2004

Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Het Tijdschrift voor Agrarisch Recht verschijnt elf maal per jaar. Behalve een aantal wetenschappelijke artikelen omvat ieder nummer van Agrarisch Recht de rubrieken:

  • Wetgeving en Literatuur, waarin nieuwe wet- en regelgeving, Kamerstukken, literatuur en jurisprudentie worden gesignaleerd.
  • Aankondigingen en Agenda, waarin cursussen, studiemiddagen, congressen e.d. van onder meer het Instituut voor Agrarisch Recht worden bekendgemaakt.
  • Rechtspraak, waarin recente rechterlijke uitspraken, gerubriceerd naar de verschillende deelgebieden en voorzien van deskundig commentaar worden opgenomen.

Auteursrichtlijnen

t.b.a.

Redactie

mr. H.A. van Bommel (voorzitter)
mr. E.H.M. Harbers
mr. M Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
em. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. A. Verduijn RB
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretariaat
Mr. W.M.A.K. Parmet
Instituut voor Agrarisch Recht
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
tel.: 0317 – 424181

e-mail: [email protected]

Instituut voor Agrarisch Recht

Het Instituut voor Agrarisch Recht, opgericht in 1993, houdt zich bezig met de "bevordering van de beoefening van het agrarisch recht". Het agrarisch recht is van groot belang, zowel voor landbouwbedrijven en bedrijven die daarmee te maken hebben, maar ook voor de overheid. Het agrarisch recht, zoals het door het IAR wordt uitgelegd, omvat het een dwarsdoorsnede van publiek- en privaatrecht. Om enkele onderwerpen te noemen: grondgebruiksrecht (pacht, eigendom), ruimtelijke ordening, natuurbescherming, algemene voorwaarden, marktordeningsrecht (productiequota), erfrecht, rechtspersonenrecht, milieurecht (mest, emissie), waterrecht, dierenrecht, landbouwkwaliteitsrecht. De bevordering van de kennis over de ontwikkelingen op al deze terreinen is de zorg van het instituut.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error