Tijdschrift voor Agrarisch Recht | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Tijdschrift voor Agrarisch Recht

image of Tijdschrift voor Agrarisch Recht
ISSN: 1874-9674
E-ISSN: 2666-4364

Het Tijdschrift voor Agrarisch recht van het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) is sinds 1940 (en tot 1981 onder de titel Tijdschrift de Pacht) het enige Nederlandse wetenschappelijke tijdschrift dat gespecialiseerd is in het agrarisch recht. Dit tijdschrift biedt u alles wat u nodig heeft om als jurist op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het terrein van het agrarisch recht, alles in de meest brede zin De belangrijkste deelgebieden zijn pacht, landinrichting, ruimtelijke ordening, beheer landelijk gebied, landbouwstructuurbeleid, landbouwmarktbeleid, landbouwkwaliteitsbeleid, agrarisch milieurecht, fiscaal agrarisch recht, bedrijfsopvolging en Europees agrarisch recht.

Redactie: mr. H.A. van Bommel (voorzitter), mr. E.H.M. Harbers, mr. G.J. de Jager, mr. H.C.E.P.J. Janssen, mr. M Jansen Schoonhoven, mr. dr. D. Korsse, mr. R. Ligtvoet, em. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, mr. C.A.M. van Reeken, prof. mr. J.W.A. Rheinfeld, mr. W.L. Valk, mr. W.J.E. Van der Werf, mr. A. Verduijn RB, mr. Th.C.M. Willemse, Mr. W.M.A.K. Parmet (redactiesecretaris)

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error