Lezen, kijken luisteren; de invloed van de (audiovisuele) techniek op de informatieoverdracht in het Nederlandse strafproces | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 33, Issue 1
  • ISSN: 1573-9775
  • E-ISSN: 2352-1236

Abstract

Kenmerkend voor het Nederlandse strafproces is de grote betekenis van het papieren procesdossier voor de wijze van procederen en de rechterlijke oordeelsvorming. Veel van de besluitvorming geschiedt op basis van de schriftelijke stukken neergelegd in het dossier. Als gevolg van de opkomst van de audiovisuele techniek is de vorm waarin informatie aan de rechter wordt aangeboden aan het veranderen, in de zin dat de rechter in toenemende mate wordt geconfronteerd met beeld- en geluidsmateriaal. De inzet van de audiovisuele techniek kan een verbetering betekenen voor de kwaliteit van de strafrechtspleging, doordat de rechter meer rechtstreekse toegang krijgt tot de bewijsbronnen. In het licht van de bestaande papieren procescultuur en de gebreken die daaraan kleven, is het aannemelijk dat in Nederland de voordelen van rechtstreekse kennisname zwaarder wegen dan de potentiële nadelen die met de blootstelling aan beelden en geluiden gepaard kunnen gaan. Niettemin is het wenselijk dat nader onderzoek wordt verricht naar de wijze waarop vorm van de informatieoverdracht de waardering en besluitvorming in het strafproces beïnvloedt, mede met oog op de vraag of de inzet van nieuwe technieken wettelijke normering behoeft.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVT2011.1.LEZE393
2011-04-01
2024-05-27
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVT2011.1.LEZE393
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error