Perspectieven voor interventies in de bijstand | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Welke handelings- en interventiestrategieën van gemeenten dragen bij aan perspectief op werk en een verbetering van het welbevinden en vertrouwen van mensen in de bijstand? Zes gemeenten – Groningen, Utrecht, Tilburg, Wageningen, Deventer en Nijmegen – hebben de afgelopen jaren (van 1 oktober 2017 tot 31 december 2019) unieke uitgevoerd in de bijstand. De volgende (combinatie van) interventies zijn onderzocht: ontheffing van re-integratieverplichtingen, intensivering van begeleiding en vrijlating van bijverdiensten. Er is zowel gekeken naar uitstroom naar werk als naar baanzoekintensiteit, welbevinden, zelfredzaamheid en sociaal vertrouwen. De uitstroom naar werk is bij alle interventies niet lager dan de huidige aanpak, terwijl de uitstroom naar deeltijdwerk in sommige gemeenten hoger is. Vooral intensivering op maat en vrijlating kan uitstroom naar werk (minimaal in deeltijd) vergroten. Voor wat betreft de effecten op baanzoekintensiteit, zelfredzaamheid, welbevinden en vertrouwen, is het beeld diffuus. We vinden kleine en soms ook positieve effecten, vooral voor zelfredzaamheid en vertrouwen, maar het beeld is niet eenduidig. De kleine aantallen deelnemers in de experimenten maken het lastig statistisch significante effecten te vinden.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.3.007.EDZE
2021-01-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/3/TVA2021.3.007.EDZE.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.3.007.EDZE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abbring, J.H., Van den Berg, G.J., & Van Ours, J.C.(2005). The effect of unemployment insurance sanctions on the transition rate from unemployment to employment.The Economic Journal, 115(505), 602-630.
  [Google Scholar]
 2. Adamson, J., Cockayne, C., Puffer, S., & Torgerson, D.J.(2005). Review of randomised trials using the post-randomised consent (Zelen’s) design. Contemporary Clinical Trials, 27(4), 305-319.
  [Google Scholar]
 3. Betkó, J., Spierings, N., Gesthuizen, M., & Scheepers, P.(2019). The who and the why? Selection bias in an unconditional basic income inspired social assistance experiment. In L.Delsen (Ed.), Empirical research on an unconditional basic income in Europe. Contributions to Economics. Cham: Springer.
  [Google Scholar]
 4. Blonk, R.W.B.(2018). We zijn nog maar net begonnen. Oratie. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 5. Bohnet, I., Frey, B.S., & Huck, S.(2001). More order with less law: On contract enforcement, trust and crowding. The American Political Science Review, 95(1), 131-44.
  [Google Scholar]
 6. Broersma, L., Edzes, A.J.E., & Van Dijk, J.(2013). Have Dutch municipalities become more efficient in managing the costs of social assistance dependency?Journal of Regional Science, 53(2), 274-291.
  [Google Scholar]
 7. De Boer, H.-W., Bolhaar, J., Jongen, E., & Zulkarnain, A.(2020). Evaluatie experimenten Participatiewet: Effecten op de uitstroom naar werk. Den Haag: CPB.
  [Google Scholar]
 8. De Graaf, R., & Van Gastel, W.(2020). Experimenten Participatiewet: Procesevaluatie.Den Haag: ZonMw.
  [Google Scholar]
 9. Deci, E.L., & Ryan, R.M.(1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior.New York: Plenum.
  [Google Scholar]
 10. Edzes, A.J.E.(2010). Werk en bijstand: Arbeidsmarktstrategieen van gemeenten.Maastricht: Shaker Publishing.
  [Google Scholar]
 11. Edzes, A.J.E., & Van Dijk, J.(2015). Lokale onmacht rond de Participatiewet. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 31(1), 88-95.
  [Google Scholar]
 12. Fehr, E., & Schmidt, K.M.(2003). Theories of fairness and reciprocity: Evidence and economic applications. Advances in Economics and Econometrics. Econometric Society, Eighth World Congress, 1, 208-57.
  [Google Scholar]
 13. Frey, B.S., & Jegen, R.(2001). Motivation crowding theory. Journal of Economic Surveys, 15(5), 589-611.
  [Google Scholar]
 14. Greenberg, D. H., & Shroder, M.(2004). The digest of social experiments. The Urban Institute: Washington, DC.
  [Google Scholar]
 15. Groot, L., Muffels, R.J., & Verlaat, T.(2019). Welfare states’ social investment strategies and the emergence of Dutch experiments on a minimum income guarantee. Social Policy & Society, 18(2), 277-287.
  [Google Scholar]
 16. Headey, B., Muffels, R.J.A., & Wagner, G.(2010). Long-running German panel survey shows that personal and economic choices, not just genes, matter for happiness. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 107(42), 17922-17926.
