Taal en Tongval | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Taal en Tongval

Language Variation in the Low Countries

image of Taal en Tongval
ISSN: 0039-8691
E-ISSN: 2215-1214

Taal & Tongval: Language Variation in the Low Countries is a peer-reviewed, academic journal devoted to the scientific study of language variation in the Netherlands and Flanders, in neighbouring areas and in languages related to Dutch. All types of variation are covered, including but not restricted to geographical, social, ethnic, stylistic and diachronic variation. Articles may deal with all aspects of human language. The journal welcomes both empirical work as studies linking language variation to developments in theoretical linguistics. More about Taal & Tongval...


Taal & Tongval is een wetenschappelijk tijdschrift over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan naburige taalgebieden en aan het Nederlands verwante talen. Alle vormen van variatie kunnen worden besproken zoals geografische, sociale, etnische, stilistische en diachrone variatie. Verder mogen daarbij ook alle aspecten van de menselijke taal aan de orde komen. Het blad staat zowel open voor empirisch werk als voor studies die een verbinding leggen tussen taalvariatie en theoretische taalkunde. Meer over Taal & Tongval...

Editors: Anne Breitbarth, Gunther De Vogelaer, Dirk Geeraerts, Roeland van Hout, Wim Vandenbussche, Martijn Wieling en Ton van der Wouden.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error