe uraniërs beoordeeld moeten worden.Den Haag: Belinfante.
  [Google Scholar]
 28. Simons, D. (1911, 27 maart). Na den strijd.Weekblad van het Regt, pp. 1-2.
  [Google Scholar]
 29. Troelstra, P.J.(1929). Gedenkschriften. Deel III. Branding.Amsterdam: Em. Querido’s Uitgevers Maatschappij.
  [Google Scholar]
 30. Tijsseling, A.(2009). Schuldige seks. Homoseksuele zedendelicten rondom de Duitse bezettingstijd (Doctoraalscriptie). Retrieved from Narcis, dspace.library.uu.nl/handle/1874/39322.
  [Google Scholar]
 31. Van den Berg, J.Th.J. & Vis, J.J.(2013). De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796–1946.Amsterdam: Prometheus Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 32. Van der Klein, M. & Van der Meer, Th.(2007). Gevangen in slachtofferschap. Homoseksualiteit en de Tweede Wereldoorlog.De Gids, 170(1), 73–84.
  [Google Scholar]
 33. Van der Meer, Th.(1995). Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd.Nijmegen: Sun.
  [Google Scholar]
 34. Van der Meer, Th.(2004). Premodern origins of modern homophobia and masculinity.Sexuality research and social policy, 1(2), 77–90.
  [Google Scholar]
 35. Van der Meer, Th.(2007). Jonkheer mr. Jacob Anton Schorer (1866–1957). Een biografie van homoseksualiteit. Amsterdam: Schorer.
  [Google Scholar]
 36. Van der Meer, Th.(2011). Adrianus Kakebeen, bordeelhouder. Jongensprostitutie in de dagen van Regout. In G.Hekma & Th.van der Meer (Red.) ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland (pp. 35–45). Diemen: AMB.
  [Google Scholar]
 37. Van der Meer, Th.(2009). 'Vrijwillige' en 'therapeutische' castratie van TBR-verpleegden, 1938–1968. Een veroordeling tot TBR in 1934 en de verdere lotgevallen van de verpleegde. In E.C.Coppens, J.Hallebeek, D.Heirbout, Th.van der Meer, C.H.van Rhee (Red.), Fabrica iuris. Opstellen over de 'werkplaats van het recht' aangeboden aan Sjoerd Faber (pp. 303–329, Nijmegen: Gerard Noodt Instituut.
  [Google Scholar]
 38. Van der Meer, Th.(2014). Voluntary and therapeutic castration of sex offenders in the Netherlands (1938–1968).International journal of law and psychiatry, 37(1), 50–62.
  [Google Scholar]
 39. Van der Meer, Th. & Snijders, P.(2002). ‘Ernstige moraliteitstoestanden in de residentie’. Een ‘whodunnit’ over het Haagse zedenschandaal van 1920.Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, 4(2), 373–407.
  [Google Scholar]
 40. Van Heek, H.J.(1968). ‘Het koekoeksei van Regout’. De parlementaire geschiedenis van artikel 248bis.Maandblad voor de geestelijke volksgezondheid, 23, 89–107.
  [Google Scholar]
 41. Van Lieshout, M.(1981). Stiefkind der natuur. Het homobeeld bij Aletrino en Von Römer. In M.Dallas, M.Duyves & J.Goossensen e.a. (Red.), Homojaarboek I. Artikelen over emancipatie en homoseksualiteit (pp. 75–105). Amsterdam: Van Gennep.
  [Google Scholar]
 42. Van Weel, H. & Snijders, P.(1989). Vriendenkringen in de eerste helft van de twintigste eeuw. In G.Hekma, D.Kraakman, M.van Lieshout, J.Radersma (Red.), Goed verkeerd. Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland (pp. 65–74). Amsterdam: Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 43. Van Weel, H. & Snijders, P.(2011). Een schande voor ons land. Mr. G.Helpman. In G.Hekma & Th.van der Meer (Red.) ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland (pp. 27–34). Diemen: AMB.
  [Google Scholar]
 44. Verburg, M.(2001). Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, Deel II 1898–1940.Den Haag: Sdu Uitgvers.
  [Google Scholar]
 45. Veritas [Carel baron Sixma van Heemstra]. (1914). Nogmaals over uranisme (homosexualiteit). Antwoord aan den heer J. Rensburg Jr. te Amsterdam en eenige woorden over artikel 248bis Wetboek van Strafrecht.Den Haag: De Hofstad.
  [Google Scholar]
 46. Waling, G.(2014). Verdraagzaam Nederland? Homoseksualiteit in de zedenwetgeving van 1910.Skript, Historisch Tijdschrift,30(2), 69–82.
  [Google Scholar]
 47. Handelingen I,1904–1905
 48. Handelingen II, 1905–1906
 49. Handelingen II, 1909–1910
 50. Handelingen II, 1910–1911
 51. Kamerstuk 47.25, II1879–1880, Vaststelling van een nieuw wetboek van strafregt
  [Google Scholar]
 52. Kamerstuk 293.3, II1908–1909, Memorie van Toelichting
  [Google Scholar]
 53. Kamerstuk 56.1, II1909–1910, Voorloopig Verslag
  [Google Scholar]
 54. Kamerstuk 56.2, II1909-1910, Memorie van Antwoord
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVGN2019.3.003.VAND
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): age of consent; boy prostitution; etiology; onset of puberty; Penal code
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error