  [Google Scholar]
 17. Helliwell, J.F., & Huang, H.(2014). New measures of the costs of unemployment: Evidence from the subjective well-being of 3.3 million Americans.Economic Inquiry, 52(4), 1485-1502.
  [Google Scholar]
 18. Hullegie, P., & Van Ours, J.(2014). Seek and ye shall find: How search requirements affect job finding rates of older workers. De Economist, 162, 377-395.
  [Google Scholar]
 19. Kampen, T., Sebrechts, M., Knijn, T., & Tonkens, E. (red.) (2020). Streng maar onrechtvaardig: De bijstand gewogen. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.
  [Google Scholar]
 20. Koning, P.(2009). The effectiveness of public employment service workers in the Netherlands. Empirical Economics, 37, 393-409.
  [Google Scholar]
 21. Kunzmann, U., Little, T.D., & Smith, J.(2000). Is age-related stability of subjective well-being a paradox? Cross-sectional and longitudinal evidence from the Berlin Aging Study.Psychology and aging, 15(3), 511.
  [Google Scholar]
 22. Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J.(2013). Poverty impedes cognitive function. Science, 341, 976-980.
  [Google Scholar]
 23. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2017). Tijdelijke Regeling Experimenten Participatiewet. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 69, 1-18.
  [Google Scholar]
 24. Mullainathan, S., & Shafir, E.(2013). Scarcity: Why having too little means so much. Times Books/Henry Holt and Co.
  [Google Scholar]
 25. Sanders, M.W.J.L., Betkó, J.G., Edzes, A.J.E., Gramberg, P.J., Groot, L.F.M., Muffels, R.J.A., Rosenkranz, S., Rijnks, R.H., Spierings, C.H.B.M., Venhorst, V.A., & Verlaat, T.L.L.(2020). De bijstand kan beter. Me Judice, 2020 (28mei2020).
  [Google Scholar]
 26. Sen, A.K.(1999). Development as freedom. New York: Knopf.
  [Google Scholar]
 27. Sen, A.K.(2004). Capabilities, lists, and public reason: Continuing the conversation. Feminist Economics, 10(3), 77-80.
  [Google Scholar]
 28. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T.(2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin.
  [Google Scholar]
 29. Tiemeijer, W.L., Thomas, C.A., & Prast, H.M.(2009). De menselijke beslisser: Over de psychologie van keuze en gedrag.Den Haag: WRR.
  [Google Scholar]
 30. Van der Klink, J., Bültmann, U., Burdorf, A., Schaufeli, W., Zijlstra, F., Abma, F., . . . Van der Wilt, G.(2016). Sustainable employability — definition, conceptualization, and implications: A perspective based on the capability approach. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 42(1), 71-79.
  [Google Scholar]
 31. Van Echtelt, P., Sadiraj, K., Hoff, S., Muns, S., Karpinska, K., Das, D., & Versantvoort, M. (m.m.v. L.Putman) (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet.Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 32. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2017). Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid. Den Haag: WRR.
  [Google Scholar]
 33. Betkó, J., Spierings, N., Gesthuizen, M., & Scheepers, P.(2020). Rapportage experiment Participatiewet gemeente Nijmegen. Nijmegen.
  [Google Scholar]
 34. Edzes, A.J.E., Rijnks, R., Kloosterman, K., & Venhorst, V.A.(2020). Bijstand op Maat: Beleidsrapport. URSI-onderzoeksrappor 366. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 35. Gramberg, P., & De Swart, J.(2020). Wat werkt op weg naar werk? Eindrapport Experiment Participatiewet gemeente Deventer. Enschede: Saxion Hogeschool.
  [Google Scholar]
 36. Muffels, R., Blom-Stam, K., & Van Wanrooij, S.(2020a). Vertrouwensexperiment Tilburg: Werkt het en waarom wel of niet?Tilburg University/Tranzo-ReflecT.
  [Google Scholar]
 37. Muffels, R., Blom-Stam, K., & Van Wanrooij, S.(2020b). Vertrouwensexperiment Wageningen: Werkt het en waarom wel of niet? Voorlopig eindverslag. Tilburg University/Tranzo-ReflecT.
  [Google Scholar]
 38. Muffels, R., Blom-Stam, K., & Van Wanrooij, S.(2020c). Vertrouwensexperiment Oss: Werkt het en waarom wel of niet?Tilburg University/Tranzo-ReflecT.
  [Google Scholar]
 39. Muffels, R., Blom-Stam, K., & Van Wanrooij, S.(2020d). Vertrouwensexperiment Apeldoorn-Epe: Werkt het en waarom wel of niet?Tilburg University/Tranzo-ReflecT.
  [Google Scholar]
 40. Verlaat, T., De Kruijk, M., Rosenkranz, S., Groot, L., & Sanders, M.(2020). Onderzoek Weten wat werkt: Samen werken aan een betere bijstand. Eindrapport. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.3.007.EDZE
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.3.007.EDZE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error