Meertaligheid en tekst- en cultuurverklaring: de toekomst van het schoolvak Nederlands | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 44, Issue 1
 • ISSN: 1573-9775
 • E-ISSN: 2352-1236

Abstract

Abstract

In addition to Ten Thije’s plea to study the Dutch language as a multilingual object, I argue that the education of Dutch high school students with regard to the Dutch language and culture currently falls short, and will not improve substantially with the proposed new focus on multilingualism. A more fundamental shift in focus is needed: the (re)connection of language and culture studies. For in the Dutch cultural context, the use of the Dutch language is not only deeply embedded in other languages, but also in other cultures.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVT2022.1.006.STRO
2022-07-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15739775/44/1/TVT2022.1.006.STRO.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVT2022.1.006.STRO&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anderson, B. (1983, 2005). Imagined Communities: Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism (2nd ed.). London: Verso.
  [Google Scholar]
 2. Asseldonk, A. van, & Coppen, P.-A. (2021). Hoe leuk is saai? Bovenbouwleerlingen havo/vwo over het schoolvak Nederlands. Levende Talen Tijdschrift, 22(1), 25–34.
  [Google Scholar]
 3. Boehmer, E. & Mul, S. de. (2014). Towards a Neerlandophone Postcolonial Studies. DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies, 1(1), 61–72.
  [Google Scholar]
 4. Curriculum.nu Team Nederlands. Kern van het leergebied Nederlands (2020). Geraadpleegd via https://www.curriculum.nu/download/voorstellen-nederlands/.
  [Google Scholar]
 5. Dietz, F. (2010). Ware Bataven. Website voor het voorgezet onderwijs, https://warebataven.wp.hum.uu.nl.
  [Google Scholar]
 6. Hobsbawm, E.J.E. & Ranger, T.O. (red.) (1983). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 7. Hulshof, H, Kwakernaak, E. en F.Wilhelm (2015). Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden. Groningen: Uitgeverij Passage.
  [Google Scholar]
 8. Inspectie van het Onderwijs (2010), De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2008/2009. Utrecht.
  [Google Scholar]
 9. Inspectie van het Onderwijs (2020), De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2018/2019. Den Haag.
  [Google Scholar]
 10. Jansen, C. (2018). Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Ontwikkelingen in de Taalbeheersing/Communicatiekunde. Afscheidscollege Rijksuniversiteit Groningen. Groningen.
  [Google Scholar]
 11. Lentz, L. (2018). Drie (andere) domeinen in het onderzoek naar Taal & Communicatie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(2), 213-219.
  [Google Scholar]
 12. Levende Talen Nederlands (2019). Advies curriculum Nederlands in de bovenbouw van het voortgezet Onderwijs. Geraadpleegd via: https://levendetalen.nl/wp-content/uploads/2019/09/LT-advies-curriculum-Nederlands-2019.pdf
  [Google Scholar]
 13. Kestemont, M., Stronks, E., de Bruin, M., & de Winkel, T. (2017). Van wie is het Wilhelmus? De auteur van het Nederlandse volkslied met de computer onderzocht. Amsterdam: AUP (Amsterdam University Press) / ICAS Publications.
  [Google Scholar]
 14. Meesterschapsteams Nederlands (2016), Manifest Nederlands op school. Geraadpleegd via https://vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/2016/01/ManifestNederlands-op-School.pdf.
  [Google Scholar]
 15. Nortier, J. (2007). Het Marokkaanse accent in het Nederlands: Marker of indicator?. In T.Koole & J.Nortier (Eds.), Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie.Delft: Eburon, 138-148.
  [Google Scholar]
 16. SLO, Karakteristieken en kerndoelen onderbouw vo (2016). Geraadpleegd via https://www.slo.nl/vakportalen/nederlands/bronnen/curriculum/
  [Google Scholar]
 17. Stronks, E. (2007). Cupido leert de Nederlandse taal (1601), en burgert verder in (1613): realisme in Nederlandse (liefdes)emblemen. Neerlandistiek.nl.
  [Google Scholar]
 18. Thije, J. D. (2022). Meertalig perspectief voor de Nederlandse taalbeheersing. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 44(1), 3-23.
  [Google Scholar]
 19. Vrieling, E. (2022). Veel jongeren lezen alleen maar Engelstalig. Volkskrant, 7januari2022.
  [Google Scholar]
 20. Voorlichtingssite BA Nederlands UU (2022), https://www.uu.nl/bachelors/nederlandse-taal-en-cultuur.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVT2022.1.006.STRO
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error