2004

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap

Aims & Scope

Het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap richt zich op het signaleren en registreren van ontwikkelingen binnen de communicatiewetenschap en haar verwante wetenschapsgebieden (journalistiek, de toepassingsgebieden van de communicatiewetenschap, de communicatieve aspecten van informatie- en communicatietechnologie) in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift biedt daarmee een platform voor degenen die met onderzoek en/of theoretische reflectie een bijdrage willen leveren aan discussie binnen de communicatiewetenschap en ontwikkeling van de communicatiewetenschap. 

Peer-reviewproces

Dit tijdschrift hanteert double-blind peer review (anoniem voor auteurs en reviewers). 

Redactiesecretariaat

Voor recensieverzoeken en vragen aan de redactie mail naar: [email protected]

Postadres:
Tijdschrift voor Communicatiewetenschap t.a.v. Lotte Willemsen
Hogeschool Rotterdam, Creating010
Wijnhaven 107
3011 WN Rotterdam

De auteursinstructies kunt u hier raadplegen

Redactie

dr. Lotte Willemsen (hoofdredacteur), Creating010, Hogeschool Rotterdam
prof. dr. Noëlle Aarts, Wageningen University & Research
dr. Bert Bakker (redacteur 'Replicatiestudies'), Universiteit van Amsterdam
dr. Baldwin van Gorp, KU Leuven
dr. Leen d'Haenens, KU Leuven
dr. Stijn Reijnders, Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. Hilde Van den Bulck, Universiteit Antwerpen
prof. dr. Karin Raeymaeckers, Universiteit Gent
dr. Alexander van Deursen, Universiteit Twente
dr. Esther Rozendaal (redacteur 'In the Spotlight'), Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. Annemarie Wennekers, SCP
dr. Mariek Vanden Abeele, Universiteit van Tilburg
Laureanne Willems (redactiesecretaris), promovendus, University of Toronto


Redactieraad

dr. Leo Van Audenhove (VUB, Communicatiewetenschap)
drs. Hermineke van Bockxmeer (OCW, Directie Media, Letteren en Bibliotheken)
prof. dr. Harry Bouwman (TU Delft)
prof. dr. José van Dijck (UvA)
dr. Wim Elving (Hanzehogeschool, Centre of Expertise: Energy, Entrance)
dr. Willem Hesling (KUL, Communicatiewetenschap)
prof. dr. Carel Jansen (RUG, Communicatie- en informatiewetenschappen)
prof. dr. Jan Kleinnijenhuis (VU, Communicatiewetenschap)
drs. Coen van der Linden (School voor communicatiemanagement Utrecht, LOCO)
prof. dr. Gisela Redeker (RUG, Communicatie- en informatiewetenschappen)
em. prof. dr. Betteke van Ruler
prof. dr. Erwin Seydel (UT, Toegepaste communicatiewetenschap)
dr. Katia Segers (VUB, Communicatiewetenschap)
prof. dr. Patti Valkenburg (UvA, Communicatiewetenschap)
dr. Ben Warner (Nederlandse Gasunie)
prof. dr. Cees van Woerkum (WU, Communicatiewetenschap)
prof. dr. Liesbet van Zoonen (Loughborough University, Communication and Media Studies)

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error