De (in)effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 21, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

In de jaren negentig heeft zich in veel landen een omslag voorgedaan van passief naar actief arbeidsmarktbeleid, dat wil zeggen de nadruk kwam minder eenzijdig te liggen op het verstrekken van uitkeringen en verschoof naar het activeren en reïntegreren van uitkeringsgerechtigden. Het instrumentarium van het arbeidsmarktbeleid is hierdoor aanzienlijk uitgebreid. Terwijl in de jaren tachtig het zwaartepunt lag bij bemiddeling en scholing, zijn er in de jaren negentig tal van instrumenten bijgekomen, zoals loonkostensubsidies (onder andere de SPAK en VLW), gesubsidieerde arbeid (JWG, banenpool, Melkert-banen, I/D-banen), werkervaring (WEP, sociale activering) en positieve en negatieve prikkels voor uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld sanctiebeleid). De eerste helft van het nieuwe decennium kenmerkt zich door twijfel over deze verschuiving. Een belangrijke achtergrond is dat het actieve arbeidsmarktbeleid een heel kostbare vorm van beleid is. Enkele jaren geleden werd aan al deze instrumenten tezamen meer dan zes miljard euro per jaar besteed (inclusief WSW). Vooral in tijden dat het financieel wat minder gaat, is de verleiding groot op het actieve arbeidsmarktbeleid te bezuinigen. Hierdoor lijkt het beleid procyclisch te worden. Bij een krappe arbeidsmarkt zijn voldoende middelen voorhanden voor de vormgeving van een actief arbeidsmarktbeleid, maar in een situatie van een ruime arbeidsmarkt wordt juist op die middelen bezuinigd. Dat is pijnlijk, vooral omdat tegelijkertijd wordt benadrukt dat mensen zoveel mogelijk zelf hun eigen brood moeten verdienen. Betekent dit niet dat mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geworden moeten worden ondersteund om opnieuw een plek op de arbeidsmarkt te verwerven?

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2005.021.001.002
2005-03-01
2024-06-20
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2005.021.001.002
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error