Het persoonlijke is politiek | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 54, Issue 3
  • ISSN: 0043-5414
  • E-ISSN: 1875-709X
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/WP2014.3.005.PROC
2014-01-01
2024-04-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00435414/54/3/WP2014.3.005.PROC.html?itemId=/content/journals/10.5117/WP2014.3.005.PROC&mimeType=html&fmt=ahah

References

  1. HerbertMarcusesOne Dimensional Man is oorspronkelijk in 1964 verschenen bij Beacon Press te Boston, en heeft later vele herdrukken beleefd bij andere uitgevers. In 1968 verscheen bij uitgeverij Paul Brand in samenwerking met de stichting Werkgroep 2000 een Nederlandse vertaling. Deze is onder de titel De eendimensionale mens, studies over de ideologie van de hoogindustriële samenleving op internet te vinden: www.marxists.org/nederlands/marcuse/1964/eendimen
  2. Een buitengewoon verhelderend boek waarin veel sympathie doorklinkt voor het project van Marcuse is Marcuse, Critical Theory and the Promise of Utopia. Dit boek dat is geredigeerd door Robert Pippin, Andrew Feenberg en Charles Webel werd in 1988 uitgegeven bij MacMillan Education LTD. Het bevat interessante analyses van een veelheid aan aspecten in het werk van Marcuse door onder meer Jürgen Habermas, Richard Bernstein, Martin Jay, Claus Offe en Andrew Feenberg.
  3. Een ander verhelderend boek heeft geen enkele sympathie voor Marcuse. Vanuit een analytische benadering laat Alasdair MacIntyre (de auteur van After Virtue) zien dat geen enkele belangrijke stelling van Marcuse waar is. Op zich is die formulering al boeiend, want waarheid in de analytische traditie is gekoppeld aan hoe het is, terwijl in de kritische traditie deze notie slaat op wat zou kunnen zijn. Niettemin, het boek draagt bij aan een beter begrip van Marcuse en de polemiek rondom hem. Het is in 1970 bij The Viking Press te New York verschenen onder de titel Herbert Marcuse: An Exposition and a Polemic.
  4. Daarnaast zijn er twee uitgebreide websites te noemen waar veel over Marcuse te vinden is: www.marcuse.org over de filosoof Herbert Marcuse en zijn familie, www.marxists.org/reference/archive/marcuse van het Herbert Marcuse Archief dat diverse teksten van en over Marcuse bevat.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/WP2014.3.005.PROC
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error